Tag: e-boksutredning

Slutredovisning av e-boksuppdraget

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. biblioteket nyligen avslutat och slutrapporterat till regeringen.

Under projekttiden har en prototyp av en e-bokstjänst arbetats fram med ett helt flöde av e-böcker från distributörer som når biblioteken via LIBRIS. Prototypen har innehållit cirka 400 e-böcker och testats av utvalda bibliotek och återkopplingen har varit positiv!

Rapporten i sin helhet finns att nå via Kungl. biblioteket.

4 kommentarer 26 februari, 2015 Maia Dexander

Expertgruppens agenda den 31 augusti

Den 31 augusti träffas expertgruppen för Libris nationella system. På agendan finns följande:

  • Aktuellt på biblioteken - medlemmarna berättar vad som är på gång hemma hos dem.
  • Aktuellt på LIBRIS  - driftfrågor och utveckling, fokus på nationell katalog och infrastruktur.
  • Inför länkserverupphandling - diskussion om hur vi går vidare, utifrån den konsekvensanalys som gjorts på beställning av avdelningen för Nationell samverkan.
  • Metalib uppföljning  - uppsägning av avtal planeras enligt långsiktig uppföljning av Samsök.
  • E-boksutredningen - presentation
  • Rapport från arbetsgruppen katalogiseringsfrågor - information om berikning av SFX-poster , uniforma titlar, RDA/Dewey.

Det är en fullspäckad agenda denna gång, men vi vill gärna uppmuntra till att skicka in förslag på aktuella frågor till kommande möten!

Minnesanteckningar från detta möte och kommande publiceras på KB.se


Kommentera 26 augusti, 2011 Marja Haapalainen


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler