Tagg: RDA

RDA – Toolkit och anvisningar för nya Libris och XL

Nytt från RDA-redaktionen Den 19 mars hade den nationella RDA-kommittén sitt andra möte på Kungliga biblioteket. Minnesanteckningarna från mötet finns publicerade på kommitténs sida. På mötet rapporterades bland annat om tidsramarna för 3R Project som bland annat innebär att RDA Toolkit får ett nytt gränssnitt och att den nya modellen IFLA LRM införs i RDA. Sedan kommittémötet har RDA-redaktionen fått… Read more →

Ny terminologi – Instanser, Agenter, Platser, Jurisdiktioner

I nya Libris möts vi av ett nytt format, BIBFRAME 2.0, och därmed nya termer. Förutom BIBFRAME baseras Libris på flera andra vokabulärer. Samtidigt har vi nyligen gått över till RDA. Det blir många termer att hålla reda på. Under hösten 2017 tillsattes en terminologigrupp på KB, bestående av representanter för katalogiserande verksamhet, RDA-redaktionen och Enheten för metadata och systemstöd.… Read more →