Kategori: Öppen data

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat – Viktig framgång för Creative Commons-principen

Information in English Efter sju års förhandling har Kung. biblioteket (KB)  idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger och som drivs av OCLC. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons (CC0) och i februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta… Read more →

The National Library of Sweden signs agreement on CC0 license with OCLC

The Swedish national library has over a long period of time negotiated with OCLC and can now inform that the Swedish national library and OCLC have signed an agreement on use of Creative commons (CC0) [1] for Libris (Swedish union catalogue) data derived from WorldCat [2]. Similar agreements have been entered into by the national library with the Library of… Read more →

KB tecknar avtal med OCLC om CC0-licens

KB har under en längre tid förhandlat med OCLC och vi kan nu informera om att KB och OCLC har tecknat avtal om öppen licens enligt Creative Commons (CC0) [1] för Librisdata med ursprung i WorldCat [2]. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek. Viss information… Read more →

Syftet med Librissystemen och Librissamarbetet?

I en programförklaring vill vi tydliggöra hur arbetet med Librissystemen och Librissamarbetet fungerar. Den smögs ut i ett tidigare inlägg här på bloggen och nu när den har fått sin kostym i form av infografik är det dags att lyfta fram den på riktigt! Programförklaringen ska vägleda och ge riktning i arbetet med Librissystemen och samarbetet med Librisbiblioteken. Den beskriver… Read more →

Berikning av datat i Nationell katalog med Öppna Bibliotek

Arbetet med att berika och förbättra datat i Libris fortgår kontinuerligt och vi tittar på hur det bibliografiska datat kan berikas och vilka datamängder som kan vara relevanta. Öppna Bibliotek med bokrecensioner från boktips.net och användargenerade betyg och omdömen är en sådan intressant delmängd. Från och med mars och två månader framåt kommer öppen-data konsulten Peter Krantz, www.peterkrantz.se, att på… Read more →