Tagg: Nationell katalog

Äntligen mångspråk!

Sedan Kungliga biblioteket (KB) 2011 fick utökat uppdrag att ansvara för samverkan och utveckling av hela bibliotekssektorn har antalet folkbibliotek som anslutit sig till Libris ökat och idag är det drygt 100 folkbibliotek som löpande registrerar i Libris. KB har tillsammans med biblioteken arbetat med att utveckla Libris till att även tillgodose folkbibliotekens behov och ett av de områden där… Read more →

Nätverk för undervisning och stöd till Librisregistrerande bibliotek

Många nya bibliotek i hela landet blir Librisregistrerande bibliotek, de visar sitt bestånd i Libris. Nu är det framför allt folkbiblioteken som ansluter sig. Libris biblioteksstöd svarar på frågor, tar emot ansökningar och slussar er in i Libris. Vi bygger nu tillsammans med KB:s partnerbibliotek Sveriges depåbibliotek och lånecentral upp ett nätverk för stöd och undervisning i landet: Sveriges depåbibliotek. Folkbibliotekens… Read more →

Folkbiblioteken och Libris – vad händer …

Det finns nu flera aktuella rapporter som tar upp folkbibliotek och Libris. Vi har samlat dem i Registrera i Libris – en guide  under rubrikerna Samverkan respektive Erfarenheter från Librisbibliotek. Kanske finns det fler? Tipsa oss gärna. I KB:s rapport Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog listas några av de lösningar KB arbetar med för att tillgodose folkbiblioteksspecifika behov. Här finns… Read more →