Veckans rapport, v. 7

Sedan ett par veckor tillbaka är Bodil Wennerlund IT-projektledare för nya Libris och XL. Bodil har tidigare stor erfarenhet som projektledare för systemutvecklingsprojekt, senast inom Riksdagsförvaltningen. Som IT-projektledare kommer Bodil att samordna de olika uppgifter som hör till nya Libris och XL, ha en övergripande kontroll över hur projektet fortlöper samt organisera, planera och utvärdera arbetet. Den organisatoriska förändringen har… Read more →

Veckans rapport, v. 6

Föregående sprint pågick vecka 5 och 6. Redan dag ett sattes datum för en intern demo av teamens arbete. Demon genomfördes fredag vecka 6 och hela teamet bidrog till presentationen genom att visa upp sin del av utfört arbete för berörda medarbetare och chefer. Det arbetet som teamet utfört är: Backend har fokuserat på den tekniska dokumentationen vilket är en… Read more →

Veckans rapport, v. 5

Den här veckan har vi startat upp en ny utvecklingssprint. Begreppet sprint används inom Scrum, vilket i sin tur är en metodik för systemutveckling. Inom Scrum arbetar man iterativt genom korta utvecklingsperioder. Genom att utvärdera den utföra utvecklingen kan man säkerställa att man är på rätt väg, och att man inte tappar fokus på effekten. Själva utvecklingsarbetet delas in i… Read more →

Swepub-statusuppdatering

Kungliga biblioteket har initierat en ny projektfas för vidareutveckling av Swepub med syfte att göra systemet mer användbart och att öka datakvalitet, stabilitet och öppenhet, baserat bland annat på det beställarunderlag som Vetenskapsrådet presenterade för Gruppen för Swepub. Projektledaren för vidareutveckling av Swepub är Bodil Wennerlund. Martin Malmsten arbetar med systemarkitekturen i Swepub och Tuija Drake som handläggare inom metadatafrågor… Read more →

Veckans rapport, v. 3

Vi fortsätter att arbeta med på att få vårens planering på plats. För att övergången ska bli så smidig som  möjligt så arbetar vi med att vidareutveckla hjälp- och stödmaterial, och just nu är det fokus på texter för arbetsflöden. Vi anpassar rådande texter från kb.se/rdakatalogisering till länkade data, med exempel som passar det nya formatet. Dessa kommer sedan att… Read more →

Veckans rapport, v. 2

Intensivt arbete pågår nu för att inom kort kommunicera en ny tidsplan och roadmap för fortsatt utveckling och produktionssättning. Tills vidare fortsätter katalogiseringen för den nationella katalogen i Voyager. I den första versionen av nya Libris kommer det vara möjligt att katalogisera enkla monografier och seriella resurser. För att övergången ska bli så smidig som  möjligt så arbetar vi med… Read more →

God Jul och Gott Nytt År!

I årets sista blogginlägg vi vill passa på att tacka alla katalogisatörer och användare som har bidragit med tid och engagemang under året. Det har varit oerhört värdefullt för oss med den respons och de tankar vi fått in kopplat till testerna av både katalogiseringsverktyget och exporten med dess återkonverteringen av formatet. Vi har även fått in ett stort antal… Read more →

Årets nya registrerande bibliotek

2017 välkomnade vi dessa 17 bibliotek i Libris. De börjar nu registrera och visa sina samlingar i Libris. Essunga bibliotek, Sigel: Essu Grästorps bibliotek, Sigel: Gras Götene bibliotek, Sigel: Gote Hagströmerbiblioteket, Sigel: Chb Hjo stadsbibliotek, Sigel: Hjo Karlsborgs bibliotek, Sigel: Kabo Kulturhuset Stadsteatern. Biblioteket, Sigel: Khst Kungshamns bibliotek, Sigel: Hamn Länsmuseet Gävleborg, Arkiv och bibliotek,  Sigel: Lmug Munkedals bibliotek, Sigel: Munk… Read more →

Veckans rapport, v. 50

Veckan efter förmedlat beslut om förlängd testperiod har vi fokuserat på att förfina den specifikation som ligger till grund för startversionen. Det här har vi gjort genom att samla katalogisatörer, utvecklare, formatexperter och andra involverade från teamet för att tillsammans gå igenom nuvarande version av verktyget. Det har gett oss en tydlig bild vilka externa tester som behövs, och hur… Read more →