Tag: lediga tjänster

Libris söker projektledare

Är du en engagerad och driven projektledare? Vi letar efter dig och kan erbjuda en kreativ, utvecklande och trevlig arbetsplats. Mer information: http://www.kb.se/om/lediga-anstallningar/Projektledare-till-Kungliga-biblioteket-141-KB-98-2012

Kommentera 29 februari, 2012 Maria Kadesjö

Kom och jobba med oss!

En sista påminnelse om att ansökningstiden går ut den 31 juli för tre spännande tjänster på KB/Libris. Vi söker er engagerade, engagerande och lyhörda personer för tjänster som projektledare, systembibliotekarie och metadatasamordnare.

Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på http://www.kb.se/om/lediga-anstallningar/

Kommentera 18 juli, 2011 Maria Kadesjö

Förlängd ansökningstid – projektledare till Libris

Vi söker dig, engagerade, engagerande, lyhörda och drivna  projektledare till roligt jobb på Libris-enheten.

Ansökningstiden för tjänsten  är förlängd till den 31 juli, så passa på!

Läs mer på: http://www.kb.se/om/lediga-anstallningar/Projektledare-till-Kungliga-biblioteket/

Sista ansökningsdag är 31 juli 2011.

Diarienummer: 141-KB644-201

Välkommen med din ansökan!

Kommentera 20 juni, 2011 Maria Kadesjö

Systembibliotekarie till Libris – förlängd ansökningstid

Vi har förlängt ansökningstiden för systembibliotekarietjänsten till Libris-enheten till den 31 juli.

Avdelningen för Nationell samverkan, Libris-enheten söker en systembibliotekarie, läs mer på: http://www.kb.se/om/lediga-anstallningar/Systembibliotekarie-till-Kungliga-biblioteket/

Sista ansökningsdag: 2011-07-31

Diarienummer: 141-KB556-2011

Välkommen med din ansökan!

Kommentera 20 juni, 2011 Maria Kadesjö

Förlängd ansökningstid – metadatasamordnare

Vi har förlängt ansökningstiden för tjänsten som metadatasamordnare till den 31 juli!

Avdelningen för Nationell samverkan, Libris-enheten söker en driven person som samordnare för metadatafrågor. Som Sveriges nationalbibliotek har KB ett övergripande ansvar för metadatastandarder inom biblioteksområdet och metadata spelar en central roll i många delar av verksamheten. Vi söker därför dig som har erfarenhet och ett brinnande intresse för dessa frågor.

Läs mer på: http://www.kb.se/om/lediga-anstallningar/Kungliga-biblioteket-soker-Metadatasamordnare/

Sista ansökningsdag: 2011-07-31

Diarienummer: 141-KB-646-2011

Välkommen med din ansökan!

Kommentera 20 juni, 2011 Maria Kadesjö

KB söker projektledare till Libris-enheten

KB söker projektledare till Libris-enheten

Sista ansökningsdag är 19 juni 2011
Diarienummer: 141-KB644-201

Arbetsuppgifter

Som projektledare på enheten arbetar du med tvärfunktionella team för att säkra att projekten har en helhetsbild och sätter användarupplevelsen i centrum.

Vi söker dig som har förmåga att vara lyhörd samt engagera och motivera medarbetarna i din projektgrupp. Du är en person som kan driva projekten framåt och en vilja till att utvecklas och delar med dig av detta till andra.

Då vi till stor del bedriver egenutveckling ska du ansvara för och driva utvecklingsprocessen med allt från användarreseach, interaktionsdesign, utveckling och driftssättning av system och tjänster. Det kan även bli fråga om implementering av kommersiella system eller open source lösningar. Vi arbetar med agila metoder och ett iterativt arbetssätt.

Du skall kunna kommunicera uppnått resultat till interna och externa intressenter.

Kvalifikationskrav

 • Akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, systemvetenskap, eller liknande.
 • Erfarenhet av projektledning

Meriterande är

 • Erfarenhet av samarbeten med konsulter
 • Erfarenhet av SCRUM och/eller agila utvecklingsmetoder
 • Kunskap i interaktionsdesign/MDI

Erfarenhet av informationsförsörjningssektorn.

Personliga egenskaper

Vi vill att du som person är drivande, initiativ- och ansvarstagande, social och prestigelös. Du måste ha god kommunikationsförmåga både i tal och i skrift, på såväl svenska som engelska. Du behöver också ha intresse och fallenhet för att arbeta med idéutveckling i team, och driva dessa framåt för att bidra till utvecklingen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Om KB

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. De huvudsakliga uppgifterna för myndigheten är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material, samordna informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning samt vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. På myndigheten arbetar 380 personer.

Från 1 januari 2011 vidgades KB:s uppdrag genom ett nytt uppdrag för nationell bibliotekssamverkan.  KB befinner sig i ett dynamiskt skede där övergången från analogt, fysiskt material till digitalt påverkar både verksamhet och vägval för framtiden.

Avdelningen för Nationell samverkan har som uppdrag att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning och att samordna biblioteksutvecklingen på nationell nivå. Libris-enheten ansvarar för utveckling och drift av ett antal nationella system för informationssökning och informationsförsörjning. Störst är söktjänsten LIBRIS (http://libris.kb.se). Från 2011 har KB i uppdrag att samordna de offentliga biblioteken och driva på utvecklingen. En stor del av det nya uppdraget riktar sig mot folkbiblioteken och deras behov av system och tjänster.

Varaktighet

Tillsvidareanställning, med sex månaders provtjänstgöring som ingång. KB erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet.

Kontaktpersoner
Maria Hedenström, Enhetschef, 010-7093601
Martin Malmsten, Utvecklingschef, 010-7093615
Mia Selin, HR-specialist, 010-709 31 35

Fackliga kontaktpersoner
Märta Forsberg, ST-KB 428, 010-709 30 00
Karolin Engdahl, SACO-KB, 010- 709 30 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2011-06-19 märkt med diarienummer 141-KB644-201 till registrator@kb.se eller till: Kungliga biblioteket, Registratur, Box 5039, 102 41 Stockholm.

Kommentera 27 maj, 2011 Maria Kadesjö

KB söker metadatasamordnare

KB söker metadatasamordnare

Sista ansökningsdag: 2011-06-19
Diarienummer: 141-KB-646-2011

Avdelningen för Nationell samverkan, Libris- enheten  söker en driven person som samordnare för metadatafrågor. Som Sveriges nationalbibliotek har KB ett övergripande ansvar för metadatastandarder inom biblioteksområdet och metadata spelar en central roll i många delar av verksamheten. Vi söker därför dig som har erfarenhet och ett brinnande intresse för dessa frågor.

Arbetsuppgifter
Din främsta uppgift är att samordna och driva frågor kring metadata både internt inom KB och nationellt för Libris-biblioteken. Samordning ska också ske i linje med den utveckling som bedrivs på områden utanför biblioteken, t.ex. utgivare, producenter, arkiv, museer och universitetsvärlden. Exempel på sådana frågor kan vara svensk implementering av RDA, hur KB:s katalogpraxis förhåller sig till praxis på övriga Libris-bibliotek, förlagens möjligheter att skapa metadata samt nyare teknik som semantisk webb och Linked Data.

Som metadatasamordnare är du sammankallande resp. ordförande i olika arbets/expertgrupper inom området, både internt inom KB och nationellt. Du deltar dessutom i det internationella samarbetet inom området.

I arbetet ingår att:

 • Planera och driva metadatafrågor tillsammans med berörda parter, internt och externt
 • Delta i och driva arbetet med att kontinuerligt utveckla metadata för de svenska biblioteken
 • Förbereda och förankra beslut i mer omfattande och strategiska metadatafrågor
 • Hålla kontakt med olika experter för metadata, både nationellt och internationellt
 • Utarbeta och delta i konferenser, workshops, utbildningar och seminarier inom området, både internt och externt

Kvalifikationskrav
Utbildning

 • Relevant akademisk utbildning inom exempelvis biblioteks- och informationsvetenskap, systemvetenskap eller liknande

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenheter av metadata och system inom bibliotek eller annan närliggande verksamhet
 • Pedagogisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga

Meriter

 • Erfarenhet av olika bibliotekstypers verksamhet

Som person är du drivande, strategisk, initiativ- och ansvarstagande, social och prestigelös. Du måste ha mycket god kommunikationsförmåga både i tal och skrift, på svenska och engelska. Du behöver också ha intresse och fallenhet för att utveckla idéer, både i team och enskilt, och driva dessa framåt för att bidra till bibliotekens utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Om KB
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. De huvudsakliga uppgifterna för myndigheten är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material, samordna informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning samt vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. På myndigheten arbetar 380 personer.

Från 1 januari 2011 vidgades KB:s uppdrag genom ett nytt uppdrag för nationell bibliotekssamverkan.  KB befinner sig i ett dynamiskt skede där övergången från analogt, fysiskt material till digitalt påverkar både verksamhet och vägval för framtiden.

Avdelningen för Nationell samverkan har som uppdrag att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning och att samordna biblioteksutvecklingen på nationell nivå. Libris-enheten ansvarar för utveckling och drift av ett antal nationella system för informationssökning och informationsförsörjning. Störst är söktjänsten LIBRIS (http://libris.kb.se). Från 2011 har KB i uppdrag att samordna de offentliga biblioteken och driva på utvecklingen. En stor del av det nya uppdraget riktar sig mot folkbiblioteken och deras behov av system och tjänster.

Varaktighet
Tillsvidareanställning, med sex månaders provtjänstgöring som ingång.
KB erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi vill ge lika möjligheter för alla och
värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet.

Kontaktpersoner
Maria Hedenström, Enhetschef, 010-709 36 01
Martin Malmsten, Utvecklingschef, 010-709 36 15
Mia Selin, HR-specialist, 010-709 31 35

Fackliga kontaktpersoner
Märta Forsberg, ST-KB 428, 010-709 30 00
Karolin Engdahl, SACO-KB, 010- 709 30 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2011-06-19 märkt med diarienummer 141-KB-646-2011 till registrator@kb.se eller till: Kungliga biblioteket, Registratur, Box 5039, 102 41 Stockholm.

Kommentera 27 maj, 2011 Maria Kadesjö


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler