SwePub: Scenariometod för insamling av behov och lösningsförslag

wsbild
Inom projekt vidareutveckling av SwePub har vi haft ett antal scenarioworkshopar tillsammans med bibliometriker och analytiker. Deltagarna var: Camilla Hertil-Lindelöw, Södertörns högskola, Leif Eriksson,Uppsala universitet, Gabor Schubert, Stockholms universitet, Johan Toll, Linköpings universitet och Staffan Karlsson, Vetenskapsrådet. Workshopledare var Eva Sejmyr, Linköpings universitet. Stort tack till er!

Målsättningen för dessa workshops var att öka projektgruppens kunskap om vilka behov denna målgrupp har, vilka krav som ställs på data och datauttag, men även att sprida kunskapen om hur SwePub Analys kan vara ett verktyg i det praktiska analysarbetet. Genom dialog och kunskapsutbyte ville vi skapa en gemensam förståelse för vad som behövs för att ta fram underlag till olika analyser så som  publiceringsprofiler, samarbetsanalyser, OA-publicering, tvärvetenskapliga ämnesanalyser och återrapporteringar. Ett annat viktigt syfte var att få underlag till den fortsatta utveckling av SwePub Analys och hur systemet på bästa sätt kan underlätta arbetet för målgruppen.

Varför arbeta med scenarier? Vi var ute efter att synliggöra en specifik målgrupps behov och valde därför att använda denna ganska enkla men kreativa form för insamling av behov och lösningsförslag. Vi använde en modifiering av metoden, Smarta scenarier, som ofta används vid utveckling av nya IT-tjänster som t. ex. webbutiker. Målet är att genom att använda sig av ett fåtal enkla scenarier identifiera viktiga krav på en ny tjänst. Utifrån ett på förhand angivet scenario skissar workshopdeltagarna gemensamt fram flöde av förväntade steg för att nå målet. Beskrivningen av och diskussionen kring olika stegen används för att fånga upp krav och förutsättningar för att den nya tjänsten ska fungera optimalt. I vår version fokuserade vi på behov och lösningsförslag – inte krav!

Allt som allt blev det fem scenarier: 

Sture, analytiker på VR, ska ta ut en publiceringsprofil för åren 2012-2014 inom Fokus-ämnet statsvetenskap och juridik för lärosäte X. Underlaget ska vidare till bedömningspanelen för läsning och utvärdering av experter.

Sixten, utredare vid lärosätet, ska på uppdrag av ledningen genomföra en benchmarking bland svenska lärosäten inom ämnesområdet psykologi och ta fram ett underlag för rekrytering av spetskompetens.

Stina, bibliometriker vid lärosätet, ska validera lärosätets produktion inom den prioriterade satsningen miljöteknik och göra jämförelse mot andra lärosäten, nationellt och internationellt,  inför den årliga redovisningen.

Sven, bibliotekarie vid lärosätet, ska ta fram/granska lärosätets produktion inom ämnet energi inför den årliga återrapporteringen av Miljötekniksatsningen (SFO), fokus på OA-publicerat.

Sara, bibliometriker vid lärosätet, ska göra en visualisering av institutionen för Biomedicins samarbetspartners, nationellt och internationellt de senaste tre åren.

 

publiceringsprofil alltiett

 

Här ovanför ser ni scenariet för publiceringsprofiler. Aktiviteterna i de olika faserna är formulerade i de rosa boxarna, problemen finns i de vita boxarna och möjliga lösningar finns i de gröna. Under workshopen var det fri brainstorming kring aktiviteter, problem och lösningsförslag, allt kom in huller om buller och antecknades på lappar i olika färger. Ordningen på aktiviteterna organiserades sedan i fem olika faser, vilka växte fram under bearbetningen av materialet. Slutligen infogades lapparna i verktyget Visio. Just detta scenario var speciellt eftersom så mycket händer innan ett uttag av publiceringsprofil görs.

Vad händer nu? Projektet använder underlaget när vi gör en större avstämning i december och visualiserar förutsättningarna för att använda SwePub Analys. Visualiseringen utgår från scenariot publiceringsprofiler som är aktuellt inom Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige, den sk Fokus-modellen.

  4 comments for “SwePub: Scenariometod för insamling av behov och lösningsförslag

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.