Tag: User experience

Design kring upphovsrättsskyddat material – VDD

En av hypoteserna denna vecka har varit att försöka hjälpa användaren att hitta relevanta träffar även utanför KB:s väggar. Det är inte mycket man får visa externt för användarna, men med en hel del innovativa idéer lyckades vi få fram något som åtminstone kan ge en hint om att materialet är relevant. Idéskisserna gav bra utfall i testerna, men eftersom lösningarna inte har testats med jurist ännu så väntar vi med att visa upp dessa.

Upphovsrättsskyddat material en besvikelse
Testresultatet från användarna visar att det kommer finnas en besvikelse över att man inte kommer åt den större delen av materialet hemifrån, men samtidigt ser testpersonerna fördelen med att kunna söka i fulltexten och se relevanta träffar (referenser) jämfört med att rulla mikrofilm. Det kommer snabba upp processen avsevärt: “Ja…om de [sökord] kunde vara längre. Man kan ju söka hemma och sedan komma hit och läsa hela. Det spar ju tid”, “Ja, det där är ju inte så bra när det blir så där [om upphovsrättsskyddat material]. Men bra med citaten [sökord]. Det där händer ju ofta, det är mycket som man måste komma hit för att läsa [150 års upphovsrättskydd]. Det är ju en jättelång tid [som är skyddad]!”, “Är de lösenordsskyddade? [Förklaring] Åh, så det är begränsat. Det är klart att det upplevs som… ja… först blir man konfunderad, sedan irriterad att man inte får komma åt allt.”

Förenkla med favoriter
Vi har också arbetat med att ta försöka förenkla arbetsprocessen för användaren genom att ta fram design för att spara favoriter, tex tidningssidor, sökning eller liknande händelser. På så sätt kan användaren sitta hemma och favoritmarkera tidningssidor och ta med till KB för läsning.

favoriter

Startsida med fokus på sök och utforska
Design för startsidan har också tagits fram och testats. Det blev tre olika pappersskisser. En med fokus på sök där man får ganska sparsmakad information om innehållet [bild 1], en där man kan börja interagera med datat direkt [bild 2] och en där man får en visuell bild av innehållet [bild 3]. Testresultatet visade att den enkla var att föredra [bild 1], men med möjlighet att kunna komma igång genom något inspirerande inslag. Vi tog därför fram ytterligare en variant som testades [bild 4] och föll väl ut.

start

Andra saker vi har arbetat med under veckan: optimera detaljvyn, sidpaginering, implementera facetter och datavisualisering, arbeta vidare med ordrummet och indexering av bilder.

Nu tar vi uppehåll och återupptar arbetet senare i vår.

Kommentera 28 februari, 2014 Johanna Olander

Utvecklingsresan för VDD fortsätter

Idag påbörjar vi vår tredje “fokus”-vecka i utvecklingen av VDD. Den här veckan tar vi fram design för hur tjänsten kommer att se ut när man befinner sig utanför KB, och hur den kommer att fungera när man befinner sig här på plats. En stor del av materialet är upphovsrättsskyddat och enbart åtkomligt via datorer på KB, men vi vill samtidigt göra det möjligt för användaren att kunna sitta hemma och göra förarbete, titta på referenser och försöka avgöra om innehållet är relevant. Vi jobbar därför med att försöka extrahera så mycket information som möjligt utan att kliva över gränsen för vad som är upphovsrättsskyddat. Vi kommer att ta fram design för följande:

Externt gränssnitt

 • Se skillnad på fritt tillgängliga och upphovsrättsskyddade tidningar
 • Avgöra om referensen är relevant genom att visa sökord och synonymer (extrahera från fulltextanalys/ordrummet)
 • Spara favoriter (länkar till relevanta sökträffar) och öppna på KB för att läsa hela tidningen
 • Se enbart fritt tillgängliga
 • Se var man kommer åt de upphovsrättskyddade tidningarna

Lokalt gränssnitt (KB, än så länge)

 • Ta fram lista med favoriter och läsa direkt
 • Läsa tidning (ej skriva ut, ej mejla, ej klipp- och klistra)
 • Navigera utan webbläsare

Vi har också utökat effektkartan med en drivkraft om att man vill ha åtkomst var man än befinner sig. Detta är naturligtvis inte fullt genomförbart på grund av upphovsrättslagen, men vi ska göra allt för att stödja användaren i så stor utsträckning som möjligt.
Effektkarta VDD (3)

Veckan kommer också ägnas åt att färdigställa och testa filterfunktionen, generera data till filter genom fulltextanalys (ordrummet), ta fram interaktion för tidningssidan, påbörja startsidan, arbeta med favoriterna osv. Rapportering sker som vanligt direkt från Mikrofilmsläsesalen.

3 kommentarer 24 februari, 2014 Johanna Olander

Från bakelse till en nästan färdiggräddad kaka

Andra veckan av Visningsgränssnitt för digitala dagstidningar (VDD) är avklarad. Vi startade projektet med att ta fram en sk bakelse och den här iterationen satsade vi på en kaka och nådde nästan ända fram. Resultatet blev användningstestade grafiska skisser, logik och embryo till digital prototyp för filter. Vi har också tagit fram en stabil grund för applikationen, byggt kopplingar mot KBs digitala arkiv och påbörjat arbetet med ordrummet. Under de här dagarna satsade vi lite extra på att testa olika filterlösningar och arbeta med datavisualisering vilket slukade en stor del av veckan, men det var väl värt insatsen. 

Innovativ filterlösning
En hel del tid har gått åt till att skissa på filter. Multichoice-filter är i regel svåra att förstå, men eftersom NOT-logiken kan vara användbar då man vill utesluta datamängder som genererar brus valde vi att implementera den traditionella logiken för att avgränsa med möjlighet att ta bort en viss delmängd. Genom att aktivt ändra till NOT-läge kan användaren ta bort önskad delmängd, se bild. Det kändes kul att testa en ny lösning som vi inte tidigare sett någonstans och testresultatet visade att logiken var glasklar. Eftersom funktionen med NOT-logik först kommer bli användbar när vi kan filtrera på relaterade händelser/taggar, så har vi den avstängd tills vidare.

skiss

Visualisera tiden
Att filtrera på tid är en av de mest eftertraktade åtgärderna för tidningsanvändarna. De vill enkelt kunna ta ut en träffmängd för ett visst datum eller en viss tidsperiod. Vi gjorde därför en satsning på att visualisera tiden, vilket visade sig falla väl ut bland testanvändarna.

Stabil grund att bygga vidare på
Förra gången flöt arbetet på i en rasande takt. Den här gången hade vi inte riktigt samma tempo i att få ut skisser för test, förmodligen pga klurigare interaktion och logik för filter. Vi bytte också ramverk till Bootstrap och React vilket tog lite tid. Denna gång har vi även jobbat med kopplingar mot KBs digitala arkiv, Mimer, och lagringsplattform där de digitaliserade dagstidningssidorna bor i vanliga fall. Det känns tryggt att ha en stabil grund att bygga vidare på v 9 då projektet samlas i Mikrofilmsläsesalen igen.

Alla hjärtans dag även för oss
Vi kunde inte motstå att testa prototypen från förra iterationen på våra testpersoner den här gången också och fick mycket kärlek: ”Oj, så fort! Det är ju perfekt! Vad bra! Kan jag förstora? Ah….[skrattar] Fantastiskt! [läser]”, ”Titta vad fint! Vilken fröjd! Det är ju inte klokt, det är så tydligt!”.

7 kommentarer 14 februari, 2014 Johanna Olander

Flitens lampa lyser i Mikrofilmsläsesalen

Just nu arbetas det flitigt nere i Mikrofilmsläsesalen. Vi är omgivna av skisser och prototyper från förra iterationen och nu ska vi börja fylla väggarna med nya kreationer. Precis som sist har vi samlats kring en hypotes som vi ska bygga och testa av mot användare under veckan. Den här gången är det främst den intressedrivne vi har framför ögonen:

Vi tror att de intressedrivna omedelbart skulle kunna utforska ämne och göra uttömmande sökning på ett mer effektivt och inspirerande sätt om de fick relaterade träffar/sökord/händelser med möjlighet att kunna filtrera träffmängd.

För att testa vår hypotes inledde vi veckan med en skiss-workshop där vi arbetade utifrån effektkartan och ett antal scenarion som vi snappade upp när vi träffade användarna vid förra tillfället:

Scenarion/uppgifter:

 • Du behöver hitta en person som arbetade med ormtjusning på Cirkus på 20-talet, hur gör du?
 • Du har arbetat med en artikel som behandlar område x (utifrån eget intresseområde) du är intresserad av att hitta angränsande områden, hur gör du?
 • Du behöver göra en jämförande analys över hur internationella kvinnodagen (8 mars) har lyfts fram på ledarsidan i två tidningar med olika politisk färg under två olika årtionden – 2000 och 2010.
 • Du vill veta om du fått med all relevant litteratur, hur gör du?
 • Du har hittat en relevant träff och vill se om det finns liknande träffar hur gör du? Är träffarna relevanta för din uppgift?

Utifrån de skisser vi tog fram valde vi att gå vidare med dessa åtgärder: Filtrering på tid, titel, geografisk ort, politisk tendens, se relaterade händelser, välja synonymer, välja verktyg/filter utifrån kontext, se hela datamängden som kontext, testa både multichoise-filter och traditionell avgränsning.

För att snabbt kunna testa dessa idéer på användarna arbetar vi parallellt med att ta fram grafiska skisser, interaktiva prototyper med dummydata, testa SVG-bibliotek för att visualisera tid och geografisk ort, ta fram API:er för facetter och att testa konceptet ordrum för att ta fram synonymer och hitta liknande händelser. Nästa steg blir att testa prototyperna på intressedrivna personer i Mikrofilmsläsesalen.

bild_mavp2

3 kommentarer 12 februari, 2014 Johanna Olander

Film om katalogprojektet

YouTube Preview Image

Nu kan du se filmer från webbinarierna om Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Kungl. biblioteket utvecklar ny systemarkitektur och nytt katalogiseringsverktyg. I och med detta lämnar vi Marc21 som internt lagringsformat och en viktig del av projektet är att översätta Marc-data till den nya strukturen, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). I denna film berättar vi översiktligt om projektets olika delar. Vår målsättning är att Libris XL och katalogiseringsverktyget under hösten 2014 kommer att ersätta nuvarande katalogiseringsklient Voyager.

Vid tre webbinarier fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt till Libris utvecklingsteam.

Webbinariernas olika frågestunder:

Frågestund 17 december 2013

Frågestund 9 januari 2014

Frågestund 30 januari 2014

4 kommentarer 7 februari, 2014 Helena Forssblad

Nästa stopp Kaka – följ vår resa i utvecklingen av Visningsgränssnitt för digitala dagstidningar!

Projektet har arbetat lågintensivt under en period och nu återupptar vi arbetet med att färdigställa gränssnittet för digitaliserade dagstidningar.

I höstas arbetade vi med att ta fram ett första minimal version (MVP) av tjänsten för att snabbt få insikter om målgruppen. Det visade sig att metoden fungerade väldigt bra, den hjälpte oss bla med att effektivisera processen och tillföra värde för användaren i alla steg. Vi kommer därför arbeta vidare med MVP som metod och ta fram en kaka och sen en tårta under två veckor i februari. För er som inte känner till vår konditoribaserade terminologi, så är det välkända termer när man pratar om Lean UX. Precis som sist kommer vi befinna oss i KB:s mikrofilmsläsesal för att snabbt kunna testa av mot användare.

Vid förra tillfället arbetade vi kring hypotesten:
Vi tror att de uppgiftsdrivna omedelbart skulle hitta alla relevanta artiklar på ett mer effektivt sätt om de fick en sömlös träfflista/fullpost med möjlighet att filtrera och se snippets.

Under v 7 kommer vi bygga hypoteser kring följande behov:

 • Förfina träfflista/fullpost, highlights på tidningssidan, bunta ihop nummer, navigera i hela numret
 • Utforska ämne, kunna filtrera, se mönster, hitta liknande, tolka texten
 • Använda material – printa, länka, spara favoriter

Här är en uppdaterad version av vår effektkarta:
effektkarta_hypoteser

Nästa stopp Kaka!

Rapporteringen sker som vanligt direkt från Mikrofilmsläsesalen.

3 kommentarer 4 februari, 2014 Johanna Olander

Dag 1 – Experiment: visningsgränssnitt för digitala dagstidningar

5

Arbetet i mikrofilmsläsesalen är igång och stämningen under dagen har varit förväntansfull. Att sitta tillsammans och fokusera på en gemensam uppgift skapar en väldigt kreativ miljö.

Vi inledde den första dagen med en designsession där hela teamet skissade på möjliga lösningar som skulle stödja vår hypotes. Ur skisserna har två olika prototyper tagits fram som kommer att testas på användare under morgondagen.

1

Diskussioner kring val av ramverk pågår. Strategiska beslut fattas.

5 kommentarer 21 oktober, 2013 Johanna Olander

Nu smäller det!

mf

Startskottet har gått för mikrofilmsläsesalsveckan. Det blir en maratonlik vecka där vi tillsammans i det tvärfunktionella teamet kommer att utforska och lära oss om användarnas beteende och förhoppningsvis designa och utveckla en första bakelse, en prototyp fylld med värde, för visningsgränssnittet för digitala dagstidningar (VDD). Vi kommer uppdatera bloggen dagligen med bilder om hur arbetet framskrider. Läs mer om metoden (MVP) och hypotesen vi ska validera. Häng med!

5 kommentarer 21 oktober, 2013 Johanna Olander

Experiment – visningsgränssnitt för digitala dagstidningar (VDD)

Nu börjar Mikrofilmsläsesalsveckan närma sig med stormsteg. I ett tidigare blogginlägg berättade vi om att vi kommer arbeta med att ta fram en minimal viable product (MVP) i anslutning till KB:s mikrofilmsläsesal. En MVP är den första versionen av en produkt som gör det möjligt att snabbt testa idéer och lära sig användarnas behov och drivkrafter med minsta möjliga insats.

Lean UX, som MVP-metoden bygger på, är ett förhållningssätt som utgår från den iterativa processen bygga-mäta-lära. Dvs man börjar med att sätta upp en hypotes, tar fram den enklaste designen för att testa hypotesen på potentiella användare, får insikter och itererar på nytt. En MVP gör det därför möjligt att snabbt säkerställa att vi är på rätt väg genom att iterera designen utifrån lärdomar om hur användaren beter sig.

Under vecka 43 kommer vi plocka med oss datorer, post-its, pennor och papper ner i mikrofilmsläsesalen och börja experimentera med visningsgränssnittet för digitaliserade dagstidningar.

Förberedelser
Tanken med en MVP är att minimera den totala tiden man använder per iteration, så vi har försökt skala ner våra förberedelser så mycket som möjligt. De har i princip gått ut på att vi har gissat oss till en hypotes genom att ta fram en effektkarta baserad på tidigare målgruppsanalys och prioriterat utifrån den effekt vi vill uppnå. Vi har också tagit fram en basal user story map för att få en bild av hur användarnas arbetsprocess ser ut. Underlaget arbetades fram under en 3-timmars workshop tillsammans i den tvärfunktionella projektgruppen. Vi är medvetna om att resultatet är lite grovmaskigt, men det är just det som är meningen. Mycket av det vi har tagit fram kommer kullkastas och omvärderas samma stund som vi tar steget ner i mikrofilmsläsesalen.

1. Ta fram effektkarta
För att identifiera vår hypotes tog vi fram en effektkarta för att se vad som skapar störst nytta för våra användare. Effektkartan täcker in affärsnyttan (eller effektmålet) med satsningen, vilka målgrupper vi tänker oss kommer bidra till nyttan, deras behov/drivkrafter och hur vi tillgodoser drivkrafterna. Vi tog avstamp i den effektkarta vi har tagit fram sedan tidigare och modifierade utifrån de specifika behov en tidningsanvändare kan tänkas ha.
effektkarta3

2. Prioritera och fomulera hypotes
Därefter formulerade vi en hypotes genom att välja ut den mest prioriterade målgruppen, dess drivkrafter och åtgärder från effektkartan. Hypotesen fomulerades enligt följande: Vi tror att [målgrupp][drivkraft] och kommer [effektmål] om de får [åtgärd].

Vi tror att de uppgiftsdrivna omedelbart skulle hitta alla relevanta artiklar på ett mer effektivt sätt om de fick en sömlös träfflista/fullpost med möjlighet att filtrera och se snippets.

3. Gör user story map – aktiviteter
Vi tog också fram en rudimentär user story map för att definiera hur MVP:n eller experimentet ska fungera beroende på situation.

Vi har också arbetat med att ta fram en grundplatta för applikationen, API:er för sökning och facettering, undersökt metadata och arbetat med att preparera själva mikrofilmsläsesalen för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.

Utforska och lära
Mikrofilmsläsesalsveckan inleds med en designsession där vi alla skissar tillsammans och tar fram en första pappersprototyp alt. en balsamiq-skiss som vi testar av på användare för att validera vår hypotes. På så sätt lär vi oss om användarens beteende och kan justera vår hypotes baserat på riktiga insikter. Därefter kommer vi fortsätta att iterera och vid veckan slut har vi förhoppningvis en liten bakelse att visa upp, men det är inget vi kan lova. I första hand handlar den här veckan om att utforska och lära oss om användarnas beteende för att se vad som ger mest värde.

Vi är minst sagt nyfikna på hur det kommer att fungera att använda den här metoden som är ny för oss. Bloggen kommer uppdateras dagligen med rapporter från mikrofilmsläsesalen, så häng med och få en inblick i hur metoden fungerar och se om hypotesen håller!

8 kommentarer 16 oktober, 2013 Johanna Olander

Nu kan du anmäla dig till ”Alla pratar UX”!

ux_banner
SLUTSÅLT!

När: 28 november 2013
Var: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Pris: 1000 SEK för hela dagen (inkl. lunch och workshop). 600 SEK för presentationer på förmiddagen (inkl. lunch).

En heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde i din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna för att skapa positiva och värdefulla användarupplevelser. Kom och lyssna på engagerade och inspirerande talare som presenterar området. Delta i praktiska och roliga workshops som är utformade för att deltagarna enkelt ska kunna ta med sig metoderna och praktisera dem hemma. UX är ett område som är starkt på frammarsch och fler och fler verksamhetsområden anställer personer med UX-kompetens för att förbättra strategin och arbetet runt användarvärde. Kom och lär dig allt det kan användas till!

PROGRAM
Förmiddag
09.00-09.30 Registrering och kaffe

09.30-09.40 Välkommen - Johanna Olander och Kristin Olofsson

09.40-10.10 UX für alle! - Johan Berndtsson (inUse)
Johan Berndtsson - Profilbild UXUX – User Experience – är idag på allas läppar. De allra flesta VILL verkligen skapa produkter och tjänster som ger användarna en verkligt positiv upplevelse. UX är inte magi. Det handlar om att sätta upp tydliga mål, att förstå användarnas behov och drivkrafter, omsätta dessa till riktigt bra design, och sedan utveckla och förbättra. Det är inte svårt, men det kräver ett målorienterat och strukturerat arbetssätt. Johan beskriver en tydlig och enkel process för att skapa bra lösningar som både ger verksamheten de resultat man eftersträvar och som leder till lösningar som användarna verkligen gillar. Han berättar också kort om UX-området ur ett historiskt perspektiv, och ger sin bild av hur området kommer att förändras i framtiden.

10.10-10.50 Keynote: Jävla skitsystem - Jonas Söderström
jonas-green-webJonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Han har kallats”den svensk som kommer närmast begreppet webbanvändbarhetsguru”. Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.

10.50-11.00 Kort paus

11.00-11.30 Arbeta lean i en kreativ verksamhet - Katarina Lund
katarinaKatarina kommer att berätta om sin forskning på Scania R&D där hon studerar effekterna av att arbeta lean i en kreativ verksamhet. Presentationen kommer att behandla både potentiella fallgropar och möjliga synergieffekter man kan dra nytta av. ”I mångt och mycket handlar lean om att skapa värde och om att ständigt förnya sig. Där finns massor av paralleller med hur vi jobbar med kreativitet och innovation. Samtidigt kan det bli en krock mellan vår eftersträvan efter det förutsägbara när vi effektiviserar och det fria utforskandet av det vi inte ännu känner till som är så viktigt för kreativiteten.”

11.30-12.00 En skiss säger mer än tusen krav! – Hur handritade skisser kan ge dig en effektivare designprocess - Mårten Angner
mårtenMårten är interaktionsdesigner och användbarhetsexpert specialiserad på kunder och besökares beteende i verksamhetsnära system och e-handel. Han driver också sedan ca 4 år sin egen startup, Whiteport med målet att förbättra innovativa metoder och designprocesser. Mårten menar att handritade skisser är en av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en effektiva kommunikation inom ett IT-projekt och över 750 personer har hittills gått Mårten grundkurs i interaktiv skissteknik. Mårten kommer till ”Alla pratar UX” för att dela med sig av sina allra bästa tips, något du kan använda direkt och som kommer att  göra dig till en effektivare kommunikatör!

12.00-13.00 Lunch

Eftermiddag
13.00-16.00 Workshops

WS 1: Sluta gissa – börja testa! - Jeanin Day och Sharon Lindberg (Daytona) FULLSATT
Fatta rätt beslut genom att börja användningstesta. Vi utforskar ett antal effektiva metoder för att utvärdera och förbättra digitala lösningar. Genom övningar och diskussioner får du praktisk kunskap om hur du involverar användare för att skapa världens bästa användarupplevelse.

WS 2: Designstrategi - Johanna Olander och Anna Berggren (Kungliga biblioteket) FULLSATT
Ställs du ofta inför frågorna: Vad ska vi göra och varför? Vilka värden ska prioriteras? Hur ska vi arbeta tillsammans på bästa sätt? Vad händer efter att vi har sjösatt tjänsten? I den här workshopen lär vi oss att bemästra gränslandet mellan hur organisationens mål möter och förenas med användarnas krav. Du kommer att lära dig metoder som gör det enkelt att röra sig mellan olika strategiska frågor, göra snabba prioriteringar, ta fram gemensam vision, kommunicera effektivt med kollegor, känna empati för användare, planera arbetet framåt och en massa handfasta knep för att föra processen vidare.

WS 3: Lean UX startup – Kristin Olofsson (Chalmers bibliotek), Lina Westerling (Kungliga biblioteket) FULLSATT
Lean är en filosofi om/ett angreppssätt för hur man hanterar resurser på ett effektivt sätt inom produktutveckling. Det betonas att man inte kan tänka ut en hel produkt/tjänst, som är nyttig för användarna, i förväg. Istället gäller det att snabbt få ut en idé, sedan testa/utvärdera den, och utifrån lärdomarna modifiera och generera nya idér. Build – measure – learn är en huvudtes i Lean. På workshopens 3 timmar går du från idé till en lo-fi-produkt och får testa många olika steg och tekniker från Lean UX-tanken. Du har nytta av workshopen för att utveckla rätt produkt, eller när du är kravställare för att införa en digital tjänst. Är det rätt tjänst ni satsar på? Det går fort, det är roligt, det är lätt!

Vem ska komma?
Alla som är intresserade av att er verksamhet erbjuder system, tjänster och produkter som är meningsfulla, engagerande och värdefulla för era användare. Produkt eller service, upphandling eller egen utveckling – du får verktyg som är generellt användbara. Inga förkunskaper behövs.

Har du frågor eller tips så hör gärna av dig oss!
Johanna Olander, Kungliga biblioteket, johanna.olander@kb.se
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek, kristin.olofsson@chalmers.se

Läs mer om talarna och håll dig uppdaterad på konferensens Facebooksida.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Chalmers bibliotek.

30 kommentarer 16 augusti, 2013 Johanna Olander

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler