Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat – Viktig framgång för Creative Commons-principen

Information in English

Efter sju års förhandling har Kung. biblioteket (KB)  idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger och som drivs av OCLC. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons (CC0) och i februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta i ett avtal.

Detta viktiga avtal möjliggör att KB idag kan ingå avtal med OCLC om medlemskap för KB och alla LIBRIS-bibliotek i WorldCat.

Det svenska medlemskapet innebär att svensk forskning och svensk utgivning blir mer synlig i ett internationellt sammanhang. För de svenska LIBRIS-biblioteken innebär överenskommelsen att de nu enkelt kan hämta hem katalogposter för material de köper in, framför allt för utländskt material.

– Jag är mycket nöjd med att vi har nått så här långt med vårt arbete, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, och att vi därmed kan fortsätta göra innehållet tillgängligt som öppna data för alla att nyttja. Det ska bli spännande att se vad vår omvärld kan och vill göra med informationen.

Den svenska bibliotekskatalogen LIBRIS bygger på frivilligt deltagande och samarbete mellan biblioteken. KB inledde förhandlingar med OCLC 2006 och dagens ingångna avtal är en milstolpe i KB:s arbete med öppenhet. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Bakgrund
Öppenhet är en viktig princip för KB och frågan om hur posterna som hämtas ur WorldCat ska kunna användas har därför blivit central i förhandlingarna. I februari kom KB och OCLC överens i den viktiga frågan och ett avtal ingicks. Avtalet innebär att OCLC ger oss tillåtelse att tillgängliggöra poster som laddats ned ur WorldCat, och som LIBRIS-bibliotek har bestånd på, med en CCO-licens (CC0). Katalogposterna blir helt fria för alla att använda.

När frågan om tillgängliggörande av LIBRIS-katalogposter var avtalad återupptogs förhandlingarna om medlemskap i WorldCat för KB och LIBRIS-biblioteken. LIBRIS-biblioteken och KB blir alla fullvärdiga medlemmar och:

Posterna för med sig en kostnad och KB avser därför att fortsätta utveckla Metaproxy, samsökningsverktyget i LIBRIS katalogiseringsverktyg från vilken man kan ladda ned bibliografiska poster utan kostnad, och önskar att den även fortsättningsvis används. KB står för finansieringen av medlemskapet men vi kan komma att se över finansieringsmodellen framöver om kostnaderna drastiskt skulle öka.

Avtalet börjar gälla 1 september 2014 och fram till dess pågår tekniskt förarbete. LIBRIS-databasen ska laddas in i WorldCat och uppdateringsrutiner tas fram.

För frågor, kontakta Maria Kadesjö (maria.kadesjo@kb.se)

  12 comments for “Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat – Viktig framgång för Creative Commons-principen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.