Tag: Användarintervjuer

Användarintervjuer - modellering del 1, samsökningsprojektet

Johanna och Johan i aktion med att modellera resultatet från användarintervjuerna. Det är fantastiskt vad mycket man kan få fram (går det att få en whiteboard som växer med uppgiften?).
Nu väntar vi med spänning på resultatet.

1 kommentar 25 november, 2008 Kristin

Användarintervjuer, samsökningsprojektet

Vi är så gott som klara med användarintervjuerna. Ett arbete som tar en del tid, men ger så mycket tillbaka. Vi har försökt göra urvalet så att vi har hittat personer som skulle kunna vara intresserade av en sådan samsökningstjänst som projektet handlar om. Från studenter till personhistoriker, till forskare.

En del bestod av öppna intervjufrågor om hur, varför och till vad de använder de tre moderdatabaserna (LIBRIS, NAD och SMDB). Och erfarenheter av och synpunkter på samsökning.

En annan del handlade om att personerna fick testa och diskutera runt tre gränssnitt. Tanken var att vi skulle få en bild av deras upplevelse av de tre olika tjänsterna. Från att de kommer in på sidan, skriver in sökord, till träfflistornas olika upplägg. Vi inledde testet med att be dem vara lite extra uppmärksamma på sin egen upplevelse och tala högt. På så sätt fick vi en bild av deras beteende i de olika tjänsterna. Hur de navigerar, deras huvudfokus, vilken känsla de fick, vad de uppskattade och inte.

I samsökningsprojektet ska träfflistorna från respektive moderdatabas presenteras separat. Därför valde vi att testa på tre tjänster med olika upplägg på träfflistorna. Med det här testet fick vi en ganska bra bild av hur de olika träfflisteuppläggen fungerade.

Nedanstående är exempel på olika sätt att presentera träfflistor, oberoende av vad man tycker om tjänsterna i övrigt.

1. Karlsruher Virtuelle Katalog
2. The Eurpean Library
3. Yahoo India

Kommentera 25 november, 2008 Kristin


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler