Design kring upphovsrättsskyddat material – VDD

En av hypoteserna denna vecka har varit att försöka hjälpa användaren att hitta relevanta träffar även utanför KB:s väggar. Det är inte mycket man får visa externt för användarna, men med en hel del innovativa idéer lyckades vi få fram något som åtminstone kan ge en hint om att materialet är relevant. Idéskisserna gav bra utfall i testerna, men eftersom lösningarna inte har testats med jurist ännu så väntar vi med att visa upp dessa.

Upphovsrättsskyddat material en besvikelse
Testresultatet från användarna visar att det kommer finnas en besvikelse över att man inte kommer åt den större delen av materialet hemifrån, men samtidigt ser testpersonerna fördelen med att kunna söka i fulltexten och se relevanta träffar (referenser) jämfört med att rulla mikrofilm. Det kommer snabba upp processen avsevärt: “Ja…om de [sökord] kunde vara längre. Man kan ju söka hemma och sedan komma hit och läsa hela. Det spar ju tid”, “Ja, det där är ju inte så bra när det blir så där [om upphovsrättsskyddat material]. Men bra med citaten [sökord]. Det där händer ju ofta, det är mycket som man måste komma hit för att läsa [150 års upphovsrättskydd]. Det är ju en jättelång tid [som är skyddad]!”, “Är de lösenordsskyddade? [Förklaring] Åh, så det är begränsat. Det är klart att det upplevs som… ja… först blir man konfunderad, sedan irriterad att man inte får komma åt allt.”

Förenkla med favoriter
Vi har också arbetat med att ta försöka förenkla arbetsprocessen för användaren genom att ta fram design för att spara favoriter, tex tidningssidor, sökning eller liknande händelser. På så sätt kan användaren sitta hemma och favoritmarkera tidningssidor och ta med till KB för läsning.

favoriter

Startsida med fokus på sök och utforska
Design för startsidan har också tagits fram och testats. Det blev tre olika pappersskisser. En med fokus på sök där man får ganska sparsmakad information om innehållet [bild 1], en där man kan börja interagera med datat direkt [bild 2] och en där man får en visuell bild av innehållet [bild 3]. Testresultatet visade att den enkla var att föredra [bild 1], men med möjlighet att kunna komma igång genom något inspirerande inslag. Vi tog därför fram ytterligare en variant som testades [bild 4] och föll väl ut.

start

Andra saker vi har arbetat med under veckan: optimera detaljvyn, sidpaginering, implementera facetter och datavisualisering, arbeta vidare med ordrummet och indexering av bilder.

Nu tar vi uppehåll och återupptar arbetet senare i vår.

Kommentera 28 februari, 2014 Johanna Olander

Utvecklingsresan för VDD fortsätter

Idag påbörjar vi vår tredje “fokus”-vecka i utvecklingen av VDD. Den här veckan tar vi fram design för hur tjänsten kommer att se ut när man befinner sig utanför KB, och hur den kommer att fungera när man befinner sig här på plats. En stor del av materialet är upphovsrättsskyddat och enbart åtkomligt via datorer på KB, men vi vill samtidigt göra det möjligt för användaren att kunna sitta hemma och göra förarbete, titta på referenser och försöka avgöra om innehållet är relevant. Vi jobbar därför med att försöka extrahera så mycket information som möjligt utan att kliva över gränsen för vad som är upphovsrättsskyddat. Vi kommer att ta fram design för följande:

Externt gränssnitt

 • Se skillnad på fritt tillgängliga och upphovsrättsskyddade tidningar
 • Avgöra om referensen är relevant genom att visa sökord och synonymer (extrahera från fulltextanalys/ordrummet)
 • Spara favoriter (länkar till relevanta sökträffar) och öppna på KB för att läsa hela tidningen
 • Se enbart fritt tillgängliga
 • Se var man kommer åt de upphovsrättskyddade tidningarna

Lokalt gränssnitt (KB, än så länge)

 • Ta fram lista med favoriter och läsa direkt
 • Läsa tidning (ej skriva ut, ej mejla, ej klipp- och klistra)
 • Navigera utan webbläsare

Vi har också utökat effektkartan med en drivkraft om att man vill ha åtkomst var man än befinner sig. Detta är naturligtvis inte fullt genomförbart på grund av upphovsrättslagen, men vi ska göra allt för att stödja användaren i så stor utsträckning som möjligt.
Effektkarta VDD (3)

Veckan kommer också ägnas åt att färdigställa och testa filterfunktionen, generera data till filter genom fulltextanalys (ordrummet), ta fram interaktion för tidningssidan, påbörja startsidan, arbeta med favoriterna osv. Rapportering sker som vanligt direkt från Mikrofilmsläsesalen.

3 kommentarer 24 februari, 2014 Johanna Olander

Minnesanteckningar från senaste mötet i Libris styrgrupp 5 februari 2014

Nu finns minnesanteckningarna från senaste mötet i styrgruppen för Libris nationella infrastruktur publicerade: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-Libris-nationella-infrastruktur-5-februari-2014/

Kommentera 17 februari, 2014 Maria Kadesjö

Välkommen Gunnel!

Processed with VSCOcam with g3 preset

Som tidigare meddelats har KB fått i uppdrag av Regeringen att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker, något som kommer att ske i nära samarbete med biblioteken. Från den 3 mars kommer e-bokssamordnare Gunnel Stjernvall att arbeta med frågan. Redan i fredags var vår nya medarbetare och besökte oss på Humlegården. Med Gunnel i täten ser vi fram emot ett spännande år på e-boksområdet!

Läs mer om uppdraget i Regeringens pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/16918/a/227136

1 kommentar 16 februari, 2014 Maria Kadesjö

The National Library of Sweden signs agreement on CC0 license with OCLC

The Swedish national library has over a long period of time negotiated with OCLC and can now inform that the Swedish national library and OCLC have signed an agreement on use of Creative commons (CC0) [1] for Libris (Swedish union catalogue) data derived from WorldCat [2]. Similar agreements have been entered into by the national library with the Library of Congress and three European national libraries (British library, French National Library and the German national library).

Certain information may not be covered by the agreement because of intellectual property rights (for example cover materials). In other respects, CC0-licensing provides a more complete support both for Libris libraries’ cataloguing and for parties wishing to re-use and/or build services based on Libris data.

In addition, the Swedish national library and Libris libraries have also re-initiated negotiations regarding membership in OCLC/WorldCat. As full members, the Swedish national library and Libris libraries will have access to WorldCat for among other things Copy Cataloguing.

We will provide further information on both negotiations and CC0-licensing as available.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

[2]. http://www.worldcat.org/

9 kommentarer 14 februari, 2014 Maria Kadesjö

Från bakelse till en nästan färdiggräddad kaka

Andra veckan av Visningsgränssnitt för digitala dagstidningar (VDD) är avklarad. Vi startade projektet med att ta fram en sk bakelse och den här iterationen satsade vi på en kaka och nådde nästan ända fram. Resultatet blev användningstestade grafiska skisser, logik och embryo till digital prototyp för filter. Vi har också tagit fram en stabil grund för applikationen, byggt kopplingar mot KBs digitala arkiv och påbörjat arbetet med ordrummet. Under de här dagarna satsade vi lite extra på att testa olika filterlösningar och arbeta med datavisualisering vilket slukade en stor del av veckan, men det var väl värt insatsen. 

Innovativ filterlösning
En hel del tid har gått åt till att skissa på filter. Multichoice-filter är i regel svåra att förstå, men eftersom NOT-logiken kan vara användbar då man vill utesluta datamängder som genererar brus valde vi att implementera den traditionella logiken för att avgränsa med möjlighet att ta bort en viss delmängd. Genom att aktivt ändra till NOT-läge kan användaren ta bort önskad delmängd, se bild. Det kändes kul att testa en ny lösning som vi inte tidigare sett någonstans och testresultatet visade att logiken var glasklar. Eftersom funktionen med NOT-logik först kommer bli användbar när vi kan filtrera på relaterade händelser/taggar, så har vi den avstängd tills vidare.

skiss

Visualisera tiden
Att filtrera på tid är en av de mest eftertraktade åtgärderna för tidningsanvändarna. De vill enkelt kunna ta ut en träffmängd för ett visst datum eller en viss tidsperiod. Vi gjorde därför en satsning på att visualisera tiden, vilket visade sig falla väl ut bland testanvändarna.

Stabil grund att bygga vidare på
Förra gången flöt arbetet på i en rasande takt. Den här gången hade vi inte riktigt samma tempo i att få ut skisser för test, förmodligen pga klurigare interaktion och logik för filter. Vi bytte också ramverk till Bootstrap och React vilket tog lite tid. Denna gång har vi även jobbat med kopplingar mot KBs digitala arkiv, Mimer, och lagringsplattform där de digitaliserade dagstidningssidorna bor i vanliga fall. Det känns tryggt att ha en stabil grund att bygga vidare på v 9 då projektet samlas i Mikrofilmsläsesalen igen.

Alla hjärtans dag även för oss
Vi kunde inte motstå att testa prototypen från förra iterationen på våra testpersoner den här gången också och fick mycket kärlek: ”Oj, så fort! Det är ju perfekt! Vad bra! Kan jag förstora? Ah….[skrattar] Fantastiskt! [läser]”, ”Titta vad fint! Vilken fröjd! Det är ju inte klokt, det är så tydligt!”.

7 kommentarer 14 februari, 2014 Johanna Olander

Bubblor visar omappade MARC-data

Med Libris XL kommer vi som bekant att lämna MARC21 som internt lagringsformat och i stället arbeta med en datamodell som bygger på länkad data, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). Alla Librisposter kommer då att representeras som generiskt länkad metadata och vara kompatibla med kontexten i hela den semantiska webben.

För att nå dit måste nuvarande MARC-struktur mappas till den nya JSON-LD-modellen. Mycket har gjorts, men ännu återstår en hel del mappningsarbete. Niklas Lindström – som arbetar i Libris XL-projektet och är en ledande expert inom området länkad data – har tagit fram ett visuellt verktyg i form av bubblor för statistik på vilka MARC-fält och delfält som ännu inte är mappade.

Statistikbbubblorna är intressanta att studera. Man kan se vilka MARC-fält och delfält som är vanligt förekommande och vilka som bara förekommer marginellt. De är också ett verktyg för metadataanlys och prioritering, dvs mappningsarbetet blir mest effektivt om man börjar med de stora bubblorna. Mappningsarbetet får omedelbar effekt på vad som kan vidareutvecklas i katalogiseringsgränssnittet. Det fungerar också som analysverktyg, både för ”återkonvertering” till MARC21 (som behövs för Librisbibliotekens postförsörjning) och för städning av Librisdatabasen.

För att se vilka fält i MARC21 som ännu inte blivit mappade mot JSON-LD i bibliografiska poster

För att se vilka fält i MARC21 som ännu inte blivit mappade mot JSON-LD i auktoritetsposter

De yttre bubblorna grupperar respektive MARC-fält och de inre representerar omappade delfält. Storleken på varje bubbla är baserat på antal poster som innehåller värden för fältet/delfältet. Om du håller pekaren över en bubbla får du information om det faktiska antalet poster samt de fem vanligaste värdena. Du kan också följa hur bubblorna – och relationerna mellan dem – förändras i takt med att mappningsarbetet fortskrider.

Bubblorna fungerar bäst i Chrome och Firefox. Det går att zooma med den vanliga webbläsar-zoomen (Äpple-Plus på Mac, Control-Plus på PC).

I de bibliografiska posterna finns de största bubblorna bland de fält som länkar mellan sammanhörande bibliografiska poster (760-787). Man kan till exempel utläsa att det finns en stor mängd omappad metadata med länkar till en huvudpublikation (772). Majoriteten av dessa är, dels länkar i de poster som KB maskinellt genererar för inflöde av e-plikt och digitalisering (Digidaily), dels länkar som genererades vid den stora konvertering till MARC21 som genomfördes omkring 2001. Fält 041 är kompletterande språkkoder (originalspråk, språk i sammanfattningar m.m.). Bland de riktigt små bubblorna hittar man också fält som är ogiltiga enligt MARC21, dvs de innehåller okända värden och kan för det mesta rensas bort ur Libris.

”Monsterbubblan” i auktoritetsposter är ett kodfält för nationalitet/verksamhetsområde (043).

Se Libris Fomathandbok [http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/] för MARC-fältens och delfältens innebörd.

mappningbubblor

4 kommentarer 14 februari, 2014 Harriet Aagaard

KB tecknar avtal med OCLC om CC0-licens

KB har under en längre tid förhandlat med OCLC och vi kan nu informera om att KB och OCLC har tecknat avtal om öppen licens enligt Creative Commons (CC0) [1] för Librisdata med ursprung i WorldCat [2]. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Viss information kan av upphovsrättsliga skäl inte göras fritt tillgänglig (det gäller t.ex. omslagsbilder). Annars ger CC0-licensen ett mer heltäckande stöd, både för Librisbibliotekens katalogiseringsverksamhet, och för de aktörer som vill återanvända och/eller bygga tjänster på Librisdata.

Som ett uppföljande steg har nu också förhandlingarna om medlemskap för KB och Librisbiblioteken i OCLC/WorldCat återupptagits. Som fullvärdiga medlemmar får vi bland annat tillgång till WorldCat för bland annat Copy Cataloguing (s.k. remotesökning).

Vi återkommer med mer information, både om förhandlingarna och om CC0-licensieringen.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
[2]. http://www.worldcat.org/

29 kommentarer 13 februari, 2014 Maria Kadesjö

Flitens lampa lyser i Mikrofilmsläsesalen

Just nu arbetas det flitigt nere i Mikrofilmsläsesalen. Vi är omgivna av skisser och prototyper från förra iterationen och nu ska vi börja fylla väggarna med nya kreationer. Precis som sist har vi samlats kring en hypotes som vi ska bygga och testa av mot användare under veckan. Den här gången är det främst den intressedrivne vi har framför ögonen:

Vi tror att de intressedrivna omedelbart skulle kunna utforska ämne och göra uttömmande sökning på ett mer effektivt och inspirerande sätt om de fick relaterade träffar/sökord/händelser med möjlighet att kunna filtrera träffmängd.

För att testa vår hypotes inledde vi veckan med en skiss-workshop där vi arbetade utifrån effektkartan och ett antal scenarion som vi snappade upp när vi träffade användarna vid förra tillfället:

Scenarion/uppgifter:

 • Du behöver hitta en person som arbetade med ormtjusning på Cirkus på 20-talet, hur gör du?
 • Du har arbetat med en artikel som behandlar område x (utifrån eget intresseområde) du är intresserad av att hitta angränsande områden, hur gör du?
 • Du behöver göra en jämförande analys över hur internationella kvinnodagen (8 mars) har lyfts fram på ledarsidan i två tidningar med olika politisk färg under två olika årtionden – 2000 och 2010.
 • Du vill veta om du fått med all relevant litteratur, hur gör du?
 • Du har hittat en relevant träff och vill se om det finns liknande träffar hur gör du? Är träffarna relevanta för din uppgift?

Utifrån de skisser vi tog fram valde vi att gå vidare med dessa åtgärder: Filtrering på tid, titel, geografisk ort, politisk tendens, se relaterade händelser, välja synonymer, välja verktyg/filter utifrån kontext, se hela datamängden som kontext, testa både multichoise-filter och traditionell avgränsning.

För att snabbt kunna testa dessa idéer på användarna arbetar vi parallellt med att ta fram grafiska skisser, interaktiva prototyper med dummydata, testa SVG-bibliotek för att visualisera tid och geografisk ort, ta fram API:er för facetter och att testa konceptet ordrum för att ta fram synonymer och hitta liknande händelser. Nästa steg blir att testa prototyperna på intressedrivna personer i Mikrofilmsläsesalen.

bild_mavp2

3 kommentarer 12 februari, 2014 Johanna Olander

Film om katalogprojektet

YouTube Preview Image

Nu kan du se filmer från webbinarierna om Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Kungl. biblioteket utvecklar ny systemarkitektur och nytt katalogiseringsverktyg. I och med detta lämnar vi Marc21 som internt lagringsformat och en viktig del av projektet är att översätta Marc-data till den nya strukturen, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). I denna film berättar vi översiktligt om projektets olika delar. Vår målsättning är att Libris XL och katalogiseringsverktyget under hösten 2014 kommer att ersätta nuvarande katalogiseringsklient Voyager.

Vid tre webbinarier fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt till Libris utvecklingsteam.

Webbinariernas olika frågestunder:

Frågestund 17 december 2013

Frågestund 9 januari 2014

Frågestund 30 januari 2014

4 kommentarer 7 februari, 2014 Helena Forssblad

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler