Kategori: Libris tjänster

Save the date: Swepub användardag den 31 januari 2019

Den 31 januari 2019 kommer den allra första Swepub användardag att anordnas.   Datum: 2019-01-31 Tid: 10-16, registrering med fika börjar 9:30 Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm Målgrupp: bibliometriker/utredare, registrerare/granskare av data i de lokala publikationsdatabaserna och systemutvecklare vid universitet och högskolor, forskande myndigheter samt finansiärer Syfte: lära känna Swepub och dess användare, träffa och inspirera varandra genom att… Read more →

Avsiktsförklaring från Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd har publicerat och skickat ut en avsiktsförklaring till bibliotekscheferna och rektorerna vid universitet och högskolor om det fortsatta arbetet med datakvalitet i Swepub. Med anledning av de föreslagna scenarierna utifrån SUHF-projektets slutrapport Nyttan finns i användandet! Projektrapport Swepub : datakvalitet ur ett lärosätesperspektiv har Swepub utvecklingsrådet tagit ställning till att arbetet med datakvalitet i Swepub bör utgå från… Read more →

Libris användardag 2018 – program

Nu ligger programmet för Libris användardag 2018 ute. I år bjuder konferensen på utblickar i hur man arbetar med övergången till länkade data internationellt, samt om hur vi vidareutvecklar Libris katalogisering för att bli en bra tjänst för de svenska biblioteken. Läs mer i Inbjudan 2018 eller på Kungliga bibliotekets sida för kurser och konferenser. Välkomna! Libris användardag 2018 Plats: Courtyard Stockholm… Read more →

Libris katalogisering, version 1.2.

Onsdag 3 oktober produktionssattes Libris katalogisering, version 1.2. Versionen innehåller rättningar och förbättringar utförda under september. Libris katalogisering 1.2 har ett uppdaterat gränssnitt. En genomgång av designen har gett ett mer sammanhållet utseende vilket ska underlätta navigering och orientering för användare. En kort film om det nya gränssnittet finns att se på KB:s youtubekanal. I spellistan finner ni även en ny… Read more →

Kundsupport och användarstöd

I samband med övergången till nya Libris i juni 2018 utökades Kungliga bibliotekets kundsupport för att ta hand om frågor, felrapporter och förslag som når Libris bl.a. via Libris kundservice, Katalogsupport eller Supportforum för nya Libris. Den utökade supportgruppen utgörs av representanter från Katalogsupport och Libris kundservice samt projektledare för nya Libris och Libris-koordinator. Gruppen har hittills träffas varje morgon… Read more →

Hösten i Swepub

Nu när sommaren i Swepub är ett minne blott så är det dags för uppdatering kring hösten i Swepub. Och det börjar med en faktisk uppdatering av databasen Swepub för analys och bibliometri. Under sommaren har de månatliga uppdateringarna haft uppehåll men i dag den 26 september har en ny uppdatering startats. Nya data kommer att komma in men de… Read more →

Länkade data och arbetet framåt

I och med övergången till den nya Libris-plattformen med länkade data har vi tagit nästa kliv framåt mot att öppna upp Libris rika mängd data och metadata. Bibliotek var tidigt ute med att anamma datorer som stöd för informationsförsörjning, och de har kommit att bli en förutsättning för en utbredd och konsekvent åtkomst till det material som återfinns i bibliotekens… Read more →

Anmäl er till Libris användardag 2018

Årets användardag bjuder på utblickar i hur man arbetar med övergången till länkade data internationellt samt om hur vi vidareutvecklar Libris katalogisering. Dagens keynote-talare är Philip E. Schreur, Associate University Librarian for Technical and Access Services på Stanford University, han arbetar bland annat med övergången till länkade data, i initiativet Linked data for production (LD4P). Övriga presentationer berör nyheter i… Read more →

Libris roadmap

Under hösten arbetar projektet för nya Libris med stegvisa förbättringar. Ny funktionalitet produktionssätts var fjärde vecka, med start torsdag 4 oktober (vecka 40). Samtliga releaser sker i så stor utsträckning som möjligt utanför kontorstid. Driftinformation listar information om pågående uppdateringar och avbrott. Informationen uppdateras löpande. Aktuell versionsinformation finns samlad på Versionsinformation.   Libris roadmap Read more →

Libris katalogisering, version 1.1

Torsdag 13 september produktionssätts Libris katalogisering, version 1.1.Versionen innehåller rättningar och förbättringar utförda under perioden juli-augusti. Förbättringar Projektet har utfört ett antal mindre förbättringar i gränssnittet. Som exempel kan nämnas att det nu är möjligt att navigera mellan poster, samt att utgivningsår och övrig titelinformation nu visas både i träfflista och postens huvud. Problemet med dubbletter, och poster med dubblerade… Read more →