Tag: Referensformat

Nya referensformat i LIBRIS

Referensformaten APA (American Psychological Association) och Vancouver (passar ju bra så här i OS-tider) finns nu i LIBRIS, under knappen ”Skapa referens”. Som vanligt när det gäller referensformat i LIBRIS får man vara beredd på att justera referenserna manuellt, eftersom vårt data inte alltid går att auto-formatera enligt referenssystemens anvisningar.

1 kommentar 17 februari, 2010 Pelle

Bokref i LIBRIS

Mallen bokref, som används för att skapa referenser i Wikipedia, finns nu som referensformat i LIBRIS. Strindbergs Röda rummet ser t.ex. ut så här (se längst ned i Klipp och klistra-kolumnen):
http://libris.kb.se/export.jsp?type=showrecord&q=onr%3a10120267&id=10120267&d=libris&posts=1

3 kommentarer 8 maj, 2009 Pelle

Nya format tillgängliga i Xsearch

Nu fungerar vårt lättvikts-API xsearch även med referensformaten Harvard, Oxford, Bibtex och Refworks. Se t.ex. http://libris.kb.se/xsearch?query=W.V.+Quine&format=bibtex

Kommentera 21 oktober, 2008 Pelle

LIBRIS referenshanteringssystem

Funktionen ”Skapa referenser” har varit mycket efterfrågad och uppskattad. Med utgångspunkt från en eller flera poster kan man enkelt skapa en referens i exempelvis Harvard- eller Refworks-formatet. Det som sker bakom kulisserna är dock lite mer invecklat. Posten hämtas från databasen i standardformatet MARC-XML, varpå detta omvandlas ”on the fly” till det referensformat som användaren klickat på. Varje referensformat måste ha en egen omvandlare som tolkar MARC-postens data utifrån formatets definitioner. Mappningen blir mer eller mindre exakt beroende på hur väl formatet går ihop med MARC. Eftersom omvandlingen sker i realtid är det också svårt att kompensera för eventuella felaktigheter i MARC-posten.

Resultatet blir i bästa fall en perfekt referens, och i värsta fall något som kräver manuell redigering för att bli användbart. Till detta kommer att somliga referensformat, i synnerhet Harvard och Oxford, tillämpas på många olika sätt; ofta skiljer det sig från ett lärosäte till ett annat. Vad som är rätt för en användare kan därför vara fel för en annan.

Dessa omständigheter har medfört att utvecklingen av referensformat blivit en tämligen slingrande process, med många justeringar och korrigeringar under resans gång. Därför är det ovärderligt med synpunkter och önskemål från LIBRIS användare, som i många fall är de som hittar felaktigheter eller kommer med förslag på förbättringar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla referenshanteringssystemet och ser fram mot fortsatt samarbete med våra användare.

2 kommentarer 24 september, 2008 Pelle


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler