Tagg: e-boksutredning

Slutredovisning av e-boksuppdraget

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. biblioteket nyligen avslutat och slutrapporterat till regeringen. Under projekttiden har en prototyp av en e-bokstjänst arbetats fram med ett helt flöde av e-böcker från distributörer som når biblioteken via LIBRIS. Prototypen har innehållit cirka 400 e-böcker och… Read more →

Expertgruppens agenda den 31 augusti

Den 31 augusti träffas expertgruppen för Libris nationella system. På agendan finns följande: Aktuellt på biblioteken – medlemmarna berättar vad som är på gång hemma hos dem. Aktuellt på LIBRIS  – driftfrågor och utveckling, fokus på nationell katalog och infrastruktur. Inför länkserverupphandling – diskussion om hur vi går vidare, utifrån den konsekvensanalys som gjorts på beställning av avdelningen för Nationell… Read more →