Filed under: Omvärld

Minnesanteckningar från senaste mötet i Libris styrgrupp 12 november

Nu finns minnesanteckningarna från senaste mötet i styrgruppen för Libris nationella infrastruktur publicerade: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-libris-12-november/

Kommentera 2 december, 2013 Maria Kadesjö

BIBSAM + KB+ = sant?

Vi närmar oss slutfasen av migreringen från SFX och det gamla kommer att ersättas av något nytt, men vi vet än så länge inte riktigt hur och när.

Från och med 2014 upphör Kungliga biblioteket med att tillhandahålla den nationella länkservern SFX. Hos biblioteken är arbetet med att ordna egen länkserver redan i full gång och det är spännande att alla tre leverantörer från ramavtalet finns representerade bland bibliotekens nya avtal. ExLibris med sin länkserver SFX dominerar med ett femtontal bibliotek. Övriga två leverantörer (EBSCO med LinkSource och Serial Solutions med 360 Link) har ett par färre representanter bland biblioteken men med en jämn fördelning mellan sig.

När biblioteken inte längre är kopplade till en nationell länkserver kommer Kungliga biblioteket att hålla bibliotekens e-resursbestånd aktuellt och uppdaterat i Libris genom att börja ta emot dataflöden från de olika länkservrarna. Metoden för det är att för SFX lokalt installera ett skript för exporter framtaget av en av Libris utvecklare, för de två andra att anpassa exportrutinerna. Rutiner för Exlibris (SFX) och Serial Solutions (360 Link) är uppsatta och några bibliotek har redan driftsatt påbörjat sina exporter. Rutiner för LinkSource (EBSCO) är fortfarande under arbete men beräknas bli klara inom kort.

Hur ska det värdefulla arbetet som görs med BIBSAM-avtalen komma biblioteken till godo i lokala länkservrar? En interimlösning är dagens upplägg med att avtalsfiler finns på Libris FTP, en lösning som vi hoppas kunna ersätta med något bättre. Vi har tidigare berättat om att vi undersöker samarbete med JISC Collections som utvecklar Knowledgebase+ som vi hoppas kan bli BIBSAM-avtalens nya hemvist. Vår förhoppning är att Kungliga biblioteket på något sätt kan medverka i sammanhanget eftersom vi ser intressanta möjligheter med KB+. En stor nytta skulle uppnås om BIBSAM-avtalen kunde hämtas därifrån av biblioteken till lokala länkservrar, en mer standardiserad lösning, bland annat i och med att det stöder KBART. Redan idag hämtar till exempel Exlibris och Serial Solutions data för konsortiepaket till sina respektive Central Knowledge Bases.

I dagsläget fortsätter Kungliga biblioteket att driva frågan och i senaste numret av Insight uttrycker sig även Liam Earney, project director på JISC Collections, positivt om deras ambitioner att samarbeta internationellt kring KB+ och GoKB. Insights – 26 (3), November 2013, Maximizing the Knowledge Base: KB+ and GOKb, Liam Earney.

UKSG 2013 pratade Liam Earney om KB+. Presentationen är relativt kort och mycket informativ. Det finns även en länk på KB+ blogg till ett webinar på två timmar för den intresserade.

Ytterligare information om migrering och tekniska detaljer hittar ni på vår FAQ.

Kontakta gärna Libris Kundservice, libris(@)kb.se , om ni har ytterligare frågor.

4 kommentarer 18 november, 2013 Maia Dexander

Agenda Libris styrgruppsmöte 12 november

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av två sekreterare från Libris. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På morgondagens agenda står följande frågor:

5 kommentarer 11 november, 2013 Maria Kadesjö

Nu kan du anmäla dig till ”Alla pratar UX”!

ux_banner
SLUTSÅLT!

När: 28 november 2013
Var: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Pris: 1000 SEK för hela dagen (inkl. lunch och workshop). 600 SEK för presentationer på förmiddagen (inkl. lunch).

En heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde i din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna för att skapa positiva och värdefulla användarupplevelser. Kom och lyssna på engagerade och inspirerande talare som presenterar området. Delta i praktiska och roliga workshops som är utformade för att deltagarna enkelt ska kunna ta med sig metoderna och praktisera dem hemma. UX är ett område som är starkt på frammarsch och fler och fler verksamhetsområden anställer personer med UX-kompetens för att förbättra strategin och arbetet runt användarvärde. Kom och lär dig allt det kan användas till!

PROGRAM
Förmiddag
09.00-09.30 Registrering och kaffe

09.30-09.40 Välkommen - Johanna Olander och Kristin Olofsson

09.40-10.10 UX für alle! - Johan Berndtsson (inUse)
Johan Berndtsson - Profilbild UXUX – User Experience – är idag på allas läppar. De allra flesta VILL verkligen skapa produkter och tjänster som ger användarna en verkligt positiv upplevelse. UX är inte magi. Det handlar om att sätta upp tydliga mål, att förstå användarnas behov och drivkrafter, omsätta dessa till riktigt bra design, och sedan utveckla och förbättra. Det är inte svårt, men det kräver ett målorienterat och strukturerat arbetssätt. Johan beskriver en tydlig och enkel process för att skapa bra lösningar som både ger verksamheten de resultat man eftersträvar och som leder till lösningar som användarna verkligen gillar. Han berättar också kort om UX-området ur ett historiskt perspektiv, och ger sin bild av hur området kommer att förändras i framtiden.

10.10-10.50 Keynote: Jävla skitsystem - Jonas Söderström
jonas-green-webJonas Söderström är informationsarkitekt. Han har arbetat med användbarhet i datasystem och med internet som konsult sedan mitten av 1990-talet, med uppdrag för ett stort antal företagskoncerner, organisationer och myndigheter. Han har kallats”den svensk som kommer närmast begreppet webbanvändbarhetsguru”. Våren 2012 utsågs han av till en av medlemmarna i den svenska regeringens särskilda arbetsgrupp för ökad användbarhet och tillgänglighet på det digitala området. Han föreläser ofta om digital arbetsmiljö, inte minst i fackliga sammanhang.

10.50-11.00 Kort paus

11.00-11.30 Arbeta lean i en kreativ verksamhet - Katarina Lund
katarinaKatarina kommer att berätta om sin forskning på Scania R&D där hon studerar effekterna av att arbeta lean i en kreativ verksamhet. Presentationen kommer att behandla både potentiella fallgropar och möjliga synergieffekter man kan dra nytta av. ”I mångt och mycket handlar lean om att skapa värde och om att ständigt förnya sig. Där finns massor av paralleller med hur vi jobbar med kreativitet och innovation. Samtidigt kan det bli en krock mellan vår eftersträvan efter det förutsägbara när vi effektiviserar och det fria utforskandet av det vi inte ännu känner till som är så viktigt för kreativiteten.”

11.30-12.00 En skiss säger mer än tusen krav! – Hur handritade skisser kan ge dig en effektivare designprocess - Mårten Angner
mårtenMårten är interaktionsdesigner och användbarhetsexpert specialiserad på kunder och besökares beteende i verksamhetsnära system och e-handel. Han driver också sedan ca 4 år sin egen startup, Whiteport med målet att förbättra innovativa metoder och designprocesser. Mårten menar att handritade skisser är en av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en effektiva kommunikation inom ett IT-projekt och över 750 personer har hittills gått Mårten grundkurs i interaktiv skissteknik. Mårten kommer till ”Alla pratar UX” för att dela med sig av sina allra bästa tips, något du kan använda direkt och som kommer att  göra dig till en effektivare kommunikatör!

12.00-13.00 Lunch

Eftermiddag
13.00-16.00 Workshops

WS 1: Sluta gissa – börja testa! - Jeanin Day och Sharon Lindberg (Daytona) FULLSATT
Fatta rätt beslut genom att börja användningstesta. Vi utforskar ett antal effektiva metoder för att utvärdera och förbättra digitala lösningar. Genom övningar och diskussioner får du praktisk kunskap om hur du involverar användare för att skapa världens bästa användarupplevelse.

WS 2: Designstrategi - Johanna Olander och Anna Berggren (Kungliga biblioteket) FULLSATT
Ställs du ofta inför frågorna: Vad ska vi göra och varför? Vilka värden ska prioriteras? Hur ska vi arbeta tillsammans på bästa sätt? Vad händer efter att vi har sjösatt tjänsten? I den här workshopen lär vi oss att bemästra gränslandet mellan hur organisationens mål möter och förenas med användarnas krav. Du kommer att lära dig metoder som gör det enkelt att röra sig mellan olika strategiska frågor, göra snabba prioriteringar, ta fram gemensam vision, kommunicera effektivt med kollegor, känna empati för användare, planera arbetet framåt och en massa handfasta knep för att föra processen vidare.

WS 3: Lean UX startup – Kristin Olofsson (Chalmers bibliotek), Lina Westerling (Kungliga biblioteket) FULLSATT
Lean är en filosofi om/ett angreppssätt för hur man hanterar resurser på ett effektivt sätt inom produktutveckling. Det betonas att man inte kan tänka ut en hel produkt/tjänst, som är nyttig för användarna, i förväg. Istället gäller det att snabbt få ut en idé, sedan testa/utvärdera den, och utifrån lärdomarna modifiera och generera nya idér. Build – measure – learn är en huvudtes i Lean. På workshopens 3 timmar går du från idé till en lo-fi-produkt och får testa många olika steg och tekniker från Lean UX-tanken. Du har nytta av workshopen för att utveckla rätt produkt, eller när du är kravställare för att införa en digital tjänst. Är det rätt tjänst ni satsar på? Det går fort, det är roligt, det är lätt!

Vem ska komma?
Alla som är intresserade av att er verksamhet erbjuder system, tjänster och produkter som är meningsfulla, engagerande och värdefulla för era användare. Produkt eller service, upphandling eller egen utveckling – du får verktyg som är generellt användbara. Inga förkunskaper behövs.

Har du frågor eller tips så hör gärna av dig oss!
Johanna Olander, Kungliga biblioteket, johanna.olander@kb.se
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek, kristin.olofsson@chalmers.se

Läs mer om talarna och håll dig uppdaterad på konferensens Facebooksida.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Chalmers bibliotek.

30 kommentarer 16 augusti, 2013 Johanna Olander

Boka "Alla pratar UX"!

Alla pratar UX – konferens om användarvärde, engagemang och digital arbetsmiljö.

Anmäl dig här!

Då hålls den första UX-konferensen som är arrangerad av svenska bibliotek, men som riktar sig till alla intresserade.

Det blir en heldag full av inspiration, metoder och verktyg för dig som vill erbjuda tjänster och produkter med högt användarvärde för din verksamhet. Det är just det UX (user experience) handlar om – olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna till att skapa positiva och värdefulla användarupplevelser.

Kom och lyssna på engagerade och inspirerande talare som presenterar området. Delta i praktiska och roliga workshops som är utformade för att deltagarna enkelt ska kunna ta med sig metoderna och praktisera dem hemma.

UX är ett område som är starkt på frammarsch och fler och fler verksamhetsområden anställer UX-människor för att förbättra strategin och arbetet runt användarvärde. Kom och lär dig allt det kan användas till!

Vem ska komma?
Alla som är intresserade av att er verksamhet erbjuder system, tjänster och produkter som är meningsfulla, engagerande och värdefulla för era användare. Produkt eller service, upphandling eller egen utveckling – du får verktyg som är generellt användbara. Inga förkunskaper behövs.

Konferensen kommer att hållas i Stockholm.
Boka in 28 november redan nu. Vi kommer att lägga ut kontinuerlig information om programmet.

Har du frågor eller tips så hör gärna av dig oss!
Johanna Olander, Kungl. biblioteket, johanna.olander@kb.se
Kristin Olofsson, Chalmers bibliotek, kristin.olofsson@chalmers.se

Konferensen är ett samarrangemang mellan Kungl. biblioteket och Chalmers bibliotek.

21 kommentarer 24 juni, 2013 Johanna Olander

Triple bypass

librisxl

Libris XL systemarkitektur

Under det senaste året har Libris arbetat med en ny infrastruktur. Kopplad till denna finns det katalogiseringsverktyg vi nu lanserar den senaste releasen av. Verktyget är avsett att underlätta katalogiseringshantverket och bättre utnyttja de olika hjälpmedel som finns (auktoritetsinformation, kontrollerade termlistor, mallar för olika medietyper med mera).

Den verkliga nyheten är dock inte katalogiseringsverktyget, utan den nya infrastrukturen, Libris XL. Med Libris XL lämnar vi MARC21 som produktions- och lagringsformat, suddar ut postbegreppet till förmån för relaterade informationselement och införlivar de principer som utgör webbens motor. Libris XL är formatoberoende – systemet ska kunna hantera alla format (Dublin Core, EAD, ONIX etc). Med hjälp av JSON-LD skapas det primära interna formatet som är bättre anpassat för moderna system än trotjänaren MARC21. Sedan den senaste releasen i april har mycket tid ägnats åt formatkonvertering. Vi arbetar med en uniform modell i botten, RDF, där vi tydliggör vad informationen syftar till och vad den kan användas för. För att kunna tolka informationen och bygga kvalitativa tjänster behöver vi förstå och tolka metadatat. Genom att översätta och konvertera MARC-data till JSON-LD kan vi beskriva och presentera den bibliografiska informationen på ett helt annat sätt än tidigare. I gränssnittet är informationen grupperad i olika nivåer enligt en FRBR- och BIBFRAME-inspirerad struktur. I betaversionen har vi implementerat ett JSON-LD-läge där det är möjligt att se vad som händer ”under huven”, hur datan är konverterat från MARC-formatet till det nya.

En tyst revolution
Att den interna strukturen inte längre begränsas av MARC21 innebär större möjligheter att utnyttja auktoritetsdata, återanvända informationselement och erbjuda användaren ett intuitivt och lättöverskådligt sätt att navigera bland bibliografisk information. Under överskådlig framtid kommer systemet dock att behöva kunna exportera och importera MARC21. På så sätt är Libris XL en tyst revolution. Librisanvändarna kommer inte att behöva ändra sina rutiner för import, fjärrlån etc. Det nya katalogiseringsverktyget är en hjälp för att hantera bibliografisk information, men det kommer också att finnas en vy där man kan se och delvis även redigera datan i MARC-format. Samtidigt kommer systemet att till fullo utnyttja fördelarna med det nya interna formatet.

Genom att lyfta fram användningen av data, och minska gapet mellan katalogisatörer och alla slags användare, kan vi fokusera mer på den faktiska innebörden av de ting som katalogiseringen beskriver. Datastrukturen och verktygen ska stödja entydig länkning – mellan verk, författare, ämnen och till övriga saker som ett verk är knutpunkten för. Effekten av detta slags länkning blir att det går att navigera mellan beskrivningar (på samma sätt som mellan webbsidor) och upptäcka samband som tidigare legat i det fördolda.

För att vi ska kunna skapa och bibehålla sammanhang i den växande framtiden måste vi också aktivt ta till oss – och verka för – en utökad gemensam och praktisk förståelse för denna form av data, genom att vara delaktiga i initiativ som Dublin Core, SKOS och BIBFRAME, samt inte minst den större (och spretigare) världen av data, där FOAF, DBPedia, Schema.org m.m. växer och frodas.

Vi är entusiastiska och stolta över att få utveckla ett system som ligger i framkant och redan har väckt internationellt intresse. Samtidigt är vi medvetna om att Libris endast utgör en del av det bibliografiska ekosystemet, och att användarna måste kunna välja att ta del av utvecklingen i sin egen takt. Vår ambition är att Libris XL inte ska kräva några förändrade rutiner, men däremot erbjuda enorma möjligheter för den användare som så önskar. Vi inbjuder alla att delta i en dialog om vårt arbete.

Presentation på ELAG
För ytterligare teknisk fördjupning, titta gärna på den presentation som Martin Malmsten, Markus Sköld och Niklas Lindström höll på den årliga ELAG-konferensen i Gent i slutet av maj. Glädjande nog fick vi mycket positiv feedback på presentationen av Libris XL bl.a. från Rurik Greenall som i sitt inlägg beskrev det hela så här;

The rest of the conference was ruined by illness, so I stayed in bed and watched Martin, Markus and Niklas from Libris give a masterful presentation of some really cutting-edge work with linked library data in the new Libris system. With this, Libris really are showing the world how things are done.

Conceptually, the system is designed with current principles in mind, componentized and appliance driven, this framework is both flexible and simple. The various architectural choices mirror those made in various other projects within other domains (and indeed our own), and seem to reflect the mood change we have seen in libraries in the last year; increasingly, library technology as developed in libraries is part of the wider IT sector and not part of “library IT”. This can only be a good thing.

While Libris’ core technology stack is largely the same as the one we’re developing at NTNU, Libris uses AngularJS, a Javascript library from Google that provides excellent support for dynamic views in HTML. Why hadn’t I heard of this before? Probably because I have been wrapped up in jQuery for a hundred years. Silly me, that will teach me.

I had the pleasure of being able to send the first real-world interface for cataloguing that has linked data beneath the hood to our cataloguers.

Nice work there!

Välkommen att testa
Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9 (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5, http://html5test.com/index.html).

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Välkommen att testa, ge oss förbättringsförslag, kommentera och ställa frågor.

http://kat.libris.kb.se

10 kommentarer 17 juni, 2013 Johan

Agenda Libris styrgruppsmöte 25 april

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av två sekreterare från Libris. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På morgondagens agenda står följande frågor:

 • Minnesanteckningar från föregående möte, 7 februari 2013: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-Libris-nationella-infrastruktur-7-februari-20132/
 • Formalia (nya medlemmar, Libris roadmap och programförklaring, VP)
 • Fokusfråga 1 – Samlad ingång – Libris nya satsning (styrgruppen ger input för Libris fortsatta arbete.)
  • Innehåll (rapport från arbetsgrupp för innehåll i databrunnar)
  • Öppna bibliotek och Smart data
  • Marknadsföring/kommunikation/delaktighet
 • Fokusfråga 2 – SwePub (Styrgruppen ger input till projektorganisation och projektinnehåll)
  Information och diskussion om uppdrag och vidareutveckling
 • Informationspunkter:
  • KB:s omorganisation
  • Saga – föreslagen arbetsgrupp och planerat arbete
  • Libris CC0 – publicering av Librisdatabasen under en öppen licens (CC0)
  • Beta katalogiseringsverktyg – kort demo och information om fortsatt arbete
 • Övriga frågor:
  • idéinsamling för insatsområden projektbidrag

2 kommentarer 24 april, 2013 Maria Kadesjö

Vägen mot en nationell e-bokslösning – förstudie publiceras idag

”För att låntagarna enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är KB:s nationella katalog Libris en viktig byggsten i en sammanhållen lösning för tillhandahållande av e-böcker. ”

Idag publcierar KB en förstudie med fokus på ett sammanhållet och nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek. Läs mer på: http://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2013/04/12/pressmeddelande-vagen-mot-en-nationell-e-bokslosning/

Direk till förstudien: http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2013/forstudie_sammanhallet_system.pdf

7 kommentarer 12 april, 2013 Maria Kadesjö

Fri data, sömlös övergång och delaktighet – viktiga värden för framtida tjänster

Det pågår ett arbete med att undersöka vilka framtida digitala bibliotektjänster vi bör utveckla för att tillgodose våra målgruppers behov, se tidigare blogginlägg. Vi har nu kommit ytterligare ett steg på vägen med att konkretisera satsningen “Samlad ingång/öppen data”. För att skapa delaktighet, engagemang och insyn i projektet bjöd vi in ett antal bibliotek för att arbeta med frågan under en heldagsworkshop. Uppgiften var att konkretisera “Samlad ingång/öppen data” genom att ta reda på vilka värden satsningen kan ge, hur dessa står sig gentemot kommersiella aktörer, vilka utmaningar som kan påverka satsningen och vilka roller och aktiviteter som behövs för att realisera den.

För att ta reda på hur vi kan vara unika i jämförelse med kommersiella aktörer inledde vi vår workshop med att ta fram en värdekurva, se nedan. Vi plottade de värden som våra målgrupper (slutanvändare och bibliotek) har behov av mot kommersiella aktörer och resonerade kring var vi behöver vara starka för att åstadkomma nytta:

 • Sömlös övergång från impuls till konsumtion – som ni kan se av bilden så tillfredsställer de kommersiella aktörerna inte riktigt behovet när det gäller detta värde, som är en viktig faktor för att användaren ska kunna utforska innehållet och upptäcka oväntat/väntat material och ta del av innehållet på ett så sömlöst sätt som möjligt. Här kan vi vara starka. Vår nya systemarkitektur bygger på länkad data till skillnad från de andra aktörerna, vilket är en viktig faktor i sammanhanget. En annan komponent som behövs för att kunna söka i stora datamängder är bigdata-analys/smart data, som handlar om att hitta små datasets i stora mängder data för att berika den egna datamängden. Det kan röra sig om spår användaren lämnar efter sig, innehållsbeskrivningar, fulltextanalyser osv. Denna dataanalys skulle göra sökningen mer finmaskig och möjliggöra för användaren att i större utsträckning hitta oväntat/väntat material.
 • Bibliotekens samlade material – när det gäller innehållet sänkte vi ambitionen. Efter en diskussion kring utmaningen “om Libriskollektivet fungerar för e-resurser” kom vi fram till att man åtminstone i ett första steg bör satsa på fritt tillgängligt innehåll, som tex Open access, Libris metadata, SwePub och myndighetspublikationer. I ett andra steg skulle man kunna titta på möjligheterna att upphandla centralt index för att ge tillgång till licensierat material.
 • Delaktighet i design och utveckling – bibliotekens möjligheter till påverkan och delaktighet är låg hos de kommersiella aktörerna. Här kan vi vara starka genom att göra biblioteken delaktiga i själva utvecklings- och designprocessen.

Samlad ingång - värdekurvaSammanfattningsvis kan man säga att vi under vår workshop kom fram till att “Samlad ingång” inte blir någon ersättare av discoveryverktyg i traditionell bemärkelse, utan istället satsar vi på framtidens sökning och utvecklar en tjänst där användaren kan söka fram fritt tillgängligt material på ett sömlöst och inspirerande sätt från första impuls till att konsumera fulltexten i ett enda klick. Dessutom finns licensierat material tillgängligt men med begränsningar. Exakt vilket innehåll som ska prioriteras och lyftas upp kommer ”arbetsgruppen för innehåll databrunn”, som Libris styrgrupp har tillsatt, att titta vidare på. Innehållet ska också finnas fritt tillgängligt via API:er så att andra aktörer ska kunna bygga tjänster på datat. Gruppen betonade också vikten av att börja göra och exemplifiera konceptet “Samlad ingång” och bigdata-analys/smart data och att kommunikationen i utvecklingsprojekten behöver bli mer transparent. Detta kan tex göras genom att visualisera resan och de beslut som tagits på vägen.

samlad ingång - -releaseplan

En bild av hur processen sett ut hittills. Tanken är att synliggöra de olika iterationerna, delaktigheten och vilka leverabler vi har tagit fram under processens gång.

samlad ingång - process

Fördelen med att arbeta iterativt och tvärfunktionellt tillsammans med många människor är flera, man får innovativa lösningar genom att många personer med olika kompetens bidrar med idéer, man kan snabbt agera på förändringar i omvärlden och dessutom får man styrfart genom att delaktighet skapar engagemang och förståelse för nyttan. Arbetssättet bidrar också till transparens. Vi har under vår sista workshop/iterationen ändrat riktning, från att prata om discoverytool till att prata om framtidens söktjänst.

Nästa iteration blir att planera de aktiviteter vi identifierade under mötet och att börja visa upp!

Se hela sammanställningen från workshopen.

10 kommentarer 26 februari, 2013 Johanna Olander

Knowledge base +

Knowledge Base +, eller KB+ som det lite mer lätthanterligt kan benämnas, är en öppen knowledge base som även siktar på att underlätta hanteringen av e-resurser för bibliotek. Det finns universella problem med e-resurser, som vi alla stött på. Uppdateringar och ändringar görs lokalt, samma fel rättas med samma noggrannhet. Ändringar kommer inte kollegor i andra delar i världen till nytta och man sitter egentligen och gör samma arbete på nytt. Det här är i längden en ohållbar situation. Resurser går till spillo och genom att istället samordna sig i en community kan man utnyttja varandras kunskap och arbetsinsats.

KB+

I början av februari besökte Marja Haapalainen, Lisa Lovén och Maia Dexander JISC kontor i London. (http://www.jisc-collections.ac.uk/) Anledningen till resan var att få större lärdom kring Knowledge Base +, ett projekt som vid det här laget är en bra bit på väg. (http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/)

Förenklat kan man sammanfatta det med att KB+ är en centralt styrd knowledge base där JISC Collections tar på sig huvudansvaret att verifiera, normalisera och standardisera data. Tanken bakom KB+ bygger på att medlemmarna uppdaterar informationen tillsammans, en ändring slår igenom globalt och kommer alla till nytta. Det kan alltså liknas vid grundtanken med Libris samkatalog  - en post för alla. Det är det här som tilltalar oss med KB+, att det är en knowledge base som bygger på öppenhet och erbjuder ett globalt samarbete och man ingår i en community. Vi ser det som en möjlig ersättning för SFX knowledge base som under 2013 fasas ut. Att det dessutom finns inbyggd ERM-funktionalitet är en fördel.

“All of this is underpinned by the simple idea of ‘Do once and share’. If KB+, a library, a systems vendor or a publisher can do something once and then share it, then there are savings in time, cost and effort for all.” (http://www.jisc-collections.ac.uk/News/kbplus/)

KB+ samarbetar dessutom med GOKb, ett amerikanskt initiativ för att underlätta hanteringen av e-resurser, kring datamodeller, data och infrastruktur kring e-resureshantering.

“Both KB+ and GOKb are about knowing what we (libraries) have so that we can get our resources to our users, and working together to accomplish that. This is far from an easy problem but it makes total sense to own this problem and to solve it.” (http://gokb.org/post/25021222983/gobkpressrelease)

Med siktet inställt på ett internationellt samarbete där man tillsammans skapar ett mer tillgängligt och lättmanövrerat data, bjöd alltså projektledarna för KB+ och GOKb in ett antal nationer till ett första möte. Japan, Tyskland, Frankrike, Scottland, USA och Sverige närvarade. Danmark, Kanada, Kina och Australien var inbjudna, men kunde tyvärr inte närvara. Det var en produktiv träff där vi tillsammans funderade på hur framtida relationer skulle kunna se ut.

KB+ startade i augusti 2011. Inför fas tre i projektet, som startar i augusti 2013, planerar JISC att börja arbeta mer med integration mellan KB+ och link resolvers och dessutom andra tjänster som JUSP och ELCat. Det här görs för att göra KB+ mer effektivt och därmed bättre bemöta arbetsflöden och krav som finns på biblioteken. Man planerar även att påbörja det internationella samarbetet och det är här vi bevakar och driver frågan. Vi har erbjudit oss att vara med och bidra till KB+ och dess community.

Den som är intresserad av att läsa mer om KB+ kan besöka deras blogg, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/). Titta gärna närmare på deras nyligen upplagda presentation i form av slideshares, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/2013/01/15/kb-its-time-to-get-involved/).

10 kommentarer 21 februari, 2013 Maia Dexander

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler