Cherry – en minimal del av nya LIBRIS sök

Nu har vi kommit till det ögonblick som många väntat på, som en del har varit kritiska till och som har utretts åtskilliga vändor. Den här gången tar vi ett annat grepp. Vi börjar med att göra istället för att utreda. Vi börjar med en MVP, en hypotes, ett litet experiment. Det vi pratar om är ersättaren för LIBRIS “webbsök”.

Vi har under flera år arbetat med att utreda innehåll, målgrupper och systemarkitektur för att kunna anpassa våra tjänster utifrån nya behov och förutsättningar. Nu när grunden till LIBRIS XL står klar behöver vi utsätta arkitekturen för prövning. Vi har hittills arbetat med katalogiseringsverktyget som ett fönster mot LIBRIS XL och nu är det dags att testa en av våra söktjänster, nämligen ersättaren för LIBRIS “webbsök”.

För att möta en omvärld i ständig förändring kommer vi att dela upp arbetet i minimala produkter (MVP:s). En MVP är den första versionen av en produkt som gör det möjligt att snabbt testa idéer och lära sig användarnas behov och drivkrafter med minsta möjliga insats. Man börjar med att sätta upp en hypotes. Det betyder att man tar fram den enklaste designen för att testa hypotesen på potentiella användare, får insikter och därefter itererar på nytt. En MVP gör det möjligt att snabbt säkerställa att vi är på rätt väg genom att iterera designen utifrån lärdomar om hur användaren beter sig.

Cherry – minimal produkt till våren
Ett första steg är att testa nya sätt att inspirera. Vi har brutit ut en hypotes från den uppdaterade effektkarta som vi har arbetat med sedan tidigare, se målgruppsanalysen för utförligare beskrivning. Under våren kommer vi arbeta kring hypotesen:

”Vi tror att lustläsaren blir inspirerad och hittar nästa bok att läsa genom att se omslagsbilder, skumma relevanta recensioner, få smakprov och hitta liknande titlar genom att få tips om inspirerande termer och titlar”

Vi tror att oavsett vilket beteende man tillhör vill man alltid bli inspirerad. Genom att starta med fokus på lustläsaren får vi därmed möjlighet att testa nya sätt att berika användarupplevelsen med mervärde från andra källor och att genomföra dataanalys på mindre textmängder. Dessutom finns stora delar av det metadata vi hade tänkt använda redan tillgängligt i LIBRIS XL.

Arbetsnamnet för hypotesen blir Cherry och vi har satt detta namn just för att tydliggöra att det är en minimal insats och att vi lägger fokus på det lilla extra som får lustläsaren att hitta nya böcker att läsa. Det blir körsbäret på toppen av bakelsen för att prata Lean UX termer.

Övergripande aktiviteter för Cherry under våren 2015:

  • Testa kopplingar till LIBRIS XL och modifiera arkitekturen utifrån behov
  • Identifiera och berika med mervärde (relevanta recensioner, bokomslag, etc.)
  • Genomföra dataanalys på datamängder (i det här fallet recensioner) med syfte att extrahera liknande titlar och termer
  • Ta fram plattform för idégenering så att biblioteken kan bidra
  • Designa, utveckla och iterera MVP

Samverkan och delaktighet
Med avstamp i att skapa delaktighet vill vi ta hjälp från bibliotek och andra aktörer att bidra med idéer i utvecklingen av Cherry och vi tror att det kan komma att ske på ett smidigt sätt genom att skicka in bidrag. Vi kommer i god tid innan informera om hur och när det sker. Arbetet på KB/LIBRIS genomförs tvärfunktionellt med den kompetens som behövs för insatsen.

Innehåll
Frågan om innehåll i LIBRIS har tagits upp i flera utredningar, bland annat när det gäller hur man kan tillgängliggöra de e-resurser som upphandlats via BIBSAM, se Samsök under luppen och Långsiktig uppföljning av Samsök. Man har även tittat på hur behoven ser ut för olika bibliotekstyper och deras användare. Det har visat sig att behoven och förutsättningarna är väldigt olika för olika bibliotekstyper när det gäller vilka datakällor som kan vara relevanta för att berika LIBRIS med innehåll. Man kan därför behöva gruppera innehållet i tvärsnitt som tillgodoser de olika behoven, se rapport Arbetsgruppen för innehåll i databrunnar.

När det kommer till prioriteringen av innehåll i Cherry arbetar vi som vi tidigare beskrivits hypotesdrivet och tar in det data som passar den aktuella hypotesen. Eftersom den första hypotesen är att inspirera lustläsare till att läsa böcker kommer vi att börja med metadata från LIBRIS och databerikning (recensioner, omslagsbilder, etc.). Vilket innehåll som kommer sen beror på vilken hypotes vi väljer att prioritera. Allt eftersom vi användningstestar kommer vi komma närmare frågan om hur behovet ser ut och vilka datamängder som bör prioriteras.

Tidplan och fortsatt arbete
Cherry, den första MVP:n, är som sagt ett sätt att testa arkitektur, innehåll och delaktighet. Arbetet pågår lågintensivt under våren, med en fokusvecka i maj. Till hösten arbetar vi vidare med hypoteser kopplade till uppgiftsdrivna och intressedrivna användare. Arbetet kommer sedan fortsätta hypotesdrivet allt eftersom vi får in större datamängder. Parallellt pågår arbetet med utveckling av centralt index för det svenska fria materialet.

Tillgänglighet via API:er
Allt fritt innehåll och även viss funktionalitet kommer naturligtvis att tillgängliggöras via API:er för bibliotek och andra aktörer att bygga vidare på.

Vi kommer löpande att informera om projektet i Librisbloggen.

Cherry, stor

  6 comments for “Cherry – en minimal del av nya LIBRIS sök

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *