Tagg: XL

Att söka på ISBN i nya Libris

Om ISBN Ett ISBN kan användas endast en gång och utgör en identifikationsbeteckning för en publikation. ISBN tilldelas monografiska publikationer, exempelvis tryckta böcker och broschyrer, punktskriftspublikationer, digitaliserade kopior av tryckta monografier, etc. Det unika numret underlättar återsökbarheten av publikationer vid sökning, beställning och distribution. Information om numrets uppbyggnad och placering finns att läsa på KB:s sida Identifikatorer och utgivning. ISBN… Read more →

Så orienterar man sig på Librisbloggen

Tre av Librisbloggen flikar hänvisar till nya Libris. Här finns information som är bra att känna till innan, under och efter övergången. Under fliken Supportforum för nya Libris finns hänvisning till den FAQ som behandlar frågor om övergången. Forumet erbjuder fulltextsök, så att användare enkelt kan hitta information. Om ni inte hittar ett svar som besvarar er fråga, eller om… Read more →

Hjälp till dig som katalogiserar i nya Libris

För att förbereda och stödja användare innan, under och efter övergången har KB tagit fram olika typer av stödmaterial i form av bland annat filmer och lathundar. Syftet är att katalogisatörer på egen hand ska kunna förbereda sig genom att öka på sin kompetens kring hur man katalogiserar i det nya verktyget. Användare ska känna att de når ökad kunskap… Read more →

Beståndsregistrering

Bibliotek som tidigare registrerat bestånd i Libris webbsök ska efter övergången till nya Libris göra det katalogiseringsverktyget för XL. Beståndsregistreringen i nya Libris och XL ger bibliotek möjlighet att på ett enkelt sätt registrera innehav (bestånd) av nya titlar, ändra lokala uppgifter om bibliotekets innehav och för ta bort (gallra) bestånd. För att lägga ett bestånd på en resurs behöver… Read more →

Startversion för nya Libris

Idag 7 maj läggs startversionen av nya Libris ut för test och utvärdering. Syftet är att katalogisatörer på Librisbiblioteken ska kunna prova att katalogisera i nya Libris och att vi tillsammans kan verifiera verkliga katalogiseringar och andra funktioner.  Inga större ändringar sker under perioden. Rättningar av allvarliga fel och buggar kommer att åtgärdas, men ingen ytterligare funktionalitet läggs till. Mellan… Read more →

Overlay Bibliographic Records och ändringsmeddelanden CXZ, v. 15

Overlay Bibliographic Records I Voyager kan katalogisatörer manuellt slå samman bibliografiska dubblettposter med funktionen Overlay Bibliographic Records. Funktionen är användbar när det fanns två likvärdiga bibliografiska dubblettposter i Libris, men även när man ville ersätta en preliminär/rudimentär bibliografisk post med innehållet i en fullständig post. Dubbletter skapas exempelvis när inkommande poster använder ett ISBN på ett felaktigt sätt. Detta kan… Read more →

Materialtyper och stöd i startversionen, v. 14

Startversionen av nya Libris och XL har stöd för manuell katalogisering av enkla monografier och tidskrifter. XL har ambitionen att skapa stöd i följande former: Gränssnittet har utarbetade arbetsflöden för prioriterade materialtyper. Gränssnittet har mallar för prioriterade materialtyper. Det finns en hjälpsektion i gränssnittet, samt ”kontextuell hjälp”. Med det menas de frågetecken i redigeringsvyn som ger information om formatet när man… Read more →

Data från Voyager, till XL och sedan till MARC igen, v. 12

Data från Voyager, till XL och sedan till MARC igen Konverteringen från MARC till länkade data är en stor del av arbetet med nya Libris. Att XL lagrar data i  länkade data gör att det är möjligt för information att återfinnas av exempelvis stora sökmotorer – biblioteksdata kan användas utanför bibliotekssystemen. Länkade data kan koppla ihop bibliotekens information, i det… Read more →

Libris lanseras i juni och testas från maj

Nu har Libris styrgrupp i samråd med Libris utvecklingsråd fastställt en ny övergripande tidplan för startversionen. Projektet har omorganiserats och har en ny intern styrgrupp, en referensgrupp med tillhörande arbetsgrupper, samt interna expertgrupper som tillsammans arbetat med att verifiera startversionen.

Vecka 18, första veckan i maj, kommer startversionen att läggas ut till Librisbiblioteken [OBS! Framflyttat till v. 19]. Syftet är att ni på biblioteken ska kunna prova på och samtidigt lära er Libris startversion. Vecka 23, nationaldagsveckan, stängs sedan Libris för katalogisering. Libris webbsök fungerar däremot som vanligt. KB genomför produktionssättning under fem dagar i samband med helgdagen 6 juni.

Efter det här tas nya Libris och XL startversion i bruk. Importer och exporter startas upp och användarna börjar katalogisera i det systemet. En utökad support finns på plats fram till början av juli. I nödfall kan här behöva göras en release med felrättningar.

Den övergripande planeringen framåt, den så kallade roadmapen, presenteras närmare i nedanstående powerPoint-presentation.

 

Veckans rapport, v. 11

Utvecklingen av nya Libris och XL handlar dels om gränssnittet för det nya katalogiseringsverktyget, men även om att hantera de stora, automatiska flöden av poster som läses in till Libris. Data kommer in via ett antal externa källor, exempelvis e-plikt, lokala länkservers, Libris förvärvsrutin (bland annat förhandsposter från BokInfo, MTM, med flera). Via Libris importrutin konverteras data till JSON-LD, länkade… Read more →