Filed under: Okategoriserade

Är du en driven utvecklare? Kom och jobba med oss!

KB, enheten för systemutveckling och design, söker två drivna utvecklare som gillar att arbeta tvärfunktionellt: http://www.kb.se/om/jobb/.

Saker vi gör:

Kataloginfrastruktur och inmatningsgränssnitt:
http://librisbloggen.kb.se/2013/12/18/uppdaterad-information-om-libris-xl-och-nya-katalogiseringsverktyget/

Visningsgränssnitt för digitaliserade objekt:
http://librisbloggen.kb.se/2014/02/14/fran-bakelse-till-en-nastan-fardiggraddad-kaka/

Dataanalys:
http://librisbloggen.kb.se/2014/02/14/bubblor-visar-omappade-marc-data/
http://librisbloggen.kb.se/2014/03/13/swepub-for-analys-statusuppdatering/

2 kommentarer 26 mars, 2014 Maria Kadesjö

Ny version av Libris fjärrlån – välkomna att använda!

Välkomna att testa vår nya version av Libris fjärrlån. Gränssnittet har uppdaterats och ny funktionalitet har lagts till med anledning av Saga-systemets nedläggning.

Den nya och den äldre versionen av Libris fjärrlån kommer att fungera parallellt fram till 2 juni då den äldre versionen släcks ned.

I Libris webbsök länkas det till den äldre versionen av fjärrlånet. Det finns en sökfunktion i Libris i det nya fjärrlånegränssnittet.

Vi rekommenderar att ni gör en bekanta med den nya funktionaliteten i testversionen innan ni börjar använda systemet.
Testversion: http://iller.libris.kb.se/illse (ingen inloggning, ange bara sigel+handläggare)
Skarp version: http://iller.libris.kb.se/librisfjarrlan (vanlig inloggning med web**/lösenord)

Kort beskrivning av ny funktionalitet

Inom kort kommer det att finnas hjälptexter i gränssnittet.

Sökfunktionalitet

Förutom beställningsnummer går det att söka på titel, författare m.m.

Utlån

Reservationer
 1. Förutom att visa inkommande önskemål om reservationer finns nu en extra vy för att plocka fram beställningar som redan har blivit reserverade.
 2. En reserverad beställning kan nu
  1. Tas bort (får status ”Negativt svar”)
  2. Sättas till reserverad
Utskrifter

En förändring är att en beställning automatiskt köas för utskrift när den är ”öppnad” och återfinns under ”Utskriftskön”.

Inlån

Kan reserveras

En beställning med status ”Kan reserveras” kan nu avbrytas genom att välja ”Ingen reservation”.

Anlända
 1. Det finns nu undervyer för ankomstregistrerade, kvitterade, omlånade samt återlämnade.
  En beställning försvinner från vyn så snart returdatum satts.
 2. Vid retur kan man nu skriva ut en packningsslip. (Dyker upp en knapp med ett kuvert).
 3. E-post skickas till låntagaren vid ankomstregistrering. Om beställningen inte gjorts från en låntagarbeställning får man fylla i e-postadressen manuellt.

OBS! Under Inställningar kan man redigera en mall för detta e-postmeddelande.

Negativa svar

Beställningar med status ”negativt svar” kan tas bort från vyn ”Negativa svar” men kan fortfarande sökas fram.

Meddelandefunktion

På varje beställning finns nu en meddelandefunktion (Diskussion). Klicka på knappen ”Visa” för att se diskussionen och göra ett inlägg. I menyn visas antal nya meddelanden bredvid rubrikerna Utlån och Inlån.

Om man gör ett inlägg som beställande bibliotek kommer det synas hos aktivt bibliotek bredvid Utlån.

Om man gör ett inlägg som aktivt bibliotek kommer det synas hos beställande bibliotek bredvid Inlån.

Vem som helst kan i och för sig göra ett inlägg, men systemet beaktar endast beställande och aktivt bibliotek när det räknar antal nya meddelanden.

För att testa funktionen:
 1. Ta fram valfri beställning under Utlån.
 2. Vid Diskussion (direkt under beställningsinformationen), klicka på ”Visa”.
 3. Skriv något och klicka på ”Nytt inlägg”.
 4. I sökrutan skriv login:<sigel för det bibliotek som gjort beställningen>
 5. Vid Inlån i menyn bör ny synas en orange etikett med siffran ett. Klicka på denna.
 6. En vy med olästa meddelanden för inlån dyker upp. Om man öppnar beställningen sätts den till läst och listan med diskussionsinlägg öppnas automatiskt.

Notera att om man vill skicka ett meddelande i samband med olika uppdateringar bör man skriva meddelandet *innan* man gör uppdateringen (t ex svar/remiss).

Kontakta Libris kundservice för frågor (libris@kb.se)

2 kommentarer 26 mars, 2014 Maria Kadesjö

Minnesanteckningar från senaste mötet i Libris styrgrupp 5 februari 2014

Nu finns minnesanteckningarna från senaste mötet i styrgruppen för Libris nationella infrastruktur publicerade: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-Libris-nationella-infrastruktur-5-februari-2014/

Kommentera 17 februari, 2014 Maria Kadesjö

Välkommen Gunnel!

Processed with VSCOcam with g3 preset

Som tidigare meddelats har KB fått i uppdrag av Regeringen att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker, något som kommer att ske i nära samarbete med biblioteken. Från den 3 mars kommer e-bokssamordnare Gunnel Stjernvall att arbeta med frågan. Redan i fredags var vår nya medarbetare och besökte oss på Humlegården. Med Gunnel i täten ser vi fram emot ett spännande år på e-boksområdet!

Läs mer om uppdraget i Regeringens pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/16918/a/227136

1 kommentar 16 februari, 2014 Maria Kadesjö

The National Library of Sweden signs agreement on CC0 license with OCLC

The Swedish national library has over a long period of time negotiated with OCLC and can now inform that the Swedish national library and OCLC have signed an agreement on use of Creative commons (CC0) [1] for Libris (Swedish union catalogue) data derived from WorldCat [2]. Similar agreements have been entered into by the national library with the Library of Congress and three European national libraries (British library, French National Library and the German national library).

Certain information may not be covered by the agreement because of intellectual property rights (for example cover materials). In other respects, CC0-licensing provides a more complete support both for Libris libraries’ cataloguing and for parties wishing to re-use and/or build services based on Libris data.

In addition, the Swedish national library and Libris libraries have also re-initiated negotiations regarding membership in OCLC/WorldCat. As full members, the Swedish national library and Libris libraries will have access to WorldCat for among other things Copy Cataloguing.

We will provide further information on both negotiations and CC0-licensing as available.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

[2]. http://www.worldcat.org/

9 kommentarer 14 februari, 2014 Maria Kadesjö

Agenda Libris styrgruppsmöte 5 februari 2014

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av en sekreterare. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På morgondagens agenda står följande frågor:

 • Minnesanteckningar från föregående möte, 12 november 2013 http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-libris-12-november/
 • Formalia (vakanser, nästa möte).
 • Styrgruppens självutvärdering och verksamhetsberättelse 2013
 • Rapporter från workshops anordnade av SUHF och Specialbiblioteken
 • Presentation av KBs CIO Peter Krantz
 • Rapport från utredningen av KB:s roll att tillhandahålla centralt index för universitets- och högskolebiblioteken
 • Informationspunkter
  • SwePub
  • Libris för folkbiblioteken
  • Försöksuppdraget att tillgängliggöra e-böcker i Libris
  • Libris fjärrlån och låntagarbeställningar
  • OCLC och Libris CC0 – publicering av hela Librisdatabasen under en öppen licens (CC0)
 • Övriga frågor

Kommentera 30 januari, 2014 Maria Kadesjö

KB tillgängliggör bibliotekstatistiken som öppna data

-      KB har sedan flera år tillgängliggjort datakällor och detta projekt är helt i linje med KBs övriga arbete med öppna data, säger Martin Malmsten, projektledare KB.

KB är sedan 2011 ansvarig för den officiella biblioteksstatistiken och arbete sker fortlöpande med att förbättra och utveckla själva statistiken.

-      Det här är ett sätt att få alla intressenter och användare att nyttja datat fullt ut och därmed öka användningen av statistiken, säger Cecilia Ranemo, bibliotekstatistikansvarig KB.

-      Målet är bland annat att ta fram en modell som möjliggör automatiserade frågor mot den officiella biblioteksstatistiken för de offentligt finansierade bibliotekstyperna. Arbetet är ännu i startgroparna och kommer att ta fart under 2014, avslutar Martin Malmsten.

Det här är Vinnovas tredje utlysning av medel inom projektet Öppna datakällor, en satsning för att öka tillgängliggörandet av öppna datakällor så att forskare, privatpersoner, företag eller media enklare kan skapa eller förbättra databastjänster.

Kontaktpersoner:
Martin Malmsten 010-709 36 15  (fornamn.efternamn@kb.se)
Cecilia Ranemo 010-709 36 39 (fornamn.efternamn@kb.se)

1 kommentar 9 december, 2013 Maria Kadesjö

Minnesanteckningar från senaste mötet i Libris styrgrupp 12 november

Nu finns minnesanteckningarna från senaste mötet i styrgruppen för Libris nationella infrastruktur publicerade: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-libris-12-november/

Kommentera 2 december, 2013 Maria Kadesjö

Presentationer från Alla pratar UX

Tack alla som deltog på konferensen Alla pratar UX. Nu finns presentationer ute:

UX für alle!Johan Berndtsson
UX – User Experience – är idag på allas läppar. De allra flesta VILL verkligen skapa produkter och tjänster som ger användarna en verkligt positiv upplevelse. UX är inte magi. Det handlar om att sätta upp tydliga mål, att förstå användarnas behov och drivkrafter, omsätta dessa till riktigt bra design, och sedan utveckla och förbättra. Det är inte svårt, men det kräver ett målorienterat och strukturerat arbetssätt.

Jävla skitsystemJonas Söderström
Usla datasystem gör oss frusterade, arga, stressade på jobbet. Ändå är det vanligt att användarna tar på sig skulden – och inte ser att det egentligen är de usla systemen som behöver förändras.

Arbeta lean i en kreativ verksamhet - Katarina Lund
”I mångt och mycket handlar lean om att skapa värde och om att ständigt förnya sig. Där finns massor av paralleller med hur vi jobbar med kreativitet och innovation. Samtidigt kan det bli en krock mellan vår eftersträvan efter det förutsägbara när vi effektiviserar och det fria utforskandet av det vi inte ännu känner till som är så viktigt för kreativiteten.”

En skiss säger mer än tusen krav! - Mårten Angner
Mårten menar att handritade skisser är ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en effektiva kommunikation inom ett IT-projekt.

WS 1: Sluta gissa – börja testa! - Jeanin Day och Sharon Lindberg
Fatta rätt beslut genom att börja användningstesta. Vi utforskar ett antal effektiva metoder för att utvärdera och förbättra digitala lösningar. Genom övningar och diskussioner får du praktisk kunskap om hur du involverar användare för att skapa världens bästa användarupplevelse.

WS 2: Designstrategi - Johanna Olander och Anna Berggren
Ställs du ofta inför frågorna: Vad ska vi göra och varför? Vilka värden ska prioriteras? Hur ska vi arbeta tillsammans på bästa sätt? Vad händer efter att vi har sjösatt tjänsten? I den här workshopen lär vi oss att bemästra gränslandet mellan hur organisationens mål möter och förenas med användarnas krav.

WS 3: Lean UX startup (Martins del) – Kristin Olofsson, Lina Westerling, Martin Christensen
Lean är en filosofi om/ett angreppssätt för hur man hanterar resurser på ett effektivt sätt inom produktutveckling. Det betonas att man inte kan tänka ut en hel produkt/tjänst, som är nyttig för användarna, i förväg. Istället gäller det att snabbt få ut en idé, sedan testa/utvärdera den, och utifrån lärdomarna modifiera och generera nya idéer.

allapratarux (3)

10 kommentarer 2 december, 2013 Johanna Olander

Idag börjar den nya versionen av Libris-fjärrlån och Libris låntagarbeställningar att testas!

I och med att det gamla och nya fjärrlånet ska fungera parallellt och det är många kopplingar som ska fungera har vi valt att testa systemet året ut med hjälp av de bibliotek som använder Saga-systemet idag. Efter denna testperiod hoppas vi att det är så pass driftsäkert att vi kan släppa det fritt för alla att använda. Det nya fjärrlånet kommer att finnas parallellt med det gamla under en längre tid.

Vi har arbetat intensivt med att utveckla en ny version av Libris fjärrlån och Libris låntagarbeställningar. De nya versionerna innehåller funktionalitet som har tagits fram i samarbete med de bibliotek som använd Saga-systemet (bakgrund: http://librisbloggen.kb.se/2013/10/15/beta-av-libris-fjarrlan-libris-lantagarbestallningar/), funktionaliteten har införlivats i systemet med mycket möda för att fungera i det vanliga Libris-fjärrlåneflödet.

Axplock på nyheter i nya Libris fjärrlån är:

 • En ny design av gränssnittet
 • Bättre sökfunktion
 • Möjlighet att kunna väcka en gammal beställning till liv
 • Information från biblioteksdatabasen hämtas automatiskt och används i mejlkonversation med låntagare (bibliotekets öppettider etc.)
 • Förlängd arkivtid för beställningar (tidigare tre månader, nu ett år)
 • Streckkod i fjärrlåneutskriften som kan användas för att hantera beställningen (ändra status på beställningen etc)
 • Ny vy i gränssnittet för utskriftskö
 • Möjlighet att redigera personlig signatur i meddelande till låntagare.
 • Möjlighet att använda Libris fjärrlån för att administrera beställningar (ankomstregistrera, utlämnad etc. ).

Planerad funktionalitet i Libris låntagarbeställningar som kommer efter årsskiftet:

 • Användare kan göra beställningar på material som inte finns i Libris via ett tomt beställningsformulär från bibliotekets webbsida. Beställningen hanteras sedan manuellt i Libris fjärrlån. Låntagaren behöver ett konto i Libris låntagarbeställningar.
 • Användare kan även, om biblioteket vill och anger detta i biblioteksdatabasen, beställa material ur den lokala samlingen i det tomma beställningsformuläret (det har tidigare varit spärrat för att göra beställningar i Libris fjärrlån i den lokala samlingen då dessa ju egentligen inte är ett fjärrlån)
 • Låntagaren kan ange vid beställning i Libris låntagarbeställningar om de är beredda att betala för kopior/utlandslån och om de vill stå i kö.

API:er

 • SkrivAPIer (kunna skicka in beställningar till andra system än Libris fjärrlån för lagring, kunna ändra status på en beställning. Ytterligare funktionalitet under utredning).
 • LäsAPIer (kunna hämta allt data i Libris fjärrlånedatabas)

Välkomna med frågor!

3 kommentarer 11 november, 2013 Maria Kadesjö

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler