Tag: Dewey

Ny ansvarig för Deweyfrågor

Jag började 20/8 som ansvarig för Dewey och annan klassifikation på KB med placering på Libris. Magdalena Svanberg har bytt arbetplats och jag efterträder henne. Deweyprojektet är avslutat och i höst fortsätter arbetat med att skapa en fungerande organisation för Dewey. Bibliotek som använder Dewey ska få möjlighet till inflytande. Deweysystemet uppdateras av The Dewey Editorial Committée i USA och en viktig del i den Svenska Deweyredaktionens arbete är att översätta tillräckligt mycket av Dewey till svenska så att det fungerar för svenska bibliotek.

12-16 november ska jag tillsammans med Pia Leth hålla en veckolång kurs i Dewey. På min tidigare arbetsplats, Stockholms stadsbibliotek, har jag inte haft möjlighet att sätta mig in i Deweysystemet på djupet, så det blir en utmaning!

Harriet Aagaard

1 kommentar 6 september, 2012 Harriet Aagaard

Nu syns Dewey i hela LIBRIS! (webbsök omladdat)

Vi berättade i ett tidigare blogginlägg (Hur syns Dewey i LIBRIS?, 2011-05-26) om de maskingenererade SAB-/Deweykoderna och en planerad omladdning av LIBRIS webbsök. I det skedet återstod att åtgärda ett indexeringsvillkor som förhindrade maskingenererade SAB-koder att bli sökbara.

Detta indexeringsvillkor är nu åtgärdat, och har dessutom följts upp med en total omladdning av hela LIBRIS. Omladdningen har genomförts successivt under ett par veckors tid för att undvika störningar i ordinarie uppdateringar.

Resultatet är att även en stor andel äldre LIBRIS-poster nu har berikats med sökbara Dewey- och SAB-koder. Förutsättningen är att den post som katalogiseras i – eller importeras till – katalogiseringsklienten Voyager är försedd med antingen en Deweykod eller en SAB-kod. Då skapas automatiskt en motsvarande klassifikationskod (Dewey eller SAB) vid den nattliga överföringen till webbsök. Det spelar alltså ingen roll vilket klassifikationssystem man använder vid sökning – posterna får normalt alltid dubbla koder, antingen manuellt satta eller maskingenererade. Den maskingenererade klassifikationen ger därmed också fullt genomslag i träfflistans ämnesavgränsning (högermenyn).

Värt att notera är att omladdningen endast inverkar på sökbarhet och fullständighet i LIBRIS webbsök. De LIBRIS-bibliotek som tar över poster till sina lokala system via t.ex. batchexport har redan tidigare kunnat berika sina kataloger med maskingenererad klassifikation.

1 kommentar 26 september, 2011 Christer

Hur syns Dewey i LIBRIS?

Dewey har som bekant haft stort genomslag bland många LIBRIS-bibliotek. Det finns idag Deweyklassningar på stora delar av den nyutgivna litteraturen. Det är manuellt satta Deweykoder, det är Deweykoder som följt med i importerade katalogposter, och inte minst, det är Deweykoder som har maskingenererats utifrån en SAB-kod. LIBRIS-bibliotek kan också välja att (via t.ex. batchexport eller LibrisXp) ta över maskingenererade Dewey- och SAB-koder till sina lokala system.

Så långt är allt gott och väl. I idealfallet skulle till och med den SAB-baserade ämnesavgränsning som nu finns i LIBRIS träfflista kunna vara heltäckande. Det skapas ju maskingenererade koder åt båda hållen (Dewey och SAB), så det spelar ur den aspekten ingen roll vilket system som avgränsningen baseras på.

Det återstår dock en del att åtgärda. Maskingenerering av Dewey-/SAB-koder slår igenom helt först vid en omladdning av hela LIBRIS databas. För närvarande kommer de bara med i nya och uppdaterade katalogposter. Det finns också en del indexeringsvillkor som idag förhindrar de maskingenererade SAB-koderna att bli sökbara, vilket givetvis bör åtgärdas för att en omladdning ska få fullt genomslag. Det går däremot inte att idag ge någon tidplan för införande av en ämnesavgränsning med Deweybaserade rubriker.

1 kommentar 26 maj, 2011 Christer

Måste även folkbiblioteken använda Dewey?

KB och flera andra forskningsbibliotek har från och med årsskiftet gått över till att använda Dewey decimalklassifikation (DDK) i LIBRIS. Samtidigt kommer förfrågningar om LIBRIS-anslutning från allt fler folkbibliotek. Se tidigare blogginlägg om t.ex. Nationell katalog och värmlandsbiblioteken.

Frågan inställer sig då naturligt: måste även folkbiblioteken gå över till Dewey? Det enkla svaret är Nej! Det är upp till varje LIBRIS-bibliotek att själv avgöra vilket klassifikationssystem man vill använda – det går fortfarande lika bra med SAB eller något annat system. Vid postöverföring till lokala system (och till LIBRIS webbsök) kan man också få med SAB-koder som maskinellt har genererats från en Deweykod som har registrerats i katalogposten.

Kommentera 18 mars, 2011 Christer


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler