Etikett: Libris XL

Veckans rapport, v. 7

Sedan ett par veckor tillbaka är Bodil Wennerlund IT-projektledare för nya Libris och XL. Bodil har tidigare stor erfarenhet som projektledare för systemutvecklingsprojekt, senast inom Riksdagsförvaltningen. Som IT-projektledare kommer Bodil att samordna de olika uppgifter som hör till nya Libris och XL, ha en övergripande kontroll över hur projektet fortlöper samt organisera, planera och utvärdera arbetet. Den organisatoriska förändringen har… Read more →

Veckans rapport, v. 5

Den här veckan har vi startat upp en ny utvecklingssprint. Begreppet sprint används inom Scrum, vilket i sin tur är en metodik för systemutveckling. Inom Scrum arbetar man iterativt genom korta utvecklingsperioder. Genom att utvärdera den utföra utvecklingen kan man säkerställa att man är på rätt väg, och att man inte tappar fokus på effekten. Själva utvecklingsarbetet delas in i… Read more →

Veckans rapport, v. 3

Vi fortsätter att arbeta med på att få vårens planering på plats. För att övergången ska bli så smidig som  möjligt så arbetar vi med att vidareutveckla hjälp- och stödmaterial, och just nu är det fokus på texter för arbetsflöden. Vi anpassar rådande texter från kb.se/rdakatalogisering till länkade data, med exempel som passar det nya formatet. Dessa kommer sedan att… Read more →

Veckans rapport, v. 2

Intensivt arbete pågår nu för att inom kort kommunicera en ny tidsplan och roadmap för fortsatt utveckling och produktionssättning. Tills vidare fortsätter katalogiseringen för den nationella katalogen i Voyager. I den första versionen av nya Libris kommer det vara möjligt att katalogisera enkla monografier och seriella resurser. För att övergången ska bli så smidig som  möjligt så arbetar vi med… Read more →

God Jul och Gott Nytt År!

I årets sista blogginlägg vi vill passa på att tacka alla katalogisatörer och användare som har bidragit med tid och engagemang under året. Det har varit oerhört värdefullt för oss med den respons och de tankar vi fått in kopplat till testerna av både katalogiseringsverktyget och exporten med dess återkonverteringen av formatet. Vi har även fått in ett stort antal… Read more →

Veckans rapport, v. 50

Veckan efter förmedlat beslut om förlängd testperiod har vi fokuserat på att förfina den specifikation som ligger till grund för startversionen. Det här har vi gjort genom att samla katalogisatörer, utvecklare, formatexperter och andra involverade från teamet för att tillsammans gå igenom nuvarande version av verktyget. Det har gett oss en tydlig bild vilka externa tester som behövs, och hur… Read more →

Veckans rapport, v. 49

Som vi berättade i fredags förlänger vi testperioden för nya Libris. Det innebär att det inte blir något byte från Voyager första veckan i januari utan katalogisering kan tills vidare ske som vanligt. Ovanstående förändring innebär också att vi även flyttar fram publicering av specifikationen för startversionen av nya Libris och XL. Den skulle enligt tidigare information publiceras idag 11 december. Vi… Read more →

Vi förlänger testperioden för nya Libris

Stort tack till alla som hittills varit med och testat nya Libris. Utifrån de svar vi fått in från katalogisatörer såväl utanför som internt här på KB har vi bestämt att förlänga testperioden ytterligare. Vi är nära driftsättning men fler versioner behöver testas och verifieras ytterligare innan produktionssättning. Vi återkommer med en reviderad tidplan i januari. Vi beklagar självklart om… Read more →

Libris Katalogisering – test v. 49, del 2

Idag inleder vi testomgång del 2. Den här gången är fokus på sök och importera från andra källor, samt användningen av specialtecken. Det pågår arbetsinsatser parallellt med tester, varpå delar av test-miljön kan komma att ha längre svarstider. All data återspeglas inte i sökmängden då indexeringen inte blev komplett till denna testomgång. Vissa sökträffar kan därför utebli av denna anledning.… Read more →

Ett spännande år ligger framför oss – intervju med katalogisatör Carin Anell

Det är många som deltar i utvecklingen av nya Libris. En av dem är bibliotekarien Carin Anell som till vardags katalogiserar svenska böcker och tidskrifter för Nationalbibliografin vid Kungliga biblioteket. Vi frågar henne vilka förhoppningar hon har kring nya Libris.  – Jag hoppas och tror att övergången till nya Libris blir ett lyft för Bibliotekssverige. Vi går över till ett… Read more →