Tagg: Open data

Nationell länkserver – men hur?

Vid SUHF-seminariet om nationell infrastruktur den 10 oktober fick Libris tillfälle att prata om KB:s förslag kring länkserver och planen framöver. Presentationen Vi vill framhäva att vår bedömning är att det kommer att finnas ett behov av en nationell länkserver där KB spelar en viktig roll, antingen som en central nod för lärosätenas länkservrar, eller som ett alternativ för de… Read more →

Mobila bibliotek

Uppsnappat på fjärrlånekonferens i går – den mobila framtiden i Finland, berättad av Jonas Tana från Biblioteken.fi. Det finska labbet labs.kirjastot.fi (tyvärr endast på finska) är kreativa – man skapar mobila opacs, mobila gränssnitt för webbsidor, referenstjänster, QR-koder m.m. En ny tjänst som lanseras i juni heter Bookspottings.com. Förutsättningen är öppet och fritt data och handlar om att bokläsare delar… Read more →