Tagg: ämnesklassificering

Pilot för Swepubs semiautomatiska ämnesklassificering

I ett tidigare Librisblogginlägg har vi berättat om prototypen för semiautomatisk ämnesklassificering som Swepub-projektet har tagit fram. Under april genomförde vi en pilot för att testa träffsäkerheten och funktionaliteten av den semiautomatiska ämnesklassificeringen med hjälp av Stockholms universitetsbibliotek. Piloten utgick på att testa ämnesklassificeringsprototypen i ett praktiskt arbetsflöde, både vid granskning av manuellt inmatade publikationsposter och vid import från Web… Read more →

Hur tar man itu med datakvaliteten i Swepub?

Enligt instruktionen för Kungliga biblioteket (KB) ska myndigheten tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer (SFS 2018:15). I dagsläget utgör dock datakvaliteten ett hinder för Swepub att uppfylla detta. Även om Swepub ska stödja kvalitetssäkring, behöver lärosätena som ansvarar för dataleveranserna till Swepub satsa på förbättrad datakvalitet redan vid inmatningen. Swepub har sedan 2013 vidareutvecklats för… Read more →