Tag: Konferenser

Kom på ELAG 2010!

Den tidigare omnämnda konferensen ELAG har nu öppnat för registrering. Årets konferens går av stapeln i Helsingfors 9-11 juni.

Årets keynote speaker är Andrew M. Cox som jag aldrig har hört live, men som verkar ha många intressant forskningsområden på sin agenda. Från Libris kommer Marja Haaplainen och pratar om databrunnar.

En viktig del av ELAG är att man deltar i workshops. I år finns det 7 spår att välja på. Mer eller mindre spontana lightning talks står också på agendan. Om du tänker komma på ELAG – tänk gärna på någon idé, tanke eller projekt du vill förmedla till dina europeiska kollegor och presentera det på 4-5 minuter.

Den 8 juni kan man smygstarta med en förkonferens (bootcamp) i icke-konferenstradition. Två spår. Ett om SOLR och ett om Web services.

Välkommen till Helsingfors!

Kommentera 9 april, 2010 Kristin

ECIR 2010, dag 2-4

Efter den inledande tutorialdagen följde tre dagar med halvtimmespresentationer av papers och en drös med posters under luncherna. (Tyvärr verkar det inte som att presentationerna kommer att läggas ut och artiklarna är inte fritt tillgängliga.) Mycket handlade om små inkrementella förbättringar av något mycket specifikt, men det fanns en hel del intressant att ta med sig om mer generella aspekter av Information Retrieval.

Bland annat från Barry Smyths keynote ”Web Search Futures: Personal, Collaborative, Social” om sociala aspekter av webbsökning. Som motiveringen för att använda den sociala kontexten för sökning visade Barry på statistik om att 1/4 av alla webbsökningar är av typen återfinnande (leta efter något man tidigare sökt fram) och 2/3 är efter något som kollegor/vänner redan hittat. Genom att utnyttja sin egen och sina vänners/kollegors sökhistorik finns alltså en stor potential att förbättra sökningen.

I vår kontext vore det ju mycket intressant att se hur man skulle kunna bygga in stöd för exempelvis en forskarcommunity att återanvända sökresultat för förbättrad sökning i våra system. Definitivt något att ha med sig framöver.

Den sociala aspekten återkom även i flera presenationer om ”collaborative filtering” och olika typer av personalisering och rekommendationssystem.

Utöver social sökning fanns det lite lite olika teman, varav ett var olika typer av dialog mellan användare och söksystem. Något som ju diskuterats många gånger förut. Genom dialogen får systemet möjlighet att be användaren specificera tvetydigheter eller oklarheter i frågan och kan på det viset förhoppningsvis ge bättre resultat. Det är kanske en något vansklig väg att gå, och det ställer framförallt stora krav på interaktionsdesign. De flesta söksystem innehåller dock redan någon eller några former av dialog med stavningsförslag, facetter, relaterade sökfrågor m.m. Intressanta presentationer handlade bland annat om olika tekniker för att klura ut vilka sökfrågor som är tvetydiga eller svåra för systemet att ge vettiga resultat för, och som därmed kräver någon form av förtydligande från användaren.

Ett annat återkommande tema var vad som på svenska torde bli sökresultatsdiversifiering. Tanken är att en rankad resultatlista inte endast bör bero på en statisk poäng (ex.vis PageRank) och/eller överensstämmelse med sökfrågan, utan även ta hänsyn till vilka olika aspekter som täcks in av de första 10-20 träffarna. I en bibliografisk kontext skulle detta kanske kunna innebära att en sökning på ”August Strindberg” band de första träffarna bör presentera verk såväl av som om Strindberg inom olika ämnesområden och genrer.

Utöver undertecknad fanns det biblioteksrepresentation på ECIR i form av en poster från Danmarks Biblioteksskole. De har tagit fram en testmängd för att utvärdera integrerad sökning. Här är deras egen beskrivning i form av ett abstract:

The poster discusses the characteristics needed in an information retrieval (IR) test collection to facilitate the evaluation of integrated search, i.e. search across a range of different sources but with one search box and one ranked result list, and describes and analyses a new test collection constructed for this purpose. The test collection consists of approx. 18,000 monographic records, 160,000 papers and journal articles in PDF and 275,000 abstracts with a varied set of metadata and vocabularies from the physics domain, 65 topics based on real work tasks and corresponding graded relevance assessments. The test collection may be used for systems- as well as user-oriented evaluation.

En testmängd som mycket väl kan bli användbar i arbetet med en eventuell databrunn.

Vad arkivinstitutioner anbelangar kan det vara intressant att nämna artikeln ”Temporal Shingling for Version Identification in Web Archives” av Ralf Schenkel. Den handlade om hur man kan identifiera om en webbsida ändrats så pass mycket att en ny version skall arkiveras, istället för att ha en ren schemalagd arkivering exempelvis en gång per dag. Svårigheter som försökte lösas var bland annat att bortse från reklam eller externa RSS-flöden som ofta uppdateras och inte är en del av det innehåll man är intresserad av att spara.

En av höjdpunkterna på konferensen i stort var besöket på Bletchley Park, platsen där bland annat Alan Turing under andra världskriget knäckte tyskarnas chiffermaskin Enigma. Mycket intressant och väl värt en omväg om man råkar vara någorlunda i närheten!

Kommentera 7 april, 2010 Henrik

ECIR 2010, Dag 1

ECIR 2010 tjuvstartade på söndagen med en tutorialdag. På förmiddagen var jag på ”Machine Learning for IR: Recent Successes and New Opportunities”.

Mycket intressant att höra vad som händer i framkanten av maskininlärning (ML) inom Information Retrieval (IR). Tutorialledarna kom från Microsoft Research och förutom en del promotion för Bing var det en bra översikt med fokus på praktiska tillämpningar.

Grundtanken med att använda ML i IR är att manuellt kodade regler blir ohanterligt när problemrymden växer. Dels är det svårt att konstruera regler som generaliserar bra, och dels är det svårt att överblicka problemet när antalet parametrar blir stort. Exempelvis kan det vara en bra idé att låta en maskin lista ut det bästa sättet att vikta parametrarna i en relevansrankning, i stället för att sitta och peta manuellt.

Några intressanta områden som berördes var ”query expansion”, ”collaborative filtering” och rankning. Saker som ligger nära några av de utvecklingsidéer för LIBRIS sökning som vi skulle vilja experimentera med. En sak som faktisk är på gång är en form av collaborative filtering för att kunna ge tips till användare om relaterade poster. Återkommer inom kort med ett separat inlägg om detta!

Från bibliotekssynpunkt är det intressant att höra om hur ontologier och olika dokumentklasser blir allt viktigare för att förbättra sökning. Och hur man kan kombinera strukturerad data med mer traditionella IR-tekniker. Här känns det som att vi har en del att lära av varandra.

En hel del sägs även om ”vertical search”, en form av metasökning i olika källor – tanken är att exempelvis visa upp en väderprognos överst i träfflistan snarare än att bara visa länkar till informationen (exempel i Google). Problemet är ju då att klura ut när man skall visa resultat från vilka källor.

På eftermiddagen var det dags för ”Designing Effective Search User Experiences”. Mest gammal skåpmat om facetter – och reklam för Endeca. Tydligen jobbar dom på ett designmönsterbibliotek som även det verkar vara väldigt fokuserat på facetter. Lämnar i rasten denna tutorial till förmån för ”Crowdsourcing for Relevance Evaluation”.

Intressant idé som återkopplar till tidigare inlägg om svårigheten att ta fram träningsdata för dubbletterna i SwePub. Omar Alonso från Microsoft Research pratar om Amazons Mechanical Turk, en crowdsourcingplattform för att låta en community utföra uppgifter mot betalning. Här handlar det om att i formulärform låta personer exempelvis bedöma relevansen av ett dokument givet en sökfråga, och får för besrväret ca $ 0.02.

2 kommentarer 29 mars, 2010 Henrik

Konferenser på ingång

Nytt år, nya termin och nya konferenser på ingång.

En konferens vi alltid brukar delta i är ELAG (European Library Automation Group). Dels är det en väldigt trevlig konferens i lagom format, trevliga människor, lagom informell med en liten touch åt icke-konferens (utan att vara det) med presentationer men också mycket workshops och en session med mer eller mindre spontana lightening talks på 5-10 minuter. Dels tar den upp ständigt aktuella ämnen för oss som håller på med system, utveckling, kataloger…med en tendens åt det tekniska hållet utan att bli tekniknördig. I år hålls konferensen 9-11 juni i Helsingfors. Pricka in det i almanackan och kom. Rekommenderas!

Just nu är det även Call for proposals. Kom gärna med förslag på en presentation eller en workshop!
Den officiella webbplatsen för konferensen är hittar du på adressen http://elag2010.nationallibrary.fi/

Anders Söderbäck ska medverka i Kunnskapsorganisasjonsdagene 2010 i Oslo, 28-29 januari. Anders ska prata om semantisk webb på biblioteket.

Och till sist ska Martin Malmsten vara Keynote speaker på emtacl10 (emerging technologies in academic libraries) i Trondheim, 26-28 april. Rubriken på Martins framförande är ”Why Cultural Institutions Should Care About Linked Data – a Case for Openness”.

Man kan misstänka att detta inte är allt. Nya djärva presentationer och konferenser brukar alltid dyka upp!

2 kommentarer 21 januari, 2010 Kristin

Invigningen av SwePub

Nu finns filmerna från invigningen av SwePub på OpenAccess webbplats, liksom övriga inspelningar från konferensen Mötesplats Open Access 2009.

Själva invigningen och det officiella öppnandet döljer sig bakom filmen med Bengt Karlsson. Där pratar även Gunnar Sahlin och Katarina Bjelke från Utbildningsdepartementet gör den officiella ridåavtäckningen.

Såväl Kristin Olofsson som Henrik Lindström pratar om SwePub där bildtexten (tyvärr) endast anger Kristin.

Titta också gärna på övriga presentationer – där finns mycket intressant och underhållande att hämta.

2 kommentarer 13 december, 2009 Kristin

LIBRIS användarmöte – igen

Det var roligt med användarmötet. Engagemanget från alla som var där. Och inte minst att engagemanget fortsatt efteråt. Tror jag fått 15 mejl med direkta följdfrågor och säkert har mina kollegor också fått en mejlskörd.

Men det får ju oss att fundera – om användarmötet var en generator för alla frågor och synpunkter man har på biblioteket – hur ska vi nå ut och generera samma engagemang mellan de alltför sällan återkommande användarmötena? Vi har blogg, diskussionsforum, användargrupper (SAMSA), expertgrupper, sändlistor, diskussionslistor och vi är ute och pratar i en mängd olika sammanhang. Och säkert kanaler jag har glömt. Ändå är det inte tillräckligt. Tar gärna emot förslag på fler mötesplatser och kommunikationskanaler!

Och de svåra framtids- strategi- och visionsfrågorna som kom upp på mötet. Vi har börjat arbeta med dem, men det är hög tid att lägga in en högre växel.

Nu finns powerpointpresentationerna ute på LIBRIS webbplats

Kommentera 24 september, 2009 Kristin

Användarmötet – extramaterial

Dagens användarmöte var väldigt roligt! 230 personer samlade i en sal på Garnisonen i Stockholm, med sitt stora LIBRIS-intresse som gemensam nämnare. Kan det bli annat än lyckat? Powerpointar kommer att läggas upp inom kort, skulle jag tro. Tills vidare (om någon är otålig) har jag lagt upp min egen presentation av LIBRIS öppna infrastruktur på Slideshare. Jag vet dock inte vad den ger utan ackompanjerande prat…

Läsare av den här bloggen bjuds på en liten godbit som föll bort när jag pratade kring bild 20. Jag hade den i marginalen på mitt stödordspapper, men censurerade bort när jag stod framme vid podiet: ”Metadata är vad som skiljer ett bibliotek från en bokhylla.”

Kommentera 17 september, 2009 Anders

Rapport från SVUC-möte

Christer, Anders och jag är nyss hemkomna från SVUC-möte i Helsingfors. SVUC står för Scandinavian Virtual Union Catalogue och det är representanter för de skandinaviska nationalbiblioteken som träffas årligen för ett informellt informationsutbyte. Mycket trevligt!

I år var vi i Helsingfors och mötet ägde rum i mycket vackra funkislokaler i en universitetsbyggnad.

På agendan stod bland annat:

Värdlandet Finland gav oss en rapport om arbetet med det stora projektet National Digital Library initiative där man 2011 planerar att ha färdigt:

  • ett gemensamt sökgränssnitt för bibliotekens, arkivens och museernas informationsresurser.
  • en rutin för digitalisering av de viktigaste informationsresurserna från bibliotek, arkiv och museer
  • utvecklat en långsiktigt bevarandelösning av det elektroniska kulturarvsmaterialet

Island har under en tid arbetat med att kunna ge åtkomst till sin nationella biblioteksdatabas Gegnir via Z39.50 och nu kunde de rapportera att vi inom kort kommer att ha nått målet med samsökning i alla de skandinaviska nationella biblioteksdatabaserna.

Vi från Sverige rapporterade bland annat om arbetet med Swepub-projektet, om arbetet med och lanseringen av söktjänsten Sondera, om den pågående utvärderingen av Samsök, om arbetet med att läsa in SFX-poster i LIBRIS med mera.

Christer och Anders rapporterar vidare från mötet!

Kommentera 14 september, 2009 Maria Kadesjö

Välkommen på LIBRIS användarmöte!

Alla som har anknytning till ett LIBRIS-bibliotek är välkomna på LIBRIS användarmöte den 17 september.

Kom och lyssna, diskutera och fråga om vad som är på gång på LIBRIS just nu!

Program. anmälan och övrig info hittas på Kungl. bibliotekets webbplats. Senaste anmälningsdag är 10 september.

Kommentera 30 augusti, 2009 Kristin

… och så har vi BibCampat lite…

Pedagogen

Pedagogen

Henrik och jag är på väg hem från årets BibCamp 2009, Sveriges trevligaste icke-konferens, som i år hölls på Pedagogen i Göteborg.

En av reglerna för en icke-konferens är att alla förväntas deltaga aktivt. I år skulle alla deltagare hålla en blixtpresentation. Dessutom tryckte vi in ett par gruppdiskussioner om publiceringssystem och söksystem.

Så nu har vi pratat om bokomslag som styrs av Wii-konsoler. Den GOOPAC (önskedröm om OPAC i Google-dräkt) Jonas Barck gjorde en dummy av 2004 – konstaterades (med en suck och ett skratt) att inte mycket har hänt sedan då. Statistiska språkmodeller à la Henrik som skulle kunna användas som stavningsstöd i olika tjänster. Och cirka 25 fler givande presentationer.

Alla deltagare hade i läxa, att inför konferensen lista (helst 30) bra tjänster på nätet. Vill man få inspiration hittar ni dessa under deltagarnas bloggar på bibcamp.org

Vill ni få kvasi-konferensen på twitter – #bibcampGBG09. Och så lite trevliga icke-konferensfoton.

Var ska vi vara nästa år?

Kommentera 29 april, 2009 Kristin

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler