Tag: Utvecklingsarbete

LIBRIS öppna API:er – ett gästinlägg från Ted Valentin

Detta är ett gästinlägg från Ted Valentin, webbutvecklare och initiativtagare till 24 Hour Business Camp.

I webbvärlden har det på senare tid pratats mycket om öppen data. API:er, öppen myndighetsinformation och mashups byggda på denna data har det senate året varit allt mer omtalade. Tanken är att olika datakällor ska kunna kommunicera med hjälp av öppna format så att information kan återanvändas och kombineras på nya sätt. Typiska företag som ligger långt framme på området är Google, Twitter och Facebook. I myndighetsvärlden är det USA och Storbrittanien som ligger i framkant med initiativen Data.gov och data.gov.uk, där offentliga datakällor presenteras på en och samma webbplats.

Genom att göra många olika datakällor öppet tillgängliga uppmuntrar man till innovativa nya webbtjänster. Innovation kring information är en av tjänsteekonomins stora drivkrafter. Stat och myndigheter är bland de mest informationsintensiva verksamheter man kan tänka sig, men innovationsincitamenten i statlig verksamhet kan som bekant vara begränsade. Det som gör öppen data så intressant för både myndigheter och företag är insikten om att extern innovation kan leda till lösningar på problem som man själv inte visste existerade. Ett spänande sätt att beskriva detta är med begreppet unknown unknowns. Ett annat relaterat begrepp är serendipity – fenomenet att innovationer kan uppstå med slumpens hjälp, i mötet mellan discipliner eller i sökandet efter helt andra saker. Öppen data skapar alltså stora förutsättningar för ohämmad innovation.

En intressant person med tankar om detta är Sir Tim Berners-Lee. Han står bakom arbetet med brittiska open-data-initiativet, är skaparen av World Wide Web, och är en förespråkare för den semantiska webben och linked data.

Mitt eget perspektiv är mer jordnära: jag har egna erfarenheter av att bygga sajter med andras data från både offentlig och privat sektor.

Som webbutvecklare inser man hur snabbt det går att bygga intressanta nya tjänster om man utgår från redan existerande datakällor, som man kan kombinera på nya sätt. Det var i mitt eget utvecklingsarbete med bland annat Annonskartan.se och Auktionsfynda.se som jag fick upp ögonen för öppen data. En erfarenhet av dessa projekt var att mina sajter ibland påverkat den interna innovationen hos datakällorna ganska mycket, och även att en inledande tveksamhet ganska snart byttes mot entusiasm hos ägarna till datan. Snabbheten och enkelheten i dessa projekt inspirerade mig också till att dra igång 24 Hour Business Camp.

24 Hour Business Camp (24HBC) är ett utvecklar-event med syftet att deltagarna ska skapa varsin fungerande webbtjänst på 24 timmar. Den första gången eventet genomfördes skapades ett 50-tal nya webbtjänster. Eftersom många av de mest framgångsrika var mashups bestämde vi inför den andra omgången att ha öppna API:er som tema. Målsättningen var att uppmuntra svenska företag och myndigheter att ta fram datakällor och API:er som vi utvecklare kunde använda för att bygga nya tjänster. De svenska medieföretagen var snabba med att ta fram API:er. De myndigheter jag träffade inför 24HBC visade ett försiktigt intresse – men det blev tydligt att det behövdes beslut på lite högre politisk nivå för att få till en förändring.

Under det senaste halvåret har det dock börjat röra på sig. Frågan om öppen myndighetsdata diskuteras nu både av näringsdepartementet och finansdepartementet (med Mats Odell i spetsen), och förhoppningsvis är det bara en tidsfråga tills vi får vår egen ”data.gov” här i Sverige. Tills vidare har vi webbplatsen Opengov som listar myndigheter med öppna datakällor.

Jag blev väldigt glad när jag läste att det planeras en 24-timmarsworkshop på temat att använda LIBRIS öppna API:er. Mitt intryck av LIBRIS och biblioteksvärlden är att ni ligger långt fram i utvecklingen mot öppen data. Jag har själv byggt ett par sajter, bland annat Dissertations.se och Essays.se, (Uppsatser.se)som bygger på data från Uppsök och Swepub. Bägge sajterna riktar in sig på besökare från utlandet och har en klar majoritet av sina besökare från Asien, ett intressant fenomen som jag skrivit mer om här.

Samtidigt som LIBRIS och biblioteksvärlden kommit så långt i arbetet mot öppenhet rent tekniskt så kan det för en utomstående vara lite svårt att få insyn i er värld. Mitt eget intryck är att biblioteksutvecklare och webbutvecklare verkar ha samma mål – öppen data – men att vi i stor utsträckning lever i olika världar, använder olika terminologi och åker på olika konferenser.

Jag tror också att det är få svenska webbutvecklare som känner till LIBRIS API:er och vad man kan göra med dem. Just därför är det så välkommet både med workshops kring era API:er, och biblioteks-bloggar som även riktar sig mot utvecklare utanför biblioteksvärlden. Min förhoppning är naturligtvis att våra världar ska närma sig varandra, och att spännande saker ska uppstå i mötet mellan dem. Jag tror också att biblioteksvärldens långa erfarenhet av öppen data skulle kunna vara till stor användning hos svenska myndigheter.

För att sammanfatta tror jag att effekterna kan bli stora om biblioteksvärlden bjuder in såväl andra myndighetsaktörer och fristående webbutvecklare i sitt universum framöver. Mina egna erfarenheter av bland annat indiska studenter som Googlar miljöfrågor, IT och jämställdhet och på så sätt hittar till svenska universitetsuppsatser uppmuntrar till en fortsättning.

Ted Valentin

Kommentera 27 mars, 2010 Kristin

16 (Mostly) Difficult Steps to Becoming a Customer Experience-Driven Organization

I onsdags deltog vi ett intressant virtuellt seminarium med namnet ”16 (Mostly) Difficult Steps to Becoming a Customer Experience-Driven Organization”, anordnat av AdaptivePath. Vi arbetar aktivt med att hela tiden försöka förbättra vårt arbetssätt och semniariet gav oss många bra tips (om än stora och utmanande) på hur vi kan arbeta med vår utveckling. Nu gäller det bara att fundera på hur vi ska använda det och bryta ned stora uppgifter till mindre så att de känns överkomliga.

Kommentera 15 februari, 2009 Maria Kadesjö

En (nästan) vanlig vecka i samsökningsprojektet

En rätt så typisk vecka mitt i ett intensivt utvecklingsarbete.

Måndag
Workshop för att ta fram en ”Copytext”. En kort fras (som ska finnas i gränssnittet) som ska belysa var man har hamnat, vara välkomnande och ändå ge rätt förväntningar och känsla.

Tisdag
Olika spår för den visuella designen bollas med representanter från deltagande parter, Riksarkivet, LIBRIS och Avdelningen för Audiovisuella medier (f.d SLBA). J åker runt och frågar och visar. Designen ska liksom copytexten spegla tjänstens själ och användningsområde.

Onsdag
LIBRIS har arbetsmöte om vilka metadataförbättringar som behövs för att göra användbara träfflistor.
Riksarkivet och Audivisuella medier jobbar på sina kammare med teknik och metadata inför avstämningsmötet nästa måndag.

Gruppen som arbetar med användartester planerar vad, hur, vem och när.

Torsdag
Arbetsgruppen för terminologi har sitt första möte. Vilka termer beskriver bäst olika interaktioner i gränssnittet?

Den tekniska alfan utvecklas och fylls hela tiden på med vad vi kommit fram till i de olika grupperna. Att snabbt visualisera alla delar i arbetet och se hur de interagerar är ovärderligt! Vi kan snabbt korrigera, ändra, fylla på, ta bort.

Fredag
Diskussioner vilken copytext vi ska föreslå för de andra parterna. Och vi måste arbeta snabbt med namnfrågan. Vi kommer på en bra idé och då visar det sig att en bostadsrättsförening i Fittja har namnet! Kanske en namntävling ändå?

Kommentera 24 januari, 2009 Kristin


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler