Tagg: Linked data

Utvecklare till projekt Vidareutveckling av SwePub

Jürgen Kerstna är ny utvecklare i projektet Vidareutveckling av SwePub. Han har tidigare arbetat som lösningsarkitekt och systemutvecklare i den medicintekniska branschen. Uppgifterna har varit olika; plattform- och ramverksdesign, mobila lösningar, datakommunikation, standardisering, dataintegration och analys. Han har sysslat mycket med metadatahantering och använt semantiska teknologier (linked data) i sitt arbete. Read more →

Ny release av Libris katalogisering (beta)

Projektgruppen har under hösten arbetat vidare med att utveckla flödet för ämnesords- och auktoritetsarbete tillsammans med specialister från KB och Nationalbibliografin. Arbetsflöde och katalogiseringsgränssnitt för ämnesord och auktoriteter har vidareutvecklats. I katalogiseringsapplikationen har vi jobbat med layouten för att förbättra översikten av posten. Nya skisser har tagits fram, varav en del har implementerats i gränssnittet och andra sparats för framtida… Read more →