Tag: WorldCat

Clarification regarding WorldCat membership

There are a couple of problematic areas which ultimately lead to the decision to end negotiations.

First, the asymmetrical nature of the relationship regarding transfer and re-use of records. OCLC is given very broad rights to records uploaded to WorldCat, including commercial re-use. Downloaded records on the other hand keep their status as “WorldCat records”, regardless of where they were originally created, and as such the guidelines of the WorldCat Rights and Responsibilities (WCRR) apply. This leaves us and the participating LIBRIS libraries in a situation where we do not have full control over the description of our collections. Under the WCRR we are discouraged from exposing and exporting data in whatever way we choose, which we see as an essential right.

Secondly, the WCRR states that every member library should “work to ensure the long-term viability of WorldCat” and “not engage in [...] activities that diminish the value of WorldCat [...]“. While we definitely see value in WorldCat as a service, we simply cannot, as a National Library, bind ourselves to support a single corporate entity. We need to support competition as well as cooperation, and to do so we must treat all discovery services equally and/or support the creation of any number of large scale discovery services.

Thirdly, the National Library of Sweden see a strategic importance in complete openness for bibliographic data, namely that of competition when it comes to services built upon it. We have chosen CC0 for the National Bibliography and authority file. We chose it because we see a problem with attribution licenses such as ODB-BY and CC-BY when it comes to re-use of data over time, for example so called ”attribution stacking”.

To this end we urge OCLC to allow members to treat downloaded records as their own, including releasing them under any open license such as CC0. We feel that this would strengthen rather than diminish OCLCs strong status as a service provider to the library community.

11 kommentarer 19 april, 2012 Martin

Ingen åtkomst till WorldCat i Voyager from 1 februari 2012

Som vi tidigare meddelat har KB avslutat förhandlingarna med OCLC om deltagande i WorldCat, se tidigare inlägg i bloggen.

Vi vill påminna om att från och med de 1 februari stängs åtkomsten till WorldCat av för katalogisatörer i Libris katalogsystem (Voyager).

Libris arbetar med att förbättra den rutin för katalogimport som finns i Libris katalogiseringsklient. Antalet databaser tillgängliga direkt i gränssnittet för postimport har ökats kraftigt och under 2012 kommer leverantören av systemet arbeta tillsammans med Libris för att ytterligare förbättra rutinen http://www.kb.se/libris/katalogisering/Metaproxy/

1 kommentar 10 januari, 2012 Maria Kadesjö

KB avslutar förhandlingarna med OCLC angående deltagande i WorldCat

Information in English

Kungliga biblioteket kommer att avsluta förhandlingarna med OCLC då förhandlingsprocessen ännu inte lett till ett fungerande avtal. Detta innebär att från och med 1 februari stängs åtkomsten till WorldCat av för katalogisatörer i Libris katalogsystem (Voyager).

Beslutet har tagits av riksbibliotekarien efter diskussion i Nationella referensgruppen och Expertgruppen för Libris nationella system.

Om OCLC vill återuppta förhandlingarna och presentera ett godtagbart avtal kan förhandlingarna komma att återupptas.

Bakgrund
Kungliga biblioteket har sedan 2006 förhandlat med OCLC om deltagande i WorldCat. 2007 ingicks ett provavtal mellan KB och OCLC som skulle löpa under tiden avtalsförhandlingarna pågick. Avtalet har kontinuerligt förlängts sedan dess och sedan 2009 har KB varje månad betalat en avgift till OCLC.

Förhandlingarna har kommit att gälla främst två frågor. Dels villkoren för att ladda upp Libris-databasen i OCLC:s WorldCat, dels möjligheten att kunna kopiera bibliografiska poster från WorldCat för att använda vid katalogisering i Libris.

Det stod tidigt klart att OCLC inte kunde ta emot beståndsuppgifter på det sätt de kan exporteras från Libris och därmed var det inte möjligt att exponera enskilda bibliotek i WorldCat. Förhandlingarna kom därför att handla om att synliggöra beståndet i WorldCat med en länk tillbaka till Libris, inte till enskilda bibliotek.

En tid in i förhandlingarna presenterade OCLC vissa villkor för hur poster hämtade ur WorldCat för katalogisering skulle användas i Libris. Dessa villkor kan inte accepteras av KB. Ett grundläggande villkor för hela Librissamarbetet är frivilligt deltagande. Bibliotek som katalogiserar i Libris kan plocka ut samtliga poster de lagt bestånd på för att istället inkorporera dem i ett annat system eller utnyttja dem på det sätt biblioteket finner lämpligt. KB gör inga anspråk på att kontrollera hur poster som hämtats från Libris används.

I Överenskommelsen angående deltagande i Libris samkatalog som undertecknas av KB och registrerande bibliotek anges i punkt 3.3 ”Innehållet i LIBRIS ägs av KB och är fritt tillgängligt enligt de föreskrifter och metoder som meddelas av KB, både för Deltagande bibliotek och för externa aktörer.” En sådan paragraf är nödvändig, dels för att KB ska kunna teckna avtal för Libris med andra aktörer (till exempel OCLC) men framför allt för att KB ska kunna avstå från anspråk på ägande av poster som på ett eller annat sätt hämtats från Libris. Libris kan därför vara en öppen databas, både för de bibliotek som använder Libris för katalogisering, och för andra aktörer.

Poster som exporterats från WorldCat kan inte användas och exporteras vidare hur som helst enligt OCLC:s avtal. KB skulle därför behöva övervaka hur poster, med ursprung i WorldCat, används. Och ett bibliotek som hämtat en post från WorldCat vid katalogisering i Libris och fört över den till sitt eget system skulle behöva godkänna OCLC:s användningsvillkor.

Ett bibliotek som skulle vilja lämna Libris skulle inte självklart kunna göra detta eftersom posterna inte med självklarhet skulle kunna integreras med andra system. Detta skulle vara ett brott mot det frivilliga deltagande som kännetecknar Libris. I praktiken har KB inte heller mandat som inskränker Librisbibliotekens handlingsfrihet på detta sätt eftersom KB inte har möjlighet att påverka hur Librisbiblioteken själva väljer att använda sina kataloger.

KB skulle inte heller kunna leverera bibliografiskt data till Europeana och The European Library om man gick med i WorldCat. Europeana har för avsikt att endast ta emot data som kan göras tillgängligt under öppen licens. Frågan har diskuterats med OCLC och de menar att tillgängliggörandet av poster med ursprung i WorldCat i Europeana under öppen licens går i konflikt med the WorldCat rights and Responsibilities Statement då det inte är förenligt med WorldCat-medlemmars ansvar att säkerställa den långsiktiga livskraften och användbarheten av WorldCat. OCLC råder alla sina medlemmar att inte använda PDDL (Public Domain Dedication and License, innebär att ett verk ägs av alla och får fritt användas och förändras av vem som helst utan att användaren ens behöver uppge vem som ursprungligen skapat verket) eller CC0 licens (upphovsmannen avsäger sig rättigheterna till sitt verk).

Libris arbetar med att förbättra den rutin för katalogimport som finns i Libris katalogiseringsklient. Antalet databaser tillgängliga direkt i gränssnittet för postimport har ökats kraftigt och under 2012 kommer leverantören av systemet arbeta tillsammans med Libris för att ytterligare förbättra rutinen http://www.kb.se/libris/katalogisering/Metaproxy/

5 kommentarer 14 december, 2011 Maria Kadesjö


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler