Tag: Workshop

Workshop om ERM

Den 14 juni hölls i KB:s regi en workshop om ERM-system i samband med seminarium om förvärv av e-resurser. Den initierades av arbetsgruppen som arbetar med konsekvensanalys av länkserverupphandling för att få mer information och kunskap om dataflöden, samarbeten, ERM och betydelsen av den centrala aktiveringen av e-resurser. Det fanns ett stort intresse visade det sej, för workshopen blev snabbt fulltecknad.

Tre olika ERM-system presenterade av olika lärosäten där man kommit igång med systemen: Verde (Exlibris), CORAL och EBSCO ERM Essentials.  Verde används av Chalmers,  SLUB, Göteborg, KIB,  Södertörn, Malmö och SUB sedan nåt år tillbaka.  CORAL är ett ”open source”-baserat system utvecklat av University of Notre Dame, USA, och är på gång att tas i bruk/testas av Linköping, KTH, Umeå, Luleå, Jönköping och Borås. EBSCO ERM Essentials är det än så länge Uppsala som är ensamma om att ha köpt.
Till presentationerna: Verde, CORAL, EBSCO ERM

Daniel Forsman, Chalmers, berättade om dataflöden mellan länkservern SFX och 360 Core (Serials Solutions)  och hur man arbetar med att automatisera dataflödet däremellan, med syftet att e-resurserna ska tillgängliggöras i Summon. Till presentationen

Susanne Christoffersen, DEFF, berättade om hur man centralt i Danmark arbetar med att distribuera information om licensvillkor och titellistor för DEFF-licenser (motsvarande våra BIBSAM-avtal)  från en egenutvecklad Access-databas till olika ERM-system. DEFF arbetar med förlagen för att få dem att leverera titellistor och fylla i formulär för licensvillkor. Man har valt modellen bla för att: Slippa  binda sig till en ERM-leverantör, arbetsstättet är en del av DEFF:s existerande arbetsgång, kortast tidshorisont för att kunna börja, existerande teknik finns hos DEFF. I ett webbgränssnitt, Licenswebben, kan alla deltagande biblioteken få översikt över sina avtal. Licenswebben fungerar också som ett enklare ERM-system för mindre bibliotek.Till presentationen

Som inledning till grupparbetet presenterade Anna Lundén KB:s admin-komponenter för de centrala avtalen (BIBSAM-avtalen). De handlar precis som hos DEFF om licensvillkoren och titellistorna, men också om de deltagande institutionernas koppling till produkter och priser + beställningar/förnyelser. Licensvillkoren och titellistor publiceras på webben i statisk form. Dessutom aktiveras titellistorna centralt i SFX och uppdateras kontinuerligt, något man inte gör hos DEFF. Information om medlemmar och produkter publiceras också på webben och grundar sej på  exceldokument, webbformulär, e-post. Till presentationen

Det avslutande grupparbetet blev ”speed dating” med ett antal frågeställningar kopplade till presentationerna. Det blev tillfälle att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Och arbetsgruppen fick väldigt bra input till arbetet med konsekvensanalysen.

1 kommentar 21 juni, 2011 Marja Haapalainen

API-banken

Nej, det är ingen ny banktjänst vi lanserar, utan här presenterar vi en samling förslag på tjänster/sajter som erbjuder API:er som kan vara användbara för bibliotek  och inte nödvändigtvis är bibliotekstjänster. Dessa valdes ut av deltagarna på workshopen: Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur under Biblioteksdagarna i Visby.

Tjänst/sajt: Open Library http://openlibrary.org/
API: http://openlibrary.org/dev/docs/restful_api
Exempel: http://trove.nla.gov.au/result?q=divina+commedia

Tjänst/sajt: K-samsök http://www.ksamsok.se/
API: http://www.ksamsok.se/api/
Exempel: www.historiska.se/data
Exempel: http://www.kringla.nu/kringla/
Exempel: http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000027500

Tjänst/sajt: Sjukvårdsrådgivningen http://www.1177.se/
API: http://www.1177.se/Om-1177/API/

Tjänst/sajt: Flickr http://www.flickr.com/
API: http://www.flickr.com/services/api/

Tjänst/sajt: Slide Share http://www.slideshare.net
API: http://www.slideshare.net/developers/playerapi

Tjänst: http://www.librarything.com
API: http://www.librarything.com/wiki/index.php/LibraryThing_APIs
Exempel: http://malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xt:(solar)+and+a:(mcewan)&searchscope=7&SORT=D/Xt:(solar)+and+a:(mcewan)&searchscope=7&SORT=D&SUBKEY=t%3A(solar)%20and%20a%3A(mcewan)/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Xt:(solar)+and+a:(mcewan)&searchscope=7&SORT=D&2%2C2%2C

Tjänst: http://www.europeana.eu/portal/
API: http://www.version1.europeana.eu/web/api
Exempel: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?action=DistributedSearchAction&QI=34ABDBEEB8E39764CA4BC31D0287ED17-3 (Sök på t.ex. Chopin)

Tjänst: http://sverigesradio.se/
API: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3756&grupp=10541&artikel=3577052
Exempel: http://latbloggen.se/vad-hette-laten-som-spelades-i-radio/

Tjänst/Sajt: http://maps.google.co.uk/
API: Google Maps API, http://code.google.com/intl/sv/apis/maps/index.html
Exempel: http://www.slu.se/sv/bibliotek/om-bibl/vara-bibl/alnarp/adress/

Tjänst/Sajt: http://www.scopus.com/home.url (mkt stor artikeldatabas med API:er; för att söka krävs prenumeration)
API: Scopus API, http://searchapi.scopus.com/
Exempel: http://www.cghjournal.org/content/scopus, http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-services/integration/examples/

Tjänst/Sajt: http://books.google.com/ – bokomslag för din katalog, etc
API: Google book search API, http://code.google.com/intl/sv/apis/books/
Exempel: http://cat.lib.lancs.ac.uk/F/?func=full-set-set&set_number=003409&set_entry=000001&format=999 (se längst ned på sidan)

Tjänst: http://data.riksdagen.se/
API: http://data.riksdagen.se/dokumentlista
Exempel: http://riksdagskollen.dn.se/ (DN.se har en tjänst där man kan söka på personer och se t.ex. vad för motioner de lämnat) Fast jag skulle snarare tänka mig att man söker mer ämnesinriktat.

Tjänst: http://api.omvard.se/
API: http://api.omvard.se/docs
Exempel: Att använda kanske framförallt på folkbibliotek (eller kommunhemsidor) med möjlighet att hitta närmsta vårdcentral.

Tjänst: http://nyheter24.se/filmtipset/
API: http://www.opendata.se/2010/11/filmtipset-api.html
Exempel: För att lägga in på vår ämnesguide för film. Hos oss [Högskolan Väst] läser man till filmproducent. Hade gärna sett ett API från IMDB men de jag hittade verkade inte vara gjorda av dem, men använde deras information.

Tjänst: Elib http://elib.se/
API: Möjliggör integration av Elibs e-medier med lokal autentisering. Ingen dokumentation publicerad – Spec från Elib på begäran.
Exempel: m.biblioteket.se (e-böckerna kommer i nästa release av SSB:s mobilwebb i maj men tyvärr inte med e-ljudböckerna eftersom vi, SSB, hindras från att sprida dessa mobilt).

Tjänst: Öppna Bibliotek, ÖB, http://www.oppnabibliotek.se/
API: Tjänsten är ett API mot en data/informationsdelningstjänst mellan biblioteken i Sverige. ÖB möjliggör att skapa, ändra, radera och hämta mervärden kring medier. Idag finns stöd för boktips och användargenererade betyg, recensioner och taggar. En Creative Commons-licens BY-NC-ND används idag.
Boktips.net handledning till API
Exempel: http://www.biblioteket.se/default.asp?id=8227&extras=587165%2FID,

Tjänst: Publit http://www.publit.se
API: Ger idag möjlighet att hämta fria titlar från Publit, som även scannar, OCRar, konverterar och lagrar e-böcker som öppna ePub eller ut som POD (print on demand). Dessa kan sedan integreras lokalt i bibliotekens tjänster. Kommer att vidareutvecklas för att kunna hantera bla POD. Manual
Exempel: m.biblioteket.se (kommer i nästa release av SSB:s mobilwebb i maj med några första fria titlar).

Tjänst: Prisjakt prisjämförelser på böcker http://www.prisjakt.nu/
API: Prisjakt skräddarsydde ett API specifikt för SSB.
Exempel: www.biblioteket.se Kort: möjliggör att presentera det lägsta priset på en bok.5 kommentarer 13 maj, 2011 Marja Haapalainen

LIBRIS + DBC = sant

Blommande magnoliaträd

Gratis wifi på pendeltågetI början av veckan var Kristin Olofsson, Martin Malmsten och jag i Köpenhamn och deltog i en workshop tillsammans med Dansk BiblioteksCenter. Ämnet var möjliga samarbeten mellan våra två organisationer. DBC arbetar med många liknande frågor som LIBRIS, men vänder sig främst mot folkbiblioteken. Man driver den danska nationalbiografin och söktjänsten bibliotek.dk. Förutom bättre väder än i Stockholm (vi missade tisdagmorgonens snöfall) bjöd Köpenhamn på mer grönska och gratis wifi på pendeltåget. Varför har vi inte det i Stockholm?

Martin Malmsten och Mats Hernvall vid whiteboardenUnder workshoppen redogjorde vi för våra respektive system och hur vi tänker oss att de ska utvecklas i den närmaste framtiden. Martin pratade om linked data, som även DBC börjat arbeta med. Under dagens lopp utkristalliserade det sig ett antal ämnen vi skulle ha nytta av att samarbeta kring:

  • Linked Data publiceringsprofiler
  • FRBR-plattform/algoritmer
  • titta på Pazpar2 som en lösning för federerad sökning (eller Universal Search som DBC kallar det)
  • utvecklingsmetoder (Scrum, projektportfölj, strategiarbete etc)

Spännande frågor, eller hur? Nästa steg är en planerad workshop i Stockholm i början på hösten. Resultatet av samarbetet kommer senare att publiceras på dbclibris.wordpress.com.

Stort tack till DBC för en fantastiskt välordnad och fruktsam workshop!

Kommentera 6 maj, 2011 Anders Ljung

Resultat från idégruppens workshop

Workshop. Foto: Martin Malmsten
Under idégruppens första möte arbetade medlemmarna i en workshop kring begreppet nationell katalog. Syftet var dels att samla in så många olika synvinklar på det stundande arbetet som möjligt, och samtidigt formulera en någorlunda gemensam bild av vad en nationell katalog kan och bör vara.

De femton deltagarna delades in i tre grupper och fick först brainstorma kring ett antal fasta kategorier, nämligen:

  • Aktörer
  • Förväntningar
  • Nytta
  • Risker
  • Övrigt

Vi har sammanställt resultatet i ett antal bilder där cirklarnas storlek motsvarar antalet svar, och färgerna en av oss tolkad grupptillhörighet. Tyvärr måste man klicka på bilderna i två steg för att se dem större.

Bilderna finns även som pdf-fil: Workshop idégrupp möte 1.pdf

De slutsatser vi har dragit av resultatet är att det finns ett stort fokus på postförsörjning och katalogisering. Det finns också ett uttalat användarfokus eller låntagarperspektiv, tydligast i gruppen Förväntningar: ”Allt material på ett ställe”, men det har inte konkretiserats till förslag på specifika tjänster eller gränssnitt.

Vidare fick grupperna rita systembilder över hur de tänker sig att en nationell katalog skulle kunna se ut:

Även LIBRIS presenterade en systembild, och det kunde snabbt konstateras att det råder en ganska stor samsyn mellan idégruppen och LIBRIS vad gäller detta.

Tanken är i korthet att samla alla olika databaser i en hög (av en av grupperna kallat LIBRIS återvinningslager). Över denna bygger man ett utökat API som i sin tur de olika tjänsterna och gränssnitten står på, både LIBRIS egna och tredjepartstjänster.

Resultatet av workshopen har givit oss på LIBRIS en utökad förståelse för hur folkbiblioteken ser på en nationell katalog. I nästa månad gör vi studiebesök på fyra folkbibliotek och lär oss ännu mer!

Kommentera 28 mars, 2011 Anders Ljung

Idégenerering igen – denna gång i Göteborg


Vi blev bjudna till Digitala tjänster på Göteborgs universitetsbibliotek för en repris av idégenereringsworkshopen från LIBRIS inspirationsdagar. Den här gången med frågor från verkligheten, anpassade efter avdelningens arbetsområden. Post-it-lapparna gick åt i ett rasande tempo och glitterlim förgyllde både prototyper och deltagare.

Vad blev tydligt? Att metod måste väljas med hänsyn till både frågor och deltagare. Att en relevant frågeställning att brainstorma kring är A och O. Att det finns ingen trevlig pysselstund som inte kan bli ännu lite trevligare med bra musik i bakgrunden.
Återstår bara en liten sista detalj: Hur får man sina papperstelefoner och storslagna post-it-webbtjänster att växa upp till riktiga appar och verkliga webbsidor?

26 januari, 2011 Marja Haapalainen

Varför en workshop om idégenerering?

Genom att fånga upp idéer får man en innovativ verksamhet -  idégenerering är en viktig del i innovationsprocessen. Metoderna för idégenerering kan användas systematiskt, så att kreativitet och systematik går hand-i-hand i en helt vanlig verksamhet som bibliotek. Då måste man vara kreativ.. tänker någon, men det är faktiskt något som man kan lära sej så att man kan skapa idéer genom planerade aktiviteter.  

Inför workshopen ville vi skaka liv i och utveckla brainstorming som är en metod som går att variera i det oändliga.  Det går att brainstorma både individuellt och i grupper, vilket är bra eftersom det gäller att använda en metod som alla känner sej bekväm med. 

24 personer deltog och det visade sig att ganska få deltagare använder brainstorming till vardags!  Efter en kortare genomgång fick gruppen pröva på tre olika tekniker: brainwalking, reverse brainstorming och infallsvinklar. För alla metoder är det bra med en välformulerad frågeställning eller ämne.

Brainwalking - är en individuell övning som görs i grupp. Man går runt i rummet och skriv idéer på papper uppsatta på väggarna. Man startar vid det första pappret och skriver så många idéer man hinner. Efter en minut flyttar alla medsols, begrundar idéerna som står där och skriver upp nya. Det är meningen  att man bygger vidare på varandras idéer, eller inspireras att komma på nya. 


Reverse brainstorming – en rolig baklängesmetod eller tvärtom-metod om man så vill. En gruppövning.  Den egentliga frågeställningen (tex Hur kan vi förbättra söktjänsten?) görs tvärtom (tex Hur kan vi försämra söktjänsten?) dvs istället för att förbättra/lösa/undvika så brainstormar man  först på hur man kan orsaka problem. Det är riktigt roligt att få häva ur sej allt dåligt man kan komma på..  Sedan är det dags att gruppera problemen/dåligheterna,  varpå man brainstormar om lösningar till dessa.  


Infallsvinklar - kallar vi en metod, som det finns många varianter på (tex ”tänkarhattar”, ”tankekort” mfl). Den går ut på att man får vissa förutsättningar att skapa idéer ifrån. Ju snävare ramar desto lättare kan det vara att komma på idéer. I vår workshop fick en grupp vara designavdelning på IKEA, den andra gruppen var förskolan Tallbarret, och den tredje gruppen en klass i Häckners magikerskola.  Här gällde det att brainstorma idéer utifrån den roll gruppen hade. 

Vi samlade alla idéer från workshopen på en gemensam plattform (OneHub) och tanken är att diskussionen förhoppningsvis fortsätter där. Det finns också ett annat syfte med plattformen eftersom många goda idéer kommer efteråt när man släppt frågan. Det kallas brainfire då det undermedvetna jobbar när man tex diskar, rastar hunden eller helt enkelt gör nåt helt annat. Den metoden kan med fördel användas så att man gemensamt i grupp går igenom en frågeställning/problem, varpå alla går hem och funderar. Sedan samlas man en tid senare och går igenom vad man har kommit fram till.

Det var en väldigt givande workshop även för oss kursledare som inte fick vara med och brainstorma. Så givande att en idé som kom upp, kommer vi förmodligen att jobba vidare på när vi utvecklar LIBRIS:  Det var tanken om att ”slakta” en sökfråga och söka på delar av den när sökningen ger 0 träff. Detta kom fram som en lösning på hur man undviker 0-träff-problemet.

1 kommentar 18 november, 2010 Marja Haapalainen

”Den bästa Libris-dagen hittills”

Nu har vi gått igenom utvärderingen av LIBRIS Inspirationsdagar och kan glatt konstatera att evenemanget blev mycket lyckat!  Det var särskilt kombinationen  seminariedag och workshopar som fick positiva omdömen.
Det var flera kommentarer om mer dialog och tillfällen att diskutera (”Libris frågestunder dit man kan gå med problem och frågor och diskutera/fråga”), vilket är något vi tar till oss. Vi tar gärna emot tips på hur och när vi skulle kunna lägga upp detta, och också förslag på teman som är aktuella att fördjupa sej i.

Några citat:

”En bra överblick över vad ni gör och de aktuella och relevanta frågorna.”
”Alltid bra med det konkreta, men just här även bra med era visioner och idéer.”
”Bra balans mellan bred orientering och nedslag på enskildheter.”
”Fortsätt med det här! Ett proffsigt arrangemang som ger en bra överblick.”
”[...] när nu så pass många har träffats och en del nya kontakter knutits, så vore det bra om vi liksom kunde bäras framåt [...] kanske i form av någon typ av community eller dylikt.”

Tack alla som deltog och bidrog till den positiva energin!

Kommentera 16 november, 2010 Marja Haapalainen

Workshop i designmetodik

En dag av Libris inspirationsdagar veks åt en rad workshopar. Under fredagen kunde man välja på Designmetodik, Idégenerering, Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur samt LIBRIS infrastruktur i praktiken.

Idén med att ordna workshopar visade sig vara ett lyckat drag. Platserna blev snabbt fullbokade och utvärderingen gav höga betyg till workshoparna. Tanken att man utbyter kunskap och idéer på olika sätt och plattformar är uppenbarligen tilltalande.

18 personer deltog i workshopen om designmetodik. Vi gick igenom designprocessens olika delar i rekordfart, men uppehöll oss mest vid design research (och då mest kontextuella intervjuer som deltagarna kort fick prova på) och metoder för att analysera och modellera det data man får fram under researchtiden. Att hitta beteendemönster, bygga dimensionsskalor, personas och scenarios är några sätt att bearbeta allt det man fått fram. Översätta observationer till insikt.

En kort praktisk övning med idégenerering över olika slags bokningar/beställningar kan göra vid ett bibliotek ledde vidare till att i varje grupp göra en pappersprototyp som sedan skulle kunna testas av en testperson från en annan grupp.

Presentation av en prototyp

 

Det är fantastiskt vad man kan hinna på tre timmar och alla grupper levererade mycket finurliga prototyper med många bra idéer.


Slideshow från workshopen

2 kommentarer 8 november, 2010 Kristin

Workshop om LIBRIS öppna infrastruktur

Vi var runt 60 personer som samlades på Jönköpings högskola för workshopen LIBRIS öppna infrastruktur.

Upplägget var att byta erfarenheter och få inspiration av hur man kan använda LIBRIS öppna API:er. Här en snabb överblick, med hopp om att andra deltagare kan fördjupa och förbättra med kommentarer och anknytande inlägg.

Det finns API:er för att komma åt datat i tjänsterna LIBRIS, SwePub och Uppsök.

Det finns även API:er för att komma åt funktionalitet som LIBRIS stavningsstöd. Henrik Lindström passade på det högtidliga tillfället att presentera två nya ”funktions-API:er”; ett till relaterade poster och ett till frbr. De är fortfarande i alfa/beta-stadiet så vi har all anledning att återkomma till dessa.

En annan idé är att använda formaten Oxford (exempel), Harvard, ris, bibtex och refworks som finns i lättvikts-API:et Xsearch för att erbjuda olika referenshanteringsformat.

Workshopen tog även upp ExLibris API:er till Sfx, MetaLib och rekommendationstjänsten bX i och med att de finns i Libris-enhetens tjänstepaket till biblioteken.

Vi fick ett överskådligt potpurri på hur man kan använda sig av API:er vid biblioteken.

Daniel Forsman visade hur han har integrerat tjänster i den lokala katalogen Julia för Jönköpings högskolebibliotek med hjälp av olika API:er. En sökfråga till Julia skickas samtidigt till LIBRIS, Uppsök och SwePub och svaren presenteras lokalt. LIBRIS stavningsstöd används, kombinerad med Yahoos dito. Jönköping anropar också andra tjänsters API:er, bland annat EBSCO och ticToc (åtkomst till artiklar, en tjänst som JISC står bakom).

Göteborgs UB (Rolf Johansson och Urban Andersson) presenterade sina lösningar med att använda Xsearch för sökning begränsat till GUB:s material i sitt Snabbsök. När man klickar på en post styrs man över till det lokala systemet Gunda. De utnyttjar det lånestatusscript som visar lånestatus i LIBRIS till att visa om en bok finns tillgänglig direkt i Snabbsöks träfflista. Citerar Rolf: ”Ibland får man en snilleblixt!”

Göteborg använder också MetaLibs x-server för att bygga databaslistor och API:erna till SFX och bX för att generera och söka tidskrifter och dessutom integrera bX-rekommendationerna i deras lokala CMS.

Rolf visade också Dundersök, ”lekplatsen” (?) för att testa några olika API:er. Länken kanske inte är så officiell, men den är väl så informerande om man vill kika vidare på vad olika API:er kan ge.

Roger Cederfjord och Theodor Tolstoy berättade om Stockholm UB:s arbete med att använda LIBRIS API Xsearch för integrering av OPAC-sökning i webbplatsen och API:erna för SFX och bX i tidskriftssökningen. Minimerar antalet klick rejält för SFX-informationen.
En av anledningarna till att man vill använda LIBRIS även för visning lokalt är att e-tidskrifter finns i LIBRIS – något man inte har i den lokala katalogen.

Xsearchlösningen på SUB är ännu inte i produktion, men vi fick se den hemliga länken och hur lösningen såg ut.

Ingen workshop utan gruppdiskussioner och vi diskuterade framtid, hinder, behov (och idéer) för biblioteken och API-användandet. Ett behov som alla uttryckte var en plattform for samling av kod, tips, dokumentation och inspiration. Något Libris-enheten lovade att gå hem och kika på. Och inte minst synkronisera med en betydande förbättring av LIBRIS API-dokumentation.

Under tiden har vi skapat det en sändlista för intresserade. Prenumerera på LIBRIS-API@listserv.kb.se (subscribe LIBRIS-API [ditt namn] till listserv@listserv.kb.se).

Twitterflödet från workshopen kan du hitta på http://twitter.com/search?q=%23librisAPIws.

Kommentera 24 maj, 2010 Kristin

Elag rapport 2, workshop om strategi

Nu när vi är tilbaka från Bratislava kan jag konstatera att vår timing var utmärkt; fantastiskt väder hela veckan i Slavakien och ännu mer fantastiskt väder här hemma i Stockholm under helgen.

Jag deltog i en workshop med namnet ”Finding the strategic sweetspot: an approach to understanding where the new tools on the trade fit in to a wider strategy for the library”. Workshopledaren Ken Chad utgick ifrån en modell han hade hittat i en artikel ”Can you say what your strategy is” i Harvard Business Review i April 2008. Kort sagt går den ut på att hitta ett ledigt utrymme där man kan utveckla sin verksamhet som finns någonstans där ens kunders behov, ens konkurenter och ens biblioteks kompetens möts. Det lilla utrymme på marknaden där det inte finns någon konkurrens, the sweet spot.

Vi började med att göra en kartläggning i där vi funderade kring:
- vilka är våra kunder?
- vilka behov har de?
- vilka är våra konkurrenter?
- vilka är våra tillgångar/fördelar?
- varför ska kunderna använda våra tjänster?

Arbetet ledde sedan till att fundera kring verksamhetens ”mission” (varför finns verksamheten), en vision för verksamheten (vad vill vi vara?) och sedan slutligen en strategi.

Det var intressant och blev uppenbart att det är ett arbete som kräver mycket tänkande och som tar tid.

Kommentera 27 april, 2009 Maria Kadesjö

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler