Tag: stavning

Sveriges radio använder LIBRIS stavningsstöd

Fler och fler använder sig av LIBRIS öppna API:er, vilket vi naturligtvis tycker är fantastiskt roligt! Senast är Sveriges radio:

”Sedan idag så använder sverigesradio.se sig av Libris för rättstavning. Sökresultaten kommer från Yahoo BOSS.

Det ser bra ut! Tack för att ni tillhandahåller en sån fin tjänst.”
Länk till kommentaren

Kommentera 7 maj, 2010 Kristin

LIBRIS stavnings-API

Nu finns LIBRIS stavnings-API på plats! API:et är öppet men kräver att man registrerar en nyckel som är kopplad till en IP-adress. Anrop till API:et måste ske från den registrerade IP-adressen med nyckeln angiven som parametern. Anledningen till detta är att vi ska kunna hålla koll på prestandan. Mer information och formulär för att generera nyckel fins via länken ovan.

Stavningsprogrammet bygger (som beskrivet i tidigare inlägg) på statistik över dels innehållet i LIBRIS och dels sökfrågor som ställs till LIBRIS webbsök. Baserat på detta försöker programmet att hitta en i någon mening mer ”sannolik” stavning av en sökfråga. Endast i de fall då programmet hittar en sådan med en viss marginal i ”sannolikhet” presenteras ett stavningsförslag.

API:et är mycket enkelt: man skickar in en sökfråga som en parameter i ett HTTP-anrop och får ett eventuellt stavningsförslag tillbaka i xml. Exempelvis ger sökfrågan ”Bahctin Rabelais” svaret:

<bibspell>
  <query>BAHCTIN RABELAIS</query>
  <suggestion>
    <term changed='true'>Bachtin</term>
    <term>Rabelais</term>
  </suggestion>
</bibspell>

Det man kan utläsa av detta är att sökfrågan normaliserats som ”BAHCTIN RABELAIS” och resulterade i stavningsförslaget ”Bachtin Rabelais”. Stavningsförslaget är uppdelat termvis för att kunna markera vilken/vilka termer som ändrats (med attributet changed=’true’). Hittar programmet inga stavningsförslag är suggestion-taggen tom.

15 kommentarer 22 juni, 2009 Henrik

Stavningsstöd i Sondera!

I söktjänster av idag förväntar man sig att systemet skall kunna hjälpa till med stavningsförslag när man slinter på tangenterna eller är osäker på hur ett namn stavas. Just stavningsfröslag har också varit en efterfrågad funktion till Sondera och vi hade gärna haft med det från början. Men nu finns äntligen stavningsstöd på plats i Sondera!

Stavningsprogrammet vi använder i LIBRIS har fungerat bra, men eftersom det gör uppslag mot sökmotorn har det varit lite problematiskt rent prestanda- och belastningsmässigt. Det har även inneburit att stavningen varit bunden till just LIBRIS webbsök. Vi har dock skrivit om programmet så att det numera bygger på en statisktisk språkmodell. Detta medför att prestandan förbättrats avsevärt (för vissa stavningar med en faktor 100).

Den nya versionen av stavningsprogrammet är planerad att även ersätta befintlig stavningfunktionalitet i LIBRIS. I och med den avsevärt förbättrade prestandan kommer det nu även vara möjligt att erbjuda stavningsfunktionaliteten via ett API. Det är inte riktigt klart än, men vi jobbar på det…

3 kommentarer 29 maj, 2009 Henrik


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler