Tag: infrastruktur

Film om katalogprojektet

YouTube Preview Image

Nu kan du se filmer från webbinarierna om Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Kungl. biblioteket utvecklar ny systemarkitektur och nytt katalogiseringsverktyg. I och med detta lämnar vi Marc21 som internt lagringsformat och en viktig del av projektet är att översätta Marc-data till den nya strukturen, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). I denna film berättar vi översiktligt om projektets olika delar. Vår målsättning är att Libris XL och katalogiseringsverktyget under hösten 2014 kommer att ersätta nuvarande katalogiseringsklient Voyager.

Vid tre webbinarier fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt till Libris utvecklingsteam.

Webbinariernas olika frågestunder:

Frågestund 17 december 2013

Frågestund 9 januari 2014

Frågestund 30 januari 2014

4 kommentarer 7 februari, 2014 Helena Forssblad

Uppdaterad information om Libris XL och nya katalogiseringsverktyget

Libris arbetar med att utveckla en ny systemarkitektur, Libris XL, och ett nytt katalogiseringsverktyg. I det nya systemet lämnar vi MARC21 som internt lagringsformat och använder istället JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) som datastruktur för lagrad data.

Vi har haft som målsättning att driftsätta systemet under första kvartalet 2014, men behöver nu justera tidsplanen för projektet och räknar med att Libris XL ska vara i skarp drift under hösten 2014. Redan till sommaren räknar vi dock med att den betaversion som finns tillgänglig i princip ska motsvara de krav vi ställer på en första version av Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Viktig information är att alla API:er som används i dagsläget kommer att finnas kvar i befintligt skick även efter det att vi släpper nya Libris XL. I framtiden kommer vi att se över befintliga API:er och metadatauttag och vid behov även byta ut eller förnya dessa. Detsamma gäller import/export av metadata (mer om detta nedan).

Införandet av Libris XL innebär att vi lämnar MARC21 som internt lagringsformat. Vi lägger ner ett stort arbete på att översätta MARC21 till en ny informationsmodell uttryckt i JSON-LD. Genom detta konverteringsarbete kan vi beskriva och presentera den bibliografiska informationen på ett annat sätt än tidigare. Vi jobbar med målsättningen att komma bort från postbegreppet och istället använda en entitets-, eller objektbaserad modell, mer lik den som används i Bibframe. I den interna metadatastrukturen går informationen att gruppera i olika nivåer, och liksom Bibframe använder vi oss av de FRBR-inspirerade indelningarna Verk (ungefär motsvarande Verk och Uttryck) och Instans (ungefär motsvarande Manifestation).

Bearbetningen av data från MARC21 till den nya informationsmodellen görs på hela datamängden i Libris, det vill säga inklusive befintliga poster, inte bara nya. Den nya informationsmodellen är anpassad till en framtida övergång till RDA (Resource Description and Access) vilket betyder att Librisdata vid övergången till ny katalogiseringsstandard kommer att spegla dessa förändringar. Vissa manuella och/eller maskinella insatser kan dock behövas för att anpassa till rena praxisförändringar.

Även om vi övergår till ett nytt lagringsformat kommer posterna precis som tidigare att kunna tas ut i MARC21. Man kommer precis som tidigare också att kunna importera MARC-poster via t.ex. Metaproxy. Förändringarna handlar om hur vi internt behandlar metadatat. Det sätt på vilket vi hanterar import från andra källor (t.ex. Metaproxy och DiVA) respektive export till t.ex. lokala system, kommer inte att påverkas. Nuvarande BibID från Voyager kommer att följa med i den nya strukturen för att garantera konsistens. Interpunktionshanteringen kommer däremot att tas om hand av systemet, vilket innebär att den fortsätttningsvis inte kräver manuell handpåläggning.

För att det ska bli en smidig övergång från Voyager till Libris XL kommer den att göras stegvis, detta för att inte riskera produktionsstopp. Målsättningen är att driftsätta under hösten 2014. Voyager kommer dock inte att stängas ner innan vi är säkra på att Libris XL är stabilt och att alla flöden fungerar.

Release notes 18 december för Libris katalogisering, betaversion

Nytt i redigeringsverktyget:

 • Semifunktionell prototyp av personhantering med tillägg av roller (förändringar av roller påverkar ännu inte den data som sparas).
 • Ny hantering av definitionslistor (för t.ex. språk-, lands- och roll-/funktionskoder), med uppdaterad data.
 • Enhetlig teknik för sökning av auktoriteter och definitioner.
 • Förbättringar av sökning på personer och ämnen (ännu inget stöd för att skapa lokal definition av ett ämne).
 • Minskade marginaler i sidhuvud och marginaler för att ge en mer kompakt arbetsyta.
 • Förbättrat utseende i JSON-LD-vyn.


I LibrisXL har följande implementerats:

 • Fortsatt arbete med att hitta och skapa länkar till extraherade entiteter, nu inklusive Organization och Work
 • ElasticSearch, tokenisering i index och möjlighet att ställa in konfigurering specifikt per indextyp
 • Förberedelse inför möjlighet att göra sökning mot externa kataloger via Z39.50. API som gör sökning mot metaproxy (där en testinstans i ett första steg söker mot LC Library of Congress, ESTER Estland och NLE Spanien) och returnerar metadata i JSON-LD.

Välkommen att testa
Betan är som vanligt tillgänglig på http://kat.libris.kb.se.

Det återstår fortfarande en hel del funktionalitet att arbeta vidare med i katalogiseringsgränssnittet, men vi tar tacksamt emot synpunkter på de funktioner som har tillkommit. Följ gärna de testanvisningar som finns längst upp till vänster på startsidan och hör av er med synpunkter och förbättringsförslag till oss på Tyck till-forumet i gränssnittet.

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Tänk också på att katalogiseringsverktyget inte fungerar tillsammans med vissa webbläsare. Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9, (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5).

8 kommentarer 18 december, 2013 Helena Forssblad

Ny release av Libris katalogisering (beta)

Projektgruppen har under hösten arbetat vidare med att utveckla flödet för ämnesords- och auktoritetsarbete tillsammans med specialister från KB och Nationalbibliografin. Arbetsflöde och katalogiseringsgränssnitt för ämnesord och auktoriteter har vidareutvecklats.

I katalogiseringsapplikationen har vi jobbat med layouten för att förbättra översikten av posten. Nya skisser har tagits fram, varav en del har implementerats i gränssnittet och andra sparats för framtida utvecklingsprojekt.

Nya testanvisningar och Release Notes finns i anslutning till inloggningssidan.

I detta skede är vi särskilt intresserade av synpunkter på arbetsflödet kring ämnesords- och auktoritetshantering. Andra delar av gränssnittet är än så länge bara delvis färdiga, t.ex. registrering av fullständiga titlar och katalogisering av olika medietyper.

Nu går det även att söka på auktoriteter. Det visas inte så mycket data i gränssnittet ännu (men det går att se en del detaljer i JSON-LD-vyn).

I bakgrunden (backend) har arbetet med att hantera stora datamängder fortsatt. Vi har förbättrat katalogsystemets infrastruktur för inläsning, lagring, bearbetning och indexering av metadata samt arbetat med optimering av API:er och uppslag för relaterat metadata baserat på länkar.

För de som är intresserade av att få en översiktlig presentation av projektet Ny katalog, dvs utvecklingen av Libris XL och nytt katalogiseringsverktyg, kommer vi att presentera projektet på ett webbinarium. Deltagarna får då möjlighet att ställa frågor via chatt direkt till Libris utvecklingsteam. Webbinariet kommer att sändas vid två tillfällen, 17/12-13 samt 9/1-14. Observera att det är samma presentation vid båda tillfällena.

Anmälan till 17 december
Anmälan till 9 januari

Välkomna att testa!
Betan är som vanligt tillgänglig på http://kat.libris.kb.se/.

Det återstår fortfarande en hel del funktionalitet att arbeta vidare med i katalogiseringsgränssnittet, men vi tar tacksamt emot synpunkter på de funktioner som har tillkommit. Följ gärna de testanvisningar som finns längst upp till vänster på startsidan och hör av er med synpunkter och förbättringsförslag till oss på Tyck till-forumet i gränssnittet.

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Tänk också på att katalogiseringsverktyget inte fungerar tillsammans med vissa webbläsare. Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9, (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5).

Se även tidigare blogginlägg, Ny betarelease av Libris Katalogisering.

4 kommentarer 18 november, 2013 Helena Forssblad

Ny betarelease av Libris Katalogisering

Vi lanserar nu en ny betaversion av Libris XL och nytt webbaserat katalogiseringsverktyg. Arbetet med att i bakgrunden mappa metadata till ny datastruktur (JSON-LD), skapa relationer till auktoriteter etc. har intensifierats. Under hösten har vi också haft särskild fokus på hantering av ämnesord, både i fråga om relationer/strukturer och i fråga om arbetsflöde i katalogiseringsverktyget.

Se tidigare blogginlägg, Triple bypass.

Under vecka 37 arbetade utvecklare från projektteamet tillsammans med ämnesordsexperter från NB med fokus på ämnesord. Arbetet resulterade i många skisser. En del av skisserna har implementerats i gränssnittet, annat kvarstår fortfarande att göra, och en hel del idéer har sparats för framtida utvecklingsprojekt. I betan går det nu att hitta ämnesord uppdelade per system och källa. Det finns en rudimentär förslagsfunktion för att navigera och välja bland ämnesord. Det är möjligt att lägga till eller ta bort ämnesord, men det går ännu inte att redigera dem. Möjligheten att föreslå nya ämnesord eller använda sig av okontrollerade ämnesord är än så länge inte implementerad. Vi planerar att under den närmaste tiden fortsätta med att vidareutveckla även funktionaliteten för personauktoriteter samt geografiska ämnesord, klassifikation och genre.

aovecka

Många förändringar sker också i “det tysta”, i backend, dvs sådant som inte omedelbart uttrycks lika tydligt i gränssnittet. Det gäller t.ex. arbetet med att mappa till nytt format. Annat som har implementerats i backend av Libris XL sedan förra betareleasen är bland annat:

 • Länkar med relationer till auktoriteter i bibliografiskt data
 • Felhantering och förbättrad prestanda vid inläsning av data
 • Förbättringar av diskstorage
 • Förbättrad extrahering av entiteter/typer till indexering
 • Autocomplete-API för Concept för att få ämnesordsförslag baserat på sökning
 • Lösning för inläsning av data till grafdatabas

För dem som är intresserade av att kika i koden ligger våra repositories öppna i Github, Libris XL, (öppet repository för utveckling av katalogbackend) och Kitin, (öppet repository för utveckling av webbkatalogisering).

Välkommen att testa
Betan är som vanligt tillgänglig på http://kat.libris.kb.se/.

Det återstår fortfarande en hel del funktionalitet att arbeta vidare med i katalogiseringsgränssnittet, men vi tar tacksamt emot synpunkter på de funktioner som har tillkommit. Följ gärna de testanvisningar som finns längst upp till vänster på startsidan och hör av er med synpunkter och förbättringsförslag till oss på Tyck till-forumet i gränssnittet.

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Tänk också på att katalogiseringsverktyget inte fungerar tillsammans med vissa webbläsare. Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9, (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5).

8 kommentarer 11 oktober, 2013 Helena Forssblad

"With this, Libris really are showing the world how things are done".

ELAG är en årlig konferens som anordnas av European Libraries Automation Group. I år hölls den i trevliga, men regniga, Ghent http://elag2013.org/

gruppbild2

Martin Malmsten, Markus Sköld och Niklas Lindström höll presentationen ”Triple Bypass – Open MARC surgery” http://elag2013.org/triple-bypass-open-marc-surgery/.

Libris har varit tillgängligt som länkad data sedan 2008. I detta nya katalogsystem har vi gått ett steg längre och bygger en katalog på länkad data, en katalog som självklart utnyttjar fördelarna med länkad data och som kan länka in och länka ut till andra källor men även fortsättningsvis hanterar Marc-formatet.

Och vi kan naturligtvis inte låta bli att länka till Rurik Greenalls blogginlägg: http://brinxmat.wordpress.com/2013/06/01/elag2013/

The rest of the conference was ruined by illness, so I stayed in bed and watched Martin, Markus and Niklas from Libris give a masterful presentation of some really cutting-edge work with linked library data in the new Libris system. With this, Libris really are showing the world how things are done.

Conceptually, the system is designed with current principles in mind, componentized and appliance driven, this framework is both flexible and simple. The various architectural choices mirror those made in various other projects within other domains (and indeed our own), and seem to reflect the mood change we have seen in libraries in the last year; increasingly, library technology as developed in libraries is part of the wider IT sector and not part of “library IT”.This can only be a good thing.

While Libris’ core technology stack is largely the same as the one we’re developing at NTNU, Libris uses AngularJS, a Javascript library from Google that provides excellent support for dynamic views in HTML. Why hadn’t I heard of this before? Probably because I have been wrapped up in jQuery for a hundred years. Silly me, that will teach me.

I had the pleasure of being able to send the first real-world interface for cataloguing that has linked data beneath the hood to our cataloguers.

16 kommentarer 14 juni, 2013 Maria Kadesjö

Knowledge Base and Link Resolver Study: General Findings

Så är den klar, rapporten som Kungliga biblioteket har beställt av konsulten Marshall Breeding, Library Technology guides, som en del i arbetet med nationell länkserver.

Författarens sammanfattning:

This report summarizes research conducted on OpenURL Link Resolvers and their associated Knowledge Bases. It includes information collected from the providers of these products as well as data provided by the libraries that use them regarding their experiences of their quality and effectiveness. The study focuses primarily on the knowledge bases, though it also examines the functionality offered in the link resolvers. In addition to the these characterizations of the products, the report also provides observations regarding the role that these products play in the broader landscape of library automation and some of the trends currently in motion.

Till rapporten.

Kommentera 5 juni, 2012 Marja Haapalainen

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

 • Nationell katalog
 • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
 • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
 • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
 • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
 • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

En statusrapport om länkservern

Efter fastställandet av handlingsplanen för länkservern i november 2011, har arbetet gått framåt. En arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, GUB, LUB, LiUB, Malmö och SUB (med Marja Haapalainen, Libris, som sammankallande) har träffats två gånger med uppdraget att certifiera länkserver och knowledgebase (KB).

Av komponenterna länkning och KB kom arbetsgruppen under mötet den 24 mars fram till att det är knowledgebasen som måste certifieras i första hand, och där det mest grundläggande kravet är tillgången till API:er som möjliggör både uttag och administration av data för att kunna integreras med andra system. Det en länkserver måste uppfylla är flexibilitet att fungera mot valfri KB. Ingen leverantör uppfyller dessa krav till fullo idag. Lite oklart om det är en eller fler leverantörer som uppfyller dem åtminstone delvis. Frågan är hur pådrivande vi ska vara i våra krav. Ska vi ha en mer pragmatisk hållning och låta så många leverantörer som möjligt vara med i ett ramavtal ? Eller ska vi vara innovativa och driva utvecklingen framåt?

Dataflöden till och från Libris (databrunn) är krav som kan inkluderas i certifieringen, men det behövs också en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder. Fungerande dataflöden är viktiga i hela kedjan från förlagen till knowledgebase – länkserver  till Libris (databrunn) och till lokalt Discovery.

Arbetsgruppen konstaterar att förlagen är den kritiska punkten när det gäller Bibsam-avtalen. Varför är det olika innehåll i globala (internationella) förlagspaket? Förlagen säljer samma paket till alla. Licensverksamheten behöver fokusera mer på att i förhandlingarna med förlagen, trycka på betydelsen av KBART, så att innehållet i avtalspaketen inte förvanskas på vägen till knowledgebaserna. Systemleverantörerna tar helst emot standardiserat data och är samtliga medlemmar i KBART. Med fokus på rätt innehåll i hela kedjan från förlag till knowledgebaser kommer länkningen att fungera problemfritt, eftersom det är uppdaterade uppgifter om titel och bestånd och paket som styr detta. Det tidigare förslaget om sk aktiveringsunderlag diskuterades och förkastades. Den går ut på att licensverksamheten producerar aktiveringsunderlag (dvs uppgifter om titel, bestånd, paket) som motsvarar innehållet i avtalen och som skulle hämtas av bibliotek och leverantörer för inläsning och aktivering i länkserver/ERM. Den här metoden kräver att uppgifter om paket/target följer med så att innehållet kan aktiveras i enhetlighet med lokal knowledgebase. I förlängningen krävs central kontroll på alla knowledgebaser på marknaden och tillrättalagada underlag för att de ska bli någon nytta med underlagen eftersom paketen skiljer sig åt hos de olika leverantörernas knowledgebaser.

Ett stöd för arbetsgruppen är den utvärdering som Kungliga biblioteket har beställt av konsulten Marshall Breeding, som står bakom Library Technology Guides. Han har levererat en preliminär rapport och hållit en presentation om ”OpenURL knowledgebases and link resolvers” under Libris inspirationsdagar. Slutrapporten borde vara klar när som helst nu, men den borde inte bjuda på några större överraskningar.  Han urskiljer en huvudsaklig trend: Behovet av en KB leder till att man är benägen att välja paketlösningar framöver. Därför kommer förekomsten av API:er att vara avgörande för de bibliotek som har behov av flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Många byter länkserver till den som är integrerad med Discovery-systemet, eftersom underhåll av flera KB:s blir för tungrott och är svåra att synkronisera. Knowledgebasen kommer att bli en grundläggande och styrande faktor som integrerar biblioteksadministration och hantering av resurser.

Arbetsgruppen diskuterade sina resultat tillsammans med styrgruppen för Libris nationella infrastruktur (minnesanteckningar 23 april) inför Nationella referensgruppens möte den 24 april (minnesanteckningar). Rekommendationerna är att arbetet inför en upphandling av ramavtal för länkserver går vidare  i enlighet med den ursprungliga handlingsplanen. Det betyder i nuläget att :

1.Arbetsgruppen går vidare och certifierar knowledgebaser.

2.Libris produceras en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder.

3.I Bibsam-avtalen vässas klausulerna om KBART och starkare krav ställs i förhandlingarna på att detta efterföljs.

4. KB startar ramavtalsupphandling.

Några kommentarer:

En förstudie för ett ERM-system pågår inom Libris med syfte att underlätta och rationalisera administrationen av Bibsam-konsortiets olika avtal. ERM-systemet ska kunna ersätta den del av administrationen (aktivering av e-resurser) som idag utförs i länkservern och möjliggöra distribution av informationen (titel, bestånd, paket) som skulle kunna användas för att aktivera resurser i lokalt system. På sikt kommer licensverksamheten således att flytta över administrationen av Bibsam-avtalen från länkserver till ett ERM-system med tillhörande KB och medföljande synkroniseringsproblem med andra KB:n. Redan nu vet vi att de underlag som fås ut ur ett framtida ERM kommer att innebära nya arbetsflöden för biblioteken. Det är högst osäkert vad som kan automatiseras.  Idag har vi exempel på hur en leverantör, Serials Solutions, har gått in och producerat Bibsam-paket i sin miljö utifrån de underlag som Libris i sin tur producerat från SFX.  Det är ett större jobb som gjorts och hur uppdateringen ska fungera är oklart, inte bara från leverantörens sida, men även  från Libris sida.

Som tidigare länkserverarbetsgrupp kommit fram till så kommer en ramavtalsupphandling inte innebära en billigare lösning än den nuvarande, särskilt för bibliotek på den delade SFX-instansen. Alla bibliotek kommer också att få ta ett större ansvar för aktiveringen av sitt e-resursbestånd. Redan nu kan man planera för detta genom att beräkna hur mycket tid och resurser man lägger ner på lokala avtal och ställa det mot mängden Bibsam-avtal som man har. Vi kan också börja planera för hur vi kan samarbeta nationellt kring e-resurserna, en synpunkt från Nationella referensgruppen.

Kommentera 3 maj, 2012 Marja Haapalainen

Länkservern i infrastrukturen

Under expertgruppsmötet den 16 november diskuterades länkserverfrågan. En mycket givande diskussion som tog sin utgångspunkt i den tekniska infrastruktur som är under uppbyggnad och där databrunnen kommer att vara den viktigaste grundstenen. Expertgruppen var överens om att utvecklingsresurserna ska fokuseras på databrunn i första hand och därför verkar det rimligt att ta den lätta vägen och ersätta nuvarande länkservern med nya kommersiella alternativ, åtminstone under ett kortsiktigt perspektiv. Det går att jämföra med den situation som idag råder med Discovery-systemen där upphandlingarna pågår för fullt, och som biblioteken gör i avvaktan på databrunn.

Tydligare än så här kan det inte bli, högsta prioritet har utvecklingen av databrunn.

Detta är vad vi gemensamt kom fram till om länkserver i den nationella infrastrukturen:

 • En utvärdering av knowledgebaser och länkservrar, inklusive open source-alternativ, kommer att göras. Här går vi vidare och beställer utvärderingen av extern konsult för leverans första kvartalet 2012.
 • Certifiering av länkserver genomförs,vilket betyder att grundkrav/kriterier utarbetas utifrån den infrastruktur som nu byggs. Detta arbete som kommer att involvera biblioteken planeras till första kvartalet 2012.
 • KB upphandlar ramavtal som biblioteken kan avropa med start hösten 2012.
 • 2013 tillhandahåller KB det som fått arbetsnamnet basalternativ och som kommer att bli en tjänst i ny form dvs nationell länkserver och/eller knowledge base. Vi inleder med research kring detta under den första delen av 2012.
 • Vi tar fram ny metod för att distribuera information om BIBSAM-avtalen som ersätter dagens centrala aktivering. Det här görs i samarbete med biblioteken eftersom det kommer att innebära både nya dataflöden och arbetsformer.
 • Målet är att säga upp SFX hösten 2013.

Ovanstående är vad som kommer att rekommenderas till Nationella referensgruppen den 23 november. Innan dess kommer användarföreningen Samsa att få tillfälle att diskutera rekommendationerna. Som vanligt är alla välkomna med synpunkter och inlägg.

2 kommentarer 18 november, 2011 Marja Haapalainen

Expertgruppens agenda den 16 november

Den 16 november träffas expertgruppen för Libris nationella system. På agendan finns följande:

 • Infrastruktur: Fokus på länkserver och arbetet med nationell katalog
 • Projektbidragsansökningar
 • Öppen diskussion: Överlämning viktiga frågor till nya XX-gruppen

Gruppen byter namn från och med nästa år till Libris nationella infrastruktur. I november beslutas om expertgruppen blir en styrgrupp. Mer om inflytandestrukturen på bloggen Bibliotekssamverkan.

Skicka gärna in förslag på aktuella frågor!

Minnesanteckningar från möten publiceras på KB.se

Kommentera 7 november, 2011 Marja Haapalainen

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler