Om Libris

Kungliga biblioteket arbetar med drift och utveckling av nationella system för informationsförsörjning inom biblioteksområdet.

I Librisbloggen vill vi berätta vad vi gör, ge insyn i våra utvecklingsprocesser och få respons från er.

Kommentarer, idéer och synpunkter är varmt välkomna!