LIBRISBLOGGEN http://librisbloggen.kb.se Libris nationella bibliotekssystem Wed, 26 Jun 2019 08:06:51 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 Idag fyller Libris 1 år! http://librisbloggen.kb.se/2019/06/11/idag-fyller-libris-1/ http://librisbloggen.kb.se/2019/06/11/idag-fyller-libris-1/#respond Tue, 11 Jun 2019 06:46:09 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11866 Idag är det ett år sedan nya Libris sattes i produktion. Vägen var lång, men tillsammans nådde vi den första versionen. Därmed gick startskottet för världens första katalogiseringstjänst för länkade data. Beslut om produktionssättning I december 2017 togs beslutet att skjuta upp den till december planerade releasen av nya Libris, och istället förlänga den pågående testperioden. Anledningen var att format,… Read more →

]]>

Idag är det ett år sedan nya Libris sattes i produktion. Vägen var lång, men tillsammans nådde vi den första versionen. Därmed gick startskottet för världens första katalogiseringstjänst för länkade data.

Beslut om produktionssättning

I december 2017 togs beslutet att skjuta upp den till december planerade releasen av nya Libris, och istället förlänga den pågående testperioden. Anledningen var att format, gränssnitt och bakomliggande struktur behövde ytterligare utveckling innan bytet från Voyager till nya Libris kunde genomföras, och med det ge Sveriges katalogisatörerer deras nya arbetsverktyg.

Libris styrgrupp i samråd med Libris utvecklingsråd fastställde ett nytt datum för startversionen till juni 2018. Projektet, som under våren omorganiserades med ny projektledning och intern styrgrupp, en referensgrupp med tillhörande arbetsgrupper, samt interna expertgrupper, arbetade tillsammans för att verifiera startversionen komma tillrätta med de sista förberedelserna.

Nya Libris upp för test

Den 7 maj 2018 lades version 1.0 ut för test och utvärdering. Syftet med smyglanseringen var att låta biblioteken bekanta sig den nya tjänsten och under månaden som följde skedde därför inga större förändringar i gränssnittet. Rättningar av buggar åtgärdades, men ingen ytterligare funktionalitet lades till.

Startversionen, Libris 1.0, hade stöd för manuell katalogisering av enkla monografier och seriella resurser. Till detta levererades stödmaterial i form av bland annat en översättning av terminologin (BIBFRAME på svenska) hjälptexter, instruktionsfilmer på KB:s Youtubekanal och introduktionstexter till det nya formatet. Allt för att underlätta för katalogisatörer att på en och samma gång byta både verktyg, format och arbetssätt.

BIBFRAME på svenska

Nya Libris live

I början av juni togs Voyager ned och under nationaldagsveckan 2018 låg de flesta av Libris tjänster nere. Import- och exportrutiner stängdes av och länkserverinläsningar och övrigt material som vanligtvis läses in via Metadatatratten, lades på kö.

Med start 08:00 den 11 juni togs de nya miljöerna upp och kartalogiseringen skedde i nya Libris. Den första posten skapad i länkade data katalogiserades av Nationalbibliografin på KB.

Månatliga releaser

Startversionens 1.0 har följts av kontinuerliga, månatliga releaser. Version 1.1 till 1.9 har förbättrat gränssnitt och bakomliggande funktionalitet, utvecklat verktyg samt tagit fram ytterligare stödmaterial för att underlätta katalogiseringen i Libris. För var version har det tillkommit mallar och arbetsflöden för bland annat e-bok, äldre tryck, noterad musik, kartor och stillbilder. Det utökade antalet mallar för olika materialtyper har under året varit en prioriterad utvecklingsinsats.

Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med bibliotekarier runt om i landet som har bidragit med idéer, synpunkter och deltagit i workshops och möten kring Libris. Många användare har även testat Libris på olika sätt, både funktionellt och i anslutning till dataflöden till de lokala bibliotekssystemen.

Länkserverimporten slås på

Under första halvåret var länkserverflödet inaktiverat vilket innebar att inga poster för e-resursposter lästes in. Den huvudsakliga anledningen till detta var matchningsrutinens komplexitet. En bristfällig importrutin gav en ökade risk för dubblering av metadata i Libris, och i förlängningen även i de lokala systemen. Arbetet med att säkerställa flödet tog längre tid än planerat men när länkserverflödet slutligen aktiverades i slutet av november föll ytterligare en pusselbit på plats i Libris metadataflöde.

Libris användardag 2018

I december anordnades Libris användardag 2018 på Kungsholmen i Stockholm vilken var den första användardagen där nya Libris var i skarp drift. För att tillsammans blicka framåt och se fördelarna med länkade data hade Philip E. Schreur från Stanford University bjudits in som årets keynote-talare. Philips presentation förtydligade varför biblioteks övergång till länkade data är så fördelaktigt: Det 50-åriga formatet MARC från början designades för stordatorer med datalagring på magnetband och således enbart var förståeligt av bibliotekssystem. I förlängningen har det här lett till att biblioteks metadata isolerats från världen utanför de egna systemen, och med det även internet. Med biblioteksdata i länkade data är isoleringen bruten och bibliotekens information kan komma alla till nytta.

Philip E. Schreur, Stanford University

Samarbete med användare

För att komma katalogisatörer och användare närmare anordnades under försommaren 2019 en turné med workshops runtom i landet. Medarbetare i Libristeamet gjorde tre stopp i Malmö, Örebro och Umeå och under dessa bidrog användare till Libris framtida utveckling genom att i olika grupper ta fram förslag och idéer för fem övergripande problemställningar.

Diskussionspunkterna var baserade på deltagarnas egna frågor och resultatet kommer att ligga till grund för framtida arbete och utvecklingsinsatser för Libris.

Året i siffror

Sedan lanseringen året har Libris och KB tagit del av 1060 konversationer i Supportforum för nya Libris. En utökad supportgrupp bestående av medarbetare från Libris-teamet, Libris kundservice och Katalogsupport har dagligen arbetat med att formulera svar och ge respons på bitvis krångliga frågor. I trådarnas sammanlagda 100 191 sidvisningar har användare och katalogisatörer bollat svar fram och tillbaka. Samarbetet mellan katalogisatörer har lett till att inte bara Libris support, utan även användare av tjänsten hjälpa varandra.

Librisbloggen har under hela året varit huvudkanalen för att få ut information och sammanfattningar av de nya versionerna. Årets 53 texter toppades med inlägget 11 juni 2018 om att Libris gått i skarp drift.

Med 22 000 sidvisningar är detta Librisbloggens ohotade rekord.

Libris support

Framtiden

I och med övergången blev KB det första nationalbiblioteket att gå över till länkade data. På sikt kommer innehållet i Libris – över elva miljoner titlar i form av böcker, tidningar, tidskrifter och bilder – från bibliotek i hela landet, att synliggöras på ett helt nytt sätt. I och med detta kan andra system hitta och använda data från Libris, något som inte var möjligt med MARC21. Biblioteksdata kommer till nytta för användare utanför biblioteken.

Ett exempel på detta är Wikimedia Sveriges (WMSE) projekt tillsammans med KB. Wikimedia Sverige, som troligen är mest känd för uppslagsverket Wikipedia, arbetar bland annat för att ge svenska Wikipedias skribenter möjlighet att använda Librisdata i sina artiklar. När skribenterna lättare kan hitta och hänvisa till en pålitlig källa som Libris hoppas Wikimedia Sverige att uppslagsverket ska bli ännu mer pålitligt och användbart. Pålitlig information blir allt mer viktigt i ett samhälle där informationsflödet ökar och behovet av tillförlitliga källor är stort.

Libris födelsedag innebär att vi tillsammans gjort ett helt år med det nya formatet och verktyget.

Med undantag för ett stundande sommaruppehåll arbetar KB och utvecklingsteamet vidare för att förbättra och utveckla Libris katalogisering tillsammans med användare.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/06/11/idag-fyller-libris-1/feed/ 0
Libris informationssidor flyttar till nya kb.se http://librisbloggen.kb.se/2019/06/10/libris-informationssidor-flyttar-till-nya-kb-se/ http://librisbloggen.kb.se/2019/06/10/libris-informationssidor-flyttar-till-nya-kb-se/#comments Mon, 10 Jun 2019 12:50:38 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11864 KB har arbetat med att successivt flytta över information till en ny plattform och torsdag den 13 juni är det dags för Libris sidor. Som användare omdirigeras man automatiskt. En märkbar skillnad är att Librisbloggen i samband med detta kommer att stängas ned. Inlägg tidigare publicerat på bloggen, kommer istället att finnas i nyhetsflödet på kb.se/libris men bjuder på samma… Read more →

]]>
KB har arbetat med att successivt flytta över information till en ny plattform och torsdag den 13 juni är det dags för Libris sidor.

Som användare omdirigeras man automatiskt.

En märkbar skillnad är att Librisbloggen i samband med detta kommer att stängas ned. Inlägg tidigare publicerat på bloggen, kommer istället att finnas i nyhetsflödet på kb.se/libris men bjuder på samma typ av information som tidigare.

Librisspecifika inlägg hittas genom att filtrera på etiketten Libris.

Kontakta Libris kundservice för frågor eller ytterligare information.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/06/10/libris-informationssidor-flyttar-till-nya-kb-se/feed/ 4
Workshop med Libris, en sammanfattning http://librisbloggen.kb.se/2019/05/31/workshop-med-libris-en-sammanfattning/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/31/workshop-med-libris-en-sammanfattning/#respond Fri, 31 May 2019 06:13:42 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11858 I maj höll delar av Libristeamet en serie med workshops runtom i landet. Med tre stopp i Malmö, Örebro och Umeå var användare med och bidrog till Libris framtida utveckling. Upplägget för dagen var framtaget av KB:s UX- och Libristeam. I samband med anmälan ombads deltagarna att skicka in frågeställningar vilka de önskade arbeta vidare med under workshoptillfället. Massor av… Read more →

]]>

I maj höll delar av Libristeamet en serie med workshops runtom i landet. Med tre stopp i Malmö, Örebro och Umeå var användare med och bidrog till Libris framtida utveckling.

Upplägget för dagen var framtaget av KB:s UX- och Libristeam. I samband med anmälan ombads deltagarna att skicka in frågeställningar vilka de önskade arbeta vidare med under workshoptillfället. Massor av input skickades in och baserat på detta togs fem övergripande ingångar fram.

 • Hur kan vi göra katalogiseringen mer ergonomisk?
 • Hur kan vi öka användarvänligheten i Libris gränssnitt?
 • Hur kan vi göra katalogiseringen mer tidsbesparande?
 • Hur kan vi sprida kunskap och öka delaktigheten mellan katalogisatörer?
 • Hur kan vi arbeta med verk i katalogiseringsverktyget?

För att inte tappa bort resterande frågor skapades tre affischer där frågorna klustrades utifrån olika områden: format, verk, sök, gränssnitt och dataflöden. Affischerna sattes upp på väggarna i konferensrummen och deltagarna kunde under dagens gång ta del av vad kollegor och katalogisatörer runtom i landet funderar på. Affischerna var inte på något sätt heltäckande men gav trots detta en hint om kollektivets sammantagna tankar om Libris framtid.

Det faktiska arbetet inleddes med att varje grupp, vilken bestod av ungefär fem personer, diskuterade sin tilldelade fråga. Efter detta påbörjades Crazy 6. Syftet med övningen var att snabbt generera olika lösningar. ”Hur skulle en lösning kunna se ut?” “Kan vi lösa problemet på något nytt och annorlunda sätt?”

Genom att ge deltagarna ett helt vanligt A4-papper uppdelat sex delar och tilldela dem cirka 1,5 minut, skapades individuellt en uppsjö av idéer att utgå från. Kommande uppgift gick ut på att välja en av dessa, och förfina den genom att ta fram fler detaljer och ytterligare tankar. Även denna övning var individuell. Den renritada versionen presenterades för gruppen som gav respons. Tillsammans valde deltagarnasedan ut en av skisserna, varpå gruppens kollektiva hjärna arbetade fram ett slutgiltigt förslag. Detta redovisades för hela gruppen i slutet av dagen.

Att under en heldag arbeta ”analogt” lyftes som positivt under utvärderingen. Det konkreta men ändå kreativa arbetssättet ledde till många intressanta förslag för nya funktioner och lösningar på befintliga problem. Deltagarna upplevde att upplägget knöt nära an till de inkomna synpunkterna och att det tillåtande klimatet med intressanta diskussioner var mycket givande och skapade delaktighet mellan Libris och användare.

Dessutom uppskattade deltagarna att träffas kollegor och utbyta erfarenheter om både konkret arbete i Libris katalogisering, men även om samarbetet i Libris i stort.

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till att göra dessa workshops trevliga, kreativa och givande möten. Det stora engagemanget har varit en riktig energiboost inför kommande utvecklingsarbete!

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/31/workshop-med-libris-en-sammanfattning/feed/ 0
Information om driftstörningar http://librisbloggen.kb.se/2019/05/21/information-om-driftstorningar/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/21/information-om-driftstorningar/#respond Tue, 21 May 2019 15:34:13 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11794 Torsdag 23 maj klockan 19:00 planerar KB ett arbete med nätverket vilket innebär påverkan på samtliga av KB:s tjänster. Användare behöver räkna med en instabil miljö under natten till fredag där alla tjänster kommer att ligga bitvis eller helt nere under kvällen och natten. Informationen uppdateras löpande på Driftinformation. Read more →

]]>
Torsdag 23 maj klockan 19:00 planerar KB ett arbete med nätverket vilket innebär påverkan på samtliga av KB:s tjänster.

Användare behöver räkna med en instabil miljö under natten till fredag där alla tjänster kommer att ligga bitvis eller helt nere under kvällen och natten.

Informationen uppdateras löpande på Driftinformation.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/21/information-om-driftstorningar/feed/ 0
Påminnelse: Workshop med Libris http://librisbloggen.kb.se/2019/05/20/paminnelse-workshop-med-libris-3/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/20/paminnelse-workshop-med-libris-3/#respond Mon, 20 May 2019 05:09:06 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11789 Än finns finns det platser kvar till Umeå. Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet. Tisdag 21 maj går anmälningstiden ut för Umeå, det tredje och sista stoppet. Vidare information och länk till anmälan hittar ni i blogginlägget Workshop med Libris. Kontakt Kontakta Anna Berggren eller Maia Dexander för frågor eller vidare information. Read more →

]]>

Än finns finns det platser kvar till Umeå.

Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet. Tisdag 21 maj går anmälningstiden ut för Umeå, det tredje och sista stoppet.

Vidare information och länk till anmälan hittar ni i blogginlägget Workshop med Libris.

Kontakt

Kontakta Anna Berggren eller Maia Dexander för frågor eller vidare information.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/20/paminnelse-workshop-med-libris-3/feed/ 0
Libris version 1.9 http://librisbloggen.kb.se/2019/05/16/libris-version-1-9/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/16/libris-version-1-9/#respond Thu, 16 May 2019 06:10:26 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11769 Onsdag 15 maj till torsdag 16 maj produktionssattes Libris version 1.9. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera aktuell webbsida (F5) eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5). Berika från mall Funktionen ”Berika från mall” markerar nu tillagda fält i en avvikande färg vilket underlättar för användare att se det nya i posten.… Read more →

]]>
Onsdag 15 maj till torsdag 16 maj produktionssattes Libris version 1.9. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera aktuell webbsida (F5) eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Berika från mall

Funktionen ”Berika från mall” markerar nu tillagda fält i en avvikande färg vilket underlättar för användare att se det nya i posten. Markeringen försvinner när katalogisatörer påbörjar redigeringen eller om postens sparas.

Gränssnitt

Katalogisatörer och användare av Libris katalogisering har ett behov att snabbt och enkelt få en överblick av en post. För att skapa bättre förutsättningar för detta har version 1.9 ett par uppdateringar i gränssnittet.

 • Redigeringsformuläret har en snävare design i hoppfält läge vilket gör att det tar mindre plats på höjden.
 • Medietyp och bärartyp syns ovanför titeln i träfflistan. Det här lämnar plats för ytterligare information i kortet. Ett exempel på information som nu är synlig redan i träfflistan är utgivning.
 • Kortkommandot alt + b möjliggör för katalogisatörer att oberoende av var de befinner sig i formuläret lägga bestånd på resursen. Alt + b och övriga kortkommandon finns listade i hjälptexen med samma namn.

Uppdaterade filmer

KB:s Youtubekanal finns ett antal filmer om nya Libris och XL som är både välbesökta och uppskattade av användare. För att matcha rådande version av Libris är ett par av dessa nyinspelade. Samtliga filmer är inspelade av katalogisatörer, internt från KB och av externa kollegor. 

Ni hittar samtliga filmer i spellistan Instruktionsfilmer eller via Libris katalogiserings startsida.

Övriga nyheter

 • Ny mall för manuell katalogisering av agent – jurisdiktion.
 • Varning när man sparar en CIP- eller preliminär post.
 • Ikonerna i gränssnittet har fått ny design i form av en nedtonad grå färg. När användare tabbar till fältet, alternativt för muspekaren över, blir ikonerna mörka igen vilket bidrar till att visa var i posten användaren befinner sig.

Vårstädning i databasen

Efter en städning i Libris är cirka 490 000 beståndsposter med sigel BOKR (Bokinfo, före detta Bokrondellen) raderade. Dessa har försvårat katalogvården i och med att de stoppat möjligheten att ta bort en post. Städningen skedde 2 maj och tog ungefär 50 minuter och inläsningen till Libris webbsök var färdig dagen därpå.

En konsekvens av detta är att många poster som tidigare varit orörda i Libris webbsök nu är omlästa för första gången sedan nya Libris togs i drift.

Nästa steg blir att radera en del av Bokinfos äldre bibliografiska poster som nu saknar bestånd.

Versionsinformation

Samtliga nyheter finns att läsa på Libris sida för versionsinformation. Dokumenten beskriver huvuddragen i den funktionalitet som levereras i Libris 1.9.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/16/libris-version-1-9/feed/ 0
Preliminär versionsinformation, Libris 1.9 http://librisbloggen.kb.se/2019/05/13/preliminar-versionsinformation-libris-1-9/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/13/preliminar-versionsinformation-libris-1-9/#respond Mon, 13 May 2019 06:15:06 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11753 13 maj, 14:00 – uppdaterad information: Den preliminära versionsinformationen för Libris 1.9 finns att läsa på Libris undersidor, Versionsinformation. Libris katalogisering är stängd för uppdatering med start onsdag 2019-05-15, 16:00. Tjänsten beräknas vara tillgänglig för katalogisering torsdag 2019-05-16, senast 12:00. Eventuella förändringar kommuniceras på Libris undersidor, Driftinformation. Read more →

]]>

13 maj, 14:00 – uppdaterad information:

Den preliminära versionsinformationen för Libris 1.9 finns att läsa på Libris undersidor, Versionsinformation.

Libris katalogisering är stängd för uppdatering med start onsdag 2019-05-15, 16:00. Tjänsten beräknas vara tillgänglig för katalogisering torsdag 2019-05-16, senast 12:00. Eventuella förändringar kommuniceras på Libris undersidor, Driftinformation.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/13/preliminar-versionsinformation-libris-1-9/feed/ 0
Påminnelse: Workshop med Libris http://librisbloggen.kb.se/2019/05/06/paminnelse-workshop-med-libris-2/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/06/paminnelse-workshop-med-libris-2/#respond Mon, 06 May 2019 07:13:18 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11741 Än finns det ett platser kvar! Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet. På onsdag är det sista dagen att anmäla sig till det första stoppet i Malmö. Vidare information och länk till anmälan hittar ni i blogginlägget Workshop med Libris. Kontakt Kontakta Anna Berggren eller Maia Dexander för frågor eller vidare information. Read more →

]]>

Än finns det ett platser kvar!

Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet. På onsdag är det sista dagen att anmäla sig till det första stoppet i Malmö.

Vidare information och länk till anmälan hittar ni i blogginlägget Workshop med Libris.

Kontakt

Kontakta Anna Berggren eller Maia Dexander för frågor eller vidare information.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/06/paminnelse-workshop-med-libris-2/feed/ 0
Byte av brandvägg, söndag 12 maj http://librisbloggen.kb.se/2019/05/02/byte-av-brandvagg-sondag-12-maj/ http://librisbloggen.kb.se/2019/05/02/byte-av-brandvagg-sondag-12-maj/#respond Thu, 02 May 2019 05:22:06 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11739 Söndagen den 12 maj planerar Kungliga biblioteket att byta brandväggen vilket innebär påverkan på samtliga av KB:s tjänster. Användare behöver räkna med en instabil miljö under där alla tjänster kommer att ligga bitvis eller helt nere. KB:s miljöer beräknas vara stabila måndag 13 maj. Informationen på Driftinformation uppdateras löpande. Read more →

]]>
Söndagen den 12 maj planerar Kungliga biblioteket att byta brandväggen vilket innebär påverkan på samtliga av KB:s tjänster.

Användare behöver räkna med en instabil miljö under där alla tjänster kommer att ligga bitvis eller helt nere.

KB:s miljöer beräknas vara stabila måndag 13 maj.

Informationen på Driftinformation uppdateras löpande.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/05/02/byte-av-brandvagg-sondag-12-maj/feed/ 0
Påminnelse: Workshop med Libris http://librisbloggen.kb.se/2019/04/23/paminnelse-workshop-med-libris/ http://librisbloggen.kb.se/2019/04/23/paminnelse-workshop-med-libris/#respond Tue, 23 Apr 2019 11:19:11 +0000 http://librisbloggen.kb.se/?p=11732 Glöm inte att anmäla er till Libris workshop. Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet och än finns platser kvar. För att alla ska få komma till tals kan workshopen max ta emot 30 personer. Vidare information och länk till anmälan hittar ni i blogginlägget Workshop med Libris. Kontakt Kontakta Anna Berggren eller Maia… Read more →

]]>

Glöm inte att anmäla er till Libris workshop.

Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet och än finns platser kvar. För att alla ska få komma till tals kan workshopen max ta emot 30 personer.

Vidare information och länk till anmälan hittar ni i blogginlägget Workshop med Libris.

Kontakt

Kontakta Anna Berggren eller Maia Dexander för frågor eller vidare information.

]]>
http://librisbloggen.kb.se/2019/04/23/paminnelse-workshop-med-libris/feed/ 0