Tagg: XL

Ny testomgång måndag 4 december

  I mitten av november deltog cirka 500 personer i tester av XL:s första betaversion. Måndagen den 4 december kommer test nummer 2. Utifrån användares feedback, både från supportforum och Libris användardag 2017, har vi sorterat, sammanställt och utrett en mängd frågor och synpunkter. Analysen av dessa har sedan legat till grund för utveckling av gränssnittet. Med start i samma… Read more →

Veckans rapport v. 47

Vi arbetar vidare med det som behöver göras inför produktionssättningen i januari. Gällande testfeedback från användare har vi börjat att sortera, sammanställa, tolka och i vissa fall utreda en mängd frågor och synpunkter. Analysen ligger till grund för kommande utveckling av gränssnittet. Med start i samma behovsanalys kan vi även avgöra vad som saknas i form av stöd, både i… Read more →

Veckans rapport v. 46 – information om produktionssättning

Nya Libris innebär en stor förändring och kommer under en övergångsperiod att ta mycket tid i anspråk för alla användare. Vårt mål är att så tidigt som möjligt ha ett nytt system som fungerar för alla att arbeta i. Ju tidigare vi produktionssätter nya Libris och XL – desto tidigare kommer vi att nå dit. Det är ett utmanande och… Read more →

Veckans rapport v. 45 – var med och testa!

    Förra veckan lanserades nya Libris och XL:s beta! En betaversion innebär att alla planerade funktioner finns på plats, men ännu inte är testade och verifierade. De som anmält intresse för att delta i Libris användardag 2017 fick möjlighet att testa betan redan i torsdags, och nu ges möjligheten till övriga i Libriskollektivet. Anmäl er att testa här. Libris… Read more →

Veckans rapport v. 44

Den gångna veckan har vi arbetat vidare med Introduktion till nya Libris och XL. Materialet är uppdaterat med förbättrad struktur och en kompletterade del 2 som innehåller hänvisningar till material om länkade data, RDA och bibliografiska vokabulärer i XL. Vi har framför allt fokuserat på den svenska terminologin. Syftet med en språklig  anpassning är att få XL (med BIBFRAME) att… Read more →

Veckans rapport v. 43

Den gånga veckan har har vi arbetat vidare med ett stort antal aktiviteter rörande utveckling och införande av nya Libris. Libris användardag Vi har bytt lokal till Essinge konferenscenter på Stora Essingen i Stockholm. I och med det har vi utökat antalet platser för att fler intresserade ska kunna delta. Vi har fortsatt med exporttesterna där vi bland annat testar… Read more →

Veckans rapport v. 42

Veckan som gått har präglats av fortsatt arbete med bland annat den kommande användardagen, tester, formatmappning och design av gränssnitt. Intresset för användardagen har varit väldigt stort och konferensen har redan blivit fullbokat. Många av de som velat anmäla sig har inte fått plats, varpå vi för nuvarande undersöker att utöka antalet platser. De som önskar komma på användardagen men… Read more →

Veckans rapport v. 41

Utvecklingen av nya Libris och XL är inne på upploppet och ett stort antal aktiviteter pågår för att vi ska vara redo för övergången i januari 2018. När övergången väl är genomförd kommer vi att fortsätta utvecklingen under hela 2018 med uppdateringar och fler releaser. Vi kommer att varje vecka publicera en rapport på Librisbloggen om pågående utveckling. För närvarande… Read more →