Filed under: Open data

Katalogprojektet – nytt katalogiseringsverktyg – statusrapport

Arbetet med det nya webbaserade katalogiseringsverktyget som ska ta över efter Voyager fortsätter. Sedan det senaste blogginlägget, Utveckling inför öppen ridå har projektledare Josefine Lindén gått på föräldraledighet och Anna Berggren, är sedan 10 september ny projektledare.

Vi vill gärna bjuda in er i utvecklingsprocessen. Med nuvarande planering räknar vi med att i december kunna presentera en prototyp, som visar systemets grundstruktur, och därefter följa upp med en betaversion under första kvartalet 2013. Vi påminner om att våra repositories som används i utvecklingsarbetet ligger öppna; Libris XL, (öppet repository för utveckling av katalogbackend) och Kitin, (öppet repository för utveckling av webbkatalogisering).

Betaversionen kommer att köras parallellt med Voyager under hela 2013. Det nya webbgränssnittet blir mer användarvänligt och självinstruerande än det nuvarande i Voyager och vi räknar därför med en smidig övergång till det nya katalogiseringsverktyget.

Anna Berggren, projektledare

Kommentera 5 oktober, 2012 Helena Forssblad

Utveckling inför öppen ridå

Öppenhet har alltid varit ett ledord för Libris utveckling, oavsett om det gällt tillgång till data eller öppna API:er. Detta eftersom vi vet att ju fler individer som kan använda vårt data, desto fler idéer och desto mer nytta kommer att genereras.

För att öka transparensen än mer öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling av den nya katalogen. Det rör sig just nu om två stycken: Libris XL, vår nya katalogbackend och Kitin, webbkatalogiseringsklienten. Det är viktigt att påpeka att vi gör detta väldigt tidigt i processen och att det som nu görs tillgängligt inte på något sätt ännu är ett färdigt system. Detta till trots tror vi att denna typ av extrem transparens kommer att vara till gagn för oss och andra inom Libriskollektivet på sikt.

Välkomna!

/Martin Malmsten, Utvecklingschef och Josefine Lindén, Projektledare Ny katalog

FAQ

Fråga: Är detta en release jag kan ladda ned och använda mig av nu direkt?
Svar: Förmodligen inte. Den nuvarande tidsplanen ligger fast, dvs att en beta-release kommer i december. Detta är startskottet för just utveckling inför öppen ridå, inte en paketerad release gjord för nedladdning. Mycket kod behöver importeras från befintlig intern kodbas.

Fråga: Vad hoppas ni få ut av detta?
Svar: Vi hoppas på detta sätt kunna interagera med utvecklare, såväl enskilda som anställda vid bibliotek. Vi hoppas kunna ha en öppen dialog med intressenter och kunna referera publikt till vårt arbete.

Fråga: Är detta verkligen all kod?
Svar: Nej! Vi kommer kontinuerligt att lägga ut mer kod och designdokument, men det är en process som tar tid och kommer att pågå tills dess att vi bytt katalogsystem och det nya är i drift. Vi börjar med öppenheten så pass tidigt i processen för att själva ha tid att anpassa oss.

8 kommentarer 13 juni, 2012 Martin

Metadata för digitala utgivare

Q: Vad har Selma Lagerlöfs brev gemensamt med avhandlingar från Uppsala UB och protokollen från de norska trolldomsprocesserna?
A: Alla har de digitaliserats och behöver beskrivas med lämpliga metadata.

Kritat på vägen: Workshop metadata

Lätt att hitta!

I veckan var det workshop om metadata för digitala utgivare på Göteborgs universitet. Litteraturbanken arrangerade, tillsammans med Selma Lagerlöf-arkivet och Språkbanken. Deltagarna kom från olika håll i Norden och bland annat presenterades register till Kierkegaards skrifter, metadata för Topelius och Ibsens produktion samt Arka-D (en modell för beskrivning av digitala objekt).

Önskemål: samarbete kring registrering av personer och institutioner
Auktoritetsregister högst upp på önskelistan!

Johanna Berg från Digisam, eller ”Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet” som det egentligen heter, presenterade gruppens arbete. Från Libris deltog Miriam Säfström och pratade om arbetet med auktoritetsdatabasen och hur vi tillgängliggjort våra auktoritetsfiler som öppen data. Det blev många spännande diskussioner som förhoppningsvis leder till ökat samarbete mellan projekten och att vår auktoritetsinformation blir ännu mer använd!

Kommentera 30 maj, 2012 Miriam

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

  • Nationell katalog
  • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
  • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
  • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
  • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
  • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

Clarification regarding WorldCat membership

There are a couple of problematic areas which ultimately lead to the decision to end negotiations.

First, the asymmetrical nature of the relationship regarding transfer and re-use of records. OCLC is given very broad rights to records uploaded to WorldCat, including commercial re-use. Downloaded records on the other hand keep their status as “WorldCat records”, regardless of where they were originally created, and as such the guidelines of the WorldCat Rights and Responsibilities (WCRR) apply. This leaves us and the participating LIBRIS libraries in a situation where we do not have full control over the description of our collections. Under the WCRR we are discouraged from exposing and exporting data in whatever way we choose, which we see as an essential right.

Secondly, the WCRR states that every member library should “work to ensure the long-term viability of WorldCat” and “not engage in [...] activities that diminish the value of WorldCat [...]“. While we definitely see value in WorldCat as a service, we simply cannot, as a National Library, bind ourselves to support a single corporate entity. We need to support competition as well as cooperation, and to do so we must treat all discovery services equally and/or support the creation of any number of large scale discovery services.

Thirdly, the National Library of Sweden see a strategic importance in complete openness for bibliographic data, namely that of competition when it comes to services built upon it. We have chosen CC0 for the National Bibliography and authority file. We chose it because we see a problem with attribution licenses such as ODB-BY and CC-BY when it comes to re-use of data over time, for example so called ”attribution stacking”.

To this end we urge OCLC to allow members to treat downloaded records as their own, including releasing them under any open license such as CC0. We feel that this would strengthen rather than diminish OCLCs strong status as a service provider to the library community.

11 kommentarer 19 april, 2012 Martin

Filmer från Libris inspirationsdagar

Libris Inspirationsdagar 2012

Över 200 personer besökte Libris inspirationsdagar 25-26 mars. Här länkar till filmer från 26 mars.

Del 1 Owen Stephens

Del 2 Mathias Klang …

Del 3 Pecha kucha …

Del 4  Libris på värmlandsbiblioteken …

Kommentera 12 april, 2012 Helena Forssblad

Libris inspirationsdagar – livesändning

26-27 mars äger Libris inspirationsdagar rum. Vi sänder måndagens program live, välkomna att följa oss på adress:

https://connect.sunet.se/librisinsp

Logga in som gäst och ange ditt namn.

Libris inspirationsdagar

Kommentera 23 mars, 2012 Helena Forssblad

Libris inspirationsdagar – anmäl er tom den 19 mars

Det finns ett fåtal platser kvar till heldagsseminariet den 26 mars, till workshopen om katalogprojektet kl 13.00-16.00 den 27 mars och till miniseminariet den 27 mars om knowledgebases/linksolvers.

Vi har förlängt anmälningstiden till den 19 mars. Anmäl er här:

http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2012/Nationell-samverkan/Libris-inspirationsdagar/

Kommentera 16 mars, 2012 Maria Kadesjö

Klassifikationskoder i Xsearch – JSON

Vi fortsätter bygga på vårt JSON-format med en efterfrågad funktion: Klassifikationskod i DDK och SAB mm (från marc-fälten 082 och 084). Man måste ange parametern format_level=full för att det ska synas. Ett exempel:

http://libris.kb.se/xsearch?query=sab:Ibz+OR+ddc:837&db=libris&format=json&format_level=full

Kommentera 12 mars, 2012 Pelle

Vi söker dig, driven och engagerade projektledare, i två dagar till!

Är du en engagerad och driven projektledare? Vi letar efter dig och kan erbjuda en kreativ, utvecklande och trevlig arbetsplats. Sista ansökningsdag är 8 mars. Mer information:

http://www.kb.se/om/lediga-anstallningar/Projektledare-till-Kungliga-biblioteket-141-KB-98-2012/

Kommentera 6 mars, 2012 Maria Kadesjö

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler