Tag: TPB

Än en gång om TPB, DAISY och Libris

Vi berättade i ett tidigare blogginlägg att det sedan slutet av februari finns ungefär 90.000 katalogposter för TPB:s (Talboks- och punktskriftsbibliotekets) DAISY-talböcker i Libris. Vi berättade då också om planerna på att successivt berika posterna med bland annat ämnesord.

Vi har nu kommit en god bit på väg med detta arbete. Libris uppdateras varje vecka med katalogposter för nya talbokstitlar.  Posterna berikas också regelbundet med dels TPB:s ämnesord (t.ex. Deckare, Fantasy, Talbok för lästräning), dels ämnesrubriker som har genererats från SAB-klassning. I ett uppföljande steg räknar vi med att kunna komplettera med bland annat auktoritetskontrollerade namnformer.

1 kommentar 8 maj, 2012 Christer

90.000 DAISY-talböcker på väg in i Libris

Idag måndagen den 27 februari påbörjades överföringen av katalogposter för knappt 90.000 talböcker ur TPB:s (Talboks- och punktskriftsbibliotekets) bestånd till Libris. Nya titlar kommer enligt planerna att inledningsvis tillföras varje vecka. Detta innebär också att biblioteken runt om i landet nu fritt kan importera posterna och införliva dem i sina lokala kataloger.

Talböcker i Libris (fr.o.m. 28 februari)

I denna första omgång gäller överföringen TPB:s talböcker i DAISY-format, men på längre sikt beräknas även katalogposter för punktskriftsböcker, e-textböcker och teckenspråkig litteratur kunna införlivas i Libris.

Kataloginformationen har i Libris kompletterats med förtydligande materialtypsbeteckning Talbok: DAISY respektive Talbok: DAISY text och ljud. De bibliografiska posterna innehåller anmärkning om tillgänglighet (§ 17 Upphovsrättslagen), samt uppgift om TPB-nummer och identifikationskod (Tpb), den senare i MARC-fält 042. I beståndsposten finns dessutom hyllsignum och länk för nedladdning via TPB:s katalog. Nedladdningslänk med mera syns tydligare om man väljer TPB som sitt favoritbibliotek.

Posterna kommer enligt planerna att successivt berikas med bland annat ämnesord. Annotationer (bokbeskrivningar) beräknas också bli tillgängliga för läsning via kataloginformationens flik Sammanfattning i ett uppföljande steg.

TPB-post i Libris

12 kommentarer 27 februari, 2012 Christer


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler