Tag: Folkbibliotek

Läs i påsk! Rapporten Libris för folkbiblioteken

Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog finns nu att läsa. Rapporten har tagits fram av KB tillsammans med Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att titta närmare på folkbibliotekens behov och förutsättningarna för att de ska kunna gå med i Libris. Arbetsgruppen tillsattes av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Det långsiktiga målet med folkbibliotekens medverkan i Libris är en nationell katalog som har användarna i fokus, erbjuder möjlighet till överblick över de medier som finns och är tillgänglig för låntagare i hela landet.

rapportbild

Libris för folkbiblioteken – samarbete i nationell katalog

1 kommentar 15 april, 2014 Hilda Androls

Prenumerera på e-postlistan Libris för folkbiblioteken

Nu lanserar vi e-postlistan Libris för folkbiblioteken, Libfolk. Listan är till för alla som vill diskutera, informera eller utbyta erfarenheter om Libris för folkbiblioteken.

Listan kan till exempel användas som ett komplement till kontakterna med Libris när man ska gå med i Librissamarbetet. Ibland finns svaret på frågan hos andra bibliotek som redan är med i samarbetet.

Frågor som kan tas upp på listan skulle kunna vara

  • Hur behöver man förbereda sig för att gå med i Librissamarbetet
  • Hur är det att vara Librisregistrerade bibliotek
  • Hur ska jag formulera mig i en upphandling gentemot leverantör av system eller media
  • Katalogiseringsfrågor

Man behöver inte arbeta på ett Librisregistrerade bibliotek för att få delta i listan.

För att gå med i e-postlistan Libfolk klicka på länken och följ instruktionerna.

http://www.kb.se/libris/kontakta/sandlistor/

3 kommentarer 22 oktober, 2013 Hilda Androls

Nya registrerande bibliotek

Många bibliotek börjar registrera sina samlingar i Libris. Vi välkomnar fler! Dessa har tillkommit hittills under 2013.

Munkfors bibliotek, Sigel: Munf
Karlstads stadsbibliotek, Sigel: Kld1
Årjängs folkbibliotek, Sigel: Arja
Arvika bibliotek, Sigel: Arvk
Kils bibliotek, Sigel: Kils
Grums bibliotek, Sigel: Grum
Stockholms dramatiska högskola, Sigel: Sdh
Uppsala universitetsbibliotek, Tidskriftsdepå, Sigel: Utid
Sjukhusbiblioteken, Landstinget Kronoberg, Växjö, Sigel: Vaxm
Sjukhusbiblioteken, Landstinget Kronoberg, Ljungby, Sigel: Ljul
Sjukhusbiblioteken, Landstinget Kronoberg, Psyk, Sigel: Psyk
Halmstads stadsbibliotek, Sigel: Hasb
Mariestads stadsbibliotek, Sigel: Mari
Gullspångs kommunbibliotek, Sigel: Gull
Hova bibliotek, Sigel: Hova
Lerums bibliotek, Sigel: Leru
Töreboda kommunbibliotek, Sigel: Tore
Landsarkivet Göteborg, Sigel: Lago
SMHI:s bibliotek, Norrköping, Sigel: Smh
Lunds universitet, Biblioteket vid Teaterhögskolan i Malmö, Sigel: Lthm
Jan Myrdalbiblioteket, Varberg, Sigel: Jm
Hylte folkbibliotek, Sigel: Hylt

Kontakta oss om ni också är intresserade av eller har frågor kring registrering i Libris.

Registrera i Libris – en guide

4 kommentarer 4 september, 2013 Helena Forssblad

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Vad Libris innebär för folkbiblioteken!

Att vara Librisregistrerande bibliotek innebär att biblioteken är delaktiga i processen att förbättra nuvarande tjänster och rutiner och finna lösningar på behov som uppstår.

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris. Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Här presenteras arbetsgruppens delrapport som beskriver folkbibliotekens behov och de utmaningar de ställs inför vid ett medlemskap i Libris. Rapporten tar också upp möjligheter som till exempel att bibliotekens delaktighet i utvecklingen av Libris nationella bibliotekstjänster bidrar till bättre tjänster och större samhällsnytta.

Arbetsgruppen kommer att publicera slutrapporten i höst.

Delrapport juni2013

7 kommentarer 26 juni, 2013 Hilda Androls

Under 2013 pågår projektet ”Inköp med Librisposter” på 12 bibliotek i Värmland

Selmabiblioteken vill undersöka vilka konsekvenser det får för ett relativt stort BOOK-IT-system att använda den nationella databasen Libris för att hämta katalogposter.

Syftet med projektet är att de tolv BOOK-IT-biblioteken som har ett gemensamt biblioteksdatasystem ska använda den nationella databasen Libris, och att det ska inspirera andra folkbibliotek, så att Libris får ett bestånd av katalogposter, som motsvarar folkbibliotekens intresse.

Läs mer på Länsbiblioteket i Värmlands webplats

Kungl. biblioteket stödjer projektet med 200 000 kronor.

1 kommentar 14 juni, 2013 Hilda Androls

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Delrapport maj 2013 – Sammanfattning

Arbetsgruppen har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris.  Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata. Här presenteras en sammanfattning av arbetsgruppens delrapport som publiceras senare i maj.

130514 Sammanfattning av delrapport

2 kommentarer 14 maj, 2013 Hilda Androls

Libris för folkbiblioteken – mot en Nationell katalog

Nationell katalog innebär en katalog med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek och sökbar för alla.

För att åstadkomma en Nationell katalog välkomnar KB alla folkbibliotek att delta i Librissamarbetet. Folkbibliotekens medlemskap i Libris ska bygga på samma samverkan som forskningsbiblioteken har deltagit i under 40 år. KB agerar som samlingspunkt, driver på utveckling samt utvecklar de verktyg som behövs för att folkbibliotekens deltagande i Librissamarbetet ska fungera. Den utveckling som görs ska gagna hela Libriskollektivet.

Målet för projektet Libris för folkbiblioteken är att konkretisera vilka behov folkbiblioteken har i en Nationell katalog som drivs och utvecklas av KB. Projektet ska också utarbeta förslag på utvecklingsinsatser utifrån bibliotekens behov och lägga fram förslag om fortsatta aktiviteter efter projektets avslutning.

I förlängningen är projektets mål att tillfredsställa folkbibliotekens behov och välkomna så många som möjligt in i Librissamarbetet. Projektet Libris för folkbiblioteken är en del av en större satsning som KB driver för att uppnå Nationell katalog och löper fram till 31 december 2014.

Nu gör vi Projektplan – Libris för folkbiblioteken 1.6 tillgänglig, läs den här.

9 kommentarer 1 mars, 2013 Hilda Androls

Nya bibliotek i Libris 2012

Under 2012 har vi fortsatt vårt arbete med att kartlägga behov och knyta nödvändiga kontakter för att förbättra Libris modeller för postförsörjning så att dessa blir bättre anpassade för alla svenska bibliotek.

Librisavdelningen har anställt mig, Hilda Androls, som projektledare för att särskilt arbeta med frågan om folkbibliotekens medlemskap i Librissamarbetet. Syftet är att underlätta för folkbiblioteken att synliggöra sina samlingar i Libris katalog. Till stöd för detta har det även tillsatts en arbetsgrupp bestående av sju engagerade bibliotekspersoner, som ska arbeta under ett års tid. Resultatet kommer att presenteras i en rapport hösten 2013.

Under året har tillströmningen av folkbibliotek som vill delta i Librissamarbetet ökat. Överenskommelse har skrivits med 15 bibliotek och lika många står i begrepp att gå med.

Vill ni vara med? Kontakta Libris för mer information!

Intresseanmälan

Registrera i Libris – en guide

5 kommentarer 19 december, 2012 Hilda Androls

Förstudie som kan inspirera nya Librisbibliotek

I veckan har en förstudie från länsbiblioteket Region Värmland publicerats: Libris på värmlandsbiblioteken. Den ger en beskrivning av hur ett antal folkbibliotek i Värmland och Örebro län har övergått till att bli Librisregistrerade bibliotek. Skriften tar upp problem man haft med övergången men också de fördelar biblioteken anser att de får genom att bli Librisbibliotek. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett gott samarbete mellan Libris och hängivna och drivna människor på de deltagande biblioteken.

Förstudien och andra dokument kring projektet finns att läsa på webbplatsen för Länsbiblioteket i Värmland.

Kommentera 16 augusti, 2012 Hilda Androls

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

  • Nationell katalog
  • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
  • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
  • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
  • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
  • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler