Tag Archive for Linked data

SwePub Analysis – the data API

In this entry I continue the top down approach of introducing the technology behind the new SwePub Analysis system. The diagrams in Spotfire aggregating the big amounts of data are very useful and the next natural question is how do we get the particular subset out from the database, which in our case is Virtuoso Linked Data database. There needs…

Utvecklare till projekt Vidareutveckling av SwePub

Jürgen Kerstna är ny utvecklare i projektet Vidareutveckling av SwePub. Han har tidigare arbetat som lösningsarkitekt och systemutvecklare i den medicintekniska branschen. Uppgifterna har varit olika; plattform- och ramverksdesign, mobila lösningar, datakommunikation, standardisering, dataintegration och analys. Han har sysslat mycket med metadatahantering och använt semantiska teknologier (linked data) i sitt arbete.

Ny release av Libris katalogisering (beta)

Projektgruppen har under hösten arbetat vidare med att utveckla flödet för ämnesords- och auktoritetsarbete tillsammans med specialister från KB och Nationalbibliografin. Arbetsflöde och katalogiseringsgränssnitt för ämnesord och auktoriteter har vidareutvecklats. I katalogiseringsapplikationen har vi jobbat med layouten för att förbättra översikten av posten. Nya skisser har tagits fram, varav en del har implementerats i gränssnittet och andra sparats för framtida…