Testmiljö, nya Libris

I testmiljön för nya Libris går det att fritt öva på att katalogisera. De katalogiseringar och redigeringar som görs sparas inte, all data skrivs över vid nästa uppdatering.

https://libris-stg.kb.se/katalogisering/