Tagg: Libris

Veckans rapport, v. 6

Föregående sprint pågick vecka 5 och 6. Redan dag ett sattes datum för en intern demo av teamens arbete. Demon genomfördes fredag vecka 6 och hela teamet bidrog till presentationen genom att visa upp sin del av utfört arbete för berörda medarbetare och chefer. Det arbetet som teamet utfört är: Backend har fokuserat på den tekniska dokumentationen vilket är en… Read more →

Systemutvecklare – titta hit!

Vi söker en systemutvecklare som vill utveckla meningsfulla system och tjänster tillsammans med oss. KB är en myndighet som ligger i teknikens framkant. För att skapa relevanta tjänster kombinerar vi teknik och metoder i framkant med ett tydligt fokus på användarupplevelsen. Vi arbetar med agila metoder och har en skiftande skara verktyg  och miljöer för utveckling. Vi gillar öppenhet! Vi… Read more →

Nya medarbetare på Libris

Vi kan, efter en hektisk period av rekryteringar, äntligen börja hälsa några av våra nya kollegor välkomna! Vår utvecklargrupp har fått förstärkning genom Katarina Stempel (utvecklare) och Lina Westerling (interaktionsdesigner). Inom kort kommer även Markus Sköld (utvecklare). Oskar Andersson Laurin är projektledare/utvecklingsledare och kommer närmast från Stockholm stadsbibliotek. Johan Ahrén är bibliotekarie börjar på måndag i kundsupport. Vi har ytterligare… Read more →

Fritt online-material i Mina bibliotek

Fritt online-material tillhör per definition inte något speciellt bibliotek, och har därför inte ingått i avgränsningar på bibliotek. Nu har vi dock lagt till möjligheten att inkludera fria e-resurser i Mina bibliotek. Detta underlättar för användaren att snabbt få upp en träfflista med material som antingen är fysiskt tillgängligt på hans/hennes favoritbibliotek, eller tillgängligt direkt online. Read more →