Tagg: Användarintervjuer

Användarintervjuer, samsökningsprojektet

Vi är så gott som klara med användarintervjuerna. Ett arbete som tar en del tid, men ger så mycket tillbaka. Vi har försökt göra urvalet så att vi har hittat personer som skulle kunna vara intresserade av en sådan samsökningstjänst som projektet handlar om. Från studenter till personhistoriker, till forskare. En del bestod av öppna intervjufrågor om hur, varför och… Read more →