Tag: Open data

Film om katalogprojektet

YouTube Preview Image

Nu kan du se filmer från webbinarierna om Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Kungl. biblioteket utvecklar ny systemarkitektur och nytt katalogiseringsverktyg. I och med detta lämnar vi Marc21 som internt lagringsformat och en viktig del av projektet är att översätta Marc-data till den nya strukturen, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). I denna film berättar vi översiktligt om projektets olika delar. Vår målsättning är att Libris XL och katalogiseringsverktyget under hösten 2014 kommer att ersätta nuvarande katalogiseringsklient Voyager.

Vid tre webbinarier fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt till Libris utvecklingsteam.

Webbinariernas olika frågestunder:

Frågestund 17 december 2013

Frågestund 9 januari 2014

Frågestund 30 januari 2014

4 kommentarer 7 februari, 2014 Helena Forssblad

Triple bypass

librisxl

Libris XL systemarkitektur

Under det senaste året har Libris arbetat med en ny infrastruktur. Kopplad till denna finns det katalogiseringsverktyg vi nu lanserar den senaste releasen av. Verktyget är avsett att underlätta katalogiseringshantverket och bättre utnyttja de olika hjälpmedel som finns (auktoritetsinformation, kontrollerade termlistor, mallar för olika medietyper med mera).

Den verkliga nyheten är dock inte katalogiseringsverktyget, utan den nya infrastrukturen, Libris XL. Med Libris XL lämnar vi MARC21 som produktions- och lagringsformat, suddar ut postbegreppet till förmån för relaterade informationselement och införlivar de principer som utgör webbens motor. Libris XL är formatoberoende – systemet ska kunna hantera alla format (Dublin Core, EAD, ONIX etc). Med hjälp av JSON-LD skapas det primära interna formatet som är bättre anpassat för moderna system än trotjänaren MARC21. Sedan den senaste releasen i april har mycket tid ägnats åt formatkonvertering. Vi arbetar med en uniform modell i botten, RDF, där vi tydliggör vad informationen syftar till och vad den kan användas för. För att kunna tolka informationen och bygga kvalitativa tjänster behöver vi förstå och tolka metadatat. Genom att översätta och konvertera MARC-data till JSON-LD kan vi beskriva och presentera den bibliografiska informationen på ett helt annat sätt än tidigare. I gränssnittet är informationen grupperad i olika nivåer enligt en FRBR- och BIBFRAME-inspirerad struktur. I betaversionen har vi implementerat ett JSON-LD-läge där det är möjligt att se vad som händer ”under huven”, hur datan är konverterat från MARC-formatet till det nya.

En tyst revolution
Att den interna strukturen inte längre begränsas av MARC21 innebär större möjligheter att utnyttja auktoritetsdata, återanvända informationselement och erbjuda användaren ett intuitivt och lättöverskådligt sätt att navigera bland bibliografisk information. Under överskådlig framtid kommer systemet dock att behöva kunna exportera och importera MARC21. På så sätt är Libris XL en tyst revolution. Librisanvändarna kommer inte att behöva ändra sina rutiner för import, fjärrlån etc. Det nya katalogiseringsverktyget är en hjälp för att hantera bibliografisk information, men det kommer också att finnas en vy där man kan se och delvis även redigera datan i MARC-format. Samtidigt kommer systemet att till fullo utnyttja fördelarna med det nya interna formatet.

Genom att lyfta fram användningen av data, och minska gapet mellan katalogisatörer och alla slags användare, kan vi fokusera mer på den faktiska innebörden av de ting som katalogiseringen beskriver. Datastrukturen och verktygen ska stödja entydig länkning – mellan verk, författare, ämnen och till övriga saker som ett verk är knutpunkten för. Effekten av detta slags länkning blir att det går att navigera mellan beskrivningar (på samma sätt som mellan webbsidor) och upptäcka samband som tidigare legat i det fördolda.

För att vi ska kunna skapa och bibehålla sammanhang i den växande framtiden måste vi också aktivt ta till oss – och verka för – en utökad gemensam och praktisk förståelse för denna form av data, genom att vara delaktiga i initiativ som Dublin Core, SKOS och BIBFRAME, samt inte minst den större (och spretigare) världen av data, där FOAF, DBPedia, Schema.org m.m. växer och frodas.

Vi är entusiastiska och stolta över att få utveckla ett system som ligger i framkant och redan har väckt internationellt intresse. Samtidigt är vi medvetna om att Libris endast utgör en del av det bibliografiska ekosystemet, och att användarna måste kunna välja att ta del av utvecklingen i sin egen takt. Vår ambition är att Libris XL inte ska kräva några förändrade rutiner, men däremot erbjuda enorma möjligheter för den användare som så önskar. Vi inbjuder alla att delta i en dialog om vårt arbete.

Presentation på ELAG
För ytterligare teknisk fördjupning, titta gärna på den presentation som Martin Malmsten, Markus Sköld och Niklas Lindström höll på den årliga ELAG-konferensen i Gent i slutet av maj. Glädjande nog fick vi mycket positiv feedback på presentationen av Libris XL bl.a. från Rurik Greenall som i sitt inlägg beskrev det hela så här;

The rest of the conference was ruined by illness, so I stayed in bed and watched Martin, Markus and Niklas from Libris give a masterful presentation of some really cutting-edge work with linked library data in the new Libris system. With this, Libris really are showing the world how things are done.

Conceptually, the system is designed with current principles in mind, componentized and appliance driven, this framework is both flexible and simple. The various architectural choices mirror those made in various other projects within other domains (and indeed our own), and seem to reflect the mood change we have seen in libraries in the last year; increasingly, library technology as developed in libraries is part of the wider IT sector and not part of “library IT”. This can only be a good thing.

While Libris’ core technology stack is largely the same as the one we’re developing at NTNU, Libris uses AngularJS, a Javascript library from Google that provides excellent support for dynamic views in HTML. Why hadn’t I heard of this before? Probably because I have been wrapped up in jQuery for a hundred years. Silly me, that will teach me.

I had the pleasure of being able to send the first real-world interface for cataloguing that has linked data beneath the hood to our cataloguers.

Nice work there!

Välkommen att testa
Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9 (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5, http://html5test.com/index.html).

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Välkommen att testa, ge oss förbättringsförslag, kommentera och ställa frågor.

http://kat.libris.kb.se

10 kommentarer 17 juni, 2013 Johan

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

  • Nationell katalog
  • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
  • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
  • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
  • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
  • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

Clarification regarding WorldCat membership

There are a couple of problematic areas which ultimately lead to the decision to end negotiations.

First, the asymmetrical nature of the relationship regarding transfer and re-use of records. OCLC is given very broad rights to records uploaded to WorldCat, including commercial re-use. Downloaded records on the other hand keep their status as “WorldCat records”, regardless of where they were originally created, and as such the guidelines of the WorldCat Rights and Responsibilities (WCRR) apply. This leaves us and the participating LIBRIS libraries in a situation where we do not have full control over the description of our collections. Under the WCRR we are discouraged from exposing and exporting data in whatever way we choose, which we see as an essential right.

Secondly, the WCRR states that every member library should “work to ensure the long-term viability of WorldCat” and “not engage in [...] activities that diminish the value of WorldCat [...]“. While we definitely see value in WorldCat as a service, we simply cannot, as a National Library, bind ourselves to support a single corporate entity. We need to support competition as well as cooperation, and to do so we must treat all discovery services equally and/or support the creation of any number of large scale discovery services.

Thirdly, the National Library of Sweden see a strategic importance in complete openness for bibliographic data, namely that of competition when it comes to services built upon it. We have chosen CC0 for the National Bibliography and authority file. We chose it because we see a problem with attribution licenses such as ODB-BY and CC-BY when it comes to re-use of data over time, for example so called ”attribution stacking”.

To this end we urge OCLC to allow members to treat downloaded records as their own, including releasing them under any open license such as CC0. We feel that this would strengthen rather than diminish OCLCs strong status as a service provider to the library community.

11 kommentarer 19 april, 2012 Martin

Nationell länkserver – men hur?

Vid SUHF-seminariet om nationell infrastruktur den 10 oktober fick Libris tillfälle att prata om KB:s förslag kring länkserver och planen framöver. Presentationen

Vi vill framhäva att vår bedömning är att det kommer att finnas ett behov av en nationell länkserver där KB spelar en viktig roll, antingen som en central nod för lärosätenas länkservrar, eller som ett alternativ för de bibliotek som inte har möjlighet att köpa och/eller drifta en egen. Vi har börjat arbeta på ett koncept som fått arbetsnamnet basalternativet. Det är ett betydande tillägg till alternativen i konsekvensanalysen och har lagts till efter diskussion med biblioteken.

Vi vill att basalternativet bygger på delaktighet. Att alla är med och bidrar, från första idéverkstaden till löpande drift och förvaltning. Vi vill sträva efter att e-resurser behandlas och hanteras på samma sätt som tryckt material dvs i linje med hur samarbetet kring Libris fungerar idag och som bygger på frivillighet. Det samarbetet vill vi utöka med att man blir delaktig i utvecklingen – och inte minst, verkar för öppet data.

Hur avancerat basalternativet kommer att bli är till 100% beroende på graden av samarbete mellan Libris och biblioteken. Libris kommer att lägga betydande mängd resurser på att utveckla basalternativet, men för att det ska fungera på bästa sätt måste vi samarbeta. Till en början till exempel genom att utvecklare från Libris träffar utvecklare lokalt på biblioteken. Då kommer vi att få en nyanserad bild av länkservern i dess kontext bestående av Discovery, ERM, ILS. Detta skulle ge oss ett underlag för vilka grundkrav som ska ställas på nationell länkserver. Denna certifieringsprocess blir värdefull oavsett vilken riktning länkserverfrågan tar.

Vidare, det behövs samarbete och engagemang kring viktiga frågor som behöver svar: Hur kan vi jobba kooperativt med e-material i Libris? Hur kan vi tillsammans bygga en kooperativ – öppen – knowledgebase? Hur kan en kooperativ nationell länkserver fungera? Vi uppmanar er att diskutera dessa frågor ute på lärosätena, lämna in underlag till representanterna i Libris expertgrupp eller om ni vill till Libris.

Några ord om tidsplanen. Basalternativet planerar vi att få igång hösten 2013, vilket är så länge som vi i nuläget planerar att förvalta SFX. Hur ska man planera de närmaste två åren? Det finns åtminstone tre alternativ:

  • Man avvaktar basalternativet.
  • Man köper länkserver.
  • Man är delaktig i utvecklandet av basalternativet.

Länkserverns framtid är i högsta grad en öppen fråga. Härnäst ska frågan diskuteras vid Libris expertgruppsmöte den 16 nov och sedan den 22 nov när användarföreningen Samsa träffas. Tredje planerade tillfället är Nationella referensgruppens möte den 23 nov. Men vänta inte till dessa tillfällen! Skicka redan nu in synpunkter och kommentarer så att dessa kommer upp på bordet.

Kommentera 13 oktober, 2011 Marja Haapalainen

Swedish National Bibliography and authority data released with open license

Before the summer the Swedish national librarian, Gunnar Sahlin, signed an agreement effectively releasing the Swedish National Bibliography and authority files into the public domain. We are now pleased to announce the general availability of these records (see below for details). We see the investment in Open Data as a strategic one and one that is needed to ensure long term sustainability and competition when it comes to the services needed by libraries and their users as well as the right to control over their collections. The license chosen is CC0 which waives any rights the National Library have over the National Bibliography and the authority data.

There are two ways to access the data, as Atom feeds with references to the records and using (a somewhat rudimentary implementation of) the OAI-PMH protocol. See the table below.

National Bibliography feed, OAI-PMH
Authority Data feed, OAI-PMH
Authority Data (persons) feed
Authority Data (subjects) feed
Authority Data (organisations) feed

The National Bibliography and authority data is part of Libris, the Swedish Union Catalogue, and the long term goal is to release the whole database under an open license, though this will undoubtedly take some time. The data contains links to Wikipedia, DBPedia, LC Authorities (names and subjects) and VIAF. VIAF has also been used to find some of these links. These channels are provided as a complement to the Linked Data implementation.

This is a work in progress and any comments are welcome. Send your comments to martin.malmsten@kb.se or libris@kb.se.

15 kommentarer 21 september, 2011 Martin

Mobila bibliotek

Uppsnappat på fjärrlånekonferens i går – den mobila framtiden i Finland, berättad av Jonas Tana från Biblioteken.fi. Det finska labbet labs.kirjastot.fi (tyvärr endast på finska) är kreativa – man skapar mobila opacs, mobila gränssnitt för webbsidor, referenstjänster, QR-koder m.m. En ny tjänst som lanseras i juni heter Bookspottings.com. Förutsättningen är öppet och fritt data och handlar om att bokläsare delar med sig av sina läsupplevelser med fotografering av bokomslag som bas. Ta en bild av boken du läser, anslut fotot till titel och plats, dela fotot på twitter/facebook, sök upp boken med funktionen ”Available in library near you” – och så blir bokläsandet en social upplevelse.
Man satsar också på mobilt bibliotekskort – med mina lån, lånehistoria, favoriter, påminnelser i mobilen, reservera, rekommendationer och läsa in sin egen bokhylla. Allt byggs i open source. Även andra tjänster produceras, Fråga bibliotekarien – applikation eller iKirjasto, en biblioteksapp för reservationer, nyheter, nya titlar m.m.

Ledord: If you can dream it, you can do it!

Kommentera 12 april, 2011 Maria Hedenström

LIBRIS öppna API:er – ett gästinlägg från Ted Valentin

Detta är ett gästinlägg från Ted Valentin, webbutvecklare och initiativtagare till 24 Hour Business Camp.

I webbvärlden har det på senare tid pratats mycket om öppen data. API:er, öppen myndighetsinformation och mashups byggda på denna data har det senate året varit allt mer omtalade. Tanken är att olika datakällor ska kunna kommunicera med hjälp av öppna format så att information kan återanvändas och kombineras på nya sätt. Typiska företag som ligger långt framme på området är Google, Twitter och Facebook. I myndighetsvärlden är det USA och Storbrittanien som ligger i framkant med initiativen Data.gov och data.gov.uk, där offentliga datakällor presenteras på en och samma webbplats.

Genom att göra många olika datakällor öppet tillgängliga uppmuntrar man till innovativa nya webbtjänster. Innovation kring information är en av tjänsteekonomins stora drivkrafter. Stat och myndigheter är bland de mest informationsintensiva verksamheter man kan tänka sig, men innovationsincitamenten i statlig verksamhet kan som bekant vara begränsade. Det som gör öppen data så intressant för både myndigheter och företag är insikten om att extern innovation kan leda till lösningar på problem som man själv inte visste existerade. Ett spänande sätt att beskriva detta är med begreppet unknown unknowns. Ett annat relaterat begrepp är serendipity – fenomenet att innovationer kan uppstå med slumpens hjälp, i mötet mellan discipliner eller i sökandet efter helt andra saker. Öppen data skapar alltså stora förutsättningar för ohämmad innovation.

En intressant person med tankar om detta är Sir Tim Berners-Lee. Han står bakom arbetet med brittiska open-data-initiativet, är skaparen av World Wide Web, och är en förespråkare för den semantiska webben och linked data.

Mitt eget perspektiv är mer jordnära: jag har egna erfarenheter av att bygga sajter med andras data från både offentlig och privat sektor.

Som webbutvecklare inser man hur snabbt det går att bygga intressanta nya tjänster om man utgår från redan existerande datakällor, som man kan kombinera på nya sätt. Det var i mitt eget utvecklingsarbete med bland annat Annonskartan.se och Auktionsfynda.se som jag fick upp ögonen för öppen data. En erfarenhet av dessa projekt var att mina sajter ibland påverkat den interna innovationen hos datakällorna ganska mycket, och även att en inledande tveksamhet ganska snart byttes mot entusiasm hos ägarna till datan. Snabbheten och enkelheten i dessa projekt inspirerade mig också till att dra igång 24 Hour Business Camp.

24 Hour Business Camp (24HBC) är ett utvecklar-event med syftet att deltagarna ska skapa varsin fungerande webbtjänst på 24 timmar. Den första gången eventet genomfördes skapades ett 50-tal nya webbtjänster. Eftersom många av de mest framgångsrika var mashups bestämde vi inför den andra omgången att ha öppna API:er som tema. Målsättningen var att uppmuntra svenska företag och myndigheter att ta fram datakällor och API:er som vi utvecklare kunde använda för att bygga nya tjänster. De svenska medieföretagen var snabba med att ta fram API:er. De myndigheter jag träffade inför 24HBC visade ett försiktigt intresse – men det blev tydligt att det behövdes beslut på lite högre politisk nivå för att få till en förändring.

Under det senaste halvåret har det dock börjat röra på sig. Frågan om öppen myndighetsdata diskuteras nu både av näringsdepartementet och finansdepartementet (med Mats Odell i spetsen), och förhoppningsvis är det bara en tidsfråga tills vi får vår egen ”data.gov” här i Sverige. Tills vidare har vi webbplatsen Opengov som listar myndigheter med öppna datakällor.

Jag blev väldigt glad när jag läste att det planeras en 24-timmarsworkshop på temat att använda LIBRIS öppna API:er. Mitt intryck av LIBRIS och biblioteksvärlden är att ni ligger långt fram i utvecklingen mot öppen data. Jag har själv byggt ett par sajter, bland annat Dissertations.se och Essays.se, (Uppsatser.se)som bygger på data från Uppsök och Swepub. Bägge sajterna riktar in sig på besökare från utlandet och har en klar majoritet av sina besökare från Asien, ett intressant fenomen som jag skrivit mer om här.

Samtidigt som LIBRIS och biblioteksvärlden kommit så långt i arbetet mot öppenhet rent tekniskt så kan det för en utomstående vara lite svårt att få insyn i er värld. Mitt eget intryck är att biblioteksutvecklare och webbutvecklare verkar ha samma mål – öppen data – men att vi i stor utsträckning lever i olika världar, använder olika terminologi och åker på olika konferenser.

Jag tror också att det är få svenska webbutvecklare som känner till LIBRIS API:er och vad man kan göra med dem. Just därför är det så välkommet både med workshops kring era API:er, och biblioteks-bloggar som även riktar sig mot utvecklare utanför biblioteksvärlden. Min förhoppning är naturligtvis att våra världar ska närma sig varandra, och att spännande saker ska uppstå i mötet mellan dem. Jag tror också att biblioteksvärldens långa erfarenhet av öppen data skulle kunna vara till stor användning hos svenska myndigheter.

För att sammanfatta tror jag att effekterna kan bli stora om biblioteksvärlden bjuder in såväl andra myndighetsaktörer och fristående webbutvecklare i sitt universum framöver. Mina egna erfarenheter av bland annat indiska studenter som Googlar miljöfrågor, IT och jämställdhet och på så sätt hittar till svenska universitetsuppsatser uppmuntrar till en fortsättning.

Ted Valentin

Kommentera 27 mars, 2010 Kristin

Code4Lib 2009 – en kort och senkommen rapport

Det är nu två veckor sedan jag kom hem från Code4Lib-konferensen i Providence, Rhode Island. En oerhört bra och inspirerande konferens som jag verklingen vill rekommendera till alla som är intresserade av bibliotekssystem och lyckas få tag i en biljett (biljetterna brukar, säger ryktet, gå åt ungefär lika fort som när Bob Dylan gör en klubbspelning). Vid sidan om mig fanns svenska representanter från Högskolan i Jönköping och Karolinska institutet. Hur de fick tag på sina biljetter vet jag inte.

Själv fick jag en blijett i och med att jag och Martin skulle presentara vårt arbete med Linked data på konferensen. Martin står med i programmet men kunde tyvärr inte åka med till själva konferensen. Jag gjorde istället presentationen själv, vilket gick åtminstone nästan lika bra som om Martin varit med. Hela konferensen filmades, så om ett tag hoppas jag att det ska gå att se både min och de andra presentationerna på konferensens webbsida. Tills vidare kan man hålla tillgodo med pdf:er av presentationerna. Här är min: Why libraries should embrace Linked Data (finns även på slideshare).

När filmerna kommer upp rekommenderar jag alla att titta på så mycket som möjligt. Presentationerna höll överlag en riktigt hög kvalitet och nästan allt är sevärt. För den som har annat att göra än att titta på presentationer hela dagarna rekommenderar jag de tre keynote-föreläsningarna (särskilt Ian Davis, som sammanfattade ungefär hur jag själv ser på biblioteksdata och bibliotekssystem – se även hans uppföljande blogpost ”Why Open Data is More Important than Open Source”.) 

Vidare finns bra presentationer av Jangle, Freebase, och intressanta idéer om FRBR (som även nämner LIBRIS). Jag kan även tänka mig att Juice är intressant för stressade systembibliotekarier med lite tid över och liten kontroll över den egna OPAC:en.

Kommentera 16 mars, 2009 Anders

Angelologi för 2008

Genom Ian Davis blog hittar jag en diskussion hos Ed Parsons, ”Geospatial Technologist” hos Google, om vem som egentligen  äger en karta, eller snarare informationen som finns i en karta, som skapats i  Google Maps. Google gör uppenbarligen inte något anspråk på att äga den data som ligger till grund platsangivelser i en specifik karta – handlingen att publicera en karta genom Google Maps ger Google en licens att använda datat, men inte någon äganderätt. Kul att veta och ett smart  affärsdrag av Google, förstås, eftersom de vill få in och använda så  mycket data som möjligt. Google behöver ju inte äga information, bara  de kan använda den.

Diskussionen som följer är djupt fascinerande. Ägandefrågan är inte  så enkel som först hävdas, eftersom en karta byggs upp av en mängd  information härledd ur flera olika källor. Skillnaden mellan ”data  I’ve created” och ”derived data” är långt ifrån solklar. Även om  informationen som utgör grunden till en viss google-karta skapats manuellt (”using my imagination and local knowledge”) har den  antagligen skapats med utgångspunkt i en faktiskt existerande karta,  som mycket väl också kan vara (kanske per definition alltid är?) en  databas. Googles grafiska kart-representation skulle inte vara  särskilt användbar utan de gatu- och stadsnamn och matchande koordinater Google lagrar i mer traditionella databaser, och var går egentligen gränsen mellan kartan som grafisk representation och kartan som datamängd/databas? Databaser faller inom EU (men inte i t.ex. USA) faller under EU:s databasdirektiv, som säger att substantiella  datamängder ägs av den fysiska eller juridiska person som sammanställt  dem. Vad som egentligen definierar en databas och vilka datamängder  som är originella eller härledda (min översättning av engelskans  ”derived”)  är ingen självklar fråga.

Är man intresserad av intellektuell egendom vs. internet  är  denna fråga å ena sidan oerhört intressant. Å andra sidan kan jag inte skaka av mig  känslan av att detta är angelologi för 2000-talet. ”Hur många ägare  kan vara inblandade i en mash-up?” känns som en uppdaterad variant av  den medeltida teologiska frågan om hur många änglar som får plats på  ett knappnålshuvud. Skarpsinniga analyser av något som inte är förenligt med hur  världen faktiskt fungerar, eller med ett citat från en beskrivning av Tomas av Aquinos och andra skolastikers diskussioner om änglarnas materialitet: ”a classic example of good brainpower put to nonsensical ends.”

Lösningen borde kanske vara en kopernikansk revolution – ett enkelt  perspektivskifte som gör att man slipper väldigt mycket extraarbete i  tolkandet av verkligheten. Istället skulle man kunna arbeta ordentligt med de frågor som  faktiskt är relevanta, som hur man kan veta om den data som används är uppdaterad och korrekt, hur den sammanställts, hur stabil den är,  frågor kring interoperabliltet och användbarhet, för att inte tala om all problematik kring kartläggning och massövervakning… Ägandemetafysik kan vara spännande, men någonstans passerar man gränsen till det löjliga.

1 kommentar 17 november, 2008 Anders

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler