Kategori: Libris tjänster

Libris version 1.8

Onsdag 17 april till torsdag 18 april mars produktionssattes Libris version 1.8. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera aktuell webbsida (F5) eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5). Sök Sparat fältval för sök En fritextsökning kan avgränsas med ISSN, ISBN eller huvudtitel. I och med version 1.8 sparas fältvalet lokalt på datorn… Read more →

Grundkurs i Libriskatalogisering – anmälan öppen

Nu går det att anmäla sig till Grundkursen i Libriskatalogisering. Kursen vänder sig i första hand till katalogisatörer vid bibliotek som nyligen anslutit till Libris och nya katalogisatörer vid bibliotek som är Librisregistrerande sedan tidigare. De bibliotek som tecknat avtal med BTJ om Bibliografisk service i nationell katalog behöver inte gå katalogiseringskurs. Intresset för utbildningarna är stort och till en… Read more →

Byte av brandvägg, söndag 14 april

Söndagen den 14 april planerar Kungliga biblioteket att byta brandväggen vilket innebär påverkan på samtliga av KB:s tjänster. Användare behöver räkna med en instabil miljö under där alla tjänster kommer att ligga bitvis eller helt nere. KB:s miljöer beräknas vara stabila måndag 15 april. Informationen på Driftinformation uppdateras löpande. Read more →

Libris, version 1.7

Torsdag 28 mars produktionssattes Libris katalogisering, version 1.7. Versionen sköts upp en vecka på grund av formatkorrigeringar i exportformatet. Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt kan man behöva uppdatera aktuell webbsida (F5), eller uppdatera aktuell webbsida utan att hämta från cachen (Ctrl+F5). Katalogvård I den nya funktionen, Katalogvård, kan användare flytta beståndsposter mellan bibliografiska poster. Flytten… Read more →

Utbildning i Libriskatalogisering

Sedan våren 2017 har KB inte gett några utbildningar i Libriskatalogisering, men nu är det snart dags igen. I och med övergången till nya Libris, nytt format och nytt katalogiseringsverktyg ser vi över våra utbildningar, både till innehåll och till form. Det blir ett grundutbud bestående av en översiktskurs om datamodell och format, en grundkurs i Libriskatalogisering och en fördjupningskurs.… Read more →

Libris roadmap 2019

Under våren arbetar projektet för nya Libris med vidareutveckling, kvalitetshöjande arbete och förbättringar av gränssnittet. Utöver detta utförs löpande buggrättningar, förändringar i redan leverarad funktionalitet samt städning av data genom globala ändringar. Libris roadmap 2019 listar i stora drag de aktiviteter som är planerade till och med sommaren 2019. Libris uppdateras var fjärde vecka och releaser sker i så stor… Read more →

Workshop med Libris

Vid tre tillfällen i maj håller Libris-teamet en serie workshops runtom i landet. Det här är ett bra tillfälle för dig som vill vara med och bidra till framtida utveckling. I början av juni firar nya Libris ett år. Under året som gått har användare varit delaktiga i allt från utveckling av mallar, filmer och hjälptexter, test av gränssnitt, exporter… Read more →