Startversion för nya Libris

Idag 7 maj läggs startversionen av nya Libris ut för test och utvärdering. Syftet är att katalogisatörer på Librisbiblioteken ska kunna prova att katalogisera i nya Libris och att vi tillsammans kan verifiera verkliga katalogiseringar och andra funktioner.  Inga större ändringar sker under perioden. Rättningar av allvarliga fel och buggar kommer att åtgärdas, men ingen ytterligare funktionalitet läggs till. Mellan… Read more →

Scenarier för Swepub och svenska listan

Gruppen för Swepub hade årets andra möte den 17 april. Mötet ägnades åt slutrapporteringen från projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv samt åt rapportering från Vetenskapsrådets (VR) arbete med framtagning av svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler som en del av det nordiska samarbetet för upprättandet av nordiska listan. Resultatet från projektet Kvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv består av förslag på… Read more →

RDA – Toolkit och anvisningar för nya Libris och XL

Nytt från RDA-redaktionen Den 19 mars hade den nationella RDA-kommittén sitt andra möte på Kungliga biblioteket. Minnesanteckningarna från mötet finns publicerade på kommitténs sida. På mötet rapporterades bland annat om tidsramarna för 3R Project som bland annat innebär att RDA Toolkit får ett nytt gränssnitt och att den nya modellen IFLA LRM införs i RDA. Sedan kommittémötet har RDA-redaktionen fått… Read more →

Nya ID i Libris

Ett av målen för nya Libris är att erbjuda en modern lösning med länkade data som kan återanvändas i andra tjänster på webben. I förarbetet till det nya systemet tittade XL-projektet därför även på utformningen av Libris-ID och hur man idag bygger upp och hanterar identifierare, specifikt URI:s (Uniform Resource Identifier). En URI är en sträng bestående av ett visst… Read more →

Pilot för Swepubs semiautomatiska ämnesklassificering

I ett tidigare Librisblogginlägg har vi berättat om prototypen för semiautomatisk ämnesklassificering som Swepub-projektet har tagit fram. Under april genomförde vi en pilot för att testa träffsäkerheten och funktionaliteten av den semiautomatiska ämnesklassificeringen med hjälp av Stockholms universitetsbibliotek. Piloten utgick på att testa ämnesklassificeringsprototypen i ett praktiskt arbetsflöde, både vid granskning av manuellt inmatade publikationsposter och vid import från Web… Read more →

Libris login, v. 17

Se över dina rättigheter i Libris login Libris login är den tjänst som hanterar användarkonton för det nya katalogiseringsverktyget. Alla som katalogiserar har personliga inlogg där e-postadressen är användarnamn. I Libris login administrerar katalogansvariga sina medarbetares konton och behörigheter. Ni hittar Libris login på https://login.libris.kb.se/ och via nya Libris katalogiseringsgränssnitt. Libris login är i skarpt drift vilket innebär att samtliga… Read more →

KB inbjuder till webbinarium: Om att jobba tillsammans i Libris – Bibliografisk service i nationell katalog

Många folkbibliotek har fått information från BTJ om en förändring av tjänsten Bibliografisk service. Förändringen innebär att BTJ katalogiserar för bibliotekens räkning direkt i Libris och att biblioteken får sina katalogposter från Libris istället för från BURK. De bibliotek som väljer att tacka ja till erbjudandet behöver ansluta som Librisregistrerande bibliotek och teckna överenskommelse med KB om deltagande i Libris… Read more →

Påminnelse – Inbjudan till chefsmöte inför övergång till nya Libris och XL

Som tidigare meddelats bjuder KB in verksamhetscheferna för Librisbiblioteken att få information om vad skiftet till nya Libris och XL innebär, och hur det kan komma att påverka verksamheten vid övergången. Det här en chans för er som verksamhetschefer att få information om hur skiftet påverkar er verksamhet, och hur ni kan ge era medarbetare en chans att förbereda sig.… Read more →

Overlay Bibliographic Records och ändringsmeddelanden CXZ, v. 15

Overlay Bibliographic Records I Voyager kan katalogisatörer manuellt slå samman bibliografiska dubblettposter med funktionen Overlay Bibliographic Records. Funktionen är användbar när det fanns två likvärdiga bibliografiska dubblettposter i Libris, men även när man ville ersätta en preliminär/rudimentär bibliografisk post med innehållet i en fullständig post. Dubbletter skapas exempelvis när inkommande poster använder ett ISBN på ett felaktigt sätt. Detta kan… Read more →