Tagg: RDF

Ny terminologi – Instanser, Agenter, Platser, Jurisdiktioner

I nya Libris möts vi av ett nytt format, BIBFRAME 2.0, och därmed nya termer. Förutom BIBFRAME baseras Libris på flera andra vokabulärer. Samtidigt har vi nyligen gått över till RDA. Det blir många termer att hålla reda på. Under hösten 2017 tillsattes en terminologigrupp på KB, bestående av representanter för katalogiserande verksamhet, RDA-redaktionen och Enheten för metadata och systemstöd.… Read more →

Paper on Linked Data

Läs Martin Malmstens paper 'Making a Library Catalogue Part of the Semantic Web', till Dublin Core-konferensen i Berlin i september i år. Martin: ”Den handlar om Linked Data, vad jag tror är vägen framåt vad gäller tillgängliggörandet av en bibliotekskatalogs ”tillstånd”, dvs mer än bara MARC-posterna”. LIBRIS är en av de få (den enda?) bibliotekskatalogerna som finns på den semantiska… Read more →