Författare: Maria Kadesjö

Systemutvecklare – titta hit!

Vi söker en systemutvecklare som vill utveckla meningsfulla system och tjänster tillsammans med oss. KB är en myndighet som ligger i teknikens framkant. För att skapa relevanta tjänster kombinerar vi teknik och metoder i framkant med ett tydligt fokus på användarupplevelsen. Vi arbetar med agila metoder och har en skiftande skara verktyg  och miljöer för utveckling. Vi gillar öppenhet! Vi… Read more →

Hallå systemutvecklare som vill göra verklig nytta!

Vi söker en systemutvecklare som lockas av att utveckla tjänster som kommer till verklig nytta. KB är en myndighet som ligger i teknikens framkant, både vad gäller teknikval och metodik. Öppenhet, agilt och användarvänligt, så klart! Både för våra användare och våra utvecklare! Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt Några av de projekt vi arbetar med just nu:… Read more →

KB rekryterar UX:are – igen

Vi söker en UX-designer som vill vara med och designa framtidens digitala biblioteksupplevelse. Vi behöver förstärka våra team med en engagerad och driven UX:are som vill och kan projektleda med UX-metoder. Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt Några av de projekt vi arbetar med just nu: Tillgängliggöra svenska dagstidningar Effektivisera katalogisering Några av de tjänster vi utvecklar: LIBRIS… Read more →

KB, Regionbibliotek Halland och SUB arbetar tillsammans med Koha

KB, Regionbiblioteket i Halland (Kultur i Halland – regionbibliotek) och Stockholms universitetsbibliotek (SUB) kommer under 2015 att arbeta tillsammans i ett projekt som syftar till att visa hur bibliotek kan välja en öppen infrastruktur, baserat på det fria och öppna systemet Koha tillsammans med fria poster från LIBRIS. Projektet har tilldelats medel av KB under 2015. Arbetet är uppdelat mellan de… Read more →

Rapport från nationella referensgruppens möte 19 november

Den 19 november träffades nationella referensgruppen för årets sista möte. På dagordningen fanns flera viktiga punkter, bland annat KB:s inflytandestruktur, nationella utvecklingslinjer och inte minst höstens budgetproposition och förslaget kring nationell biblioteksstrategi. Nationell biblioteksstrategi Förslaget om nationell biblioteksstrategi sammanfaller väl med tanken om en ny inflytandestruktur likväl som med modellen för nationella utvecklingslinjer. Om förslaget om nationell biblioteksstrategi går igenom… Read more →

Agenda möte LIBRIS styrgrupp 5 november

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/ Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av en sekreterare. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska… Read more →