Tagg: sociala medier

Inspirationsfika med RAÄ

Igår var Lars Lundqvist och Karin Nilsson från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) hos oss på Libris och pratade om hur de tänker kring att tillgängliggöra sitt data på Internet. RAÄ driver bland annat webbtjänsterna Kringla och Platsr, och ligger långt fram vad gäller användargenererat innehåll och metadata. Enligt Lars är det tydligt att vi är inne i ett paradigmskifte, och att vi… Read more →

Nordlib 2.0

Nordlib 2.0 är ett nybildat nordiskt nätverk för bibliotek som arbetar med eller utvecklar 2.0 ”learning programs”.  Den första konferensen var på Stockholms universitet den 21 november och temat var: Get inspired by web 2.0 for libraries. Det var två spår: Web 2.0 och Learning 2.0. Konferensen ”streamades”, du hittar det här: http://www.nordlib20.org/webcast/ och kolla också in bloggen: http://www.nordlib20.org där… Read more →