Om Libris

 

bokhylla_webLIBRIS är en nationell biblioteksinfrastruktur för de svenska biblioteken. Kungl. biblioteket arbetar med drift och utveckling av LIBRIS och tillhörande tjänster och system.

 

LIBRIS grundas i ett samarbete mellan ett stort antal bibliotek, som hjälps åt att bygga upp den nationella katalogen. Samarbetet utgår från de deltagande biblioteken och deras användares behov. Delaktighet och medinflytande är ledorden för samarbetet.

KB:s hemsida kan du läsa mer om LIBRIS.

 

Här i LIBRIS-bloggen vill vi berätta om vad vi gör, ge insyn i våra utvecklingsprocesser och få respons från er.

 

Kommentarer, idéer och synpunkter är varmt välkomna! Kontaktuppgifter till oss finns här.