Kategori: Omvärld

Här berättar vi om saker i LIBRIS omvärld.

KB:s inflytandestruktur utvärderas

KB:s inflytandestruktur har varit en viktig input till KB:s arbete sedan 2007 och ska nu utvärderas. Syftet är att se om inflytandestrukturen stöder KB vad gäller det nationella uppdraget, det vill säga att ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och vidare främja samverkan och utveckling inom detsamma. Syftet är också att undersöka om inflytandestrukturen har skapat förutsättningarna för samordning av gemensamma prioriteringar inom biblioteksväsendet som… Read more →

Agenda möte LIBRIS styrgrupp 15 maj

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/ Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av en sekreterare. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska… Read more →

Seven years of negotiations finished – KB /LIBRIS-libraries join WorldCat – Important success for the principle of Creative Commons

After seven years of negotiation, the National Library of Sweden (KB) has today signed an agreement to join WorldCat, one of the world’s largest library catalogs, operated by OCLC. During the entire negotiation period KB maintained that data in LIBRIS should be freely available under the Creative Commons open license (CC0) and in February 2014 OCLC and KB finally signed… Read more →

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat – Viktig framgång för Creative Commons-principen

Information in English Efter sju års förhandling har Kung. biblioteket (KB)  idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger och som drivs av OCLC. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons (CC0) och i februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta… Read more →

Rapport från temadag fjärrlån 11 april

Den 11 april samlades vi ett fyrtiotal personer från 14 bibliotek för en temadag fjärrlån. Biblioteken presenterade de lösningar de tagit fram för hantering av dokumentbeställningar och fjärrlån. Flertalet av biblioteken har tidigare använt Saga-systemet som lades ned vid årsskiftet. Det var en intressant och intensiv dag och det var inspirerande och spännande att se alla lösningar. Tack alla som… Read more →

Konferens på gång om infrastruktur för forskningsinformation – boka den 21 oktober!

Det svenska forskningslandskapet och med det ekosystemet för forskningsinformation befinner sig under ständig förändring. Utvecklingen påverkar kommunikation kring forskning och spridning av forskningsbaserad kunskap för forskare, finansiärer och forskningsinstitutioner. Kungl. biblioteket och Vetenskapsrådet bjuder in till en konferens för att inleda och fördjupa dialog och kunskapsutveckling kring infrastruktur för forskningsinformation. Vem riktar sig konferensen till? Konferensen riktar sig främst till… Read more →

BIBSAM + KB+ = sant?

Vi närmar oss slutfasen av migreringen från SFX och det gamla kommer att ersättas av något nytt, men vi vet än så länge inte riktigt hur och när. Från och med 2014 upphör Kungliga biblioteket med att tillhandahålla den nationella länkservern SFX. Hos biblioteken är arbetet med att ordna egen länkserver redan i full gång och det är spännande att… Read more →

Nu kan du anmäla dig till ”Alla pratar UX”!

SLUTSÅLT! När: 28 november 2013 Var: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Pris: 1000 SEK för hela dagen (inkl. lunch och workshop). 600 SEK för presentationer på förmiddagen (inkl. lunch). En heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde i din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som… Read more →

Boka "Alla pratar UX"!

Alla pratar UX – konferens om användarvärde, engagemang och digital arbetsmiljö. Anmäl dig här! Då hålls den första UX-konferensen som är arrangerad av svenska bibliotek, men som riktar sig till alla intresserade. Det blir en heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde för din verksamhet. Det är just det… Read more →