Kategori: Libris tjänster

Kopiera och redigera poster

I nya Libris finns stöd för endast för ett urval av materialtyper. Vid lanseringen i juni prioriterades monografier och seriella resurser vilket betyder att dessa materialtyper har stöd i form av mallar, hjälptexter och instruktionsfilmer. För närvarande arbetar utvecklare för Libris tillsammans med katalogisatörer och experter med att successivt verifiera arbetsflöden för ytterligare materialtyper. Just nu tas till exempel en… Read more →

Libris användardag 5 december – Save the date!

Snart är det återigen dags för Libris användardag! I år fokuserar vi på utvecklingen av BIBFRAME ur ett internationellt perspektiv, Librissamarbetet och framtida planer för nya Libris. Arbetet med programinnehållet pågår, och anmälan med preliminärt program läggs ut på Librisbloggen under oktober.   Tid: 5 december 2018, 09:30 – 16:00 Plats: Courtyard Stockholm Kungsholmen   Read more →

Sommar i Swepub

Oavsett om sommaren är kort eller inte, kommer Swepub nu att pausa för sommaren. Det har varit mycket intensivt slut av vårterminen med massor av aktiviteter. Den nya systemarkitekturen för inkommande data i Swepub finns framtagen som proof-of-concept för höstning, konvertering, validering, korrigering/berikning och deduplicering av data. Alla moduler i detta flöde ska fungera oberoende av varandra och vara flexibla… Read more →

Sommarledigt på Libris

Snart är det dags för Libris att ta sommarledigt! Sedan produktionssättningen den 11 juni har vi en förstärkt support. Den är i tjänst till och med vecka 28. Vecka 29 är supporten begränsad på grund av att många är på semester. Vecka 30 och 31 är support och Libris kundservice helt stängd, men öppnar igen vecka 32 – dock med… Read more →

Mångspråkskatalogisering i Libris – behov, stöd, lösningar och idéer

Under 2016/2017 genomförde Kungliga biblioteket (KB) och Internationella biblioteket (IB), tillsammans med Götabiblioteken och Göteborgs stadsbibliotek, en kartläggning av folkbibliotekens arbete med katalogisering och förvärv av mångspråksmedia och hur behovet av stöd ser ut. En enkät skickades ut till de Librisregistrerande folkbiblioteken och 67 bibliotek besvarade frågorna. Resultatet av enkäten visade dels hur bibliotekens behov av stöd vid mångspråkskatalogisering ser… Read more →

Ändringshistorik i nya Libris

I Voyager listades samtlig ändringshistorik i en flik i katalogiseringsklienten. Här syntes datum och tid för när posten skapades, samt sigel för samtliga bibliotek som ändrat och uppdaterat posten. Ändringshistoriken i Voyager var en separat logg, den lagrades inte tillsammans resursens metadata. Vid övergången till nya Libris togs inte ändringshistoriken med, på grund av dess systemspecifika karaktär. Nya Libris har… Read more →

Dubbletthantering och flytt av bestånd

Med anledning av dubbletthantering av bibliografiska poster och flytt av beståndsposter till annan bibliografisk post följer nedan en sammanställning av rådande läge. I Voyager kunde katalogisatörer manuellt slå samman bibliografiska med funktionen Overlay Bibliographic Records. Funktionen var användbar när man ville slå samman dubblettposter, eller om man ville ersätta en preliminär/rudimentär bibliografisk post med innehållet i en fullständig post. I… Read more →

Nya Libris och webbsök

Libris är de svenska bibliotekens gemensamma katalog och en nationell söktjänst som innehåller över 10 miljoner titlar från ca 500 bibliotek.  Svenska universitets-, högskole-, forsknings- och folkbibliotek bidrar tillsammans till uppbyggnaden av innehållet. Träfflistan visar bland annat titel, författare och utgivningsår. Dessutom finns metadata med ytterligare titelinformation, innehållsförteckning, sammanfattning, bilder och länkar till relaterade resurser eller fulltext. ID:n i Libris… Read more →

Libris import och export

Libris metadataflöde består av import till Libris, och export från Libris till de lokala systemen. På Libris undersidor finns en flödesskiss över hur data hanteras och hur Libris metadataflöde är uppsatt. Libris batchexport: Efter produktionssättning har export av Librisdata till de lokala systemen varit avslagen, men är med start idag återigen igång. Vi har bland annat haft problem med att… Read more →