Kategori: Omvärld

Här berättar vi om saker i LIBRIS omvärld.

Göta Petter!

Under 2014 blev flera folkbibliotek LIBRIS-registrerande och några av dessa är Götabiblioteken. Götabiblioteken är ett samarbete mellan 13 kommuner i Östergötland, samt Tranås i Jönköpings län. Sedan 2012 har man samarbetat kring gemensam katalog, lånekort och webb och i januari 2015 gick man tillsammans över till att bli LIBRIS-registrerande. I projektet Införandet av LIBRIS på Götabiblioteken arbetar man bland annat med… Read more →

Unika samlingar möts i LIBRIS

Två intressanta bibliotek har blivit medlemmar i LIBRIS. Det ena är Torups slottsbibliotek som hör till Malmö kommun, det andra är Jan Myrdals bibliotek som drivs av Jan Myrdalssällskapet i Varberg. Trots att det är två helt olika bibliotek finns det ändå gemensamma beröringspunkter. Deras bokbestånd består till stor del av utländsk litteratur med tydlig profil i ämnen som berör… Read more →

Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

– Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet… Read more →

Rapport från nationella referensgruppens möte 19 november

Den 19 november träffades nationella referensgruppen för årets sista möte. På dagordningen fanns flera viktiga punkter, bland annat KB:s inflytandestruktur, nationella utvecklingslinjer och inte minst höstens budgetproposition och förslaget kring nationell biblioteksstrategi. Nationell biblioteksstrategi Förslaget om nationell biblioteksstrategi sammanfaller väl med tanken om en ny inflytandestruktur likväl som med modellen för nationella utvecklingslinjer. Om förslaget om nationell biblioteksstrategi går igenom… Read more →

Programmet till #IFFIS14 börjar ta form och anmälan är öppen

#IFFIS14 –  Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige Inledning och avstamp i Sverige Konferensen öppnas av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, Kungl. biblioteket, generaldirektör Sven Stafström, Vetenskapsrådet och Utbildningsdepartementet. Ekosystemet för forskningsinformation – översikt och nyheter. Torulf Lind, Vetenskapsrådet Inspiration från omvärlden Dr Rachel Curwen, Research Development Associate for Life Sciences and Health, University of York, UK, kommer att prata om “research information… Read more →

BIBSAM + KB+ = sant!

KB har fattat beslut om att ingå samarbete med Jisc Collections kring systemet Knowledge Base+ (KB+). Samarbetet innebär dels att vi deltar i ett internationellt samarbete där vi bland annat kommer att bidra till utvecklingen av systemets konsortiefunktionalitet, dels att KBs licenshandläggare kommer att hålla BIBSAM-avtalen aktuella och uppdaterade i KB+. Läs mer på bloggen för bibliotekssamverkan eller på KB+ blogg. Read more →

Nationella utvecklingslinjer

KB håller på att fasa ut projektmedelsmodellen för att ersätta den med nationella utvecklingslinjer som ska ge ett fokus på större och mer långsiktiga projekt. Förslag till utvecklingslinjer har samlats in, men även från annat håll. Förslagen har sett väldigt olika ut, en del är breda och sveper över större fält medan andra är mer specifika och detaljerade. Utvecklingslinjerna ska vara aktuella… Read more →