Filed under: Utveckling

Flitens lampa lyser i Mikrofilmsläsesalen

Just nu arbetas det flitigt nere i Mikrofilmsläsesalen. Vi är omgivna av skisser och prototyper från förra iterationen och nu ska vi börja fylla väggarna med nya kreationer. Precis som sist har vi samlats kring en hypotes som vi ska bygga och testa av mot användare under veckan. Den här gången är det främst den intressedrivne vi har framför ögonen:

Vi tror att de intressedrivna omedelbart skulle kunna utforska ämne och göra uttömmande sökning på ett mer effektivt och inspirerande sätt om de fick relaterade träffar/sökord/händelser med möjlighet att kunna filtrera träffmängd.

För att testa vår hypotes inledde vi veckan med en skiss-workshop där vi arbetade utifrån effektkartan och ett antal scenarion som vi snappade upp när vi träffade användarna vid förra tillfället:

Scenarion/uppgifter:

 • Du behöver hitta en person som arbetade med ormtjusning på Cirkus på 20-talet, hur gör du?
 • Du har arbetat med en artikel som behandlar område x (utifrån eget intresseområde) du är intresserad av att hitta angränsande områden, hur gör du?
 • Du behöver göra en jämförande analys över hur internationella kvinnodagen (8 mars) har lyfts fram på ledarsidan i två tidningar med olika politisk färg under två olika årtionden – 2000 och 2010.
 • Du vill veta om du fått med all relevant litteratur, hur gör du?
 • Du har hittat en relevant träff och vill se om det finns liknande träffar hur gör du? Är träffarna relevanta för din uppgift?

Utifrån de skisser vi tog fram valde vi att gå vidare med dessa åtgärder: Filtrering på tid, titel, geografisk ort, politisk tendens, se relaterade händelser, välja synonymer, välja verktyg/filter utifrån kontext, se hela datamängden som kontext, testa både multichoise-filter och traditionell avgränsning.

För att snabbt kunna testa dessa idéer på användarna arbetar vi parallellt med att ta fram grafiska skisser, interaktiva prototyper med dummydata, testa SVG-bibliotek för att visualisera tid och geografisk ort, ta fram API:er för facetter och att testa konceptet ordrum för att ta fram synonymer och hitta liknande händelser. Nästa steg blir att testa prototyperna på intressedrivna personer i Mikrofilmsläsesalen.

bild_mavp2

3 kommentarer 12 februari, 2014 Johanna Olander

Film om katalogprojektet

YouTube Preview Image

Nu kan du se filmer från webbinarierna om Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Kungl. biblioteket utvecklar ny systemarkitektur och nytt katalogiseringsverktyg. I och med detta lämnar vi Marc21 som internt lagringsformat och en viktig del av projektet är att översätta Marc-data till den nya strukturen, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). I denna film berättar vi översiktligt om projektets olika delar. Vår målsättning är att Libris XL och katalogiseringsverktyget under hösten 2014 kommer att ersätta nuvarande katalogiseringsklient Voyager.

Vid tre webbinarier fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt till Libris utvecklingsteam.

Webbinariernas olika frågestunder:

Frågestund 17 december 2013

Frågestund 9 januari 2014

Frågestund 30 januari 2014

4 kommentarer 7 februari, 2014 Helena Forssblad

Nästa stopp Kaka – följ vår resa i utvecklingen av Visningsgränssnitt för digitala dagstidningar!

Projektet har arbetat lågintensivt under en period och nu återupptar vi arbetet med att färdigställa gränssnittet för digitaliserade dagstidningar.

I höstas arbetade vi med att ta fram ett första minimal version (MVP) av tjänsten för att snabbt få insikter om målgruppen. Det visade sig att metoden fungerade väldigt bra, den hjälpte oss bla med att effektivisera processen och tillföra värde för användaren i alla steg. Vi kommer därför arbeta vidare med MVP som metod och ta fram en kaka och sen en tårta under två veckor i februari. För er som inte känner till vår konditoribaserade terminologi, så är det välkända termer när man pratar om Lean UX. Precis som sist kommer vi befinna oss i KB:s mikrofilmsläsesal för att snabbt kunna testa av mot användare.

Vid förra tillfället arbetade vi kring hypotesten:
Vi tror att de uppgiftsdrivna omedelbart skulle hitta alla relevanta artiklar på ett mer effektivt sätt om de fick en sömlös träfflista/fullpost med möjlighet att filtrera och se snippets.

Under v 7 kommer vi bygga hypoteser kring följande behov:

 • Förfina träfflista/fullpost, highlights på tidningssidan, bunta ihop nummer, navigera i hela numret
 • Utforska ämne, kunna filtrera, se mönster, hitta liknande, tolka texten
 • Använda material – printa, länka, spara favoriter

Här är en uppdaterad version av vår effektkarta:
effektkarta_hypoteser

Nästa stopp Kaka!

Rapporteringen sker som vanligt direkt från Mikrofilmsläsesalen.

3 kommentarer 4 februari, 2014 Johanna Olander

Uppdaterad information om Libris XL och nya katalogiseringsverktyget

Libris arbetar med att utveckla en ny systemarkitektur, Libris XL, och ett nytt katalogiseringsverktyg. I det nya systemet lämnar vi MARC21 som internt lagringsformat och använder istället JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) som datastruktur för lagrad data.

Vi har haft som målsättning att driftsätta systemet under första kvartalet 2014, men behöver nu justera tidsplanen för projektet och räknar med att Libris XL ska vara i skarp drift under hösten 2014. Redan till sommaren räknar vi dock med att den betaversion som finns tillgänglig i princip ska motsvara de krav vi ställer på en första version av Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Viktig information är att alla API:er som används i dagsläget kommer att finnas kvar i befintligt skick även efter det att vi släpper nya Libris XL. I framtiden kommer vi att se över befintliga API:er och metadatauttag och vid behov även byta ut eller förnya dessa. Detsamma gäller import/export av metadata (mer om detta nedan).

Införandet av Libris XL innebär att vi lämnar MARC21 som internt lagringsformat. Vi lägger ner ett stort arbete på att översätta MARC21 till en ny informationsmodell uttryckt i JSON-LD. Genom detta konverteringsarbete kan vi beskriva och presentera den bibliografiska informationen på ett annat sätt än tidigare. Vi jobbar med målsättningen att komma bort från postbegreppet och istället använda en entitets-, eller objektbaserad modell, mer lik den som används i Bibframe. I den interna metadatastrukturen går informationen att gruppera i olika nivåer, och liksom Bibframe använder vi oss av de FRBR-inspirerade indelningarna Verk (ungefär motsvarande Verk och Uttryck) och Instans (ungefär motsvarande Manifestation).

Bearbetningen av data från MARC21 till den nya informationsmodellen görs på hela datamängden i Libris, det vill säga inklusive befintliga poster, inte bara nya. Den nya informationsmodellen är anpassad till en framtida övergång till RDA (Resource Description and Access) vilket betyder att Librisdata vid övergången till ny katalogiseringsstandard kommer att spegla dessa förändringar. Vissa manuella och/eller maskinella insatser kan dock behövas för att anpassa till rena praxisförändringar.

Även om vi övergår till ett nytt lagringsformat kommer posterna precis som tidigare att kunna tas ut i MARC21. Man kommer precis som tidigare också att kunna importera MARC-poster via t.ex. Metaproxy. Förändringarna handlar om hur vi internt behandlar metadatat. Det sätt på vilket vi hanterar import från andra källor (t.ex. Metaproxy och DiVA) respektive export till t.ex. lokala system, kommer inte att påverkas. Nuvarande BibID från Voyager kommer att följa med i den nya strukturen för att garantera konsistens. Interpunktionshanteringen kommer däremot att tas om hand av systemet, vilket innebär att den fortsätttningsvis inte kräver manuell handpåläggning.

För att det ska bli en smidig övergång från Voyager till Libris XL kommer den att göras stegvis, detta för att inte riskera produktionsstopp. Målsättningen är att driftsätta under hösten 2014. Voyager kommer dock inte att stängas ner innan vi är säkra på att Libris XL är stabilt och att alla flöden fungerar.

Release notes 18 december för Libris katalogisering, betaversion

Nytt i redigeringsverktyget:

 • Semifunktionell prototyp av personhantering med tillägg av roller (förändringar av roller påverkar ännu inte den data som sparas).
 • Ny hantering av definitionslistor (för t.ex. språk-, lands- och roll-/funktionskoder), med uppdaterad data.
 • Enhetlig teknik för sökning av auktoriteter och definitioner.
 • Förbättringar av sökning på personer och ämnen (ännu inget stöd för att skapa lokal definition av ett ämne).
 • Minskade marginaler i sidhuvud och marginaler för att ge en mer kompakt arbetsyta.
 • Förbättrat utseende i JSON-LD-vyn.


I LibrisXL har följande implementerats:

 • Fortsatt arbete med att hitta och skapa länkar till extraherade entiteter, nu inklusive Organization och Work
 • ElasticSearch, tokenisering i index och möjlighet att ställa in konfigurering specifikt per indextyp
 • Förberedelse inför möjlighet att göra sökning mot externa kataloger via Z39.50. API som gör sökning mot metaproxy (där en testinstans i ett första steg söker mot LC Library of Congress, ESTER Estland och NLE Spanien) och returnerar metadata i JSON-LD.

Välkommen att testa
Betan är som vanligt tillgänglig på http://kat.libris.kb.se.

Det återstår fortfarande en hel del funktionalitet att arbeta vidare med i katalogiseringsgränssnittet, men vi tar tacksamt emot synpunkter på de funktioner som har tillkommit. Följ gärna de testanvisningar som finns längst upp till vänster på startsidan och hör av er med synpunkter och förbättringsförslag till oss på Tyck till-forumet i gränssnittet.

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Tänk också på att katalogiseringsverktyget inte fungerar tillsammans med vissa webbläsare. Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9, (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5).

8 kommentarer 18 december, 2013 Helena Forssblad

Från fokusstruktur till effektmål

”Vidareutveckling av SwePub” har tre intressenter; Sveriges lärosäten, Vetenskapsrådet och KB. Lärosätena producerar och levererar data till SwePub idag. Vetenskapsrådet har behov av att göra gör analyser och jämförelser baserat på lärosätenas data. KB förvaltar SwePub och äger projektet för dess vidareutveckling.  Projektet tar avstamp i frågor och behov från lärosätena som sammanställts under projektets förberedelsefasen (se tidigare inlägg) och kommer att arbeta nära dem i projektets olika delar.

Projektet utgår från följande hypotes: För att få in data som håller för analys från lärosätena till SwePub behöver man veta vilka analysbehoven är och se hur datat kan komma till användning och nytta i forskningens ekosystem. Ifrån hypotesen har vi formulerat effektmål och ringat in aktivitetsområden.

Projektet kommer att arbeta mot dessa effektmål:

 • Analyser och jämförelser av svensk forskning på nationell nivå är möjliga att utföra med data från SwePub.
 • SwePub stödjer forskarens och lärosätets processer genom att vara en del av forskningens ekosystem.
 • Kvaliteten på data bibehålls över tid genom samverkan kring nationella riktlinjer för dataregistrering och validering av publikationer.

Under första kvartalet 2014 kommer projektet att ta fram en kravbild för data i samverkan med Vetenskapsrådet. I samband med det blir det också intressant att undersöka vilka andra forskningsfinansiärer som är intresserade av SwePub-datat och hur deras krav ser ut.

I januari 2014 startar arbetsgrupper eller fokusinsatser kring utarbetande av nationella riktlinjer för dataregistrering och praxis kring lokala publikationsdatabaser. Fokus är att ta reda på vilka förändringar som behövs för att ge SwePub förutsättningar att bli en datakälla som används för analyser. Bland annat kommer ett samlat grepp att tas om MODS-formatet. Det finns ändringsförslag som tar hänsyn till analysbehov, men mycket arbete kommer att behöva läggas på att skapa samsyn på hur formatet ”ska fyllas”. Dessa insatser kommer att efterföljas av arbete kring hur kvalitetskontroll kan utföras. Det bör vara tydligt hur en publikation har validerats och bedömts vara godkänd för att användas i analyser. Även här behövs nationella riktlinjer.

Den tekniska utvecklingen kommer att redan från januari fokusera på att integrera SwePub i LibrisXL. Det betyder bland annat att formatet MODS kommer att modelleras till RDF och att hanteringen av dubbletter (deduplicering) kommer att omarbetas helt och hållet. Allt eftersom arbetet med kravställning på data men också dataregistrering och praxis fortlöper, så kommer projektet att visa upp exempel/scenarion på vilka möjligheterna blir med datat dvs datats användning och nytta.

Projektets styrgrupp har haft sitt första möte, projektplan finns, en referensgrupp är på plats och en utvecklare är rekryterad. Efter höstens förberedelser kommer projektet att starta på allvar i januari 2014. Följ projektet på Twitter @SwePub

Mer om processen Fokusfrågor och aktiviteter.

9 kommentarer 9 december, 2013 Marja Haapalainen

Samordnare för e-böcker – ledig tjänst!

Vi söker en samordnare för e-böcker som ska få arbeta med det spännande uppdraget att inleda en försöksverksamhet inom verksamhetsområdet att tillgängliggöra digitala resurser för alla bibliotekstyper. Syftet är att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.
Du som idag har erfarenhet av strategiskt arbete med olika delar av e-resursflödet och dessutom projektledarerfarenhet – sök tjänsten!

Som utgångspunkt för arbetet finns bl a förstudien: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek.

Sista ansökningsdag är 20 december 2013. Till annonsen.

3 kommentarer 5 december, 2013 Marja Haapalainen

Utvecklare till projekt Vidareutveckling av SwePub

jurgenJürgen Kerstna är ny utvecklare i projektet Vidareutveckling av SwePub. Han har tidigare arbetat som lösningsarkitekt och systemutvecklare i den medicintekniska branschen. Uppgifterna har varit olika; plattform- och ramverksdesign, mobila lösningar, datakommunikation, standardisering, dataintegration och analys. Han har sysslat mycket med metadatahantering och använt semantiska teknologier (linked data) i sitt arbete.

3 kommentarer 5 december, 2013 Marja Haapalainen

Minnesanteckningar från senaste mötet i Libris styrgrupp 12 november

Nu finns minnesanteckningarna från senaste mötet i styrgruppen för Libris nationella infrastruktur publicerade: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-libris-12-november/

Kommentera 2 december, 2013 Maria Kadesjö

Ny release av Libris katalogisering (beta)

Projektgruppen har under hösten arbetat vidare med att utveckla flödet för ämnesords- och auktoritetsarbete tillsammans med specialister från KB och Nationalbibliografin. Arbetsflöde och katalogiseringsgränssnitt för ämnesord och auktoriteter har vidareutvecklats.

I katalogiseringsapplikationen har vi jobbat med layouten för att förbättra översikten av posten. Nya skisser har tagits fram, varav en del har implementerats i gränssnittet och andra sparats för framtida utvecklingsprojekt.

Nya testanvisningar och Release Notes finns i anslutning till inloggningssidan.

I detta skede är vi särskilt intresserade av synpunkter på arbetsflödet kring ämnesords- och auktoritetshantering. Andra delar av gränssnittet är än så länge bara delvis färdiga, t.ex. registrering av fullständiga titlar och katalogisering av olika medietyper.

Nu går det även att söka på auktoriteter. Det visas inte så mycket data i gränssnittet ännu (men det går att se en del detaljer i JSON-LD-vyn).

I bakgrunden (backend) har arbetet med att hantera stora datamängder fortsatt. Vi har förbättrat katalogsystemets infrastruktur för inläsning, lagring, bearbetning och indexering av metadata samt arbetat med optimering av API:er och uppslag för relaterat metadata baserat på länkar.

För de som är intresserade av att få en översiktlig presentation av projektet Ny katalog, dvs utvecklingen av Libris XL och nytt katalogiseringsverktyg, kommer vi att presentera projektet på ett webbinarium. Deltagarna får då möjlighet att ställa frågor via chatt direkt till Libris utvecklingsteam. Webbinariet kommer att sändas vid två tillfällen, 17/12-13 samt 9/1-14. Observera att det är samma presentation vid båda tillfällena.

Anmälan till 17 december
Anmälan till 9 januari

Välkomna att testa!
Betan är som vanligt tillgänglig på http://kat.libris.kb.se/.

Det återstår fortfarande en hel del funktionalitet att arbeta vidare med i katalogiseringsgränssnittet, men vi tar tacksamt emot synpunkter på de funktioner som har tillkommit. Följ gärna de testanvisningar som finns längst upp till vänster på startsidan och hör av er med synpunkter och förbättringsförslag till oss på Tyck till-forumet i gränssnittet.

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Tänk också på att katalogiseringsverktyget inte fungerar tillsammans med vissa webbläsare. Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9, (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5).

Se även tidigare blogginlägg, Ny betarelease av Libris Katalogisering.

4 kommentarer 18 november, 2013 Helena Forssblad

Idag börjar den nya versionen av Libris-fjärrlån och Libris låntagarbeställningar att testas!

I och med att det gamla och nya fjärrlånet ska fungera parallellt och det är många kopplingar som ska fungera har vi valt att testa systemet året ut med hjälp av de bibliotek som använder Saga-systemet idag. Efter denna testperiod hoppas vi att det är så pass driftsäkert att vi kan släppa det fritt för alla att använda. Det nya fjärrlånet kommer att finnas parallellt med det gamla under en längre tid.

Vi har arbetat intensivt med att utveckla en ny version av Libris fjärrlån och Libris låntagarbeställningar. De nya versionerna innehåller funktionalitet som har tagits fram i samarbete med de bibliotek som använd Saga-systemet (bakgrund: http://librisbloggen.kb.se/2013/10/15/beta-av-libris-fjarrlan-libris-lantagarbestallningar/), funktionaliteten har införlivats i systemet med mycket möda för att fungera i det vanliga Libris-fjärrlåneflödet.

Axplock på nyheter i nya Libris fjärrlån är:

 • En ny design av gränssnittet
 • Bättre sökfunktion
 • Möjlighet att kunna väcka en gammal beställning till liv
 • Information från biblioteksdatabasen hämtas automatiskt och används i mejlkonversation med låntagare (bibliotekets öppettider etc.)
 • Förlängd arkivtid för beställningar (tidigare tre månader, nu ett år)
 • Streckkod i fjärrlåneutskriften som kan användas för att hantera beställningen (ändra status på beställningen etc)
 • Ny vy i gränssnittet för utskriftskö
 • Möjlighet att redigera personlig signatur i meddelande till låntagare.
 • Möjlighet att använda Libris fjärrlån för att administrera beställningar (ankomstregistrera, utlämnad etc. ).

Planerad funktionalitet i Libris låntagarbeställningar som kommer efter årsskiftet:

 • Användare kan göra beställningar på material som inte finns i Libris via ett tomt beställningsformulär från bibliotekets webbsida. Beställningen hanteras sedan manuellt i Libris fjärrlån. Låntagaren behöver ett konto i Libris låntagarbeställningar.
 • Användare kan även, om biblioteket vill och anger detta i biblioteksdatabasen, beställa material ur den lokala samlingen i det tomma beställningsformuläret (det har tidigare varit spärrat för att göra beställningar i Libris fjärrlån i den lokala samlingen då dessa ju egentligen inte är ett fjärrlån)
 • Låntagaren kan ange vid beställning i Libris låntagarbeställningar om de är beredda att betala för kopior/utlandslån och om de vill stå i kö.

API:er

 • SkrivAPIer (kunna skicka in beställningar till andra system än Libris fjärrlån för lagring, kunna ändra status på en beställning. Ytterligare funktionalitet under utredning).
 • LäsAPIer (kunna hämta allt data i Libris fjärrlånedatabas)

Välkomna med frågor!

3 kommentarer 11 november, 2013 Maria Kadesjö

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler