Filed under: Utveckling

En tårta växer fram - historien om hur vi byggde en söktjänst på fyra veckor

Under fyra fokusveckor har ni har haft möjlighet att följa vår utvecklingsresa med att designa en tjänst för digitaliserade dagstidningar. För er som inte varit med under hela resan, så har vi använt oss av MVP (minimal viable product) som metod. En MVP är första versionen av en produkt som gör det möjligt att snabbt testa idéer och lära sig om användarnas behov med minsta möjliga insats. Dvs man börjar med att sätta upp en hypotes, tar fram den enklaste designen för att testa hypotesen på potentiella användare, får insikter och itererar på nytt. När hypotesen itererats några varv har man tagit fram något som tillför ett reellt värde för användaren, en sk bakelse. Därefter har vi brutit ut hypoteser ur effektkartan och itererat en efter en samtidigt som vi bakat oss närmare en tårta för varje iteration:

Vecka 1
Hypotes: Vi tror att de uppgiftsdrivna omedelbart skulle hitta alla relevanta artiklar på ett mer effektivt sätt om de fick en sömlös träfflista/fullpost med möjlighet att filtrera och se snippets.

Resultat: en prototyp som gav möjlighet att fritextsöka bland 30.000 sidor, se snippets och tidningssidor, favorisera relevanta träffar, fokusera på tidningssida och se hela numret, zooma in på tidningssidan och enkelt navigera sig tillbaka till träfflistan.

prot3

Vecka 2
Hypotes: Vi tror att de intressedrivna omedelbart skulle kunna utforska ämne och göra uttömmande sökning på ett mer effektivt och inspirerande sätt om de fick relaterade träffar/sökord gärna med visuell återgivning, filtrering och stavningskontroll.

Resultat: en stabil applikation att bygga vidare på med möjlighet att filtrera utifrån behov tex. visuellt på tid, geografisk ort och titel.

v2

Vecka 3
Uppgift: Designa för upphovsrättsskyddat material i det externa gränssnittet.

Resultat: Se skillnad på fritt tillgängliga och upphovsrättsskyddade tidningar, avgöra om referensen är relevant genom att se sökord och förenkla med favoriter så användaren kan sitta hemma och favoritmarkera tidningssidor och ta med sig till KB för läsning.

v3

Vecka 4
Uppgift: Ta ett helhetsgrepp om designen, färdigställa och förfina det sista, strukturera och städa koden.

Exp_map_uppgiftsdrivne_studenten

Lärdomar av metoden och arbetssättet:

 • Växla mellan högintensivt och lågintensivt arbete utifrån behov. Upplägget initialt var att arbeta högintensivt under fokusveckorna och lågintensivt perioderna däremellan. Tanken var att vi skulle förbereda så lite som möjligt inför fokusveckorna, vilket fungerade bra i början, men efter andra veckan hamnade vi efter med backendbitarna. För att hålla effektiviteten uppe under själva veckorna behövde vi därför tänka om. Under den sista perioden arbetade vi intensivt med dessa bitar som tex grundplatta för inloggning, konvertering av bilder och textanalys för att effektivisera arbetet.
 • Snabba iterationer med användningstest ger garanterat värde. Vi har testat våra hypoteser iterativt med RITE-metoden, vilket har gett snabb återkoppling och möjlighet att iterera varje flöde flera gånger om på kort tid. Metoden snabbar upp tempot avsevärt och vi vet att vi levererar värde i varje iteration.
 • Ta höjd för helheten. MVP som metod handlar om att bryta ut mindre bitar (bakelser) och designa för en del i taget. Vilket kan innebära att man missar helhetsupplevelsen, men om man hela tiden har den övergripande bilden i bakhuvudet fungerar det. Dessutom hade vi effektkartan som stöd och tog en extra vecka på slutet för att få med helhetsperspektivet.
 • Metod som möjliggör för gemensamma utvecklingsinsatser. MVP som metod visar att det är fullt möjligt att göra utvecklingsinsatser under korta fokusveckor, vilket i praktiken gör det möjligt att komma ut och utveckla tillsammans med biblioteken.
 • Gör små uppehåll. Efter intensiva fokusveckor behövs tid för återhämtning. Vi planerade upp arbetet med alldeles för stora uppehåll, vilket innebar att vi tappade fokus och behövde plocka upp alla trådar inför varje fokusvecka. En tips är att ta små uppehåll.
 • Att arbeta tvärfunktionellt skapar energi och engagemang. Vi har arbetat tvärfunktionellt med all kompetens på plats i mikrofilmsläsesalen. Det innebär att vi har haft all den kompetens som behövs för att lösa uppgiften. Vilket ger korta beslutsled, ett väldigt driv och en stor innovationskraft eftersom vi får upp idéer med olika perspektiv på kort tid.
 • Ett team som är ansvarstagande. Eftersom många bollar far kors och tvärs genom rummet och beslut tas hela tiden behövs det ett engagerat team där alla tar ansvar och plockar de bollar som kommer i deras riktning.
 • Hastighet och garanterat värde i ett. Vi har aldrig utvecklat något i den här hastigheten tidigare, dessutom med ett stort värde. När man får kommentarer som ”Oj, så fort! Det är ju perfekt! Vad bra! Kan jag förstora? Ah….[skrattar] Fantastiskt! [läser]”, ”Titta vad fint! Vilken fröjd! Det är ju inte klokt, det är så tydligt!” känner man sig mer än nöjd.

Överlag har arbetet genererat positiv energi och skapat flera innovativa lösningar. Sen att vi dessutom har haft väldigt roligt gör saken ännu bättre.

Betareleasen av tidningar.kb.se genomfördes innan sommaren och nu har vi den senaste veckan arbetat med att förfina befintlig funktionalitet utifrån de lärdomar vi dragit från forumet där användare har kunnat lämna synpunkter.

prioriterade åtgärder vdd

 

Testa den senaste versionen av tidningar.kb.se. Enjoy!

2 kommentarer 12 september, 2014 Johanna Olander

Katalogprojektet - status och effektkarta

Katalogprojektet går in i slutspurt under hösten. Vi jobbar intensivt med att få till de delar som saknas för att kunna lansera tjänsten i januari 2015. För att säkerställa att det system vi driftsätter kommer att motsvara de krav som ställs på katalogiseringsverktyget och att export och importrutiner fungerar, kommer vi under hösten att utföra tester tillsammans med katalogisatörer och systembibliotekarier på Librisbiblioteken. Vi kommer fortlöpande att rapportera om testresultaten här på Librisbloggen.

Under hösten kommer vi också att delta i några utåtriktade aktiviteter. På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg kommer vi under torsdagen 25/9 och fredagen 26/9 att presentera projektet och visa lite livekatalogisering i nya katalogiseringsverktyget. Då kommer det också finnas möjlighet att träffa några av oss från utvecklingsteamet och ställa frågor. På Libris inspirationsdagar den 10-11/11 kommer vi hålla en längre presentation av vårt arbete med Libris XL, katalogiseringsverktyget och formatet. Dag två kommer vi även att hålla i en workshop på samma tema. Under Libris inspirationsdagar kommer hela teamet att finnas på plats och tillgängliga för samtal och frågor.

I utvecklingsarbetet har vi arbetat med personor, tre olika katalogiseringskaraktärer som representerar olika behov och användning av verktyget. Dessa tre personor är skapade utifrån en kartläggning av katalogisatörer i olika roller och på olika typer av bibliotek i projektets inledningsfas. Utifrån våra tre personor, Kerstin, Sara och Åsa har vi gjort en effektkarta (se nedan). När vi lanserar den första versionen av katalogiseringsverktyget bör vi ha uppfyllt det övergripande effektmålet även om det fortfarande kan återstå en del aktiviteter som vi får ta vidare till ett nytt utvecklingsprojekt.

Följ gärna utvecklingen i betan: http://kat.libris.kb.se/

ekarta

Effektkarta. Klicka på bilden för större variant.

2 kommentarer 5 september, 2014 Helena Forssblad

Fortsatt arbete med KBs e-boksuppdrag

Introduktion
Kungl. biblioteket, KB, har fått i uppdrag från Kulturdepartementet att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris till det allmänna biblioteksväsendet.

Uppdraget ska slutredovisas den 22 februari 2015 och har delrapporterats den 30 maj 2014.

KB kommer under e-boksuppdraget att fokusera på att tillgängliggöra fria e-böcker via Libris. Styrgruppen har inledningsvis tagit fram en karta över önskade effekter. Därefter har styrgruppen enats om bifogad processkarta.

ebok
Bild: Katarina Stempel

Klicka på bilden för större version

 

Distributörer/Datakällor
För att genomföra tester behöver KB poster till fria e-böcker. Vi träffar under hösten leverantörer som vanligen hanterar fria e-böcker, för att nå ett avtal att använda några poster i vårt fortsatta arbete.

Filerna med fulltext +Metadata
Vi behöver material, filer, poster och fulltext, en s. k. metadatainläsning, från distributörer för att kunna arbeta med e-böcker i våra tester.

Harmonisering
Harmonisering av posterna innebär att förbereda dessa för gränssnitt och användning, genom formattransformering. Av kvalitets- och tillgänglighetsskäl avser vi använda ett så modernt format som möjligt (ePub3) för de poster/e-böcker vi tar med i testet.

Bibliotek
Testbibliotek behövs under uppdraget. De ska kunna söka fram, hämta poster och metadata till sin egen katalog, samt låna ut e-böcker i fulltext, dels via ett gränssnitt/API i Libris dels via Libris webbsök.

Mer kring tekniken följer.

7 kommentarer 4 september, 2014 Gunnel Stjernvall

Välkommen till SwePub-projektet Tuija!

Vi förstärker projektgruppen med Tuija Drake. Hon kommer att arbeta med nationellt användarstöd i praxis- och formatfrågor tillTuija lärosätena. Fokus kommer att vara kvalitetskontroll och validering av data som ska användas i analyser. Träffa henne IRL på IFFIS14  och Kom igång med SwePub Analys i praktiken! 

"Hej! Jag kommer från Stockholms universitetsbibliotek där jag har arbetat närmast med katalogisering men även med metadata.  Jag ser fram emot att jobba med SwePub Analys för att få fram information värdefull för alla parter. Jag ser också fram emot att få jobba i det här spännande projektet och medverka till att säkerställa att god metadata levereras till SwePub Analys. /Tuija "

Varmt välkommen Tuija!

 

3 kommentarer 2 september, 2014 Marja Haapalainen

Tillgång till WorldCat som källa för import av utländska katalogposter from 1 september 2014

Kungl. biblioteket (KB) har ingått avtal med OCLC om tillgång till OCLC:s bibliotekskatalog WorldCat.

Från om med 2 september 2014 har alla LIBRIS-registrerande bibliotek tillgång till WorldCat som källa för import av utländska katalogposter.

Posterna innebär en kostnad för KB och vi kommer därför att fortsätta utveckla Metaproxy, samsökningstjänsten i LIBRIS katalogiseringsverktyg från vilken man kan hämta bibliografiska poster utan kostnad. Vi önskar därför att Metaproxy används även fortsättningsvis.KB står för finansieringen av medlemskapet men vi kan komma att se över finansieringsmodellen framöver om kostnaderna drastiskt skulle öka.

Arbetet med att tillgängliggöra LIBRIS i WorldCat påbörjas enligt avtalet den 1 september. Arbetet inleds med diskussioner om tekniska och juridiska förutsättningar.

5 kommentarer 2 september, 2014 Maia Dexander

Åtkomst till WorldCat framskjutet till 2 september

Avtalet med OCLC om medlemskap och åtkomst till WorldCat börjar gälla idag 1 september. På grund av problem hos OCLC kommer vi inte att kunna ge åtkomst till WorldCat i Voyager förrän imorgon tisdag 2 september.

Kommentera 1 september, 2014 Maia Dexander

Kom igång med SwePub Analys i praktiken!

Välkomna till en heldag i Stockholm den 11 november kring SwePub för analys! Dagen riktar sig till dig som arbetar med att säkerställa att god metadata levereras till SwePub.

Fokus för dagen är ett byte av erfarenheter mellan oss som är aktiva i publiceringsdatabaserna och arbetar med metadatakvalitet i praktiken och kring vilka sätt SwePub Analys påverkar arbetet. Vi undersöker tillsammans vidareutvecklingen av SwePub utifrån vår lokala publiceringshantering och samtalar kring behov nationellt och lokalt, dess möjligheter och utmaningar. Alla som deltar kommer att få möjligheten att presentera och initiera samtal.

Anmälan och mer info kommer snart, men markera gärna tisdagen 11/11 i kalendern så länge och fundera på vad du vill ta upp!

9 kommentarer 28 augusti, 2014 Jessica Lindholm

Milstolpar i utvecklingen av SwePub Analys

Här kommer resultatet av vårens arbete. Vi är mycket nöjda och glada över att kunna sammanfatta arbetet kring SwePub Analys med följande dokument:

SwePub Analys handlar om att kvalitetssäkra metadata och systemet vi utvecklar kommer inte att ha ett gränssnitt vilket gör att vi får ta till andra medel för att visa det. Å andra sidan, eftersom data finns på plats, är det fritt fram för alla att titta och använda (fastän kanske inte så intuitivt som man skulle önska...). Systemet har alla grundläggande komponenter vilket innebär att det kan ta emot data enligt de kraven som vi har tagit fram i iterationerna, och det går att skapa tex publiceringsprofiler så som det är tänkt att fungera i Fokus, Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige. Iterationerna har vi nu sammanfattat med ovanstående dokument, men dessa är inte på långt när färdiga ännu. Vi vill därför gärna ha input och kommentarer.

SwePub Analys har nu nått en nivå som känns bra att bygga vidare på. Vi har 20 lärosäten som mer eller mindre börjat arbeta tillsammans med projektteamet kring sitt data. Till sin hjälp har de Spotfire, ett verktyg som vi tillhandahåller för att ge insyn i data och för att kunna kommunicera kring datakvalitet. Det är också det verktyget som vi använder för att visualisera data.

Mycket har hänt i vårt "växthus" de senaste två månaderna. Här är några bilder som visar vad data i SwePub Analys  kan ge oss för information just nu beträffande några viktiga aspekter.

Blog_6_1

Ett grundläggande krav med statistik från SwePub Analys är att möjliggöra fraktionering. Det ställer krav på att affilieringregistreras enligt ny praxis och nytt format. Här börjar det se riktigt bra ut med 65% gröna (=ok!) poster.

Blog_6_3

Alla publikationer rekommenderas enligt Fokus att förses med upp till tre ämnesklassningar. Det är dessa ämnesklassningar som ska aggregeras till ämneskategorierna som används i Fokus. Det blir en utmaning för många lärosäten att komplettera med saknad data!

Blog_6_2

ISI-nummer är en viktig identifikator för att möjliggöra matchning av SwePub-data mot Web of Science-data för att göra citeringsanalyser. Här kommer det aldrig att bli 100%-igt grönt av naturliga skäl.

Vi arbetar iterativt och agilt i projektet för att fånga upp förändringar på vägen. Det kan verka kaotiskt för den utomstående, men det är ett ordnat och metodiskt kaos. Analysbehoven styr utvecklingen av systemet vi bygger liksom format och praxis. Utgångspunkten var hypotetiska analysbehov formulerade bla utifrån SUHF slutrapport om SwePub MODS och den dialog vi sedan början har haft med Vetenskapsrådets Fokus-projekt. Den nya forskningsutvärderingsmodellen som offentliggjordes i maj gjorde att vi kunde presentera en samlad bild på data i SwePub Analys kopplat till mer konkreta analysbehov i densamma. Under hösten kommer vi att fortsätta arbeta med analysbehoven och konkretisera dem ytterligare.

Enligt preliminär tidsplan kommer vi i december 2014 att visualisera lärosätenas publiceringsprofiler så som de skulle komma att användas i Fokus. Det blir den första samlade avstämningen av kvaliteten på data i SwePub Analys. En andra avstämning blir i mars 2015 då vi kommer att visa hur man kan använda data i SwePub Analys för bibliometri och vilka förutsättningar som finns för det. Tidsplanen är baserad på att projekt Vidareutveckling av SwePub har en sluttid i juni 2015 och att Fokus ska redovisas i december 2014 samt därefter planerar en pilot och förberedelser under 2015.

 

5 kommentarer 4 juli, 2014 Marja Haapalainen

Katalogprojektet tar semester

Men innan vi försvinner iväg på ledighet har vi uppdaterat betaversionen av Libris nya katalogiseringsverktyg.

De senaste sprintarna har vi fokuserat på att hela katalogiseringsflödet ska fungera. Än så länge har vi haft fokus på monografier. I vårt arbete har vi jobbat med både skön- och facklitteratur. Flödet är implementerat efter de skisser som finns sedan tidigare, och som vi efter användningstester itererat för att de ska fungera tillfredsställande.

Efter sommarsemestern tar vi oss an seriella publikationer och jobbar på samma sätt igenom hela flödet.

Implementerat i gränssnittet är;

 • Förbättrad autosuggest för språk, länder, personer och ämnesord.
 • Påbörjat arbete med implementering av värden från fasta fält.
 • Förbättrat flöde och mallhantering för katalogisering av monografi.
 • Förenklad träfflista.
 • Förbättrad funktionalitet för att lägga till fält i post.
 • Tillägg av oauktoriserade uppslag.
 • Hantering av laddnings- och systemfelmeddelanden.

Arbetet i backend har framför allt handlat om uppdateringar och optimeringar de senaste sprintarna. Det stora som hänt i backendutvecklingen är att posterna nu är länkade internt.

Förutom att jobba med att utveckla det nya systemet och tjänsten har vi också presenterat projektet på ELAG. I mitten av juni var det dags för den årliga ELAG-konferensen som anordnas av European Library Automation Group. Precis som förra året presenterade vi Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget. Och precis som förra året fick projektet en hel del uppmärksamhet och beröm. Rurik Greenall sammanfattade hela konferensen och beskrev katalogprojektet så här;

“Niklas Lindström and Lina Westerling gave a very clear presentation of how libraries should be doing things: copying development at Libris. Arrogant bastards, who take all the good ideas. I can hardly be bothered heaping more praise on them. Take a look for yourself. ;-)”

För er som är intresserade av att titta på Niklas och Linas presentation i sin helhet, kolla här.

Till konferensen hade vi tagit fram dessa populära tatueringar designade av vår kollega Maia Dexander.

Tatuering

Med detta tar vi nu ledigt ett tag från projektet och önskar alla en trevlig sommar!

2 kommentarer 3 juli, 2014 Helena Forssblad

Betarelease av sökning i digitaliserade dagstidningar!

Under fyra intensiva fokusveckor har teamet arbetat med att ta fram en tjänst för att söka i digitaliserade dagstidningar. Vi har testat att arbeta med MVP som metod och det har visat sig vara väldigt effektivt, läs om rapporteringen här på bloggen.

I tjänsten kommer det gå att söka i Svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Därutöver finns en hel del äldre material. I betan finns endast Svenska dagbladet och Aftonbladet från första utgivningsdagen till nutid. Material nyare än 150 år är upphovsrättskyddat och kan därför endast läsas på KB.

Hitta relevanta artiklar snabbt
En av våra hypoteser har varit att stödja den uppgiftsdrivne att hitta relevanta artiklar snabbt. Det möjliggör vi genom fritextsökning direkt i fulltexten, se utdrag (snippets) redan i träfflistan, få överblick genom att bläddra sömlöst bland sökträffarna och kunna läsa hela tidningen.

Utforska händelse utifrån olika perspektiv
En annan hypotes handlade om att stödja den intressedrivne med att kunna söka efter en händelse och t.ex. se när i tiden händelsen var aktuell och vilka tidningar som har rapporterat om den.

Dina artiklar var du än är
För att hjälpa användaren med förberedande arbete utanför KB gör vi det möjligt att söka och se maskade artiklar där endast några ord visas. Utifrån den sökningen går det att markera favoritartikar som sedan kan öppnas och läsas i sin helhet på KB.

Här får ni en överblick av vilka åtgärder (markerade med bock) vi har implementerat till betan:
Skärmavbild 2014-06-04 kl. 14.38.10

Kom med synpunkter!
Var med och bidra till utvecklingen av tidningar.kb.se! Under sommaren 2014 kommer betaversionen att ligga ute och vi vill gärna ha dina synpunkter för att kunna vidareutveckla tjänsten i rätt riktning. Om du upptäcker buggar eller har tips och synpunkter tar vi gärna emot dem i vårt forum för digitala dagstidningar. För att få full åtkomst till materialet behöver man sitta på KB. Använd senaste versionen av Google Chrome, Mozilla Firefox eller IE 9 för bästa återgivning.

Tips på sökningar där du kan se fritt material:
http://tidningar.kb.se/?q=afsegla
http://tidningar.kb.se/?q=varuqvantiteter

Skärmavbild 2014-06-27 kl. 22.48.24

 

15 kommentarer 27 juni, 2014 Johanna Olander

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler