Testmiljö för nya Libris

I testmiljön för nya Libris går det att fritt öva på att katalogisera. Ingen data sparas utan skrivs över vid nästa uppdatering.

https://libris-stg.kb.se/katalogisering/