Libris katalogisering, version 1.6

Lördag 2 mars produktionssattes Libris katalogisering, version 1.6. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt kan man behöva uppdatera aktuell webbsida (F5), eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5). Sök Version 1.6 har fortsatt arbeta med förbättringar av sökfunktionen. Träfflistans relevansordning, rankning, är uppdaterad vid sökning i fritextfältet. Ordningen av relevansrankningen är inte statisk… Read more →

Swepub användardag 2019, en sammanfattning

Den 31 januari anordnades den första Swepub användardag 2019 på Kungliga biblioteket. Som en rolig detalj visade det sig att även Dagens nyheter hade uppmärksammat Swepub och Libris i sitt korsord (se Librisblogginlägget från 2019-02-06). Hörsalen i Kungliga biblioteket var fullsatt vilket visar hur efterlängtad en sådan mötesplats har varit för dem som arbetar med olika aspekter inom forskningsinformation. Moderator… Read more →

Swepubs format och praxis ute på remiss

Under det gångna året har revidering av de nationella riktlinjerna, outputtyperna och Swepub MODS-formatet varit under arbete. Swepubs referensgrupp har varit till hjälp i revideringen av utkasten som har omarbetats utifrån referensgruppens synpunkter. Den 18 februari har de organisationer som levererar data och/eller är intressenter till Swepub fått remissutkast till format och praxis utskickade till sina funktionsadresser eller angivna kontaktpersoner.… Read more →

UX-design – att forma en användarupplevelse

Hur arbetar KB med användarupplevelser? UX-teamet hjälper till att förklara design av tjänster, behov och beteende, samt berättar om hur observationer kan leda till konkreta insatser inom utveckling. Vad är UX? När man pratar om digitala tjänster och produkter och hör ordet design tänker man ofta på det visuella, men en UX:are arbetar med mycket mer än så. UX står… Read more →

Libris katalogisering, version 1.5

Onsdag till torsdag 23-24 januari produktionssattes Libris katalogisering, version 1.5. Nya mall för e-böcker En mall för e-bok (elektroniskt utgiven bok – RDA) lanseras i en första version. Mallen kan utöver manuell primärkatalogisering även användas vid berikning av post. Förbättringsförslag tas gärna emot via formulären Felanmälningar eller Ändringsförslag. Kompletterande anvisningar publiceras framöver i Libris katalogiserings Hjälpsektion. Övriga mallar Även övriga… Read more →

Länkserverimport till Libris

I slutet av november aktiverades länkserverflödet efter att ha varit avstängt sedan övergången till nya Libris i juni 2018. Den huvudsakliga anledningen till att nya Libris inte har hanterat import av e-resurser från bibliotekens länkservers sedan driftsättning var matchningsrutinens komplexitet. En bristfällig importrutin ökar riskerna för dubblering av metadata i Libris, och i förlängningen även i de lokala systemen. Arbetet… Read more →

Häng med på biblioteksdatahacket, 14/1 2019

Vad? Biblioteksdatahacket är ett hackathon där vi arbetar med öppna data, bland annat från Kungliga biblioteket, för att undersöka de möjligheter som länkade öppna data har öppnat inom biblioteksvärlden. Låter det intressant med Wikidata, Wikibase, SPARQL, API:er, LOD, visualiseringar och Libris? Kom och gör något kul tillsammans! När? Vi ses måndagen den 14:e januari 2019 mellan 09:00 – 17:00. Var? Vi håller till i samma hus… Read more →