Tag: API

Hjälpmedel för uttag ur Libris

Vi har gjort ett skript och stillmall för att underlätta redigerade uttag ur Libris. Det finns flera tänkbara användningsområden, uttag av tryckta tidskrifter är ett, databaslistor kan vara ett annat. Både skriptet och stilmallen är enkla att modifiera för att påverka både vilken information som plockas ut och hur data presenteras.

Skriptet använder Libris lättvikts-API Xsearch och är ett exempel som är kodat i Python och det kan förstås överföras till annat skriptspråk. Stilmallen är också ett exempel som går att anpassa efter behov. Den redigerar ut och presenterar utvalda marc-fält.

Instruktioner och filer finns att ladda ner från: http://api.libris.kb.se/ under avsnitt Xsearch, Redigerade uttag/listor.

Mer om Xsearch: http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp?open=tech

Kommentera 29 november, 2011 Marja Haapalainen

API-banken

Nej, det är ingen ny banktjänst vi lanserar, utan här presenterar vi en samling förslag på tjänster/sajter som erbjuder API:er som kan vara användbara för bibliotek  och inte nödvändigtvis är bibliotekstjänster. Dessa valdes ut av deltagarna på workshopen: Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur under Biblioteksdagarna i Visby.

Tjänst/sajt: Open Library http://openlibrary.org/
API: http://openlibrary.org/dev/docs/restful_api
Exempel: http://trove.nla.gov.au/result?q=divina+commedia

Tjänst/sajt: K-samsök http://www.ksamsok.se/
API: http://www.ksamsok.se/api/
Exempel: www.historiska.se/data
Exempel: http://www.kringla.nu/kringla/
Exempel: http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000027500

Tjänst/sajt: Sjukvårdsrådgivningen http://www.1177.se/
API: http://www.1177.se/Om-1177/API/

Tjänst/sajt: Flickr http://www.flickr.com/
API: http://www.flickr.com/services/api/

Tjänst/sajt: Slide Share http://www.slideshare.net
API: http://www.slideshare.net/developers/playerapi

Tjänst: http://www.librarything.com
API: http://www.librarything.com/wiki/index.php/LibraryThing_APIs
Exempel: http://malmo.stadsbibliotek.org/search~S7*swe?/Xt:(solar)+and+a:(mcewan)&searchscope=7&SORT=D/Xt:(solar)+and+a:(mcewan)&searchscope=7&SORT=D&SUBKEY=t%3A(solar)%20and%20a%3A(mcewan)/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Xt:(solar)+and+a:(mcewan)&searchscope=7&SORT=D&2%2C2%2C

Tjänst: http://www.europeana.eu/portal/
API: http://www.version1.europeana.eu/web/api
Exempel: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?action=DistributedSearchAction&QI=34ABDBEEB8E39764CA4BC31D0287ED17-3 (Sök på t.ex. Chopin)

Tjänst: http://sverigesradio.se/
API: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3756&grupp=10541&artikel=3577052
Exempel: http://latbloggen.se/vad-hette-laten-som-spelades-i-radio/

Tjänst/Sajt: http://maps.google.co.uk/
API: Google Maps API, http://code.google.com/intl/sv/apis/maps/index.html
Exempel: http://www.slu.se/sv/bibliotek/om-bibl/vara-bibl/alnarp/adress/

Tjänst/Sajt: http://www.scopus.com/home.url (mkt stor artikeldatabas med API:er; för att söka krävs prenumeration)
API: Scopus API, http://searchapi.scopus.com/
Exempel: http://www.cghjournal.org/content/scopus, http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-services/integration/examples/

Tjänst/Sajt: http://books.google.com/ – bokomslag för din katalog, etc
API: Google book search API, http://code.google.com/intl/sv/apis/books/
Exempel: http://cat.lib.lancs.ac.uk/F/?func=full-set-set&set_number=003409&set_entry=000001&format=999 (se längst ned på sidan)

Tjänst: http://data.riksdagen.se/
API: http://data.riksdagen.se/dokumentlista
Exempel: http://riksdagskollen.dn.se/ (DN.se har en tjänst där man kan söka på personer och se t.ex. vad för motioner de lämnat) Fast jag skulle snarare tänka mig att man söker mer ämnesinriktat.

Tjänst: http://api.omvard.se/
API: http://api.omvard.se/docs
Exempel: Att använda kanske framförallt på folkbibliotek (eller kommunhemsidor) med möjlighet att hitta närmsta vårdcentral.

Tjänst: http://nyheter24.se/filmtipset/
API: http://www.opendata.se/2010/11/filmtipset-api.html
Exempel: För att lägga in på vår ämnesguide för film. Hos oss [Högskolan Väst] läser man till filmproducent. Hade gärna sett ett API från IMDB men de jag hittade verkade inte vara gjorda av dem, men använde deras information.

Tjänst: Elib http://elib.se/
API: Möjliggör integration av Elibs e-medier med lokal autentisering. Ingen dokumentation publicerad – Spec från Elib på begäran.
Exempel: m.biblioteket.se (e-böckerna kommer i nästa release av SSB:s mobilwebb i maj men tyvärr inte med e-ljudböckerna eftersom vi, SSB, hindras från att sprida dessa mobilt).

Tjänst: Öppna Bibliotek, ÖB, http://www.oppnabibliotek.se/
API: Tjänsten är ett API mot en data/informationsdelningstjänst mellan biblioteken i Sverige. ÖB möjliggör att skapa, ändra, radera och hämta mervärden kring medier. Idag finns stöd för boktips och användargenererade betyg, recensioner och taggar. En Creative Commons-licens BY-NC-ND används idag.
Boktips.net handledning till API
Exempel: http://www.biblioteket.se/default.asp?id=8227&extras=587165%2FID,

Tjänst: Publit http://www.publit.se
API: Ger idag möjlighet att hämta fria titlar från Publit, som även scannar, OCRar, konverterar och lagrar e-böcker som öppna ePub eller ut som POD (print on demand). Dessa kan sedan integreras lokalt i bibliotekens tjänster. Kommer att vidareutvecklas för att kunna hantera bla POD. Manual
Exempel: m.biblioteket.se (kommer i nästa release av SSB:s mobilwebb i maj med några första fria titlar).

Tjänst: Prisjakt prisjämförelser på böcker http://www.prisjakt.nu/
API: Prisjakt skräddarsydde ett API specifikt för SSB.
Exempel: www.biblioteket.se Kort: möjliggör att presentera det lägsta priset på en bok.5 kommentarer 13 maj, 2011 Marja Haapalainen

LIBRIS API:er

Nu finns LIBRIS API:er samlade på en sida, med den passande URL:en http://api.libris.kb.se! Att få en samlad ingång och överblick över vilka API:er som finns har varit mycket efterfrågat och nu har vi alltså en första version på plats. Tanken är att vidareutveckla denna sida och fylla på med tips och kodexempel framöver.

1 kommentar 13 april, 2011 Henrik

Nationellt centrum för kvinnofrid använder LIBRIS öppna API:er

Ytterligare en tjänst använder sig av LIBRIS öppna API:er. Den 15 september lanserade Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) sin nya söktjänst Kunskapsbanken. Kunskapsbanken kombinerar sin egen databas med data från LIBRIS och SwePub.

Kommentera 25 september, 2010 Kristin

Dokumentation till Att använda LIBRIS öppna infrastruktur

Det KB-finansierade projektet Att använda LIBRIS öppna infrastruktur har snart rott båten i land.

Workshopen som hölls i Jönköping i maj var en del av projektet. Dokumentation en annan del, och nu är även dokumentationen klar. Projektledaren Daniel Forsman har lagt ut länk till en diger lunta på sin blogg betabib.org.

Nu finns tips, idéer samt en rejäl mängd kod samlat på ett ställe. Då är det bara att återanvända och/eller bli inspirerad till nya idér!

Projektet får också en förlängning i och med LIBRIS inspirationsdagar. Vi anordnar två anknytande workshops. En hands-on workshop, LIBRIS öppna infrastruktur i praktiken. För dem som missade Jönköpingsdagarna finns också chansen att bli introducerad i ämnet i workshopen Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur.

Kommentera 20 september, 2010 Kristin

JSON-format till stavnings-API:et

Nu har LIBRIS stavnings-API stöd för JSON (mer om stavnings-API:et i ett tidigare inlägg). Som för övriga API:er lägger man helt enkelt till parametern format=json. Som exempel ser svaret i JSON på anrop med query=tratcatus logico philosophicsu ut såhär:

{
  'query':'TRATCATUS LOGICO PHILOSOPHICSU',
  'suggestion':{
    'terms':[
      {'changed':'true', 'value':'tractatus'},
      {'value':'logico'},
      {'changed':'true', 'value':'philosophicus'}
    ]
  }
}

Önskar man en callback-funktion heter parametern just ”callback”, och om man exempelvis sätter callback=handleSuggestion blir svaret:

handleSuggestion( {'query': .... } );

Kommentera 10 juni, 2010 Henrik

Workshop om LIBRIS öppna infrastruktur

Vi var runt 60 personer som samlades på Jönköpings högskola för workshopen LIBRIS öppna infrastruktur.

Upplägget var att byta erfarenheter och få inspiration av hur man kan använda LIBRIS öppna API:er. Här en snabb överblick, med hopp om att andra deltagare kan fördjupa och förbättra med kommentarer och anknytande inlägg.

Det finns API:er för att komma åt datat i tjänsterna LIBRIS, SwePub och Uppsök.

Det finns även API:er för att komma åt funktionalitet som LIBRIS stavningsstöd. Henrik Lindström passade på det högtidliga tillfället att presentera två nya ”funktions-API:er”; ett till relaterade poster och ett till frbr. De är fortfarande i alfa/beta-stadiet så vi har all anledning att återkomma till dessa.

En annan idé är att använda formaten Oxford (exempel), Harvard, ris, bibtex och refworks som finns i lättvikts-API:et Xsearch för att erbjuda olika referenshanteringsformat.

Workshopen tog även upp ExLibris API:er till Sfx, MetaLib och rekommendationstjänsten bX i och med att de finns i Libris-enhetens tjänstepaket till biblioteken.

Vi fick ett överskådligt potpurri på hur man kan använda sig av API:er vid biblioteken.

Daniel Forsman visade hur han har integrerat tjänster i den lokala katalogen Julia för Jönköpings högskolebibliotek med hjälp av olika API:er. En sökfråga till Julia skickas samtidigt till LIBRIS, Uppsök och SwePub och svaren presenteras lokalt. LIBRIS stavningsstöd används, kombinerad med Yahoos dito. Jönköping anropar också andra tjänsters API:er, bland annat EBSCO och ticToc (åtkomst till artiklar, en tjänst som JISC står bakom).

Göteborgs UB (Rolf Johansson och Urban Andersson) presenterade sina lösningar med att använda Xsearch för sökning begränsat till GUB:s material i sitt Snabbsök. När man klickar på en post styrs man över till det lokala systemet Gunda. De utnyttjar det lånestatusscript som visar lånestatus i LIBRIS till att visa om en bok finns tillgänglig direkt i Snabbsöks träfflista. Citerar Rolf: ”Ibland får man en snilleblixt!”

Göteborg använder också MetaLibs x-server för att bygga databaslistor och API:erna till SFX och bX för att generera och söka tidskrifter och dessutom integrera bX-rekommendationerna i deras lokala CMS.

Rolf visade också Dundersök, ”lekplatsen” (?) för att testa några olika API:er. Länken kanske inte är så officiell, men den är väl så informerande om man vill kika vidare på vad olika API:er kan ge.

Roger Cederfjord och Theodor Tolstoy berättade om Stockholm UB:s arbete med att använda LIBRIS API Xsearch för integrering av OPAC-sökning i webbplatsen och API:erna för SFX och bX i tidskriftssökningen. Minimerar antalet klick rejält för SFX-informationen.
En av anledningarna till att man vill använda LIBRIS även för visning lokalt är att e-tidskrifter finns i LIBRIS – något man inte har i den lokala katalogen.

Xsearchlösningen på SUB är ännu inte i produktion, men vi fick se den hemliga länken och hur lösningen såg ut.

Ingen workshop utan gruppdiskussioner och vi diskuterade framtid, hinder, behov (och idéer) för biblioteken och API-användandet. Ett behov som alla uttryckte var en plattform for samling av kod, tips, dokumentation och inspiration. Något Libris-enheten lovade att gå hem och kika på. Och inte minst synkronisera med en betydande förbättring av LIBRIS API-dokumentation.

Under tiden har vi skapat det en sändlista för intresserade. Prenumerera på LIBRIS-API@listserv.kb.se (subscribe LIBRIS-API [ditt namn] till listserv@listserv.kb.se).

Twitterflödet från workshopen kan du hitta på http://twitter.com/search?q=%23librisAPIws.

Kommentera 24 maj, 2010 Kristin

Sveriges radio använder LIBRIS stavningsstöd

Fler och fler använder sig av LIBRIS öppna API:er, vilket vi naturligtvis tycker är fantastiskt roligt! Senast är Sveriges radio:

”Sedan idag så använder sverigesradio.se sig av Libris för rättstavning. Sökresultaten kommer från Yahoo BOSS.

Det ser bra ut! Tack för att ni tillhandahåller en sån fin tjänst.”
Länk till kommentaren

Kommentera 7 maj, 2010 Kristin

LIBRIS öppna API:er – ett gästinlägg från Ted Valentin

Detta är ett gästinlägg från Ted Valentin, webbutvecklare och initiativtagare till 24 Hour Business Camp.

I webbvärlden har det på senare tid pratats mycket om öppen data. API:er, öppen myndighetsinformation och mashups byggda på denna data har det senate året varit allt mer omtalade. Tanken är att olika datakällor ska kunna kommunicera med hjälp av öppna format så att information kan återanvändas och kombineras på nya sätt. Typiska företag som ligger långt framme på området är Google, Twitter och Facebook. I myndighetsvärlden är det USA och Storbrittanien som ligger i framkant med initiativen Data.gov och data.gov.uk, där offentliga datakällor presenteras på en och samma webbplats.

Genom att göra många olika datakällor öppet tillgängliga uppmuntrar man till innovativa nya webbtjänster. Innovation kring information är en av tjänsteekonomins stora drivkrafter. Stat och myndigheter är bland de mest informationsintensiva verksamheter man kan tänka sig, men innovationsincitamenten i statlig verksamhet kan som bekant vara begränsade. Det som gör öppen data så intressant för både myndigheter och företag är insikten om att extern innovation kan leda till lösningar på problem som man själv inte visste existerade. Ett spänande sätt att beskriva detta är med begreppet unknown unknowns. Ett annat relaterat begrepp är serendipity – fenomenet att innovationer kan uppstå med slumpens hjälp, i mötet mellan discipliner eller i sökandet efter helt andra saker. Öppen data skapar alltså stora förutsättningar för ohämmad innovation.

En intressant person med tankar om detta är Sir Tim Berners-Lee. Han står bakom arbetet med brittiska open-data-initiativet, är skaparen av World Wide Web, och är en förespråkare för den semantiska webben och linked data.

Mitt eget perspektiv är mer jordnära: jag har egna erfarenheter av att bygga sajter med andras data från både offentlig och privat sektor.

Som webbutvecklare inser man hur snabbt det går att bygga intressanta nya tjänster om man utgår från redan existerande datakällor, som man kan kombinera på nya sätt. Det var i mitt eget utvecklingsarbete med bland annat Annonskartan.se och Auktionsfynda.se som jag fick upp ögonen för öppen data. En erfarenhet av dessa projekt var att mina sajter ibland påverkat den interna innovationen hos datakällorna ganska mycket, och även att en inledande tveksamhet ganska snart byttes mot entusiasm hos ägarna till datan. Snabbheten och enkelheten i dessa projekt inspirerade mig också till att dra igång 24 Hour Business Camp.

24 Hour Business Camp (24HBC) är ett utvecklar-event med syftet att deltagarna ska skapa varsin fungerande webbtjänst på 24 timmar. Den första gången eventet genomfördes skapades ett 50-tal nya webbtjänster. Eftersom många av de mest framgångsrika var mashups bestämde vi inför den andra omgången att ha öppna API:er som tema. Målsättningen var att uppmuntra svenska företag och myndigheter att ta fram datakällor och API:er som vi utvecklare kunde använda för att bygga nya tjänster. De svenska medieföretagen var snabba med att ta fram API:er. De myndigheter jag träffade inför 24HBC visade ett försiktigt intresse – men det blev tydligt att det behövdes beslut på lite högre politisk nivå för att få till en förändring.

Under det senaste halvåret har det dock börjat röra på sig. Frågan om öppen myndighetsdata diskuteras nu både av näringsdepartementet och finansdepartementet (med Mats Odell i spetsen), och förhoppningsvis är det bara en tidsfråga tills vi får vår egen ”data.gov” här i Sverige. Tills vidare har vi webbplatsen Opengov som listar myndigheter med öppna datakällor.

Jag blev väldigt glad när jag läste att det planeras en 24-timmarsworkshop på temat att använda LIBRIS öppna API:er. Mitt intryck av LIBRIS och biblioteksvärlden är att ni ligger långt fram i utvecklingen mot öppen data. Jag har själv byggt ett par sajter, bland annat Dissertations.se och Essays.se, (Uppsatser.se)som bygger på data från Uppsök och Swepub. Bägge sajterna riktar in sig på besökare från utlandet och har en klar majoritet av sina besökare från Asien, ett intressant fenomen som jag skrivit mer om här.

Samtidigt som LIBRIS och biblioteksvärlden kommit så långt i arbetet mot öppenhet rent tekniskt så kan det för en utomstående vara lite svårt att få insyn i er värld. Mitt eget intryck är att biblioteksutvecklare och webbutvecklare verkar ha samma mål – öppen data – men att vi i stor utsträckning lever i olika världar, använder olika terminologi och åker på olika konferenser.

Jag tror också att det är få svenska webbutvecklare som känner till LIBRIS API:er och vad man kan göra med dem. Just därför är det så välkommet både med workshops kring era API:er, och biblioteks-bloggar som även riktar sig mot utvecklare utanför biblioteksvärlden. Min förhoppning är naturligtvis att våra världar ska närma sig varandra, och att spännande saker ska uppstå i mötet mellan dem. Jag tror också att biblioteksvärldens långa erfarenhet av öppen data skulle kunna vara till stor användning hos svenska myndigheter.

För att sammanfatta tror jag att effekterna kan bli stora om biblioteksvärlden bjuder in såväl andra myndighetsaktörer och fristående webbutvecklare i sitt universum framöver. Mina egna erfarenheter av bland annat indiska studenter som Googlar miljöfrågor, IT och jämställdhet och på så sätt hittar till svenska universitetsuppsatser uppmuntrar till en fortsättning.

Ted Valentin

Kommentera 27 mars, 2010 Kristin

Att använda LIBRIS öppna infrastruktur

Så lyder namnet på ett projekt som fått bidrag inom ramen för Kungliga bibliotekets projektbidragsverksamhet.

LIBRIS strävar efter att ha så många öppna API:er som möjligt och ett axplock är API:er mot LIBRIS, Uppsök, SwePub och LIBRIS stavningsstöd.

Det hela kommer att gå av stapeln i form av en workshop där man utbyter erfarenhet av hur LIBRIS olika API:er kan användas.

Daniel Forsman (projektledare) skriver mer om det på bloggen betabib.org och vill veta hur intresset ser ut.

Så vill du lära dig mer om LIBRIS API:er, anmäl ditt intresse till Daniel
daniel.forsman@chalmers.se

3 kommentarer 14 mars, 2010 Kristin

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler