Tagg: Nya Libris

Produktionssättning av nya Libris (4 till 11 juni)

08:00 på måndag 4 juni stänger vi Voyager.  Kommande vecka, mellan 4 till 11 juni, genomför KB produktionssättning av nya Libris. Det innebär att alla Libris tjänster bortsett från Libris webbsök ligger nere. Måndag den 11 juni startas nya Libris och XL i skarp drift och från och med det sker samtlig katalogisering i det nya gränssnittet. Importer till Libris… Read more →

Verk och instans i startversionen

När nya Libris går i skarp drift ber vi er att avvakta med att bryta ut verk till länkbara verksentiteter. Detta gäller under den första tiden och vi återkommer med riktlinjer. Nytt format Formatet i nya Libris ger möjlighet att strukturera den bibliografiska informationen på ett nytt sätt. Istället för att upprepa uppgifter som klassifikation, ämnesord, genre, författarens namn för… Read more →

Funktionen ”Förhandsgranska MARC21”

Gränssnittet för katalogisering erbjuder funktionen ”Förhandsgranska MARC21”. När man som katalogisatör klickar på verktyget kommer ett popupfönster upp med aktuell post – direktkonverterad från länkade data till MARC. Funktionen finns som ett tillfälligt stöd i katalogisering under övergångsperioden. Förhandsgranskningen fungerar som gränssnittet i allmänhet, vilket innebär att den är interaktiv. Uppdatering av en post syns direkt i katalogiseringsgränssnittet, och så… Read more →

Snart är det dags!

Mellan den 4 och 11 juni genomför KB produktionssättning av nya Libris. Det innebär en skarp övergång från Voyager till XL. Under den här perioden är Libris stängd för katalogisering. Importer till Libris, som förvärvsrutinen, länkserverinläsningar och övrigt material via Metadatatratten, läggs på kö och läses in när XL är i bruk. Libris webbsök kommer att fungera som vanligt. Information… Read more →

Att söka på ISBN i nya Libris

Om ISBN Ett ISBN kan användas endast en gång och utgör en identifikationsbeteckning för en publikation. ISBN tilldelas monografiska publikationer, exempelvis tryckta böcker och broschyrer, punktskriftspublikationer, digitaliserade kopior av tryckta monografier, etc. Det unika numret underlättar återsökbarheten av publikationer vid sökning, beställning och distribution. Information om numrets uppbyggnad och placering finns att läsa på KB:s sida Identifikatorer och utgivning. ISBN… Read more →

Så orienterar man sig på Librisbloggen

Tre av Librisbloggen flikar hänvisar till nya Libris. Här finns information som är bra att känna till innan, under och efter övergången. Under fliken Supportforum för nya Libris finns hänvisning till den FAQ som behandlar frågor om övergången. Forumet erbjuder fulltextsök, så att användare enkelt kan hitta information. Om ni inte hittar ett svar som besvarar er fråga, eller om… Read more →

Hjälp till dig som katalogiserar i nya Libris

För att förbereda och stödja användare innan, under och efter övergången har KB tagit fram olika typer av stödmaterial i form av bland annat filmer och lathundar. Syftet är att katalogisatörer på egen hand ska kunna förbereda sig genom att öka på sin kompetens kring hur man katalogiserar i det nya verktyget. Användare ska känna att de når ökad kunskap… Read more →

Beståndsregistrering

Bibliotek som tidigare registrerat bestånd i Libris webbsök ska efter övergången till nya Libris göra det katalogiseringsverktyget för XL. Beståndsregistreringen i nya Libris och XL ger bibliotek möjlighet att på ett enkelt sätt registrera innehav (bestånd) av nya titlar, ändra lokala uppgifter om bibliotekets innehav och för ta bort (gallra) bestånd. För att lägga ett bestånd på en resurs behöver… Read more →

Startversion för nya Libris

Idag 7 maj läggs startversionen av nya Libris ut för test och utvärdering. Syftet är att katalogisatörer på Librisbiblioteken ska kunna prova att katalogisera i nya Libris och att vi tillsammans kan verifiera verkliga katalogiseringar och andra funktioner.  Inga större ändringar sker under perioden. Rättningar av allvarliga fel och buggar kommer att åtgärdas, men ingen ytterligare funktionalitet läggs till. Mellan… Read more →

RDA – Toolkit och anvisningar för nya Libris och XL

Nytt från RDA-redaktionen Den 19 mars hade den nationella RDA-kommittén sitt andra möte på Kungliga biblioteket. Minnesanteckningarna från mötet finns publicerade på kommitténs sida. På mötet rapporterades bland annat om tidsramarna för 3R Project som bland annat innebär att RDA Toolkit får ett nytt gränssnitt och att den nya modellen IFLA LRM införs i RDA. Sedan kommittémötet har RDA-redaktionen fått… Read more →