Tag: samsökningsprojektet

Samsökningsprojektet – intervjuer med ledningen

Just nu är vi i full gång med användarintervjuer angående samsökningsprojektet. En del är att intervjua ledningen och deras visioner och mål med projektet. Tanken är en medveten ansats att sammanfoga ledningens mål med användarnas behov. Se inlägget om vår utvecklingsprocess.

Vi har intervjuat de tre verkscheferna på SLBA, Kungl. biblioteket och Riksarkivet. Ett gemensamt mål för de tre var att underlätta för forskare och andra användare genom att erbjuda en ingång till de tre olika databaserna. En annan vision var att möjliggöra att man hittade oväntat användbart material, genom att exponera allas samlingar för de som normalt bara använder en eller två av databaserna. Paradexemplet är en person, t.ex Strindberg, där en sådan här samsökningstjänst skulle det göra möjligt att hitta böcker, brevsamlingar, dagböcker, arkivsamlingar, dokumentärfilmer, radioprogram och tv-teatrar m.m. från en och samma söktjänst.

Det här är något som faller väl i linje med de forskare vi har intervjuat – många tycker att det stora nöjet med informationssökningsprocessen är att hitta inte förväntat, överraskande material!

Kommentera 25 november, 2008 Kristin

Vad måste vi veta?

… för att kunna designa en tjänst som passar användarnas behov och beteende?

Så lät uppgiften när Johanna ledde en workshop med representanter för de tre organisationerna som samarbetar kring Samsökningsprojektet. Tanken var att få en bas för vårt vidare designarbete (grafisk design, användarbeteende och interaktionsdesign) och använda det som underlag när vi nu ska ut och göra användarintervjuer och intervjuer med ledningen vid varje organisation. Och det ger ju oss också en gemensam förståelse för projektet.

Kul workshop – alla var med på noterna med en gång!

Idéer från workshopen

Idéer från workshopen

30 oktober, 2008 Kristin

Samsökningsprojektet nu igång…

…. på allvar!
Det handlar om ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Statens ljud- och bildarkiv (som kommer att gå ihop med KB från 1 januari 2009) och KB/LIBRIS. Resultatet ska bli en samsökningstjänst för de tre organisationernas databaser NAD (Nationell ArkivDatabas), Svensk mediedatabas och LIBRIS söktjänst.

Rent tekniskt kommer det att bli en tunn tjänst. Vi använder SRU för att söka i de 3 databaserna och få tillbaka data för träfflistepresentation. Från träfflistan länkas man sedan till respektive moderdatabas.
Den här lösningen valde vi för att slippa försöka mappa/konvertera/jämföra/merga/deduplicera de olika formaten, metadata- och databasmodellerna i en gemensam databas – något vi tror skulle vara oerhört tidskrävande och komplicerat.

Lätt teknik ger gärna upphov till gediget designarbete och det är just arbetet arbetet med form, behandling av innehåll och interaktionsdesign som kommer att bli dominerande i det här projektet.

Och så var det ju det här med namnfrågan….
Läste precis Projekt Wunderkammers blogginlägg om ”Vad gör väl namnet?” med stor behållning.
Namnfrågan är alltid…en namnfråga!

3 kommentarer 28 oktober, 2008 Kristin

Välkommen till LIBRIS utvecklingsblogg!

Här kommer vi att skriva om högt och lågt, men framför allt om sådant som rör det utvecklingsarbete vi gör på LIBRIS. Och allt vi tycker är kul och intressant.

Det närmaste året kommer bland annat att präglas av två stora projekt; SwePub och en samsökningstjänst för LIBRIS, Riksarkivets databas NAD och Statens ljud- och bildarkivets databas Svensk Mediedatabas.

SwePub är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket/LIBRIS och Göteborgs-, Uppsalas-, Lunds- och Linköpings universitet. Projektet pågår just nu.

Samsökningsprojektet kommer att sätta igång på allvar i november.

Men parallellt med de här söktjänstprojekten pågår en mängd utvecklingsarbeten, aktiviteter och tjänster på LIBRIS! En hel del av detta kommer att dyka upp på utvecklingsbloggen!

Kommentera 6 september, 2008 Kristin

Nästa sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler