Filed under: Strategi

Läs i påsk! Rapporten Libris för folkbiblioteken

Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog finns nu att läsa. Rapporten har tagits fram av KB tillsammans med Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att titta närmare på folkbibliotekens behov och förutsättningarna för att de ska kunna gå med i Libris. Arbetsgruppen tillsattes av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Det långsiktiga målet med folkbibliotekens medverkan i Libris är en nationell katalog som har användarna i fokus, erbjuder möjlighet till överblick över de medier som finns och är tillgänglig för låntagare i hela landet.

rapportbild

Libris för folkbiblioteken – samarbete i nationell katalog

1 kommentar 15 april, 2014 Hilda Androls

The National Library of Sweden signs agreement on CC0 license with OCLC

The Swedish national library has over a long period of time negotiated with OCLC and can now inform that the Swedish national library and OCLC have signed an agreement on use of Creative commons (CC0) [1] for Libris (Swedish union catalogue) data derived from WorldCat [2]. Similar agreements have been entered into by the national library with the Library of Congress and three European national libraries (British library, French National Library and the German national library).

Certain information may not be covered by the agreement because of intellectual property rights (for example cover materials). In other respects, CC0-licensing provides a more complete support both for Libris libraries’ cataloguing and for parties wishing to re-use and/or build services based on Libris data.

In addition, the Swedish national library and Libris libraries have also re-initiated negotiations regarding membership in OCLC/WorldCat. As full members, the Swedish national library and Libris libraries will have access to WorldCat for among other things Copy Cataloguing.

We will provide further information on both negotiations and CC0-licensing as available.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

[2]. http://www.worldcat.org/

9 kommentarer 14 februari, 2014 Maria Kadesjö

KB tecknar avtal med OCLC om CC0-licens

KB har under en längre tid förhandlat med OCLC och vi kan nu informera om att KB och OCLC har tecknat avtal om öppen licens enligt Creative Commons (CC0) [1] för Librisdata med ursprung i WorldCat [2]. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Viss information kan av upphovsrättsliga skäl inte göras fritt tillgänglig (det gäller t.ex. omslagsbilder). Annars ger CC0-licensen ett mer heltäckande stöd, både för Librisbibliotekens katalogiseringsverksamhet, och för de aktörer som vill återanvända och/eller bygga tjänster på Librisdata.

Som ett uppföljande steg har nu också förhandlingarna om medlemskap för KB och Librisbiblioteken i OCLC/WorldCat återupptagits. Som fullvärdiga medlemmar får vi bland annat tillgång till WorldCat för bland annat Copy Cataloguing (s.k. remotesökning).

Vi återkommer med mer information, både om förhandlingarna och om CC0-licensieringen.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
[2]. http://www.worldcat.org/

29 kommentarer 13 februari, 2014 Maria Kadesjö

Agenda Libris styrgruppsmöte 12 november

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av två sekreterare från Libris. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På morgondagens agenda står följande frågor:

5 kommentarer 11 november, 2013 Maria Kadesjö

Libris roadmap uppdaterad


roadmap-ny_gif

Nu finns en uppdaterad version av Libris roadmap (bild + text). Läs och titta på den i sin helhet här http://www.kb.se/libris/Om-LIBRIS/Libris-roadmap/

Kommentera 9 oktober, 2013 Maria Kadesjö

Agenda Libris styrgruppsmöte 4 september 2013

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

Från och med detta möte utökas styrgruppen med tre medlemmar ur den avslutade Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning, (läs mer om förändringen http://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2013/02/25/andringar-i-kbs-inflytandestruktur/). Åsa Hansen, Karlstads stadsbibliotek, Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral och Tommy Johansson, Linnéuniversitetets bibliotek hälsas välkomna!

Gunilla Lilie Bauer har gått vidare till nya uppdrag och ny representant för specalbiblioteken är Ulrica Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverkets bibliotek.

Nytt från och med hösten är också att endast en sekreterare stödjer gruppen.

På agendan står följande frågor:

1 kommentar 27 augusti, 2013 Maria Kadesjö

Nu kan du anmäla dig till ”Alla pratar UX”!

ux_banner
SLUTSÅLT!

När: 28 november 2013
Var: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Pris: 1000 SEK för hela dagen (inkl. lunch och workshop). 600 SEK för presentationer på förmiddagen (inkl. lunch).

En heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde i din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna för att skapa positiva och värdefulla användarupplevelser. Kom och lyssna på engagerade och inspirerande talare som presenterar området. Delta i praktiska och roliga workshops som är utformade för att deltagarna enkelt ska kunna ta med sig metoderna och praktisera dem hemma. UX är ett område som är starkt på frammarsch och fler och fler verksamhetsområden anställer personer med UX-kompetens för att förbättra strategin och arbetet runt användarvärde. Kom och lär dig allt det kan användas till!

PROGRAM
Förmiddag
09.00-09.30 Registrering och kaffe

09.30-09.40 Välkommen - Johanna Olander och Kristin Olofsson

09.40-10.10 UX für alle! - Johan Berndtsson (inUse)
Johan Berndtsson - Profilbild UXUX – User Experience – är idag på allas läppar. De allra flesta VILL verkligen skapa produkter och tjänster som ger användarna en verkligt positiv upplevelse. UX är inte magi. Det handlar om att sätta upp tydliga mål, att förstå användarnas behov och drivkrafter, omsätta dessa till riktigt bra design, och sedan utveckla och förbättra. Det är inte svårt, men det kräver ett målorienterat och strukturerat arbetssätt. Johan beskriver en tydlig och enkel process för att skapa bra lösningar som både ger verksamheten de resultat man eftersträvar och som leder till lösningar som användarna verkligen gillar. Han berättar också kort om UX-området ur ett historiskt perspektiv, och ger sin bild av hur området kommer att förändras i framtiden.

10.10-10.50 Keynote: Jävla skitsystem - Jonas Söderström
jonas-green-webJonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Han har kallats”den svensk som kommer närmast begreppet webbanvändbarhetsguru”. Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.

10.50-11.00 Kort paus

11.00-11.30 Arbeta lean i en kreativ verksamhet - Katarina Lund
katarinaKatarina kommer att berätta om sin forskning på Scania R&D där hon studerar effekterna av att arbeta lean i en kreativ verksamhet. Presentationen kommer att behandla både potentiella fallgropar och möjliga synergieffekter man kan dra nytta av. ”I mångt och mycket handlar lean om att skapa värde och om att ständigt förnya sig. Där finns massor av paralleller med hur vi jobbar med kreativitet och innovation. Samtidigt kan det bli en krock mellan vår eftersträvan efter det förutsägbara när vi effektiviserar och det fria utforskandet av det vi inte ännu känner till som är så viktigt för kreativiteten.”

11.30-12.00 En skiss säger mer än tusen krav! – Hur handritade skisser kan ge dig en effektivare designprocess - Mårten Angner
mårtenMårten är interaktionsdesigner och användbarhetsexpert specialiserad på kunder och besökares beteende i verksamhetsnära system och e-handel. Han driver också sedan ca 4 år sin egen startup, Whiteport med målet att förbättra innovativa metoder och designprocesser. Mårten menar att handritade skisser är en av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en effektiva kommunikation inom ett IT-projekt och över 750 personer har hittills gått Mårten grundkurs i interaktiv skissteknik. Mårten kommer till ”Alla pratar UX” för att dela med sig av sina allra bästa tips, något du kan använda direkt och som kommer att  göra dig till en effektivare kommunikatör!

12.00-13.00 Lunch

Eftermiddag
13.00-16.00 Workshops

WS 1: Sluta gissa – börja testa! - Jeanin Day och Sharon Lindberg (Daytona) FULLSATT
Fatta rätt beslut genom att börja användningstesta. Vi utforskar ett antal effektiva metoder för att utvärdera och förbättra digitala lösningar. Genom övningar och diskussioner får du praktisk kunskap om hur du involverar användare för att skapa världens bästa användarupplevelse.

WS 2: Designstrategi - Johanna Olander och Anna Berggren (Kungliga biblioteket) FULLSATT
Ställs du ofta inför frågorna: Vad ska vi göra och varför? Vilka värden ska prioriteras? Hur ska vi arbeta tillsammans på bästa sätt? Vad händer efter att vi har sjösatt tjänsten? I den här workshopen lär vi oss att bemästra gränslandet mellan hur organisationens mål möter och förenas med användarnas krav. Du kommer att lära dig metoder som gör det enkelt att röra sig mellan olika strategiska frågor, göra snabba prioriteringar, ta fram gemensam vision, kommunicera effektivt med kollegor, känna empati för användare, planera arbetet framåt och en massa handfasta knep för att föra processen vidare.

WS 3: Lean UX startup – Kristin Olofsson (Chalmers bibliotek), Lina Westerling (Kungliga biblioteket) FULLSATT
Lean är en filosofi om/ett angreppssätt för hur man hanterar resurser på ett effektivt sätt inom produktutveckling. Det betonas att man inte kan tänka ut en hel produkt/tjänst, som är nyttig för användarna, i förväg. Istället gäller det att snabbt få ut en idé, sedan testa/utvärdera den, och utifrån lärdomarna modifiera och generera nya idér. Build – measure – learn är en huvudtes i Lean. På workshopens 3 timmar går du från idé till en lo-fi-produkt och får testa många olika steg och tekniker från Lean UX-tanken. Du har nytta av workshopen för att utveckla rätt produkt, eller när du är kravställare för att införa en digital tjänst. Är det rätt tjänst ni satsar på? Det går fort, det är roligt, det är lätt!

Vem ska komma?
Alla som är intresserade av att er verksamhet erbjuder system, tjänster och produkter som är meningsfulla, engagerande och värdefulla för era användare. Produkt eller service, upphandling eller egen utveckling – du får verktyg som är generellt användbara. Inga förkunskaper behövs.

Har du frågor eller tips så hör gärna av dig oss!
Johanna Olander, Kungliga biblioteket, johanna.olander@kb.se
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek, kristin.olofsson@chalmers.se

Läs mer om talarna och håll dig uppdaterad på konferensens Facebooksida.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Chalmers bibliotek.

30 kommentarer 16 augusti, 2013 Johanna Olander

Syftet med Librissystemen och Librissamarbetet?

bokhylla_web (2)I en programförklaring vill vi tydliggöra hur arbetet med Librissystemen och Librissamarbetet fungerar. Den smögs ut i ett tidigare inlägg här på bloggen och nu när den har fått sin kostym i form av infografik är det dags att lyfta fram den på riktigt!
Programförklaringen ska vägleda och ge riktning i arbetet med Librissystemen och samarbetet med Librisbiblioteken. Den beskriver syftet som utgår från uppdraget som Kungliga biblioteket har, att tillhandahålla bibliotekens samlade resurser. Den sammanfattar också den värdegrund som arbetet bygger på, där delaktighet, transparens och öppenhet är viktiga ledord. Hur arbetet genomförs är formulerat i fyra punkter. Strategin är att:

”göra biblioteken delaktiga genom KB:s inflytandestruktur och deltagande i utvecklingsarbetet.”

”arbeta för öppen och länkad data i syfte att ge biblioteken kontroll över sina resurser men också för att ge omvärlden möjlighet att bygga nya tjänster”.

”utveckla system och tjänster i dialog med användarna för att säkra tjänsternas relevans över tid.”

”vara oberoende av kommersiella aktörer men samarbeta med dessa i syfte att gynna biblioteken och deras användare.”

Läs programförklaringen i sin helhet! Klicka på bilden.
Infografik av Matilda Hall (http://infografiska.se/)

8 kommentarer 9 augusti, 2013 Marja Haapalainen

Boka "Alla pratar UX"!

Alla pratar UX – konferens om användarvärde, engagemang och digital arbetsmiljö.

Anmäl dig här!

Då hålls den första UX-konferensen som är arrangerad av svenska bibliotek, men som riktar sig till alla intresserade.

Det blir en heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde för din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna till att skapa positiva och värdefulla användarupplevelser.

Kom och lyssna på engagerade och inspirerande talare som presenterar området. Delta i praktiska och roliga workshops som är utformade för att deltagarna enkelt ska kunna ta med sig metoderna och praktisera dem hemma.

UX är ett område som är starkt på frammarsch och fler och fler verksamhetsområden anställer UX-människor för att förbättra strategin och arbetet runt användarvärde. Kom och lär dig allt det kan användas till!

Vem ska komma?
Alla som är intresserade av att er verksamhet erbjuder system, tjänster och produkter som är meningsfulla, engagerande och värdefulla för era användare. Produkt eller service, upphandling eller egen utveckling – du får verktyg som är generellt användbara. Inga förkunskaper behövs.

Konferensen kommer att hållas i Stockholm.
Boka in 28 november redan nu. Vi kommer att lägga ut kontinuerlig information om programmet.

Har du frågor eller tips så hör gärna av dig oss!
Johanna Olander, Kungl. biblioteket, johanna.olander@kb.se
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek, kristin.olofsson@chalmers.se

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungl. biblioteket och Chalmers bibliotek.

21 kommentarer 24 juni, 2013 Johanna Olander

Triple bypass

librisxl

Libris XL systemarkitektur

Under det senaste året har Libris arbetat med en ny infrastruktur. Kopplad till denna finns det katalogiseringsverktyg vi nu lanserar den senaste releasen av. Verktyget är avsett att underlätta katalogiseringshantverket och bättre utnyttja de olika hjälpmedel som finns (auktoritetsinformation, kontrollerade termlistor, mallar för olika medietyper med mera).

Den verkliga nyheten är dock inte katalogiseringsverktyget, utan den nya infrastrukturen, Libris XL. Med Libris XL lämnar vi MARC21 som produktions- och lagringsformat, suddar ut postbegreppet till förmån för relaterade informationselement och införlivar de principer som utgör webbens motor. Libris XL är formatoberoende – systemet ska kunna hantera alla format (Dublin Core, EAD, ONIX etc). Med hjälp av JSON-LD skapas det primära interna formatet som är bättre anpassat för moderna system än trotjänaren MARC21. Sedan den senaste releasen i april har mycket tid ägnats åt formatkonvertering. Vi arbetar med en uniform modell i botten, RDF, där vi tydliggör vad informationen syftar till och vad den kan användas för. För att kunna tolka informationen och bygga kvalitativa tjänster behöver vi förstå och tolka metadatat. Genom att översätta och konvertera MARC-data till JSON-LD kan vi beskriva och presentera den bibliografiska informationen på ett helt annat sätt än tidigare. I gränssnittet är informationen grupperad i olika nivåer enligt en FRBR- och BIBFRAME-inspirerad struktur. I betaversionen har vi implementerat ett JSON-LD-läge där det är möjligt att se vad som händer ”under huven”, hur datan är konverterat från MARC-formatet till det nya.

En tyst revolution
Att den interna strukturen inte längre begränsas av MARC21 innebär större möjligheter att utnyttja auktoritetsdata, återanvända informationselement och erbjuda användaren ett intuitivt och lättöverskådligt sätt att navigera bland bibliografisk information. Under överskådlig framtid kommer systemet dock att behöva kunna exportera och importera MARC21. På så sätt är Libris XL en tyst revolution. Librisanvändarna kommer inte att behöva ändra sina rutiner för import, fjärrlån etc. Det nya katalogiseringsverktyget är en hjälp för att hantera bibliografisk information, men det kommer också att finnas en vy där man kan se och delvis även redigera datan i MARC-format. Samtidigt kommer systemet att till fullo utnyttja fördelarna med det nya interna formatet.

Genom att lyfta fram användningen av data, och minska gapet mellan katalogisatörer och alla slags användare, kan vi fokusera mer på den faktiska innebörden av de ting som katalogiseringen beskriver. Datastrukturen och verktygen ska stödja entydig länkning – mellan verk, författare, ämnen och till övriga saker som ett verk är knutpunkten för. Effekten av detta slags länkning blir att det går att navigera mellan beskrivningar (på samma sätt som mellan webbsidor) och upptäcka samband som tidigare legat i det fördolda.

För att vi ska kunna skapa och bibehålla sammanhang i den växande framtiden måste vi också aktivt ta till oss – och verka för – en utökad gemensam och praktisk förståelse för denna form av data, genom att vara delaktiga i initiativ som Dublin Core, SKOS och BIBFRAME, samt inte minst den större (och spretigare) världen av data, där FOAF, DBPedia, Schema.org m.m. växer och frodas.

Vi är entusiastiska och stolta över att få utveckla ett system som ligger i framkant och redan har väckt internationellt intresse. Samtidigt är vi medvetna om att Libris endast utgör en del av det bibliografiska ekosystemet, och att användarna måste kunna välja att ta del av utvecklingen i sin egen takt. Vår ambition är att Libris XL inte ska kräva några förändrade rutiner, men däremot erbjuda enorma möjligheter för den användare som så önskar. Vi inbjuder alla att delta i en dialog om vårt arbete.

Presentation på ELAG
För ytterligare teknisk fördjupning, titta gärna på den presentation som Martin Malmsten, Markus Sköld och Niklas Lindström höll på den årliga ELAG-konferensen i Gent i slutet av maj. Glädjande nog fick vi mycket positiv feedback på presentationen av Libris XL bl.a. från Rurik Greenall som i sitt inlägg beskrev det hela så här;

The rest of the conference was ruined by illness, so I stayed in bed and watched Martin, Markus and Niklas from Libris give a masterful presentation of some really cutting-edge work with linked library data in the new Libris system. With this, Libris really are showing the world how things are done.

Conceptually, the system is designed with current principles in mind, componentized and appliance driven, this framework is both flexible and simple. The various architectural choices mirror those made in various other projects within other domains (and indeed our own), and seem to reflect the mood change we have seen in libraries in the last year; increasingly, library technology as developed in libraries is part of the wider IT sector and not part of “library IT”. This can only be a good thing.

While Libris’ core technology stack is largely the same as the one we’re developing at NTNU, Libris uses AngularJS, a Javascript library from Google that provides excellent support for dynamic views in HTML. Why hadn’t I heard of this before? Probably because I have been wrapped up in jQuery for a hundred years. Silly me, that will teach me.

I had the pleasure of being able to send the first real-world interface for cataloguing that has linked data beneath the hood to our cataloguers.

Nice work there!

Välkommen att testa
Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9 (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5, http://html5test.com/index.html).

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Välkommen att testa, ge oss förbättringsförslag, kommentera och ställa frågor.

http://kat.libris.kb.se

10 kommentarer 17 juni, 2013 Johan

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler