Filed under: Nationell katalog

Läs i påsk! Rapporten Libris för folkbiblioteken

Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog finns nu att läsa. Rapporten har tagits fram av KB tillsammans med Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att titta närmare på folkbibliotekens behov och förutsättningarna för att de ska kunna gå med i Libris. Arbetsgruppen tillsattes av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Det långsiktiga målet med folkbibliotekens medverkan i Libris är en nationell katalog som har användarna i fokus, erbjuder möjlighet till överblick över de medier som finns och är tillgänglig för låntagare i hela landet.

rapportbild

Libris för folkbiblioteken – samarbete i nationell katalog

1 kommentar 15 april, 2014 Hilda Androls

Libris katalogisering – betaversionen uppe igen

Betaversionen av Libris nya katalogiseringsverktyg finns nu tillgänglig igen.

Det har tagit tid att uppgradera databasen eftersom vi samtidigt provat olika alternativ för bästa möjliga prestanda på lagring och uppdatering. Vi är ännu inte helt färdiga med detta men har valt att lägga ut betaversionen även om den ännu inte innehåller hela databasen. Det finns 6.6 miljoner poster, men du kan ha otur och inte hitta just den post du söker efter.

Gränssnittet  är också under arbete och det kan saknas funktioner och uppdateringsbara fält som funnits i den tidigare betaversionen. 14 april kommer en ny release där vi även kommer att uppdatera releasenoter för att tydliggöra nya funktioner.

Länk till betan: http://kat.libris.kb.se/

1 kommentar 4 april, 2014 Harriet Aagaard

Libris katalogisering – betaversionen fortfarande nere

Det pågår en uppgradering av databasen vilket medför att betaversionen av Libris nya katalogverktyg inte är tillgänglig. Vi har råkat ut för tekniska problem vilket gjort att uppgraderingen tagit betydligt längre tid än beräknat. Vi tror att vi hittat felkällan och att betan kan fungera igen under nästa vecka.

 

beta

Kommentera 28 mars, 2014 Harriet Aagaard

Informationsfilm om Librissamarbetet, postförsörjning och Libris Förvärvsrutin

YouTube Preview Image

Vi planerar att ta fram filmer som kan användas bland annat i utbildning för Libriskatalogisatörer och börjar med en film om Librissamarbetet och postförsörjning.

Christer Larsson ger här en översikt över hur KB och Libris idag tillgodoser bibliotekens behov av postförsörjning via automatiserade rutiner, både i fråga om bibliografisk information och om beståndsinformation – med fokus på det postflöde som går under benämningen Libris Förvärvsrutin. Presentationen beskriver också hur Librisbiblioteken gemensamt kan bidra till att successivt förbättra den bibliografiska kvaliteten på sina poster.

2 kommentarer 21 mars, 2014 Helena Forssblad

Libris katalogisering – betaversion tillfälligt nere

Libris katalogisering – betaversion ligger för tillfället nere eftersom vi just nu genomför en större uppgradering av systemet. Den här gången är det lagringen i Cassandra som uppdateras till senaste version. Så fort detta är genomfört öppnar vi upp betan igen.

Kommentera 19 mars, 2014 Helena Forssblad

Design kring upphovsrättsskyddat material – VDD

En av hypoteserna denna vecka har varit att försöka hjälpa användaren att hitta relevanta träffar även utanför KB:s väggar. Det är inte mycket man får visa externt för användarna, men med en hel del innovativa idéer lyckades vi få fram något som åtminstone kan ge en hint om att materialet är relevant. Idéskisserna gav bra utfall i testerna, men eftersom lösningarna inte har testats med jurist ännu så väntar vi med att visa upp dessa.

Upphovsrättsskyddat material en besvikelse
Testresultatet från användarna visar att det kommer finnas en besvikelse över att man inte kommer åt den större delen av materialet hemifrån, men samtidigt ser testpersonerna fördelen med att kunna söka i fulltexten och se relevanta träffar (referenser) jämfört med att rulla mikrofilm. Det kommer snabba upp processen avsevärt: “Ja…om de [sökord] kunde vara längre. Man kan ju söka hemma och sedan komma hit och läsa hela. Det spar ju tid”, “Ja, det där är ju inte så bra när det blir så där [om upphovsrättsskyddat material]. Men bra med citaten [sökord]. Det där händer ju ofta, det är mycket som man måste komma hit för att läsa [150 års upphovsrättskydd]. Det är ju en jättelång tid [som är skyddad]!”, “Är de lösenordsskyddade? [Förklaring] Åh, så det är begränsat. Det är klart att det upplevs som… ja… först blir man konfunderad, sedan irriterad att man inte får komma åt allt.”

Förenkla med favoriter
Vi har också arbetat med att ta försöka förenkla arbetsprocessen för användaren genom att ta fram design för att spara favoriter, tex tidningssidor, sökning eller liknande händelser. På så sätt kan användaren sitta hemma och favoritmarkera tidningssidor och ta med till KB för läsning.

favoriter

Startsida med fokus på sök och utforska
Design för startsidan har också tagits fram och testats. Det blev tre olika pappersskisser. En med fokus på sök där man får ganska sparsmakad information om innehållet [bild 1], en där man kan börja interagera med datat direkt [bild 2] och en där man får en visuell bild av innehållet [bild 3]. Testresultatet visade att den enkla var att föredra [bild 1], men med möjlighet att kunna komma igång genom något inspirerande inslag. Vi tog därför fram ytterligare en variant som testades [bild 4] och föll väl ut.

start

Andra saker vi har arbetat med under veckan: optimera detaljvyn, sidpaginering, implementera facetter och datavisualisering, arbeta vidare med ordrummet och indexering av bilder.

Nu tar vi uppehåll och återupptar arbetet senare i vår.

Kommentera 28 februari, 2014 Johanna Olander

Utvecklingsresan för VDD fortsätter

Idag påbörjar vi vår tredje “fokus”-vecka i utvecklingen av VDD. Den här veckan tar vi fram design för hur tjänsten kommer att se ut när man befinner sig utanför KB, och hur den kommer att fungera när man befinner sig här på plats. En stor del av materialet är upphovsrättsskyddat och enbart åtkomligt via datorer på KB, men vi vill samtidigt göra det möjligt för användaren att kunna sitta hemma och göra förarbete, titta på referenser och försöka avgöra om innehållet är relevant. Vi jobbar därför med att försöka extrahera så mycket information som möjligt utan att kliva över gränsen för vad som är upphovsrättsskyddat. Vi kommer att ta fram design för följande:

Externt gränssnitt

 • Se skillnad på fritt tillgängliga och upphovsrättsskyddade tidningar
 • Avgöra om referensen är relevant genom att visa sökord och synonymer (extrahera från fulltextanalys/ordrummet)
 • Spara favoriter (länkar till relevanta sökträffar) och öppna på KB för att läsa hela tidningen
 • Se enbart fritt tillgängliga
 • Se var man kommer åt de upphovsrättskyddade tidningarna

Lokalt gränssnitt (KB, än så länge)

 • Ta fram lista med favoriter och läsa direkt
 • Läsa tidning (ej skriva ut, ej mejla, ej klipp- och klistra)
 • Navigera utan webbläsare

Vi har också utökat effektkartan med en drivkraft om att man vill ha åtkomst var man än befinner sig. Detta är naturligtvis inte fullt genomförbart på grund av upphovsrättslagen, men vi ska göra allt för att stödja användaren i så stor utsträckning som möjligt.
Effektkarta VDD (3)

Veckan kommer också ägnas åt att färdigställa och testa filterfunktionen, generera data till filter genom fulltextanalys (ordrummet), ta fram interaktion för tidningssidan, påbörja startsidan, arbeta med favoriterna osv. Rapportering sker som vanligt direkt från Mikrofilmsläsesalen.

3 kommentarer 24 februari, 2014 Johanna Olander

Välkommen Gunnel!

Processed with VSCOcam with g3 preset

Som tidigare meddelats har KB fått i uppdrag av Regeringen att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker, något som kommer att ske i nära samarbete med biblioteken. Från den 3 mars kommer e-bokssamordnare Gunnel Stjernvall att arbeta med frågan. Redan i fredags var vår nya medarbetare och besökte oss på Humlegården. Med Gunnel i täten ser vi fram emot ett spännande år på e-boksområdet!

Läs mer om uppdraget i Regeringens pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/16918/a/227136

1 kommentar 16 februari, 2014 Maria Kadesjö

Från bakelse till en nästan färdiggräddad kaka

Andra veckan av Visningsgränssnitt för digitala dagstidningar (VDD) är avklarad. Vi startade projektet med att ta fram en sk bakelse och den här iterationen satsade vi på en kaka och nådde nästan ända fram. Resultatet blev användningstestade grafiska skisser, logik och embryo till digital prototyp för filter. Vi har också tagit fram en stabil grund för applikationen, byggt kopplingar mot KBs digitala arkiv och påbörjat arbetet med ordrummet. Under de här dagarna satsade vi lite extra på att testa olika filterlösningar och arbeta med datavisualisering vilket slukade en stor del av veckan, men det var väl värt insatsen. 

Innovativ filterlösning
En hel del tid har gått åt till att skissa på filter. Multichoice-filter är i regel svåra att förstå, men eftersom NOT-logiken kan vara användbar då man vill utesluta datamängder som genererar brus valde vi att implementera den traditionella logiken för att avgränsa med möjlighet att ta bort en viss delmängd. Genom att aktivt ändra till NOT-läge kan användaren ta bort önskad delmängd, se bild. Det kändes kul att testa en ny lösning som vi inte tidigare sett någonstans och testresultatet visade att logiken var glasklar. Eftersom funktionen med NOT-logik först kommer bli användbar när vi kan filtrera på relaterade händelser/taggar, så har vi den avstängd tills vidare.

skiss

Visualisera tiden
Att filtrera på tid är en av de mest eftertraktade åtgärderna för tidningsanvändarna. De vill enkelt kunna ta ut en träffmängd för ett visst datum eller en viss tidsperiod. Vi gjorde därför en satsning på att visualisera tiden, vilket visade sig falla väl ut bland testanvändarna.

Stabil grund att bygga vidare på
Förra gången flöt arbetet på i en rasande takt. Den här gången hade vi inte riktigt samma tempo i att få ut skisser för test, förmodligen pga klurigare interaktion och logik för filter. Vi bytte också ramverk till Bootstrap och React vilket tog lite tid. Denna gång har vi även jobbat med kopplingar mot KBs digitala arkiv, Mimer, och lagringsplattform där de digitaliserade dagstidningssidorna bor i vanliga fall. Det känns tryggt att ha en stabil grund att bygga vidare på v 9 då projektet samlas i Mikrofilmsläsesalen igen.

Alla hjärtans dag även för oss
Vi kunde inte motstå att testa prototypen från förra iterationen på våra testpersoner den här gången också och fick mycket kärlek: ”Oj, så fort! Det är ju perfekt! Vad bra! Kan jag förstora? Ah….[skrattar] Fantastiskt! [läser]”, ”Titta vad fint! Vilken fröjd! Det är ju inte klokt, det är så tydligt!”.

7 kommentarer 14 februari, 2014 Johanna Olander

Flitens lampa lyser i Mikrofilmsläsesalen

Just nu arbetas det flitigt nere i Mikrofilmsläsesalen. Vi är omgivna av skisser och prototyper från förra iterationen och nu ska vi börja fylla väggarna med nya kreationer. Precis som sist har vi samlats kring en hypotes som vi ska bygga och testa av mot användare under veckan. Den här gången är det främst den intressedrivne vi har framför ögonen:

Vi tror att de intressedrivna omedelbart skulle kunna utforska ämne och göra uttömmande sökning på ett mer effektivt och inspirerande sätt om de fick relaterade träffar/sökord/händelser med möjlighet att kunna filtrera träffmängd.

För att testa vår hypotes inledde vi veckan med en skiss-workshop där vi arbetade utifrån effektkartan och ett antal scenarion som vi snappade upp när vi träffade användarna vid förra tillfället:

Scenarion/uppgifter:

 • Du behöver hitta en person som arbetade med ormtjusning på Cirkus på 20-talet, hur gör du?
 • Du har arbetat med en artikel som behandlar område x (utifrån eget intresseområde) du är intresserad av att hitta angränsande områden, hur gör du?
 • Du behöver göra en jämförande analys över hur internationella kvinnodagen (8 mars) har lyfts fram på ledarsidan i två tidningar med olika politisk färg under två olika årtionden – 2000 och 2010.
 • Du vill veta om du fått med all relevant litteratur, hur gör du?
 • Du har hittat en relevant träff och vill se om det finns liknande träffar hur gör du? Är träffarna relevanta för din uppgift?

Utifrån de skisser vi tog fram valde vi att gå vidare med dessa åtgärder: Filtrering på tid, titel, geografisk ort, politisk tendens, se relaterade händelser, välja synonymer, välja verktyg/filter utifrån kontext, se hela datamängden som kontext, testa både multichoise-filter och traditionell avgränsning.

För att snabbt kunna testa dessa idéer på användarna arbetar vi parallellt med att ta fram grafiska skisser, interaktiva prototyper med dummydata, testa SVG-bibliotek för att visualisera tid och geografisk ort, ta fram API:er för facetter och att testa konceptet ordrum för att ta fram synonymer och hitta liknande händelser. Nästa steg blir att testa prototyperna på intressedrivna personer i Mikrofilmsläsesalen.

bild_mavp2

3 kommentarer 12 februari, 2014 Johanna Olander

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler