Filed under: Utveckling

Inledd försöksverksamhet om E-böcker via Libris

E-boksuppdraget, som kommit till oss på KB från Kulturdepartementet, har nu haft en samordnare på plats under ett par månader. Den första tiden har ägnats åt att närma sig, kartlägga frågan, inläsning på området, träffa och lyssna på bibliotek, distributörer och andra intressenter.

Har jag missat någon, hör gärna av er.

I arbetet med att skapa en bild av vad som bör ingå i uppdraget har vi haft interna workshop, som kommer att landa i en fokuskarta i UX-stil. Vi kommunicerar denna så fort den är klar.

Delredovisning av uppdraget att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker skickades in 30 april och lyder som följer:

”Uppdraget
Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att inleda en försöksverksamhet för att göra e-böcker tillgängliga via den nationella katalogen Libris; Ku2013/2086/KO.
I uppdraget till KB ingår att se till att upphovsrättsligt fri e-litteratur ska finnas tillgänglig via Libris för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.
Redovisning av uppdragets initiala aktiviteter
Hittills inom ramen för uppdraget har KB:

 • Anställt en samordnare för uppdragsperioden
 • Kommunicerat uppdraget
 • Startat kartläggning av uppdraget
 • Hållit en intern workshop, av två planerade, för att skapa en bild av vad som bör ingå i och under uppdraget
 • Genomfört första träffar med externa kontakter; distributörer av e-böcker, biblioteksprojekt på området samt förlag

Arbetet utgår från Förstudien: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek.

Planering
Det är KB:s uppfattning att vi under uppdraget ska klara av att testa e-boksflödet av upphovsrättsligt fri litteratur via Libris, likaså av icke-fria e-böcker via distributör via Libris.”

5 kommentarer 23 maj, 2014 Gunnel Stjernvall

Vi bakar så det ryker - sista veckan med VDD

Sista fokusveckan med VDD är nästan avklarad. Rummet där teamet sitter och arbetar, i nära anslutning till användarna, är klätt i sketchboards, user story maps, effektkartor, scrum boards och diverse innehållsspecar allt för att få en gemensam bild av vad som återstår. Ändå känns det som att mycket av det sista flyger kors och tvärs i rummet, men det är väl så de sista dagarna av ett projekt brukar se ut. Allt ska göras på en gång - vårstädning av koden, finjusteringar av backend, finlir av designen, fix med kommunikationen och planering in i det sista. Det är då alla får panik och vill skära och prioritera, även med MVP som metod hamnar man tydligen i detta läge. Tur att vi har engagerade kollegor och konsulter som kämpar in i det sista med att ta fram betaversionen som kommer möta användarna om några veckor.

Städa, städa
Efter tre fokusveckor behövde koden städas för att kunna nå publiken. URL:arna behövdes snyggas till och tillgänglighetsanpassning för olika plattformar behövde säkras. David Hellsing och Jakob Bergman (Aino) har gjort en enastående insats i arbetet med frontend.

Kommunikationsinsats på bred front
En hel del texter har formulerats och itererats till diverse olika sidor och sammanhang för olika målgrupper. Även i den här kontexten har vår effektkarta kommit väl till hands, eftersom hela användarupplevelsen från effektmål till åtgärdsförslag finns samlade på ett ställe. Det är utifrån den vi har byggt hela tjänsten och därför blev det enkelt att formulera vad vi egentligen har haft för oss de senaste månaderna och vilken nytta det har tillfört användarna.

Helhetsgrepp om användarupplevelsen
Vi hade en föreställning om att vi skulle behöva göra en hel del justeringar i designen för att få till en bra helhetsupplevelse, eftersom vi har arbetat utifrån MVP som metod, men när vi väl började titta på alla grafiska element visade det sig att vi var på banan. Det enda vi fortfarande känner oss lite osäkra på är en liten men inte helt oviktig sak, nämligen ikonen för upphovsrättsskyddat material som endast går att se på KB. Vi har testat en uppsjö av olika varianter. Till slut hamnade vi i en ikon som visar en institution, användaren måste ju trots allt ta sig till biblioteket för att läsa dessa tidningar.

För att åskådliggöra användarupplevelsen över tid och i olika kanaler tog vi fram upplevelsekartor. Genom denna visualisering blir det tydligt vad som fungerar utifrån de olika målgrupperna och när det krävs ytterligare utvecklingsinsatser. Som ni ser finns det stora frustrationer kring åtkomst av materialet och möjligheten att dela materialet.
Exp_map_uppgiftsdrivne_studenten

Det är Annika Hövik (Valtech) som med fingertoppskänsla har tagit fram den grafiska designen iterativt utifrån de användningstester vi har gjort.

Utforska händelser utifrån politisk tendens och geografisk anknytning
I våra användningstester har vi identifierat ett behov av att kunna filtrera på geografisk anknytning och politisk tendens. För att användaren ska kunna titta på olika händelser utifrån dessa krititer har vi påbörjat berikning av befintligt metadata. Det är Signe, tjänsten där tidningsenheten katalogiserar tidningarna som ska få API:er, så att vi i kan berika vår tjänst med detta data. Naturligtvis krävs en hel del mappningsarbete för att översätta 142 kategorier av politisk tendens till något mer överskådligt som fungerar i ett webbgränssnitt. Kategorierna kommer inte hinna se dagens ljus i betan, men de dyker upp senare i höst.

Logga in och spara favoriter
För att förenkla för användare som vill sitta hemma och förbereda sig innan de kommer till KB och läser materialet har vi tagit fram möjligheten att logga in och spara favoriter. Förra omgången skissade vi på hur det hela skulle se ut och efter användningstester började vi nu implementera och iterera skisserna. Vi kommer ha med en grund i betan där man kan favoritmarkera tidningssidor. I senare version kommer man kunna spara sökningar och relaterade sökord.

Puh, det här var veckan då alla trådar skulle knytas och allt skulle gå i lås, men vi hamnade inte riktigt där. Kanske är det att ta sig vatten över huvudet och tro att man ska kunna utveckla en tjänst från ax till limpa på fyra veckor, men vi är faktiskt nästan framme. Nu kommer vi kämpa de två sista veckorna med att fila på det sista så vi får ut en betarelease i mitten på juni. Vi kommer också utvärdera och dra lärdomar från metoden och publicera här inom kort.

Teamet pustar ut över helgen och drar igång nästa vecka igen. Tack för nu.

/Johanna Olander, Martin Malmsten, Lisa Winberg, Anders Blomgren, Pia Heidrich, Jonas Ahlberg, Pär Nilsson

 

6 kommentarer 23 maj, 2014 Johanna Olander

Statusuppdatering katalogprojektet maj 2014

För drygt ett år sedan sjösatte vi den första Betaversionen av Libris nya katalogiseringsverktyg. Inför betalanseringen fick vi hjälp av Annika Hövik (AD-/interaktionsdesigner från Valtec) med att utforma den grafiska designen av tjänsten. Under det gångna året har mycket hänt i utvecklingsarbetet och det nya formatet sätter ständigt gränssnittet på prov. För att få hjälp med att finslipa den grafiska designen efter nya behov har Annika återigen varit här och hjälpt oss under en vecka.

Under utvecklingsarbetet och utformningen av tjänsten har vi jobbat enligt vissa designprinciper som vi eftersträvar ska genomsyra den grafiska designen. Principerna omfattar bland annat att

 • Användaren ska känna sig bekväm oavsett hur van man är vid att katalogisera.
 • Gränssnittet ska erbjuda användaren omedelbar förståelse för tjänsten.
 • Gränssnittet ska vara flexibelt och anpassningsbart efter användarens behov och ge snabb och lätt åtkomst till kringliggande källor och hjälpmedel.
 • Gränssnittet ska vara oberoende av format.
 • Systemet ska vara inspirerande och uppmuntra till kreativitet och förmedla en känsla av ansvar och gemenskap.

Vi kan - efter veckan tillsammans med Annika - konstatera att den ursprungliga grafiska designen hållit oväntat bra  trots stora förändringar “under huven”. Under veckan har vi finslipat den befintliga designen och även designat för ny funktionalitet som inte fanns på plats förra året. Det designarbete som är listat nedan är också implementerat i gränssnittet. Annat finns ännu bara som skisser och återfinns under länken Designförslag i katalogiseringsverktyget.

Vi har även påbörjat ett arbete för att ta fram en styleguide (pattern library) med kodexempel och implementationer av designmönster som tas fram för tjänsten.

Format / backend
Arbetet med datamodellen har fortsatt och nu varit fokuserat på att hantera listor med definitioner på de olika aspekter som i MARC21 anges med fasta fält. Det rör till exempel katalogpostens beskrivningsnivå och preciseringar av resursens innehåll och de bärare som kännetecknar den. Listorna är utformade som SKOS-definitioner, vilket underlättar harmonisering med "vanliga" genre- och formbegrepp.

Vi har även vidareutvecklat systemstödet för URI-hantering, med fokus på hållbarhet för förändringar och varierande grad av decentralisering.

Implementerat i betan

 • Ny sökruta med tydligare information om vilken delmängd man söker i (Libris resp. olika remotekällor).
 • Träfflistan har tydligare information om antal träffar, samt en direktknapp "till toppen".
 • "Sticky" footer i redigeringsläget där viktig information om posten (beskrivningsnivå etc.) kan rymmas.
 • "Taggning" av definitionslistor, såsom språk, utgivningsland och ämnesord med mera, har påbörjats.
 • En "åter träfflistan"-länk har ersatt sökrutan i redigeringsläget för att spara utrymme.

Gå gärna in och kika på förändringarna i http://kat.libris.kb.se/ och som vanligt tar vi tacksamt emot er feedback i tyck till-forumet.

Lina Annika

 

Kommentera 20 maj, 2014 Harriet Aagaard

Update on the SwePub Analysis system

Since last weeks report in my first SwePub TechTalk entry more things have happened. We’ve got more quality assured data into the system!

Linköping was first and showing the way. Next in order doing the same are the Scigloo-twins from the west coast - Chalmers and Göteborg University. More green - isn’t it encouraging?!

Blog_2_1

When we look at the other KPI (Key Performance indicator) - reporting of the creator count - then we notice that even Luleå University has started!
Affiliation reporting at minimum level includes two data elements as defined in MODS 2.1 extension:

 1. each creator who was affiliated with the reporting university/site at the time of the publication is specified using an authorized identifier.
 2. each publication includes the total number of creators

Blog_2_2

SwePub team thanks our pilots for working with us at early stages where things aren’t crystal clear!
For others who are still debating whether they should start or when they should start: Start now...
It is not that much effort required for you to kick this work off. Check the instructions. Start with the test system and lets take it from there. Talk to me if you need clarification or assistance.
There is another carrot waiting - you get to view and interact live with these diagrams shown above (and other ones, too) in Spotfire web interface. I can promise you it will shed light to your data from some interesting angles. And not only your own data - take a peek on even what and how your neighbour is doing.

/Jürgen

3 kommentarer 19 maj, 2014 Marja Haapalainen

Tårta i sikte - vi tar ett helhetsgrepp om VDD

Idag påbörjar vi fjärde och förhoppningsvis sista fokusveckan i utvecklingen av Visningsgränssnitt för digitaliserade dagstidningar (VDD), åtminstone för den här gången. Den här veckan färdigställer vi det sista inför betareleasen och tittar på helhetsupplevelsen av tjänsten. Vi startade projektet med att ta fram en så kallad bakelse, under iteration två och tre arbetade vi med kakan och den här iterationen satsar vi på att baka en riktigt god tårta. I mitten på juni släpper vi betan och i augusti driftsätter vi tjänsten.

mvp_bakelse_bara

När man arbetar med MVP (minimal viable product) som metod är det lätt hänt att man fokuserar för mycket på enskilda delar och missar helheten. För att avhjälpa detta har vi dels arbetat med effektkartan som grund, dels har vi lagt lite extra tid nu på slutet för att få tid till att arbeta med helhetsupplevelsen av designen. Vi kommer bland annat titta på om vi följer samma designmönster genom hela tjänsten, och se till att den visuella kommunikationen är logisk och följsam.

Vi har också en hel del arbete kvar med att kunna logga in och spara favoriter, highlights av sökord, visning inom/utanför KB innan vi är i hamn med betan.

När alla bitar är på plats i slutet på veckan kommer vi också kunna testa större flöden i tjänsten och iterera designen utifrån detta.

Rapportering sker som vanligt direkt från KB:s mikrofilmsläsesal där vi sitter och arbetar i nära anslutning till användarna.

2 kommentarer 19 maj, 2014 Johanna Olander

De kallar oss MODS-gruppen

I botten av utvecklingen av det nya systemet SwePub Analys finns ett antal personer som rattar utvecklingen av metadataformatet MODS, i detta fall vår svenska variant SwePub MODS.

I själva verkstan arbetar projektdeltagarna Jürgen Kerstna, Marja Haapalainen och Ulf Kronman. Det är i den lilla kärntruppen som förslag till nya MODS-iterationer mejslas fram i tät samverkan med Jessica Lindholm, som leder gruppen för praxis för registrering till SwePub.

Sedan stöts och blöts förslagen i vår MODS fokusgrupp som består av kunniga representanter från Vetenskapsrådet och en rad olika lärosäten. I gruppen finner vi Henrik Aldberg (VR), Peter Hansson/Urban Andersson (Chalmers), Peter Sjögårde (KTH), Klemens Karlsson (Konstfack), Per Åberg (SU) och Jörgen Eriksson (LU).

Utvecklingen av SwePub MODS görs enligt en iterativ modell, där förändringarna betas av i små steg, så kallade iterationer. Förslagen till förändringar tas fram i projektgruppen, diskuteras sedan i MODS fokusgrupp och revideras efter kommentarer för att till slut gå ut på SwePub:s sändlista för kommentarer och förankring i en bredare krets.
Under våren 2014 har vi hittills sett fyra iterationer av nya SwePub MODS växa fram:

1. Identifiering av upphovspersonernas affilierade organisationer och uppgift om det totala antalet upphovspersoner
2. Unika identifierare för forskare och publikationer
3. Skapa möjligheter till analyser av konstnärlig forskning och analyser av produktion från organisationsöverskridande strukturer som t.ex. centrumbildningar
4. Analyser av publikationer från specifika kontrakt, projekt och/eller strategiska satsningar samt statistik rörande publicering open access

Håll utkik efter den femte iterationen! Den är snart ute på SwePubs sändlista för kommentarer.

Bakom det iterativa arbetet växer en dokumentation av en ny specifikation för SwePub MODS fram. Tanken är att det nya metadataformatet ska bygga på SwePub MODS version 2.0 från 2012 och vara bakåtkompatibelt med detta. Målet för den nya specifikationen är SwePub MODS version 3.0 och leverans av den nya specifikationen är planerad till juni 2014.
Delversioner finns samlade i Lathunden för arbete med datakvalitet i SwePub Analys.

Hälsningar från MODS-dokumentalisten Ulf Kronman.

7 kommentarer 16 maj, 2014 Marja Haapalainen

The SwePub Analysis system

It is time for some TechTalk from the developer of the “SwePub Analysis” system - Jürgen Kerstna. Shoot!

Last week we reached our first significant milestone - MVP, Minimum Viable Product (or MVS, Minimum Viable System) and I think now it is actually time to start talking about this.
I am happy to share with you the first status of SwePub Analysis. It is a view that visualizes the state of the data reporting of one of the key (if not the most important key) data element. It is about the ability to tie each publication to its creator persons, and thereby to their affiliated universities - at the time of the publication submission.

Blog_1_1

How do you read this diagram?

There are approx. 665K publication records reported from 34 universities and in approx. 92% of those cases there is no quality assured information available to connect the publication to the authors affiliated with the university which reported/submitted the record.
This analysis now relies on the data reported according to MODS 2.1 extension which introduces the mechanism based on identifiers as opposed to free text string matching. The data is ingested from current production SwePub search database. This means it is not a prototype and its not a test system. It is a real one and one always starts from somewhere. Like after the long, dark winter first spring flower sprouts its head out from the ground and spreads some light and hope, so do the quality records reported by Linköping University which as you see stand for the green on the diagram.

So this is where we start and when other sites will follow, the black starts to fade and the green starts to take over. At some point (which is not necessary at 100%) the amount of good data will reach the point where the analysts would say that the data is sufficient to draw relevant conclusions.
With this technology and tools set which we utilize in the project, we will be able to monitor the progress daily at both national and individual level. It provides visibility and allows to focus on issues and help to solve problems where most needed.

If we would now zoom in to the Linköping data, we see there are approx. 4000 black records out from 58K, which means they miss affiliation to Linköping scientists.
Is this a quality problem? Next I would like to address the issue related to latest development of “opening up” in SwePub. To explain this, we have to go back to the beginning of SwePub history where it was decided that SwePub would contain only publications produced at Swedish universities and are in published status. SwePub is a search system and therefore a number of restrictive filters were plugged into the ingestion pipeline. All records which did not pass the filter were rejected and sent back to the reporting site. It made sense according to definition of the SwePub.
Now the role of the SwePub is transforming. It is shifting from university focus to the personal focus of the author/scientist. Scientists do move from one place to the other and when they move they already have a stack of publications with them. At several universities even those publications get registered in the local database but they could not be sent to SwePub. Now when SwePub will serve PRISMA (the new project funding application system developed by the Swedish Research Council. To be launched spring 2015) with combined set of publications for a scientist who enrolls and holds her CV up to date, it is highly desirable that also those records would reach SwePub.

This is what the black bar in Linköping trellis chart means. We took away the harvesting filter and now we let through records which do not have affiliation element pointing to the reporting university.

Blog_1_2

This detailed visualization includes these records where no filter is applied.

[filter: affiliation given to own university: (yes, no, unknown)]

 

Blog_1_3

When we relax the filter and exclude records where we can determine that publications had no affiliation to Linköping, the black bar goes down to 343.

[filter: affiliation given to own university: (yes, unknown)]

Blog_1_4

We are really interested in the last 5 years (assumption made by me as an example). If we set a filter to publication date then the number of “black” records is down to 65! So by this process we reduced the number of records that Linköpings library staff would perhaps like to take a look at from 58,000 to 65.
[filter: publicationYear: (2010 <= publicationYear <= 2014) ]

Of course, these numbers tell the story how great job with data quality improvements Linköping people have been doing for a long time. On the other other hand it also shows that the SwePub Analysis system, the methods and technologies we apply will provide the tools that help everyone involved to focus on right things at right times.

From this example I would like to elaborate a little on this “opening up the SwePub” thing that we have started. We have got many questions about what it means? How far would we go? Is it now so that any publication or output of creative work can be sent to SwePub? Some feel that the data quality will suffer. Is this really right way to go and maybe we are just sloppy and inconsiderate in rushing forward in such pace, taking decisions of such caliber without the usual multi-months investigation and review routine.

Well, we don’t know exactly yet how much and how fast this will happen. We took away the corporate name check, used to tie the record to its affiliation at organizational level. Because there was a real need for this. We did testing before we moved to production. In anything we do, one of the requirements is that the current search system would not suffer.

But generally, one has to realize that the search and analysis systems are different things when it comes to the view on data.

For analysis the infamous phrase “shit in shit out” does not hold that well. Bad data or missing data is also information. It is necessary to capture it for being able to characterize and quantify the problem and then fix it (or ignore it based on conscious decision).
For successful analysis database it is vital to get in all data without any loss. The filtering can be applied later down in the analysis pipeline. Actually, different analysis may require different set of data, and they may even apply different definition of what bad or good data is. Leaving that decision to the ingestion phase basically kills the idea of data discovery. Because you have already removed the information which could have been discovered.
Now, I am not saying here that no control at ingestion should be done at all, there is a balance and it differs between systems and domains. But for SwePub let me try to define about where the line goes.

 • check that we know what this is (identifiers, title, date, source, links)
 • do not check and rejects based on what this means, belongs, affects, how important etc.

The key is that the second should be inferable from the first. So the “what this is” should be sufficient for anyone who wants to infer “what this means”.
Coming back to the original question - we will not drop all SwePub filters at once and in any case if/when this happens then it does so on a need base and after its impact analysis.

Hopefully I will be able to keep you updated on the progress that we all together will be making and I will regularly update the gauges of KPI (Key Performance Indicator) diagrams of State of the Nation, as well as lift up achievements of university staff in the everyday battle with data quality.

My intention is also to get under the hood of the system and do regular deep dives to technology that fuels the system.

/Jürgen

11 kommentarer 15 maj, 2014 Marja Haapalainen

Agenda möte LIBRIS styrgrupp 15 maj

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av en sekreterare. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På dagens agenda står följande frågor:

 • Minnesanteckningar från föregående möte, 5 februari 2014 http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-Libris-nationella-infrastruktur-5-februari-2014/
 • Formalia (vakanser, nästa möte).
 • Rapportering från utredningen av KB:s roll att tillhandahålla centralt index för universitets- och högskolebiblioteken. Utredningen har gjorts av Christine Wallén på uppdrag av styrgruppen
 • Diskussion om de Nationella utvecklingslinjerna. De inkomna förslagen utgör en grund för diskussion för vad som är prioriterat.
 • Diskussion kring den pågående utvärderingen av inflytandestrukturen som görs av den externa utredaren Peter Almerud
 • Rapport från det avslutade projektet Folkbiblioteken in i LIBRIS som nu har övergått i löpande verksamhet, Hilda Androls
 • Informationspunkter
  • Katalogprojektet – Anna Berggren
  • E-bok – Gunnel Stjernvall
  • SwePub – Marja Haapalainen
  • Medlemskap i WorldCat
 • Övriga frågor

Kommentera 15 maj, 2014 Maria Kadesjö

SwePub har nyckelrollen i ekosystemet för forskningspublikationer

Vetenskapsrådet har under maj månad hearings kring sitt förslag till en ny modell för resursfördelning till universitet och högskolor. Det kommer inte som en överraskning för projekt Vidareutveckling av SwePub att den nya modellen förutsätter kvalitetssäkrad och fullständig data från SwePub när det gäller bedömning av vetenskaplig kvalitet baserat på forskningspublikationer. SwePub kommer att vara huvudkällan! Andra källor kommer att användas som komplement (citeringar till exempel).

Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att i samråd med Forte, Formas och Vinnova utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor, som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans, och som gör det möjligt att fördela resurser på ett sådant sätt att det premierar kvalitet och prestation i forskning. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2014.

Vetenskapsrådet betonar att alla lärosäten bör ansluta sig till SwePub och att de bör avsätta resurser för att kvalitetssäkra och leverera data till SwePub.

SwePub-projektet har sedan starten haft en dialog med Vetenskapsrådets projekt FOKUS kring hur utvecklingen går framåt och vilka förutsättningarna är för att använda SwePub för bibliometriska analyser. Det är glädjande för oss att FOKUS-projektet nu kan gå ut och säga att modellen för resursfördelning bygger på data från SwePub. Båda projekten är beroende av att SwePub utvecklas planenligt och vi kommer att fortsätta dialogen kring utvecklings- och analysbehoven.

Enligt tidplanen ska den nya modellen gälla från och med 2018 och redan år 2015 är det aktuellt att inleda med en pilot där man bland annat ska se hur data från SwePub ska användas. Modellen bygger på 6-årscykler och det betyder att data behöver kvalitetssäkras retrospektivt i SwePub från och med år 2012.

Ett av SwePub-projektets delmål är att ta fram en sammanhållen kravbild på data som är kopplade till analysbehoven inom den föreslagna modellen för resursfördelning. Delar av den bilden har kommit ut i form av förändringar i metadatamodellen (SwePub MODS-formatet) och förslag till ny praxis kring dataleveranser av forskningspublikationer för analys till SwePub. Utvecklingen pågår iterativt och är beroende av att data kommer in från lärosätena så att till exempel FOKUS-projektet kan göra sina förberedelser och tester, men också att systemet kan utvecklas, och att format och praxis kan fastställas.
Lärosätena kommer att ha stor nytta av att omgående inleda arbetet med kvalitetsarbete. Det kommer att ta tid och resurser i anspråk att höja och kvalitetssäkra data som ska levereras till SwePub Analys. Den största nyttan blir att få underlag till egna förberedelser för inplanering av vilka insatser som behövs; utreda externa beroenden, planera för kostnader, utvecklingsinsatser och dataregistrering. Nyttan för projektet blir att vi utvecklar ett system utifrån de faktiska behov som projektets intressenter har.

29 kommentarer 8 maj, 2014 Marja Haapalainen

Rapport från temadag fjärrlån 11 april

Den 11 april samlades vi ett fyrtiotal personer från 14 bibliotek för en temadag fjärrlån. Biblioteken presenterade de lösningar de tagit fram för hantering av dokumentbeställningar och fjärrlån. Flertalet av biblioteken har tidigare använt Saga-systemet som lades ned vid årsskiftet.

Det var en intressant och intensiv dag och det var inspirerande och spännande att se alla lösningar. Tack alla som deltog!

Här delar några av biblioteken med sig av sina presentationer (pdf):

Störst WOW fick Umeå när de visade hur de stödjer sina användare med förslag från LIBRIS när de fyller i deras beställningsformulär (de använder LIBRIS Xsearch API). Tjusigt!

bild umeå

Kommentera 29 april, 2014 Maria Kadesjö

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler