Utveckling

Här berättar vi om utveckling, utvecklingsprocesser och teknik.

Ett svenskt auktoritetsregister över publiceringskanaler?

De flesta svenska lärosäten är bekanta med och använder “den norska listan” i sina interna bibliometriska analyser. Hittills har det inte funnits en svensk motsvarighet till ett auktoritetsregister över publiceringskanaler. Men det är på väg att förändras. För att underlätta bedömningen av vilka publiceringskanaler som är vetenskapligt granskade och därmed kan medräknas vid analyser finns det behov av ett auktoriserat… Read more →

Camilla och Eva – nya i SwePub-projektet

Ambitionen i SwePub-projektet är att involvera och arbeta nära lärosätena. Därför är det roligt att nu få presentera Camilla och Eva som kommer in med sin erfarenheter och kunskaper. Camilla Smith (till höger på bilden) som kommer närmast från Stockholms universitet, kommer att arbeta med många områden, bland annat register för publiceringskanaler och förvaltningsmodell. Eva Sejmyr (till vänster på bilden) arbetar på Linköpings… Read more →

SwePub Analys och underlag till bibliometriska analyser – två exempel i lägesrapporten

Nu när projektet har kommit halvvägs gör vi en första samlad avstämning av systemet SwePub Analys för att se hur det kan fungera som dataunderlag för bibliometriska analyser i praktiken. Vi gör det i en lägesrapport utifrån frågeställningen:  Hur publiceras svensk forskning inom ‘statsvetenskap/juridik’ och ‘biologi’? Vi gör denna mätning på nationell nivå mot de kriterier vi har tagit fram inom… Read more →

Nätverk för undervisning och stöd till Librisregistrerande bibliotek

Många nya bibliotek i hela landet blir Librisregistrerande bibliotek, de visar sitt bestånd i Libris. Nu är det framför allt folkbiblioteken som ansluter sig. Libris biblioteksstöd svarar på frågor, tar emot ansökningar och slussar er in i Libris. Vi bygger nu tillsammans med KB:s partnerbibliotek Sveriges depåbibliotek och lånecentral upp ett nätverk för stöd och undervisning i landet: Sveriges depåbibliotek. Folkbibliotekens… Read more →

Kom igång med SwePub Analys i praktiken!

Projektgruppen för Vidareutveckling av SwePub ordnade en workshop i samband med Libris inspirationsdagarna den 11 november. Rubriken för workshopen var Kom igång med SwePub Analys i praktiken! Dagen riktade sig till dem som arbetar med publikationsdatabaser och datakvalitetsfrågor i praktiken. Fokus för dagen var ett byte av erfarenheter mellan lärosätena och SwePub-projektet kring vilka sätt SwePub Analys påverkar arbetet. Alla… Read more →

Libris katalogisering – betaversionen ligger nere

Betaversionen av Libris nya katalogiseringssystem är för  tillfället avstängd. Det beror på att vi håller på att uppgradera miljön som infrastrukturen kör på för att kunna ta den i skarp drift under början av nästa år. Nästa stycke är lite tekniskt, men det här är vad vi gör: Vi sätter upp ett helt nytt kluster för Elastic Search. Det kommer att… Read more →

Om Nationella riktlinjer för dataleverans till SwePub – en månad tills de släpps!

Praxisgruppen släppte i juli 2014 ett första förslag till Nationella riktlinjer för dataleverans till SwePub. Men, vad gör vi nu och när kommer egentligen riktlinjerna? Under hösten och vintern 2014 arbetar vi vidare riktlinjerna, bland annat genom att gå igenom input från de tre olika kommentaromgångarna i april, maj och juli. Samtidigt fortsätter samtal kring införande av CASRAI, en beskrivningsmodell… Read more →